Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
Telefonul Copilului 119 Non-stop TelVerde, Sectorul 1 Persoane Vârstnice 0800 800 063 Intervenție în Regim de urgență 0734 454 543

Ultimele noutăți

Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Sector 1

CENTRUL DE ZI COPII TSA

Date de contact

Adresa
Bld. Mareșal Alexandru Averescu nr 17, Pavilion F, Sector 1, Bucureşti
Tel
021.223.15.59, interior 115
E-mail
tsa.copii@dgaspc-sector1.ro

Descrierea serviciului social

Centrul de Zi Copii TSA oferă copiilor cu Tulburări de Spectru Autist (T.S.A.), cu vârste cuprinse între 0 și 18 ani, cu sau fără certificat de încadrare într-un grad de handicap, servicii de specialitate pentru recuperarea și reintegrarea acestora în societate.

Echipa multidisciplinară din cadrul centrului oferă, cu răbdare și profesionalism, copiilor cu T.S.A., suportul necesar pentru dezvoltarea deprinderilor de viață independentă și de integrare în viață socială. Personalul centrului oferă informații cât mai clare atât despre ceea ce înseamnă T.S.A. cât și despre metodele de terapie adecvate și aplicarea acestora.

Odată stabilită echipa multidisciplinară se elaborează programul personalizat de intervenție și periodic se urmărește monitorizarea evoluției copilului și revizuirea programului de intervenție în funcție de nevoile acestuia.

Baza legislativă

Legea 272/2004, privind protecţia şi promovarea drepturilor copilului, cu modificările și completările ulterioare persoanelor cu dizabilități

Ordin  27/2019 din 3 ianuarie 2019 privind aprobarea standardelor minime de calitate pentru serviciile sociale de zi destinate copiilor

Activitățile specifice desfășurate în cadrul centrului
  • Activități educaționale
  • Recuperare și reabilitare
  • Recreere și socializare
  • Terapie educațională
  • Terapie psihologică
  • Terapie logopedică
  • Asistență socială
  • Consiliere pentru părinți
Formulare 

 Cerere includere în centru

CONSILIUL LOCAL SECTOR 1 BUCUREŞTI

DIRECŢIA GENERALĂ DE ASISTENŢĂ SOCIALĂ ŞI PROTECŢIA COPILULUI

Direcţia Protecţia Copilului -Serviciul Prevenire a Separării Copilului de Familie-

B-dul Mareşal Averescu, nr. 17, Sector 1, Bucureşti

tel: 021/ 223.41.95; e-mail: prevenire.abandon@dgaspc-sectorul1.ro

DOAMNĂ DIRECTOR,

Subsemnatul/a…………………………………………………………………………………………………domiciliat/ă cu forme legale în…………………………………………………………………………………………

şi fără forme legale în………………………………………………………………………………………………….

mama / tatăl / reprezentantul legal al următorilor copii:

– copii: nume / prenume / data nașterii

1.

2.

3.

4.

5.

Prin prezenta, vă supun atenţiei următoarele:…………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Vă rog să binevoiţi a-mi aproba cererea prin care solicit………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

Vă multumesc pentru întelegere.

Menţionez că sunt / nu sunt de acord ca DGASPC Sector 1 să solicite pentru mine şi membrii majori ai familiei mele beneficiari ai prezentei cereri, adeverinţe de la DITL Sector 1 cu privire la bunurile impozabile.

Actele normative care stau la bază sunt: Legea nr.272/2004, republicată, privind protecţia şi promovarea drepturilor copilului republicată, cu modificările şi completările ulterioare.

         Declar că sunt de acord ca Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului sector 1 (DGASPC sector 1) să solicite și să colecteze informații deținute sau gestionate de către alte autorități sau instituții publice.

Am luat la cunoștință faptul că pot reveni oricând asupra consimțământului exprimat prin prezentul document, depunând o cerere scrisă de retragere a consimțământului la DGASPC sector 1. Legalitatea datelor solicitate, colectate și prelucrate până la acel moment nu va fi afectată, însă nu se vor mai putea solicita date suplimentare ulterior retragerii consimțământului, cu consecința imposibilității realizării serviciilor pentru care erau solicitate.

Sunt de acord ca prezentul consimțământ să fie transmis către autoritățile sau instituțiile de la care se solicit date cu caracter personal, documente sau informații. 

Datele care vor fi prelucrate sunt următoarele: nume si prenume părinţi/reprezentanți legali, familie extinsă (CNP, seria si nr. act de identiate, adresa de domiciliu/fără forme legale), nume şi prenume copil/copii (CNP, serie şi număr act de naştere), imagine, număr telefon, număr fax, adresă e-mail, date privind sănătatea, date de stare civilă, date privind încredinţarea minorilor (după caz), date privind sănătatea, date bancare, date privind veniturile, cetățenia, informații școlare, date sensibile.

Datele personale vor fi păstrate atât timp cât este necesar pentru realizarea scopurilor menționate mai sus şi/sau perioada de timp prevăzută de dispozițiile legale în vigoare, respectiv între 1 şi 50 de ani.

Mă oblig să anunț orice modificare a datelor cu caracter personal (modificare cu privire la starea civilă, statut social, grad de handicap, domiciliu/reședință sau alte situații de natură să modifice acordarea acestui drept) în termen de 5 zile de la data modificării.

 Data……………..                                            Nume și prenume………………………….


                                                                                                Semnătura    …………………………..

 

Nr. Telefon:

Date de contact

Bld. Mareșal Alexandru Averescu nr 17, Pavilion F, Sector 1, Bucureşti

Telefon: 021.223.15.59, interior 115 Email: tsa.copii@dgaspc-sector1.ro

Ultimele noutăți

Sari la conținut