Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
Telefonul Copilului 119 Non-stop TelVerde, Sectorul 1 Persoane Vârstnice 0800 800 063 Intervenție în Regim de urgență 0734 454 543

Ultimele noutăți

Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Sector 1

Cariere

COMUNICARE REZULTATUL SELECŢIEI DOSARELOR DE ÎNSCRIERE LA CONCURSUL DE OCUPARE A UNOR FUNCŢII DE NATURĂ CONTRACTUALĂ VACANTE

6 Nov 2015

 

În conformitate cu prevederile art. 20 din H.G.R. nr. 286/2011, se comunică astăzi 06.11.2015, ora 900, prin afişare la sediul Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Sector 1 din Bdul Mareşal Alexandru Averescu nr. 17, Sector 1, Bucureşti, precum şi prin publicare pe pagina de internet, rezultatele selecţiei dosarelor, după cum urmează:

Nr. crt.

Numele şi prenumele candidatului

Funcţia solicitată

Serviciul/Biroul

Rezultatul selecţiei dosarelor

Motivul respingerii dosarului

1.

******

Şef Centru

C.S.S. Sf. Nicolae

 

Admis

Condiţie: depunere cazier judiciar până la 12.11.2015

2.

Radu Luciana Manuela

Şef Birou

C.S.S. Odăi -  Birou Centrul de Urgenţă pentru persoane fara adăpost

 

Admis

---

3.

******

Inspector specialitate

Serviciul Strategii, Proiecte, Programe în Domeniul Asistenţei Sociale şi Relaţia cu ONG

Admis

Condiţie: depunere cazier judiciar până la 12.11.2015

4.

Cilibiu Maria Cristina

Inspector specialitate

Serviciul Strategii, Proiecte, Programe în Domeniul Asistenţei Sociale şi Relaţia cu ONG

Admis

---

5.

Done Sorin

Inspector specialitate

Serviciul Strategii, Proiecte, Programe în Domeniul Asistenţei Sociale şi Relaţia cu ONG

Admis

---

6.

******

Inspector specialitate

Serviciul Strategii, Proiecte, Programe în Domeniul Asistenţei Sociale şi Relaţia cu ONG

Admis

Condiţie: depunere cazier judiciar până la 12.11.2015

7.

Greere Vali Mihaela

Inspector specialitate

Serviciul Strategii, Proiecte, Programe în Domeniul Asistenţei Sociale şi Relaţia cu ONG

Admis

Condiţie: depunere cazier judiciar până la 12.11.2015

8.

Lefter Mădălina

Inspector specialitate

Serviciul Strategii, Proiecte, Programe în Domeniul Asistenţei Sociale şi Relaţia cu ONG

Admis

---

9.

Radu Poliana Ortansa

Inspector specialitate

Serviciul Strategii, Proiecte, Programe în Domeniul Asistenţei Sociale şi Relaţia cu ONG

Admis

---

10.

Şerbănescu Beatrice Oana

Inspector specialitate

Serviciul Strategii, Proiecte, Programe în Domeniul Asistenţei Sociale şi Relaţia cu ONG

Admis

Condiţie: depunere cazier judiciar până la 12.11.2015

11.

******

Inspector specialitate

Serviciul Strategii, Proiecte, Programe în Domeniul Asistenţei Sociale şi Relaţia cu ONG

Admis

---

12.

Ivanof Gheorghe

Inspector specialitate

Centrul de Integrare în Muncă – Biroul de Evaluare Extinsă,

Formare şi Pregătire Prevocaţională

Admis

---

13.

******

 

 

Inspector specialitate

Centrul de Integrare în Muncă – Biroul de Evaluare Extinsă,

Formare şi Pregătire Prevocaţională

Admis

---

14.

Mihalcea Denisa Maria

Inspector specialitate

Centrul de Integrare în Muncă – Biroul de Evaluare Extinsă,

Formare şi Pregătire Prevocaţională

Admis

---

15.

Mohan Emilia Lavinia

Inspector specialitate

Centrul de Integrare în Muncă – Biroul de Evaluare Extinsă,

Formare şi Pregătire Prevocaţională

Admis

Condiţie: depunere cazier judiciar până la 12.11.2015

16.

Oprea Florentina

Inspector specialitate

Centrul de Integrare în Muncă – Biroul de Evaluare Extinsă,

Formare şi Pregătire Prevocaţională

Admis

Condiţie: depunere cazier judiciar până la 12.11.2015

17.

******

Inspector specialitate

Centrul de Integrare în Muncă – Biroul de Evaluare Extinsă,

Formare şi Pregătire Prevocaţională

Admis

---

18.

Dumitrescu Constantin Alexandru

Inspector specialitate

Nazarcea Grup – Atelier Tipografie

Admis

---

19.

Dupa Alexandrina

Inspector specialitate

Nazarcea Grup – Atelier Tipografie

Admis

---

20.

******

Inspector specialitate

Nazarcea Grup – Atelier Tipografie

Admis

---

21.

Aldea Mariea

Referent

Nazarcea Grup – Atelier Spălătorie Textile

Admis

---

22.

******

Referent

Nazarcea Grup – Atelier Spălătorie Textile

Admis

Condiţie: depunere cazier judiciar până la 12.11.2015

23.

Neacşu Aneta

Referent

Nazarcea Grup – Atelier Spălătorie Textile

Admis

Condiţie: depunere cazier judiciar până la 12.11.2015

24.

Popa Elena

Referent

Nazarcea Grup – Atelier Spălătorie Textile

Admis

---

Notă: Candidaţii care au depus la dosarul de concurs declaraţie pe propria răspundere privind lipsa antecedentelor penale, sunt obligaţi ca până la data primei probe (proba scrisă) să depună la secretarul comisiei de concurs cazierul judiciar în original.

 

Candidaţii declaraţi admişi vor susţine proba scrisă în data de 12.11.2015, începând cu ora 900  la sediul DGASPC Sector 1, din Bdul Mareşal Alexandru Averescu nr. 17, Sector 1, Bucureşti.

Candidaţii nemulţumiţi de rezultatul selecţiei dosarelor pot formula contestaţie în termen de o zi lucrătoare de la afişare, conform art. 31 din H.G.R. nr. 286/2011/2008, care se depun la Serviciul Registratură, Relaţii cu Publicul, sub sancţiunea decăderii din acest drept.

Sari la conținut