Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
Telefonul Copilului 119 Non-stop TelVerde, Sectorul 1 Persoane Vârstnice 0800 800 063 Intervenție în Regim de urgență 0734 454 543

Ultimele noutăți

Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Sector 1

Apartamente sociale

Date Contact

Adresa
Bd. Mareșal Al. Averescu, nr 17, Sector 1, Bucureşti
Tel
021/2229973
E-mail
rezidential@dgaspc-sectorul1.ro

Descrierea serviciului social

Apartamentele sociale sunt destinate tinerilor care urmează să părăsească sistemul de protecție și care au măsură de protecție dispusă prin Hotărâre emisă de Comisia pentru Protecția Copilului și stabilirea domiciliului la unul dintre cele patru apartamente sociale. Fiecare apartament social dispune de maxim 4 locuri, conform legislației în vigoare.

Baza legislativă
 • Legea nr. 272/2004 privind protecţia şi promovarea drepturilor copilului, cu modificările și completările ulterioare;
 • Ordinul nr. 25/2019 pentru aprobarea Standardelor minime obligatorii privind serviciile pentru protecţia copilului de tip rezidenţial;
 • Hotărârea Nr. 797/2017 din 8 noiembrie 2017 pentru aprobarea regulamentelor-cadru de organizare şi funcţionare ale serviciilor publice de asistenţă socială şi a structurii orientative de personal
 • Ordinul nr. 286/2006 al secretarului de stat al Autorităţii Naţionale pentru Protecţia Drepturilor Copilului pentru aprobarea Normelor metodologice privind întocmirea planului de servicii şi a Normelor metodologice privind întocmirea planului individualizat de protecţie;
 • Ordinul nr. 288/2006 al secretarului de stat al Autorităţii Naţionale pentru Protecţia Drepturilor Copilului pentru aprobarea Standardelor minime obligatorii privind managementul de caz în domeniul protecţiei copilului.
Servicii oferite
 • Serviciile sociale oferite în cadrul apartamentelor sociale au scopul de a facilita formarea şi dezvoltarea deprinderilor de viaţă independentă pentru cei patru tineri/tinere, realizate prin intervenţia educatorului, cu contribuţia asistentului social sub îndrumarea şefului serviciului rezidenţial ;
 • Asigurarea de găzduire, îngrijire şi întreţinere zilnică într-un cadru de viaţă cât mai asemănător celui din familie, adaptate permanent nevoilor individuale acestora, educaţie pentru sănătate, pentru învăţătură şi aplicarea deprinderilor igienice, relative la propria persoană şi la mediul de viaţă, un climat afectiv favorabil dezvoltării personalităţii complexe a tinerilor, stimularea capacităţii de comunicare a acestora prin crearea unui climat de încredere, de respect reciproc, precum şi dezvoltarea majorităţii deprinderilor de viaţă independentă în vederea reintegrării sau integrării familiale şi socio-profesională;
 • Asigurarea cazării, a alocaţiei de hrană şi materiale igienico-sanitare, a banilor pentru nevoi personale, îmbrăcăminte și încălțăminte;
 • Monitorizarea stării de sănătate şi asigurarea asitenţei medicale prin înscrierea la un medic de familie;
 • Asigurarea asistenţei în cunoaşterea şi exercitarea drepturilor lor;
 • Asigurarea accesului tinerilor la educaţie, informare, cultură;
 • Asigurarea educaţiei informale şi non formale a tinerilor în vederea asimilării cunoştinţelor şi deprinderilor necesare integrării sociale;
 • Schimbarea mentalitatii comunitatii cu privire la  nondiscriminarea copiilor instituţionalizaţi;
 • Înlesnirea socializării tinerilor şi dezvoltarea relaţiilor cu comunitatea,
 • Înlesnirea participării tinerilor la activităţi de grup şi la programe individualizate, adaptate nevoilor şi caracteristicilor lor;
 • Asigurarea intervenţiei de specialitate;
 • Încurajarea şi dezvoltarea legăturilor cu părinţii, familia lărgită şi alte persoane importante pentru tânăr în vederea facilitării integrării/reintegrării acestuia în familie sau într-un mediu familial stabil.
 • Medierea relațiilor familiale în vederea pregătirii re/integrării copilului

Ultimele noutăți

Sari la conținut