Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
Telefonul Copilului 119 Non-stop TelVerde, Sectorul 1 Persoane Vârstnice 0800 800 063 Intervenție în Regim de urgență 0734 454 543

Ultimele noutăți

Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Sector 1

Ajutor financiar plată bone

Ajutor financiar pentru plata serviciilor oferite de bonă

Biroul Alocații :

Contact:

Bd. Mareșal Averescu nr 17, Pavilion F.

Telefon: 021.222.99.83 sau 021.223.41.90/97/ tasta 2- 1;

   E-mail: alocatii@dgaspc-sectorul1.ro

Program de lucru cu publicul:

  Luni, Marți, Miercuri, Joi :   08:00-16:00

                                     Vineri :  08:00- 13:00

          Prin Hotărârea Consiliului Local al Sectorului 1 cu Nr.226 din 27.08.2020 a fost adoptată metodologia de aplicare a Legii nr.35/2020 privind acordarea unui ajutor financiar familiilor pentru plata serviciilor oferite de bonă, pentru familiile cu domiciliul sau reședința pe raza Sectorului 1 al Municipiului București.  

Pot beneficia de acest ajutor financiar :

Condițiile pe care trebuie să le îndeplinească cumulativ, reprezentantul legal al copilului pentru a intra în posesia acestui ajutor financiar:

Nu pot beneficia de acest ajutor financiar personele care se află în una din următoarele situații :

Cuantumul ajutorului financiar se acordă lunar pentru fiecare copil de vârstă preșcolară, în funcție de veniturile nete lunare realizate pe mebru de familie, după cum urmează:

 Acordarea ajutorului financiar

       Ajutorul financiar se acordă pe baza de cerere și declarație pe propria răspundere  și de documente doveditoare  care sa ateste îndeplinirea condițiilor prevăzute de prezenta lege.

     Cererea și documentele doveditoare se depun, după verificarea prealabilă de către Biroul Alocații, la Registratura  Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Sectorului 1 (situata in pavilionul C, la parter), sau prin poșta electronică, la adresa de e mail: alocatii@dgaspc-sectorul1.ro.

Pentru informații suplimentare legate de documentația necesară, vă invităm să accesați: www.dgaspc-sectorul1.ro sau sunați la: 021.222.99.83 .

 Documente necesare pentru întocmirea dosarului de acordare a ajutorului financiar:

 1. cererea și declarația pe propria răspundere (Anexa I)  ;
 2. copie actul de identitate solicitant;
 3. copie actul de identitate al celuilalt părinte, după caz;
 4. copie certificat de căsătorie, după caz;
 5. copie după certificatul de naștere  al copilului/copiilor pentru care se solicită ajutorul și copii ale certificatelor de naștere pentru ceilalți copii aflăți în întreținere, dacă este cazul;
 6. copia documentului prin care se atestă calitatea de reprezentant legal al copilului/copiilor;
 7. dovadă veniturilor realizate în ultimele 6 luni de membrii familiei ( adeverințe eliberate de angajator sau entitatea asimilată acestuia, de organul fiscal în cazul veniturilor din activități independente);
 8. copia documentului în baza căruia se desfășoară activitatea de bonă(contractul de prestări servicii încheiat între o persoană juridică acreditată că furnizor de servicii sociale și care deține licență de funcționare pentru serviciile de îngrijire și supraveghere a copilului pe timpul zilei prestate de bone și reprezentantul legal al copilului sau contractul de prestări servicii încheiat între bonă, că persoană fizică autorizată, acreditată că furnizor de servicii sociale și care deține licență de funcționare pentru serviciile de îngrijire și supraveghere a copilului pe timpul zilei prestate de bone și reprezentantul legal al copilului  ) în care să se specifice dată la care bonă își începe activitatea;  după caz se pot solicită acte suplimentare, respectiv contractul individual de muncă încheiat între bonă și o persoană juridică acreditată sau certificatul constatator emis de Registrul Comerțului pentru persoană fizică autorizată acreditată;
 9. dovadă eliberată de Agenția Județeană de Ocupare a Forței de Muncă  care să ateste că persoană solicitantă este înregistrată în evidențele agenției  la dată solicitării, că persoană în căutarea unui loc de muncă și că nu a refuzat maximum două oferte de muncă/ acest act ar putea fi solicitat și de instituția noastră printr-o convenție încheiată cu Agenția în acest scop;
 10. dovada de la bancă care să ateste faptul că solicitantul este titularul de cont(pentru plata prin cont bancar)
 11. declarația celuilalt părinte (dacă este cazul ) Anexa nr.II;
 12. angajamentul de plată, pentru recuperarea sumelor primite necuvenit (Anexa nr.III)
 13. alte documente care să ateste condițiile de eligibilitate, în funcție de situația în care se află solicitantul.

Obligațiile solicitantului de ajutor financiar pentru plata serviciilor oferite de bonă: 

 1. de a depune din 6 în 6 luni la Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Sector 1, o declarație pe propria răspundere privind menținerea condițiilor de acordare a ajutorului; (AnexaIV
 2. de a comunica în termen de maxim 10 zile în scris, cu prezentarea documentelor justificative, Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Sector 1, orice modificare intervenită în situația socio-economică, în componența familiei sau referitoare la copii.
Sari la conținut