Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
Telefonul Copilului 119 Non-stop TelVerde, Sectorul 1 Persoane Vârstnice 0800 800 063 Intervenție în Regim de urgență 0734 454 543

Ultimele noutăți

Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Sector 1

Evaluare Complexă a Copilului cu Dizabilități

Evaluare complexă copii cu dizabilități

Biroul Evaluare Complexă

Contact:

Bd. Mareșal Averescu nr 17, Pavilion B, cam 4.

Tel. 021.223.41.91 sau 021.223.41./94/97/ int.116;

E-mail: evaluare.copii@dgaspc-sectorul1.ro

Șef Birou Evaluare Complexă : Roxana Elena Gavrilă

Program de lucru cu publicul:

Luni:    08:30-14:00

Marţi:  08:30-14:00

Joi:       08:30-14:00

Domeniul de competenţă:

 Categorii de beneficiari:

 Servicii oferite:

Etapele soluţionării cazului:

 În vederea întocmirii dosarului pentru încadrarea copilului într-un grad de   handicap, se vor utiliza următoarele tipizate:

Evaluarea 

Managerul de caz desemnat (asistent social) va stabili împreuna cu petentul şi membrii echipei de evaluare:

  Astfel, fiecare copil va fi evaluat de către medicpsihologpsihopedagog şi asistent social, membri ai echipei multidisciplinare din cadrul Biroului de Evaluare Complexă.

Finalizarea evaluării 

În urma evaluării complexe, se întocmește raportul de evaluare complexă în care este făcută propunerea de încadrare într-o categorie de persoane cu handicap, semnat de cei 4 specialiști (medic, psiholog, psihopedagog și asistent social), precum și planul de abilitare reabilitare întocmit de managerul de caz.

Întregul dosar va fi înaintat Comisiei pentru Protecția Copilului sector 1.

Dosar la comisie

Dosarul este înaintat Comisiei pentru Protecţia Copilului sector 1, acesta îl analizează  şi
eliberează o Hotărîre cu anexele:

Termenul de valabilitate al Certificatului de încadrare în grad de handicap pentru copii se stabilește ținând cont de situația concretă a copilului din punct de vedere al deficiențelor/afectărilor, limitărilor de activitate și restricțiilor de participare și este de minimum 6 luni și maximum 2 ani.

Pentru tânărul care urmează să împlinească 18 ani, termenul de valabilitate poate fi mai mic de 6 luni și mai mare de 2 ani, dar nu mai mare de 2 ani și 6 luni.Prin excepție ,pentru copiii cu handicap a căror afecțiune necesită îngrijiri medicale paliative, certificate de medicul de specialitate, Comisia pentru protecția copilului stabilește un termen de valabilitate a certificatului valabil până la vârsta de 18 ani.

Acordarea drepturilor

Solicitantul (reprezentantul legal al copilului) depune Certificatul de încadrare în grad de handicap (în copie) , împreună cu alte acte solicitate, pentru acordarea drepturilor aferente gradului de handicap.

 Reevaluare (listă acte necesare pentru reevaluare dosar de handicap)

Solicitantul (reprezentantul legal al copilului)  revine pentru obţinerea unui nou Certificat de încadrare în grad de dizabilitate cu 60 de zile înainte de data expirării Hotărârii anterioare sau în cazul modificării stării da sănătate a copilului. 

INFORMARE,

 Începând cu data de 01.02.2020, persoanele interesate să depună dosarul în scopul evaluării/reevaluării situației psihosociomedicală a copilului,  în vederea încadrării în grad de handicap,  cu domiciliul pe raza sectorului 1, pot depune actele necesare și în format electronic.

Astfel, documentele completate vor fi transmise în format pdf sau jpg (poză) (cât mai lizibile posibil) la adresa de email evaluare.copii@dgaspc-sectorul1.ro.

Vă informăm că fiecare email transmis, pe lângă documentele necesare încadrării în grad de handicap, trebuie să conțină și cererea de încadrare în grad de handicap, care va fi înregistrată prin Serviciul Registratură din cadrul D.G.A.S.P.C. Sector 1, urmând ca în termen de cinci zile lucrătoare, ce decurge începând cu următoarea zi de la primirea e-mailului inițial, persoana în cauză să primească răspuns, prin intermediul adresei de e-mail sau telefonic, asupra:

-datei și orei planificată la care urmează a se prezenta cu copilul în vederea evaluării în cadrul Biroului de evaluare complexă din cadrul D.G.A.S.P.C. Sector 1 – București,
și
– în cazul unui dosar incomplet, vor fi solicitate documentele necesare în vederea  completării acestuia pentru obținerea  încadrării într-un grad de handicap.

Sari la conținut