Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
Telefonul Copilului 119 Non-stop TelVerde, Sectorul 1 Persoane Vârstnice 0800 800 063 Intervenție în Regim de urgență 0734 454 543

Ultimele noutăți

Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Sector 1

Fii voluntar în sectorul tău

București, 23.01.2024

Fii voluntar în Sectorul 1!”

2024

În atenția persoanelor fizice care interesate să desfășoare și să depună cererea și documentele necesare activității de voluntariat:

Contact:

Bd. Mareșal Averescu, nr. 17, Pavilion F, sectorul 1, București.

Telefon: 021.223.15.54

 E-mail: comunicare@dgaspc-sectorul1.roregistratura@dgaspc-sectorul1.ro

Cererile privind activitatea de voluntariat vor fi centralizate de Serviciul Juridic Contencios și Re urse Umane.

Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Sector 1 București, lansează anunțul public privind selecția și recrutarea persoanelor fizice interesate să desfășoare activități de voluntariat în următoarele structuri organizatorice din cadrul instituției:

Unitatea Protejată Nazarcea Grup

Beneficiarii/ grup țintă: persoane adulte cu dizabilităţi.

Descrierea  activității de voluntariat :

Perioada de desfăşurare:  ianuarie 2024 – decembrie 2024.

Centrul de Îngrijire și Asistență pentru Persoane Adulte cu Dizabilități „Sfânta Elena”

Beneficiarii/ grup țintă: femei adulte cu dizabilități.

Descrierea  activității de voluntariat :

Perioada de desfăşurare: ianuarie 2024- decembrie 2024.

Modulul Pavilionar de Recuperare și Reabilitare Neuropsihiatrică Buburuza

 Beneficiarii/ grup țintă: copii (băieți) cu vârsta cuprinsă între 5 – 16 ani;

Descrierea  activității de voluntariat :

Perioada de desfăşurare: ianuarie 2024- decembrie 2024.

Mențiuni/ Observații:

Pentru 13 copii, cu evaluare la 3 luni;

Modulul Pavilionar de Recuperare și Reabilitare Neuropsihiatrică ”Alexandra”

 Beneficiarii/ grup țintă: personae de sex feminin și masculin cu grade diferite de handicap având vârste cuprinse între 06-17 ani.

Descrierea activității de voluntariat :

Înbunătățirea stării de sănătate a beneficiarilor prin exerciții de dezvoltare a fortei musculare, creșterea stabilității articulare, corectarea aliniamentelor coloanei vertebrale și a segmentelor, etc.

Monitorizează/corectează utilizarea corectă a musculaturii, consolidează       deprinderea de a-și controla musculatura linguală, maxilarele, mușchii faciali și mecanismul respirației.

Perioada de desfăşurare: ianuarie 2024- decembrie 2024.

Mențiuni/ Observații:  evaluare la trei luni.

Centrul de zi pentru Persoane Adulte cu Dizabilități Phoenix

Beneficiarii/ grup țintă: persoanele cu dizabilități de pe raza sectorului 1;

 Descrierea  activității de voluntariat :

Perioade de desfăşurare: ianuarie 2024- decembrie 2024.

Mențiuni/ Observații: abilități, cunoștințe practice pentru susținerea activităților specifice.

Centrul de zi pentru Persoane Adulte cu Dizabilităţi „Un pas Împreună” 

Beneficiarii/ grup țintă: persoane adulte cu dizabilități / persoane adulte cu probleme de sănătate mintală;

 Descrierea  activității de voluntariat :

Perioade de desfăşurare: ianuarie 2024- decembrie 2024.

Mențiuni/ Observații: Ne dorim să cooptăm in echipă persoane calificate în domeniul artelor plastice, psiho-social și sportiv pentru îmbunătăţirea abilităţilor practice şi ameliorarea stării psihice a beneficiarilor noştri.

Centrul de Abilitare și Reabilitare pentru persoane adulte cu dizabilitati Stejărel (CAbR)

Beneficiarii/ grup țintă: persoane adulte încadrate în grad de handicap grav ( fete).

Descrierea  activității de voluntariat : CAbR Stejărel a identificat nevoia de 4 voluntari pentru:

 Perioada de desfăşurare: ianuarie 2024- decembrie 2024.

Mențiuni/ Observații: activitățile se desfășoară în prima parte a zilei (orele 9-13), uneori în week-end (excursii, evenimente); 6 beneficiare folosesc fotoliul rulant, 9 beneficiare prezintă uneori agitație psihomotorie (auto și heteroagresivitate).

Complexul Social de Servicii  Străulești

Beneficiarii/ grup țintă: persoane vârstnice (pensionari).

Descrierea  activității de voluntariat :

Perioada de desfăşurare: ianuarie 2024- decembrie 2024.

Casa ”Sfântul Iosif

Beneficiarii/ grup țintă: Copii, fete și băieți cu vârstă cuprinsă între 8 ani și 19 ani.

Descrierea  activității de voluntariat :

Perioada de desfăşurare:pe tot parcursul anului 2024, cu evaluare la 3 luni.

Mențiuni/ Observații:

Program:

Centrul de zi de socializare și petrece a timpului liber Senior Expert– situat în strada Ion Slătineanu nr.16, sector 1.

Beneficiarii/ grup țintă: persoanele vârstnice de pe raza sectorului 1.

Descrierea  activității de voluntariat :

Perioada de desfăşurare: pe tot parcursul anului 2024;

Mențiuni/ Observații: Abilități, cunoștințe practice pentru susținerea  activităților specifice în centrul de zi pentru persoane vârstnice.

