Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
Telefonul Copilului 119 Non-stop TelVerde, Sectorul 1 Persoane Vârstnice 0800 800 063 Intervenție în Regim de urgență 0734 454 543

Ultimele noutăți

Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Sector 1

Cariere

FORMULAR COMUNICARE REZULTATUL SELECŢIEI DOSARELOR DE ÎNSCRIERE LA CONCURSUL DE OCUPARE A UNOR FUNCŢII DE NATURĂ CONTRACTUALĂ VACANTE

21 Jun 2018

În conformitate cu prevederile art. 20 din H.G.R. nr. 286/2011, se comunică astăzi 21.06.2018, ora 1400, prin afişare la sediul Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Sector 1 din Bld. Mareşal Al. Averescu nr.17, Sector 1, Bucureşti - Pavilionul F parter şi etaj 2, precum şi prin publicare pe pagina de internet, rezultatele selecţiei dosarelor, după cum urmează:

 

 

Nr. crt.

Numele şi prenumele candidatului

Funcţia solicitată

Serviciul/

Biroul

Rezultatul selecţiei dosarelor

Motivul respingerii dosarului

 

 

1

BUTURUGEANU ELEONORA

 

 

 

EDUCATOR S

 

Centrul Româno-Danez pentru Educație Integrată

 

 

RESPINS

Nu îndeplinește condițiile specifice pentru ocuparea postului:

- absolvent studii superioare de lungă durată, studii universitare absolvite cu diplomă de licență sau echivalentă, specializarea psihologie, asistență socială, sociologie, pedagogie, psihopedagogie specială, pedagogia învățământului primar și preșcolar

 

2

DIACONU DIDINA

 

EDUCATOR S

Centrul Româno-Danez pentru Educație Integrată

 

ADMIS

 

-

 

3

IACOBESCU ANTOANETA

 

 

EDUCATOR S

Centrul Româno-Danez pentru Educație Integrată

 

ADMIS

 

CU CONDIȚIA DEPUNERII CAZIERULUI

 

 

 

4

GOHL ALEXANDRA

 

 

 

EDUCATOR S

 

Complexul Social de Servicii Vrancei

 

 

RESPINS

Nu îndeplinește condițiile specifice pentru ocuparea postului:

 - absolvent studii superioare de lungă durată, studii universitare absolvite cu diplomă de licență sau echivalentă, specializarea psihologie, asistență socială, sociologie, pedagogie, psihopedagogie specială, pedagogia învățământului primar și preșcolar

 

5

UMBRĂRESCU LIDIA

 

EDUCATOR S

Complexul Social de Servicii Vrancei

 

ADMIS

 

-

 

 

6

MATEI LIA

 

 

PSIHOPEDAGOG S

Centrul de Recuparea Copil cu Dizabilități Sf. Ecsterina

 

 

RESPINS

Nu îndeplinește condițiile specifice pentru ocuparea postului:

- studii superioare de lungă durată, studii universitare absolvite cu diplomă de licență sau echivalentă în specialitatea psihopedagogie specială

 

7

A MATIESEI BOGDAN-ZOLTAN

 

EDUCATOR S

Complexul Social de Servicii Sf. Nicolae

 

ADMIS

 

-

 

8

IOVU MĂDĂLINA VALENTINA

 

EDUCATOR S

Complexul Social de Servicii Sf. Nicolae

 

ADMIS

 

-

 

9

 IVAN ANDREEA

 

LOGOPED S

Complexul Social de Servicii Sf. Nicolae

 

ADMIS

 

-

 

 

10

POPESCU FLORIN – REMUS

 

 

LOGOPED S

 

Complexul Social de Servicii Sf. Nicolae

 

 

RESPINS

Nu îndeplinește condițiile specifice pentru ocuparea postului:

- studii superioare de lungă durată, studii universitare absolvite cu diplomă de licență sau echivalentă în domeniul psihologie, specializarea psihologie;

- atestat de psiholog cu drept de liberă practică eliberat de Colegiul Psihologilor din românia

Candidaţii declaraţi admişi vor susţine proba scrisă în data de 02.07.2018, începând cu ora 1000  la sediul instituţiei în Pavilionul F – staj 4 (mansardă).

 

Candidaţii nemulţumiţi de rezultatul selecţiei dosarelor pot formula contestaţie în termen de o zi lucrătoare de la afişare, conform art. 31 din H.G.R. nr. 286/2011/2008, care se depun la Serviciul Registratură, Relaţii cu Publicul, sub sancţiunea decăderii din acest drept

.

 

 

Sari la conținut