Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
Telefonul Copilului 119 Non-stop TelVerde, Sectorul 1 Persoane Vârstnice 0800 800 063 Intervenție în Regim de urgență 0734 454 543

Ultimele noutăți

Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Sector 1

Noutăți

Conferinţa de lansare a proiectului „Egalitate pe piaţa muncii! Proiect pilot pentru sprijinirea persoanelor vulnerabile

14 Jul 2014
Alte noutăți

Agenţia Naţională Antidrog (ANA) din cadrul Ministerului Afacerilor Interne, împreună cu partenerii săi, au lansat în data de 10 iulie 2014, în municipiul Bucureşti, proiectul „Egalitate pe piaţa muncii! Proiect pilot pentru sprijinirea persoanelor vulnerabile”, cofinanţat din Fondul Social European prin Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007 – 2013.

 

Proiectul îşi propune facilitarea accesului pe piaţa muncii prin organizarea de cursuri de formare profesională, precum şi oferirea unor sesiuni de consiliere în găsirea şi accesarea unui loc de muncă. Noutatea proiectului constă în integrarea unor mecanisme de asistenţă şi formare, menite să aducă un suport real persoanelor consumatoare de droguri sau care fac parte din grupurile vulnerabile cu risc la debutul în consumul de droguri şi  care doresc să îşi găsească un loc de muncă. În momentul de faţă, doar 12,7% din persoanele cu dizabilităţi, cu vârsta între 18-55 ani, au un loc de muncă, iar rata somajului este de două ori mai mare faţă de persoanele cu capacitate de muncă.

 

1350 de persoane vulnerabile la problema drogurilor, aparţinând comunităţilor de romi, persoane cu dizabilităţi şi tineri care părăsesc sistemul de ocrotire socială vor avea o nouă şansă  de a se angaja în urma implementării proiectului.

 

Ca rezultat al sesiunilor de formare profesională se anticipează formarea unui număr de 700 de persoane, din care 390 de etnie romă, 250 de persoane cu dizabilităţi, 60 tineri de peste 18 ani care părăsesc sistemul. În afară de aceștia,  300 de persoane dependente de droguri și  350 de persoane din alte grupuri vulnerabile beneficiază de servicii  de consiliere socială și sesiuni de dezvoltare personală.

 

Experţii şi consilierii angajaţi în proiect vor oferi informare și consiliere profesională pentru deprinderea tehnicilor de completare a unui CV, scrisori de intenție şi de prezentare la un interviu.

 

În cadrul proiectului vor fi derulate campanii de informare şi promovare îndreptate către angajatori şi angajaţii acestora, comunităţile locale şi factorii de decizie, care vor avea ca obiectiv schimbarea atitudinii angajatorilor şi antreprenorilor faţă de cooptarea în echipe a persoanelor care fac parte din grupurile vulnerabile.

 

De asemenea, vor fi organizate campanii pentru promovarea voluntariatului antidrog, inclusiv în activitățile dedicate integrării pe piața muncii a persoanelor supuse riscului de excluziune socială.

 

Proiectul are o durată de 16 luni, iar valoarea totală a acestuia este de 11.595.085 lei. Proiectul este cofinanţat din Fondul Social European prin Programul Operaţional Sectorial pentru Dezvoltarea Resurselor Umane 2007 – 2013, Axa prioritară: 6 „Promovarea incluziunii sociale”, Domeniul major de intervenţie: 6.2 “Imbunătăţirea accesului şi a participării grupurilor vulnerabile la piaţa muncii”. Beneficiarul proiectului este Agenţia Naţională Antidrog, iar partenerii implicaţi sunt: Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Sector 1, Bucureşti (DGASPC S1), Romani Criss – Centrul romilor pentru intervenţie socială şi studii, Fundaţia de Sprijin Comunitar, Asociaţia TRANSCENA, Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Sector 6, Bucureşti (DGASPC S6), Agenţia Naţională pentru Romi, S.C. LOOP Operations S.R.L. şi Faxmedia Consulting SRL.

 

La eveniment, au participat directorul ANA, chestor de poliţie Sorin Oprea, reprezentanţi ai instituţiilor guvernamentale, autorităţilor publice centrale şi locale, reprezentanţi ai organizaţiilor cu activitate relevantă în domeniul protecţiei, ocupării şi incluziunii sociale, membri ai societăţii civile, consilieri şi asistenţi sociali, psihologi şi sociologi.

 

 

CONTACT MEDIA:

Ruxandra Simion

Expert organizare de evenimente- Faxmedia Consulting

Telefon: 0743.183.353

E-mail: ruxandra.simion@faxmedia.ro

Sari la conținut