Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
Telefonul Copilului 119 Non-stop TelVerde, Sectorul 1 Persoane Vârstnice 0800 800 063 Intervenție în Regim de urgență 0734 454 543

Ultimele noutăți

Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Sector 1

PREVENIREA SEPARĂRII COPILULUI DE FAMILIE

Date de contact

Adresa
Bd. Mareșal Alexandru Averescu nr. 17, corp H, parter, Sector 1, Bucureşti
Tel
021.223.41.95
E-mail
prevenire.abandon@dgaspc-sectorul1.ro

Domeniul de competență
 • identificarea și evaluarea copiilor aflați în situație de risc de pe raza Sectorului 1
Categorii de beneficiari
 • familii care se confruntă cu dificultăți financiare și sociale aflate în situație de risc de separare a copilului de familie, cu lipsa spaţiului locativ sau care deţin un spaţiu neadecvat creşterii şi îngrijirii copilului, cu probleme de sănătate
 • familiile monoparentale/dezorganizate, mame/gravide minore,
 • copiii care au unul sau ambii părinţi plecaţi la muncă în străinătate,
 • familii care au în întreţinere copii cu nevoi speciale şi a căror stare de sănătate şi situaţie socio-familială precară nu le permite creşterea şi îngrijirea corespunzătoare a copilului,
 • copii şcolari, aflaţi în abandon şcolar, în risc de abandon şcolar sau neşcolarizaţi
 • victimele violenţei domestice,
 • copii expuşi riscului de exploatare prin muncă,
Servicii oferite
 • Acordarea de ajutoare materiale/financiare (lapte praf formulă specială, plata contribuției de hrană la centre de zi, gradinițe din comunitate și after-school),
 • Înscrierea și menținerea copiilor la centrele de zi de tip creșă ai căror părinți achită contribuția lunară de hrană,
 • Admiterea copiilor în programele desfășurate în cadrul Centrului de zi de Recuperare Copii cu Dizabilități Sf. Ecaterina și Centrului de zi pentru copii cu TSA
 • Acordarea gratuității pentru plata contribuției pentru serviciile de tip cresă acordate pentru toate familiile cu domiciliul în sectorul 1, începând cu al 3-lea copil și acordarea gratuității pentru plata contribuției în gradiniță pentru toate familiile cu domiciliul în sectorul 1, începând cu al 3-lea copil,
 • Suport pentru obținerea actelor de identitate/acte de stare civilă pentru părinți și/sau copii,
 • Evaluarea și monitorizarea copiilor cu părinți plecați la muncă în străinătate,
 • Sprijin în vederea întocmirii documentației necesare în vederea obținerii delegării drepturilor părintești prin hotărâre judecătorească emisă de Judecătoria Sectorului 1, pentru copiii care au părintele unic întreținător sau ambii părinți plecați la muncă în străinătate,
 • Monitorizarea și evaluarea condițiilor de desfășurare a activităților remunerate din domeniul cultural, artistic, sportiv și de modeling în care sunt implicați copiii,
 • Admiterea în centrul maternal pentru următoarele categorii de beneficiarii : mame cu copii aflați în risc de separare de familie și femei gravide, care temporar nu au locuință și/sau care se confruntă cu mari probleme financiare, profesionale și relaționale, mame cu copii/gravide provenind din familii marginalizate sau dezorganizate incapabile să le ofere să le ofere nici un fel de suport, mame cu copii/gravide victime ale violenței domestice, cuplul mamă – copil inclus într-un program de restabilire a legăturii familiale după ce copilul a avut o măsură de protecție specială, mame minore cu copii/gravide minore aflate în sistemul de protecție specială a copilului,
 • Acordarea de servicii de suport victimei adulte a violenței domestice,
 • Evaluarea și monitorizarea copiilor aflați în risc de abandon școlar,
 • Facilitarea accesului la servicii medicale pentru grupurile vulnerabile prin colaborare cu medicii de familie, unitățile sanitare și Complexul Multifuncțional Caraiman,
 • Colaborare cu O.N.G.-uri, care desfășoară programe/proiecte care au drept scop  prevenirea separării copilului de familie,
 • Efectuarea de anchete sociale la familiile domiciliate pe raza sectorului 1, ai căror copii beneficiază de o măsură de protecţie în respectivele unităţi administrativ – teritoriale, la solicitarea Direcţiilor Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului din teritoriu (sau a altor instituţii interesate),
 • Efectuarea de anchete sociale în vederea: reintegrarii in familia biologica, plasamentului intr-o institutie de stat, privata, la o persoana fizica sau familie, incadrarii intr-un grad de handicap, orientarii scolare si profesionale, revocarii unor masuri de protectie sau acordarea unui ajutor material si/sau financiar;
Acte necesare pentru oferirea serviciilor
 • acte de identitate (certificat de naştere, CI/BI, CIP, pasaport);
 • acte de stare civilă (certificat de căsătorie, certificat de deces);
 • acte care evidenţiază situaţia juridică a minorilor faţă de părinţii lor, după caz (ex: hotărârea judecătorească prin care s-a pronunţat divorţul părinţilor minorului; hotărârea judecătorească prin care se recunoaşte paternitatea unui minor etc);
 • documente care să ateste situaţia locativă a familiei;
 • adeverinţe din care să rezulte venitul membrilor familiei (sau din care să rezulte lipsa veniturilor);
 • adeverinţe/certificate medicale pentru copil şi pentru alţi membri din familie, după caz;
 • adeverinţe şi caracterizări şcolare;
 • adeverinţe din care să rezulte demersurile efectuate de solicitant în vederea găsirii unui loc de muncă (Agenţia Locală de Ocupare a Forţei de Muncă);
 • cazier judiciar;
 • declaraţii.
 • Certificate fiscale de la ANAF și DITL
Modalități și condiții de acordare a serviciilor

