Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
Telefonul Copilului 119 Non-stop TelVerde, Sectorul 1 Persoane Vârstnice 0800 800 063 Intervenție în Regim de urgență 0734 454 543

Ultimele noutăți

Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Sector 1

PLASAMENT FAMILIAL

Date de contact

Adresa
Bd. Mareşal Averescu, nr.17, Corp H, Sector 1, Bucureşti
Tel
021.222.99.29
E-mail
familial@dgaspc-sectorul1.ro

Atribuţii şi servicii:
 • oferă servicii de informare, evaluare socială și psihologică, consiliere de specialitate copilului aflat în dificultate, părinţilor şi familiei extinse/substitutive;
 • evalueaza și instruiește familiile care doresc să primească în plasament familial unul sau mai mulți copii aflați în dificultate;
 • întocmește și revizuiește dosarul copilului aflat în plasament;
 • pregătește și asistă copilul și familia de plasament în vederea acomodării acestora; și facilitează menținerea relațiilor copilului cu părinții, familia extinsă sau cu orice alte persoane relevante pentru viața acestuia;
 • monitorizează situația copilului aflat în plasament la o familie și completează rapoartele trimestriale privind evoluția dezvoltării lui și a modului în care acesta este îngrijit și rapoartele periodice privind verificarea împrejurărilor care au stat la baza stabilirii plasamentului;
 • transmite Agenţiei pentru Plăţi şi Inspecţie Socială a Municipiului Bucureşti rapoartele de monitorizare pentru copiii din plasament/tutelă;
 • colaborează cu alte instituții implicate, unități de învățământ, medici de familie, unități sanitare, instituții cu responsabilități în asistență socială, alte instituții, în funcție de nevoile copiilor îngrijiți de familia de plasament;
 • pregătește copilul în vederea părăsirii serviciului social de tip familial;
 • acordă sprijin copilului, familiei biologice și familiei de plasament pe durata plasamentului familial.
Beneficiari:
 • copiii pentru care a fost dispusă măsura plasamentului la familie/ persoană;
 • tinerii cu vârsta de pană la 26 ani care urmează cursuri şcolare, forma de învăţământ la zi şi pentru care s-a menţinut măsura plasamentului la o familie/ persoană;
 • familiile/ persoanele care au în plasament copii;
 • familiile/ persoanele care doresc să ia copii în plasament;
Acte necesare la depunerea cererii prin care persoana/familia solicită evaluarea pentru plasamentul unui copil

Cerere solicitant

Acte solicitant

–     copie b.i/c.i (sot/sotie)

–     copie certificat de nastere, de casatorie, de deces (unde este cazul)

–     copie acte de studii

–     adeverinte de la medicul de familie (sot, sotie), care sa prezinte o evaluare completa a starii de sanatate a solicitantului si a persoanelor cu care solicitantul locuieste

–     aviz psihologic

–     o scurta prezentare a persoanelor cu care locuieste solicitantul, in care sa se mentioneze numele, prenumele si data nasterii acestora, precum si, dupa caz, gradul lor de rudenie cu solicitantul

–     adeverinte de venit sau taloane de pensie (sot/sotie)

–     declaratie de acord de la persoanele majore din cadrul familiei solicitante cu privire la masura de protectie si copii dupa actele de stare civila

–     copie de pe titlul de proprietate, contractul de inchiriere sau orice alt document care atesta dreptul de proprietate ori, dupa caz, folosinta

–     certificat de cazier judiciar al solicitantului si al persoanelor cu care acesta locuieste

 • declaratia pe proprie raspundere a solicitantului cu privire la faptul ca nu se afla in una din urmatoarele situatii :
 • sufera de boli cronice, certificate de medicul de familie, care ar putea pune in pericol starea de sanatate a copilului
 • a consimtit la adoptia propriului copil
 • sufera de boli psihice, este dependenta de alcool, droguri sau alte substante psihotrope
 • este decazuta din drepturile parintesti prin hotarare judecatoreasca ramasa definitiva sau i-au fost interzise drepturile parintesti ca pedeapsa complementara
 • a suferit o condamnare prin hotarare judecatoreasca ramasa definitiva, pentru savarsirea cu intentie a unor infractiuni contra persoanei, infractiuni care aduc atingere unor ralatii privind convietuirea sociala sau cele care aduc atingere infaptuirii justitiei
 • are un copil care beneficiaza sau a beneficiat de o masura de protectie speciala pentru motive imputabile parintilor, cum ar fi abuzul, neglijarea sau orice forma de violenta exercitate asupra copilului, cersetoria etc
 • locuieste in fapt sau locuieste si gospodareste impreuna cu parintii copilului/copiilor pentru care urmeaza sa se aplice masura plasamentului, cu exceptia situatiei in care mama este minora, parintii sunt persoane cu dizabilitati sau sufera de boli psihice
 • a fost asistent maternal si i s-a retras atestatul din motive imputabile lui
 • exercita temporar autoritatea parinteasca cu privire la persoana copilului, pe durata lipsei parintilor, conform prevederilor art.105, alin.3 din Legea nr.272/2004, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare (Instanta va dispune delegarea temporara a autoritatii parintesti cu privire la persoana copilului, pe durata lipsei parintilor, dar nu mai mult de un an, catre persoana desemnata de catre instanta de tutela, in conformitate cu prevedirile legii).
Documente necesare copil/familia biologică pentru instituirea măsurii de protecție specială plasament

1. Documente copil

– copie certificat de naștere și carte de identitate (unde este cazul)

– adeverința școlară

– adeverință de la medicul de familie

– declarație privind opinia copilului cu privire la stabilirea măsurii de protecție specială plasament, pentru copilul care a împlinit vârsta de 10 ani

2. Acte părinți

– copie act identitate (mama, tata)

– copie certificat de naștere, de căsătorie, de deces (unde   este cazul)

– copie hotărâre de divorț (unde este cazul)

-solicitare cu privire la instituirea măsurii de protecție specială plasament și motivele solicitării.

Legislație

1.Legea 272/2004 privind protectia si promovarea drepturilor copilului, actualizată

2.Ordinul nr.26/2019 privind aprobarea Standardelor minime de calitate pentru serviciile sociale de tip familial destinate copiilor din sistemul de protectie speciala

3.Ordinul nr. 1954/20868/2022 din 6 octombrie 2022 pentru modificarea şi completarea Ordinului ministrului muncii, familiei, protecţiei sociale şi persoanelor vârstnice nr. 1.733/2015 privind aprobarea Procedurii de stabilire şi plată a alocaţiei lunare de plasament.

Ultimele noutăți

Sari la conținut