Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
Telefonul Copilului 119 Non-stop TelVerde, Sectorul 1 Persoane Vârstnice 0800 800 063 Intervenție în Regim de urgență 0734 454 543

Ultimele noutăți

Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Sector 1

CASA SFÂNTUL CONSTANTIN

Date de contact

Adresa
Str. Cireșoaia nr 70 , Sector 1, Bucureşti
Tel
021/6670374
E-mail
casa_constantin@dgaspc-sector1.ro

Descrierea serviciului social

Casa Sf. Constantineste o casă de tip familial pentru copii şi are drept misiune asigurarea accesului copiilor, pe o perioadă determinată, la găzduire, îngrijire, reabilitare, educaţie şi pregătire în vederea reintegrării sau integrării familiale şi includerii sociale.

Casa dispune de o capacitate de 12 locuri, conform legislației în vigoare, iar categoriile de beneficiari sunt copiiI cu sau fără dizabilități, separați de familie, pentru care se dispune o măsură de protecție prin Hotărâre emisă de Comisia pentru Protecția Copilului sau prin Sentință Civilă emisă de către Instanța Judecătorească

Baza legislativă
 • Legea nr. 272/2004 privind protecţia şi promovarea drepturilor copilului, cu modificările și completările ulterioare;
 • Ordinul nr. 25/2019 pentru aprobarea Standardelor minime obligatorii privind serviciile pentru protecţia copilului de tip rezidenţial;
 • Hotărârea Nr. 797/2017 din 8 noiembrie 2017 pentru aprobarea regulamentelor-cadru de organizare şi funcţionare ale serviciilor publice de asistenţă socială şi a structurii orientative de personal
 • Ordinul nr. 286/2006 al secretarului de stat al Autorităţii Naţionale pentru Protecţia Drepturilor Copilului pentru aprobarea Normelor metodologice privind întocmirea planului de servicii şi a Normelor metodologice privind întocmirea planului individualizat de protecţie;
 • Ordinul nr. 288/2006 al secretarului de stat al Autorităţii Naţionale pentru Protecţia Drepturilor Copilului pentru aprobarea Standardelor minime obligatorii privind managementul de caz în domeniul protecţiei copilului.
Activități desfășurate în cadrul centrului:
 • Asigură cazarea, hrana, echipamentul şi condiţiile igienico-sanitare necesare protecţiei copiilor;
 • Asigurarea protecţiei copilului pe o perioadă determinată, până la integrarea sau reintegrarea acestuia în familia naturală, extinsă sau substitutivă;
 • Asigură, după caz, supravegherea stării de sănătate, asistenţă medicală, îngrijire si supraveghere permanentă a beneficiarilor;
 • Asigură copiilor protecţie şi asistenţă în cunoaşterea şi exercitarea drepturilor lor;
 • Promovarea unui model familial de îngrijire a copilului;
 • Asigurarea unei îngrijiri individualizate şi personalizate a copilului;
 • Asigurarea protecţiei copilului pe o perioadă determinată, până la integrarea sau reintegrarea acestuia în familia naturală, extinsă sau substitutivă;
 • Socializare, educație formală și informală, deschiderea către comunitate;
 • Ascultarea opiniei copilului şi luarea în considerare a acesteia, ţinându-se cont de vârsta şi de gradul său de maturitate;
 • Respectarea şi promovarea interesului superior al copilului;
 • Menţinerea relaţiilor personale ale copilului şi contacte directe cu părinţii, rudele, precum şi cu alte persoane faţă de care copilul a dezvoltat legături de ataşament;
 • Menţinerea împreună a fraţilor;
 • Promovarea unui model familial de îngrijire a copilului;
 • Asigurarea unei îngrijiri individualizate şi personalizate a copilului;
 • Asigurarea protecţiei împotriva abuzului şi exploatării copilului;
 • Asigurarea unei intervenţii profesioniste, prin echipe pluridisciplinare;
 • Asigurarea accesului copiilor la educaţie, informare, cultura, educaţie formală şi non-formală în vederea asimilării cunostiinţelor şi a deprinderilor necesare integrării sociale;
 • Colaborarea cu unităţile de învăţământ, astfel încât să se realizeze scolarizarea tuturor copiilor, în funcţie de vârsta şi dezvoltarea psihică, precum şi în aplicarea programului educaţional;
 • Medierea relațiilor familiale în vederea pregătirii re/integrării copilului

Ultimele noutăți

Sari la conținut