Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
Telefonul Copilului 119 Non-stop TelVerde, Sectorul 1 Persoane Vârstnice 0800 800 063 Intervenție în Regim de urgență 0734 454 543

Ultimele noutăți

Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Sector 1

Plasament rezidențial

Date Contact

Adresa
Bd. Maresal Al. Averescu nr. 17, Sector 1, Bucureşti
Tel
021.222.99.73
E-mail
rezidential@dgaspc-sectorul1.ro

Categorii de beneficiari
 • Copiii separați de familie pentru care se dispune o măsură de protecție prin hotărâre emisă de Comisia pentru Protecția Copilului, prin Sentință Civilă emisă de către Instanța Judecătorească sau Dispoziție emisă de Directorul General al DGASPC Sector 1;
 • Tinerii care au împlinit vârsta de 18 ani și beneficiază de măsură de protecție, în condițiile legii;
Servicii oferite:

Se asigură managementul de caz pentru cazurile copiilor care au măsură de protecție în serviciile de tip rezidențial. Activitatea angajatilor implică:

 • Deplasări pe teren în vederea soluţionării cazurilor repartizate – anchete sociale la domiciliile părinților/rudelor în vederea evaluării socio-familiale, la școli, diferite instituții;
 • Informare şi  îndrumare;
 • Asistenţă de specialitate şi suport;
 • Consiliere socială;
 • Mediere și însoțire a beneficiarilor pentru accesarea serviciilor, beneficiilor și prestațiilor sociale oferite la nivelul instituției;
 • Asigurarea și coordonarea activităţilor de asistenţă socială şi protecţie specială desfăşurate în interesul superior al copilului;
 • Coordonarea echipei pluridisciplinară şi întocmirea planului individualizat de protecţie pentru copilul pentru care se asigură managementul de caz ;
 • Prezentarea în instanţă la termenele stabilite pentru dosarele  de deschidere a procedurii de adopţie, în cazurile strict prevăzute de lege ;
 • Acordarea serviciilor de evaluare socială și consiliere de specialitate copilului aflat în dificultate, părinților, familiei lărgite;
 • Acordarea consilierii pentru menţinerea, crearea sau normalizarea relaţiilor familiale, având în vedere respectarea interesului copilului ;
 • Participarea la evaluarea psihosocială a situației copiilor aflați în dificultate și identificarea nevoilor în plan social, psihologic, medical, educațional, juridic;
 • Determinarea opiniei copilului capabil de discernămant cu privire la măsura de protecţie;
Legislaţie:
 • Legea nr.272/2004 privind protecţia şi promovarea drepturilor copilului, cu modificările și completările ulterioare;
 • Ordinul nr.25/2019 pentru aprobarea Standardelor minime obligatorii privind serviciile pentru protecţia copilului de tip rezidenţial;
 • Hotărârea nr.797/2017 din 8 noiembrie 2017 pentru aprobarea regulamentelor-cadru de organizare şi funcţionare ale serviciilor publice de asistenţă socială şi a structurii orientative de personal
 • Ordinul nr.286/2006 al secretarului de stat al Autorităţii Naţionale pentru Protecţia Drepturilor Copilului pentru aprobarea Normelor metodologice privind întocmirea planului de servicii şi a Normelor metodologice privind întocmirea planului individualizat de protecţie;
 • Ordinul nr.288/2006 al secretarului de stat al Autorităţii Naţionale pentru Protecţia Drepturilor Copilului pentru aprobarea Standardelor minime obligatorii privind managementul de caz în domeniul protecţiei copilului.

Ultimele noutăți

Sari la conținut