Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
Telefonul Copilului 119 Non-stop TelVerde, Sectorul 1 Persoane Vârstnice 0800 800 063 Intervenție în Regim de urgență 0734 454 543

Ultimele noutăți

Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Sector 1

Biroul Prevenire și Intervenție în Situația Părăsirii Copilului în Maternități

Date Contact

Adresa
Bd. Mareșal Alexandru Averescu nr. 17, corp H, parter, Sector 1, Bucureşti
Tel
021 223 41 95
E-mail
prevenire.abandon@dgaspc-sectorul1.ro

Biroul Prevenire și Intervenție în Situația Părăsirii Copilului în Maternități, aflat în subordinea Serviciului Prevenire a Separării Copilului de Familie

Domeniul de competență

intervenția în urma oricărei sesizări scrise și/sau telefonice cu privire la existența unui copil aflat în situație de risc în oricare unitate sanitare de pe raza Sectorului 1.

Categorii de beneficiari

– copiii aflați în situație de risc internați  în unităţile sanitare ce au în structură secţii de nou-născuţi şi/sau pediatrie, de pe raza Sectorului 1

Servicii oferite

– consilierea socială psihologică a mamelor/gravidelor internate in unitățile sanitare și aflate în risc de părăsire a copilului,

– înregistrarea nașterii copilului aflat în situație de risc,

– obținerea actelor de identitate pentru mamele internate în unități sanitare în vederea înregistrării nașterii copiilor,

– facilitarea accesului pentru femeile gravide şi/sau mamelor aflate în situaţie de risc de părăsire a copilului la servicii medicale de specialitate,

– monitorizează cuplurile mamă minoră – copil care se externează din unitățile sanitare pe raza Sectorului 1

– colaborare cu Poliția în vederea identificării în teritoriu a  mamelor care și-au părăsit copiii în unitățile sanitare cât și în vederea sesizării situațiilor de act sexual în care a fost implicat un minor, 

– întocmeşte documentaţia necesară stabilirii măsurii de plasament  în regim de urgenţă pentru copiii părsiți în unităţile sanitare de pe raza Sectorului 1;

– întocmeşte documentaţia necesară pentru obţinerea dispoziţiei de stabilire a numelui şi prenumelui copilului părăsit în unităţile sanitare de pe raza Sectorului 1 cu părinţi necunoscuţi;

– colaborează cu alte instituţii, ONG-uri partenere, DGASPC-uri și servicii proprii ale DGASPC Sector 1 în vederea instrumentării cazurilor sesizate,.

– întocmeşte documentaţia necesară pentru stabilirea unei măsuri de protecţie specială pentru copiii cu părinţi având domiciliul pe raza Sectorului 1 şi care au solicitat instituirea unei măsuri de protecţie specială pentru copil – plasament la asistent maternal.

Acte necesare pentru oferirea serviciilor

  • acte de identitate (certificat de naştere, CI/BI, CIP, pasaport);
  • acte de stare civilă (certificat de căsătorie, certificat de deces);
  • acte care evidenţiază situaţia juridică a minorilor faţă de părinţii lor, după caz (ex: hotărârea judecătorească prin care s-a pronunţat divorţul părinţilor minorului; hotărârea judecătorească prin care se recunoaşte paternitatea unui minor etc);
  • documente care să ateste situaţia locativă a familiei;
  • adeverinţe din care să rezulte venitul membrilor familiei (sau din care să rezulte lipsa veniturilor);
  • adeverinţe/certificate medicale pentru copil şi pentru alţi membri din familie, după caz;
  • declaraţii

Modalități și condiții de acordare a serviciilor

Serviciile oferite de către Biroul Prevenire și Intervenție în Situația Părăsirii Copilului în Maternități se oferă în urma solicitărilor scrise, telefonice sau transmise prin poșta electronică de către unitățile sanitare de pe raza Sectorului 1.

Legislație

–  Legea 272/2004, republicată, privind protecția și promovarea drepturilor copilului

–  Legea 156/2023, privind organizarea activității de prevenire a separării copilului de familie,

–  Legea 119/1996, privind actele de stare civilă, republicată și modificată

– H.G. nr. 1103/2014 pentru aprobarea Metodologiei privind realizarea obligațiilor ce revin autorităților administrației publice locale, instituțiilor și profesioniștilor implicați în prevenirea și intervenția în cazurile de copii aflați în situație de risc de părăsire sau părăsiți în unități sanitare,

– OUG 33/2016, pentru modificarea și completarea unor acte normative privind actele de stare civilă și actele de identitate ale cetățenilor români.

Ultimele noutăți

Sari la conținut