Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
Telefonul Copilului 119 Non-stop TelVerde, Sectorul 1 Persoane Vârstnice 0800 800 063 Intervenție în Regim de urgență 0734 454 543

Ultimele noutăți

Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Sector 1

Centrul româno-danez pentru educație integrată

Date Contact

Adresa
Bulevardul Mareșal Averescu, nr.17, Sector 1, București
Tel
021 2221131
E-mail
rodacie@dgaspc-sectorul1.ro

Descrierea serviciului social

Centrul Româno-Danez pentru Educație Integrată are scopul de a asigura, pe timpul zilei, servicii de îngrijire, educaţie, recreere, socializare, dezvoltare a deprinderilor de viaţă independență pentru copii cu vârsta cuprinsă între 0 şi 3 ani, în scopul dezvoltării unei personalităţi echilibrate care să  includă încrederea în forţele proprii, independenţa, toleranţa, expresivitatea emoţională şi creativitatea. De asemenea, centrul asigură protecţia copiilor, menţinerea, refacerea şi dezvoltarea capacităţilor copilului şi ale părinţilor săi pentru depăşirea situaţiilor care ar putea determina separarea copilului de familia sa, consiliere si suport pentru părinţii sau reprezentanţii legali, precum şi pentru alte persoane care au în îngrijire copiii.

Baza legislativă

Legea 272/2004, privind protecţia şi promovarea drepturilor copilului, cu modificările și completările ulterioare;

Legea 1252/2012 privind aprobarea Metodologiei de organizare şi funcţionare a creşelor şi a altor unităţi de educaţie timpurie antepreşcolară

Ordinul 27/2019 privind aprobarea standardelor minime de calitate pentru serviciile sociale de zi destinate copiilor

Ordinul ministrului sănătății și al ministrului educației nr 2508/4.493/2023 pentru aprobarea Metodologiei privind asigurarea asistenței medicale a antepreșcolarilor, elevilor din unitătile de învățământ preuniversitar și studenților din instituțiile de învățământ superior pentru menținerea stării de sănătate a colectivităților și pentru promovarea unui stil de viață sănătos

Activitățile specifice desfășurate în cadrul centului

1. Activitati de îngrijire curentă

 • Programul zilnic al copiiilor tine seama de nevoile lor individuale în ceea ce privește hrănirea, toaleta si somnul.
 • Activitățile derulate în centrul de zi sunt diversificate, adaptate vârstei copiilor, răspunzând nivelului și potențialului lor de dezvoltare
 • Programul zilnic este afisat într-un loc vizibil și accesibil personalului și părinților
 • Îngrijirea copiilor se realizează cu respectarea legislației în vigoare
 • Alimentatia copiiilor este echilibrata in conformitate cu  nevoile biologice specifice varstei si se pregateste in bucataria unitatii
 • Meniul se afiseaza zilnic intr-un loc accesibil parintilor
 • Centrul de zi organizeaza sarbatorirea zilelor de nastere ale copiiilor la solicitarea parintilor

2. Activitati educaționale

 • Centrul de zi oferă copilului din colectivitate posibilitatea de a participa la activități variate ce cuprind învațarea deprinderilor de viață independentă
 • Educatorul elaborează programul educațional ținând cont de fiecare copil în parte, obiectivele activităților educaționale fiind adaptate nivelului și potențialului de dezvoltare al acestuia
 • Activitățile educaționale se desfășoară individual sau în grupuri mici de copii ținând cont de vârsta și de achizițiile pe care le au.
 • Copiii sunt evaluați periodic (la 3 luni) de către educator pentru a stabili achizițiile acestora și, ulterior, adaptarea programului educațional.

3. Activitati recreative și de socializare

 • Scopul acestor activități este realizarea unui echilibru între activitățile educative și cele de relaxare și joc pentru dezvoltarea lor armonioasă fizică, psihică și intelectuală
 • Parinții sunt informați cu privire la activitățatile desfășurate în centru
 • Fiecare copil este sprijinit prin aceste activități să dezvolte relații pozitive cu parinții și adulții importanți pentru el.

Ultimele noutăți

Sari la conținut