Centrul de zi Bunicii Comunității– situat în strada Barbu Delavrancea, Nr.18, sector1.

Beneficiarii/ grup țintă: persoanele vârstnice de pe raza sectorului 1;

Descrierea  activității de voluntariat :

Perioada de desfăşurare: pe tot parcursul anului 2024.

Mențiuni/ Observații:

Abilitați, cunostinte practice pentru sustinerea  activităților specifice în centrul de zi pentru persoane vârstnice.

Centrul de zi de socializare și petrecere a timpului liber ”Central Club”, situat în strada Ion Câmpineanu, nr.20, mezanin, sector 1.

Beneficiarii/ grup țintă: persoanele vârstnice de pe raza sectorului 1;

Descrierea  activității de voluntariat :

Perioada de desfăşurare: februarie 2023- decembrie 2023.

Mențiuni/ Observații:

Abilitați, cunostinte practice pentru sustinerea  activităților specifice în centrul de zi pentru persoane vârstnice.

Punct de lucru ”Senior Parc”, situat în incinta parcului Bazilescu, sector 1.

Beneficiarii/ grup țintă: persoanele vârstnice de pe raza sectorului 1;

Descrierea  activității de voluntariat :

Perioada de desfăşurare: ianuarie 2024- decembrie 2024.

Mențiuni/ Observații:

Abilitați, cunostinte practice pentru sustinerea  activităților specifice în centrul de zi pentru persoane vârstnice.

Centrul Maternal ”Sfântul Nicolae”

Beneficiarii/ grup țintă: cupluri mamă- copil;

Descrierea  activității de voluntariat :

Perioada de desfăşurare: ianuarie 2024- decembrie 2024.

Centrul de Abilitare și Reabilitare pentru Persoane Adulte cu Dizabilități ”Brăduț”

Beneficiarii/ grup țintă: 20 tineri cu dizabilități accentuate și grave cu vârste cuprinse între 21 – 29 ani.

Descrierea  activității de voluntariat :

Perioada de desfăşurare : ianuarie 2024- decembrie 2024, în zilele de sâmbătă și duminică, intervalul orar 09:00- 20:00.

 Centrul de Îngrijire și Asistență pentru Persoane Adulte cu Dizabilități Sfântul Vasile

 Beneficiarii/ grup țintă: persoane adulte cu dizabilități (bărbați).

Descrierea  activității de voluntariat :

Perioada de desfăşurare: pe tot parcursul anului 2024

 Complexul Social de Servicii  Odăi

I.Beneficiarii/ grup țintă: persoane vârstnice, persoane găzduite în modulul Centrului de Urgență pentru Persoane Fără Adăpost.

Descrierea  activității de voluntariat :

II. Beneficiarii/ grup țintă: persoane vârstnice pensionari.

Descrierea  activității de voluntariat :

Perioada de desfăşurare: pe tot parcursul anului 2024.

Pentru a se înscrie în programul de voluntariat, candidaţii trebuie să îndeplinească cumulativ următoarele condiţii:

1.  să aibă capacitatea de muncă potrivit legislației în domeniul muncii;

2. să cunoască limba română scris şi vorbit; în cazul cetăţenilor străini, organizaţia gazdă poate să-i pună acestuia la dispoziţie un interpret.

3.  să aibă capacitate deplină de exerciţiu;

4.  să aibă o stare de sănătate corespunzătoare activităţilor de voluntariat propuse de organizaţia gazdă; starea de sănătate se probează cu adeverinţă medicală eliberată de medicul de familie sau de către unităţi sanitare abilitate și se validează prin fișa de aptitudini eliberată de medicul de medicina muncii;

5. să nu aibă antecedente penale care să-i facă incompatibili cu activitatea de voluntariat desfăşurată şi să nu fi fost condamnat pentru săvârşirea unor infracţiuni contra umanităţii, contra statului sau contra autorităţii, de fals ori a unor fapte de corupţie, cu excepţia situaţiei în care a intervenit reabilitarea (cazier judiciar și certificat de integritate comportamentală);

6.  să nu fi desfăşurat activitate de poliţie politică, aşa cum este definită prin lege (declaraţie pe proprie răspundere).

Înscrierea în cadrul unei activități specifice se va face prin transmiterea următoarelor documente în format electronic la una din următoarele adrese de e-mail: registratura@dgaspc-sectorul1.roresurse.umane@dgaspc-sectorul1.ro

    1. cererea de înscriere completată (DOC);
    2. copia actului de identitate în termen de valabilitate;
    3. cazier judiciar și certificate de integritate comportamentală, pentru  candidatul acceptat.

    4. declarație pe propria răspundere că nu a fost lucrător al Securității sau colaborator al  acesteia, în condițiile prevăzute în legislația specifică
    5. CV actualizat (de preferat în format EUROPASS);
   6. declarația privind prelucrarea datelor cu caracter personal (DOC);
   7. copiile documentelor care să ateste nivelul studiilor, precum și  copiile  documentelor  care atestă îndeplinirea condițiilor specifice ale postului;
    8. adeverința medicală eliberată de medicul de familie din care să reiasă că este apt de muncă/ clinic sănătos, pentru candidatul acceptat.
Copiile documentelor de mai sus vor fi transmise în format electronic pe adresa de email:registratura@dgaspc-sectorul1.ro;  resurse.umane@dgaspc-sectorul1.ro,  în format JPG sau PDF, într-un singur mesaj, iar la subiectul mesajului se va scrie rolul pentru care candidați și numele dumneavoastră.

Sari la conținut