Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
Telefonul Copilului 119 Non-stop TelVerde, Sectorul 1 Persoane Vârstnice 0800 800 063 Intervenție în Regim de urgență 0734 454 543

Ultimele noutăți

Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Sector 1

Serviciul Rezidențial Adulți

Date de contact

Adresa
București, Sector 1, B-dul Mareșal Al. Averescu nr.17

îndeplineşte următoarele atribuţii principale:

 1. pentru persoanele vârstnice/handicap din sistem rezidenţial: oferă servicii de asistenţă socială pentru persoanele adulte aflate în centrele rezidenţiale pentru adulţi;
 2. verifică modul în care sunt respectate Standardele Minime Obligatorii în planificarea protecţiei persoanei adulte, protecţia împotriva abuzurilor şi cu privire la evenimentele deosebite şi face propuneri în acest sens;
 3. are obligaţia de a urmări modul în care sunt puse în aplicare măsurile de protecţie specială, stabilite de către Comisia de Evaluare Complexă a Persoanelor Adulte cu Handicap;
 4. elaborează, de câte ori apare o situaţie care impune acest lucru, rapoarte privitoare la evoluţia dezvoltării fizice, mentale, spirituale, morale sau sociale a adultului şi a modului în care acesta este îngrijit;
 5. sesizează Comisia de Evaluare Complexaă a Persoanelor Adulte cu Handicap în situaţia în care se constată, pe baza raportului întocmit, necesitatea modificării sau, dupa caz, a încetării măsurii stabilite;
 6. elaborează şi verifică PIS-ul persoanei adulte aflate în sistem rezidenţial periodic sau ori de câte ori este nevoie şi face propuneri în acest sens Comisiei de Evaluare Complexă a Persoanelor Adulte cu Handicap;
 7. elaborează contractul cu persoana cu handicap, persoana vârstnică sau reprezentantul legal şi furnizorii de servicii implicaţi în elaborarea şi implementarea PIS;
 8. i. asigură pregătirea corespunzătoare a ieşirii din centru, prin dezvoltarea deprinderilor de
 9. viaţă independentă pentru reintegrarea sau integrarea familială şi/sau socio- profesională, în conformitate cu legislaţia în vigoare şi cu standardele minime obligatorii;
 10. pregăteşte, asigură şi mediază contactele directe între persoana asistată şi familia acestuia şi asigură monitorizarea şi evaluarea acestor relaţii;
 11. întocmirea situaţiei statistice privind persoanele instituţionalizate;
 12. fundamentează şi întocmeşte proiectele de dispoziţii ale directorului general precum şi proiectele referatelor de aprobare ale hotărârilor pe care DGASPC Sector 1 le supune spre aprobare Consiliului Local Sector 1, în domeniul său de activitate;
 13. asigură implementarea controlului intern managerial, conform legislaţiei specifice în vigoare;
 14. îndeplineşte şi alte atribuţii şi sarcini de serviciu la solicitarea conducerii instituţiei sau stabilite prin acte normative;
 15. colaborează cu celelalte compartimente din cadrul instituţiei pentru îndeplinirea corespunzătoare a atribuţiilor.
 16. pentru persoanele beneficiare ale Centrului de Urgenţă Persoane Fără Adăpost: însoţeşte/asigură spijin pentru transportul persoanelor fără adăpost cu probleme grave de sănătate la spitalele de urgenţă pentru rezolvarea nevoilor medicale prioritare;
 17. stabileşte identitatea persoanei amnezice sau cu probleme de sănătate mentală (fără a
 18. avea tulburări mentale grave), adresându-se în acest sens Direcţiei Generale de Evidenţă Informatizata a Persoanei;
 19. sprijină asistatul în procurarea documentelor de identitate pierdute sau furate, prin intervenţie la D.G.E.I.P.;
 20. sprijină persoana supusă violenţei domestice alungată/fugită de acasă să se întoarcă la domiciliul său, făcând demersurile necesare în acest sens, la secţiile de poliţie din Bucureşti sau la primăriile şi secţiile/posturile de poliţie de pe raza localităţilor de domiciliu ale acesteia;
 21. în colaborare cu serviciile de autoritate tutelară din cadrul primăriilor, sprijină persoana asistată în a i se stabili un reprezentant legal, când acest lucru este necesar pentru reprezentarea intereselor sale;
 22. reprezintă sau însoţeşte persoana asistată la instituţiile sau organele competente în a-i rezolva problema socială generatoare a situaţiei de sărăcie extremă;
 23. face intervenţiile necesare la ONG-urile sociale pentru cuprinderea asistatului într-oformă de asistenţă socială în funcţie de vârsta şi gradul de dependenţă al acestuia;
 24. în colaborare cu Serviciul Prevenire, sprijină asistaţii cu domiciliul în sectorul 1 să-şi întocmească dosarul de ajutor social sub forma venitului minim garantat; face propuneri pentru acordarea unor ajutoare de urgenţă pentru cazurile deosebite;
 25. sprijină asistaţii să se întoarcă în localităţile lor de domiciliu, în colaborare cu primăriile si secţiile/posturile de poliţie din localităţile de domiciliu;
 26. consiliere pentru formarea deprinderilor de autonomie personală;
 27. consiliere individuală şi de grup pentru facilitarea reinserţiei sociale, familiale, profesionale, pentru asumarea responsabilităţii faţă de sine şi faţă de ceilalţi;
 28. evaluează din punct de vedere social persoanele /familiile care solicită găzduire şi identifică problemele generatoare ale crizei şi iniţiază măsurile necesare pentru rezolvarea problemelor;
 29. identificarea şi mobilizarea resurselor beneficiarilor;
 30. informaţii privind piaţa muncii;
 31. recomandări pentru participarea la cursuri de calificare şi reconversie profesională;
 32. consiliere în vederea prezentării la interviuri de selecţie, fundamentează şi întocmeşte proiectele de dispoziţii ale directorului general precum şi
 33. proiectele hotărârilor pe care DGASPC Sector 1 le supune spre aprobare Consiliului Local Sector 1, în domeniul său de activitate;
 34. asigură implementarea controlului intern managerial, conform legislaţiei specifice în vigoare;
 35. îndeplineşte şi alte atribuţii şi sarcini de serviciu la solicitarea conducerii instituţiei sau stabilite prin acte normative;
 36. colaborează cu celelalte compartimente din cadrul instituţiei pentru îndeplinirea corespunzătoare a atribuţiilor.

Ultimele noutăți

Sari la conținut