Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
Telefonul Copilului 119 Non-stop TelVerde, Sectorul 1 Persoane Vârstnice 0800 800 063 Intervenție în Regim de urgență 0734 454 543

Ultimele noutăți

Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Sector 1

Centrul maternal „Sf. Nicolae”

Date Contact

Adresa
Str. Constantin Dobrogeanu-Gherea, nr. 74, Sector 1, Bucureşti
Tel
0212330466; 0755.990.733
E-mail
cm.sf.nicolae@dgaspc-sector1.ro

Descrierea serviciului social

Centrul Maternal „Sf. Nicolae are scopul de a asigura, fiecărui cuplu mamă-copil admis, găzduire, îngrijire şi întreţinere într-un cadru de viaţă cât mai asemănător celui din familie, asistenţă medicală generală adaptată permanent nevoilor individuale ale mamelor și copiilor, asistenţă psihologică de specialitate, educaţie pentru sănătate, pentru învăţătură şi aplicarea deprinderilor igienice, raportate la propria persoană şi la mediul de viaţă, un climat afectiv favorabil dezvoltării personalităţii complexe a copilului, stimularea capacităţii de comunicare a acestora, prin crearea unui climat de încredere, de respect reciproc, precum şi dezvoltarea deprinderilor de viaţă independentă și a abilităților părintești, în vederea (re)integrării familiale/comunitare şi socio-profesionale.

Centrul Maternal dispune de o capacitate de 9 locuri (cupluri mamă-copil) iar beneficiarii centrului maternal sunt cupluri mamă-copil aflate în dificultate, cu unul sau mai mulţi copii,  gravide aflate în ultimul trimestru de sarcină, precum și cupluri compuse din reprezentant legal (tată, bunică, etc.) – copil și care solicită admiterea în centru provenind din medii defavorizate, violență domestică.

Baza legislativă
 • Legea nr. 272/2004 privind protecţia şi promovarea drepturilor copilului, cu modificările și completările ulterioare;
 • Anexa la Ordinul Ministrului Muncii și Justiției Sociale nr.81/2019, privind aprobarea standardelor minime de calitate pentru serviciile sociale organizate ca centre maternale
 • Hotărârea Nr. 797/2017 din 8 noiembrie 2017 pentru aprobarea regulamentelor-cadru de organizare şi funcţionare ale serviciilor publice de asistenţă socială şi a structurii orientative de personal
 • Ordinul nr. 286/2006 al secretarului de stat al Autorităţii Naţionale pentru Protecţia Drepturilor Copilului pentru aprobarea Normelor metodologice privind întocmirea planului de servicii şi a Normelor metodologice privind întocmirea planului individualizat de protecţie;
 • Ordinul nr. 288/2006 al secretarului de stat al Autorităţii Naţionale pentru Protecţia Drepturilor Copilului pentru aprobarea Standardelor minime obligatorii privind managementul de caz în domeniul protecţiei copilului.
Activități desfășurate în cadrul centrului
 • Respectarea şi promovarea interesului superior al copilului;
 • Asigură cazarea, hrana, echipamentul şi condiţiile igienico-sanitare necesare protecţiei cuplurilor mamă-copil;
 • Asigurarea protecţiei cuplului mamă-copil pe o perioadă determinată, până la integrarea sau reintegrarea acestora în familia biologică, extinsă sau în comunitate;
 • Asigură, supravegherea stării de sănătate, asistenţă medicală, îngrijire si supraveghere permanentă a beneficiarilor;
 • Asigură mamelor și copiilor protecţie şi asistenţă în cunoaşterea şi exercitarea drepturilor lor;
 • Promovarea unui model familial de îngrijire a copilului;
 • Respectarea şi promovarea interesului superior al copilului;
 • Asigurarea unei îngrijiri individualizate şi personalizate a fiecărui beneficiar;
 • Socializare, educație formală și informală, deschiderea către comunitate;
 • Menţinerea relaţiilor personale ale copilului şi contacte directe cu alți membrii ai familiei, precum și cu alte persoane faţă de care copilul a dezvoltat legături de ataşament;
 • Menţinerea unității familiale;
 • Asigurarea protecţiei împotriva abuzului şi exploatării copilului;
 • Asigurarea unei intervenţii profesioniste, prin echipe pluridisciplinare;
 • Asigurarea accesului copiilor (precum și a mamelor/gravidelor minore) la educaţie, informare, cultura, educaţie formală şi non-formală în vederea asimilării cunostiinţelor şi a deprinderilor necesare integrării sociale;
 • Colaborarea cu unităţile de învăţământ, astfel încât să se realizeze scolarizarea tuturor copiilor/mamelor minore, în funcţie de vârsta şi dezvoltarea psihică, precum şi în aplicarea programului educaţional;
 • Consiliere psihologică adecvată și consiliere vocațională a mamei în vedere identificării și ocupării unui loc de muncă;
 • Medierea relațiilor familiale în vederea pregătirii re/integrării cuplului mamă-copil.

Ultimele noutăți

Sari la conținut