Serviciile oferite de către Serviciul Prevenire a Separării Copilului de Familie se oferă în urma solicitărilor scrise, telefonice sau transmise prin poșta electronică de către persoanele interesate sau alte instituții.

Legislație
 • Legea 272/2004, republicată, privind protecția și promovarea drepturilor copilului,
 • Legea 156/2023, privind organizarea activității de prevenire a separării copilului de familie,
 • HCL Sector 1 12/2020 – privind aprobarea metodologiei de identificare a persoanelor și familiilor marginalizate social și/sau aflate în risc de marginalizare socială și prevenirea riscului separării copilului de familia sa, precum și modalitățile de intervenție,
 • HCL Sector 1 nr. 245/2017, pentru aprobarea metodologiei privind acordarea gratuității pentru plata contribuției pentru serviciile de tip creșă acordate pentru toate familiile cu domiciliul în sectorul 1, începând cu al 3-lea copil și pentru aprobarea metodologiei privind acordarea gratuității pentru plata contribuției în gradiniță pentru toate familile cu domiciliul în sectorul 1, începând cu al 3-lea copil
 • HG 75/2015, privind reglementarea prestării de către copii de activităţi remunerate în domeniile cultural, artistic, sportiv, publicitar şi de modeling
 • Ordinul 27/2019 privind Standardele minime de calitate pentru serviciile sociale de zi destinate copiilor.
 • Anexa la Ordinul Ministrului Muncii și Justiției Sociale nr. 81/2019, privind aprobarea standardelor minime de calitate pentru serviciile sociale organizate ca centre maternale
 • HG nr. 691/2015 pentru aprobarea Procedurii de monitorizare a modului de creștere și îngrijire a copilului cu părinți plecați la muncă în străinătate și a serviciilor de care aceștia pot beneficia, precum și pentru aprobarea Metodologiei de lucru privind colaborarea dintre direcțiile generale de asistență socială și protecția copilului și serviciile publice de asitență socială și a modelului standard al documentelor elaborate de către acestea.
 • Ordinul nr.286/2006 privind aprobarea Normelor metodologice privind întocmirea Planului de servicii şi a Normelor metodologice privind întocmirea Planului individualizat de protecţie,
 • Legea 217/2003 pentru prevenirea și combaterea violenței domestice, republicată;

Ultimele noutăți

Sari la conținut