Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
Telefonul Copilului 119 Non-stop TelVerde, Sectorul 1 Persoane Vârstnice 0800 800 063 Intervenție în Regim de urgență 0734 454 543

Ultimele noutăți

Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Sector 1

Cariere

FORMULAR COMUNICARE REZULTATUL SELECŢIEI DOSARELOR DE ÎNSCRIERE LA

15 Sep 2015

În conformitate cu prevederile art. 20 din H.G.R. nr. 286/ 2011, se comunică astăzi 14.09.2015, ora 1600, prin afişare la sediul Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Sector 1 din Bld. Mareşal Al. Averescu nr. 17, Sector 1, Bucureşti, Pavilionul F - parter şi etajul II, precum şi prin publicare pe pagina de internet, rezultatele selecţiei dosarelor, după cum urmează:

Nr. crt.

Numele şi prenumele candidatului

Funcţia solicitată

Serviciul/Biroul

Rezultatul selecţiei dosarelor

Motivul respingerii dosarului

1.

Hurmuzi Valentina Cristina

Șef Birou Deservire

CSS Odăi

ADMIS

 

2.

Niță Gabriela

Șef Birou Deservire

CSS Odăi

ADMIS

 

3.

Radu Luciana Manuela

Șef Birou Deservire

CSS Odăi

ADMIS

 

4.

Badea Rănaciu Liliana

Șef Birou Deservire

CSS Odăi

ADMIS

 

5.

Ungureanu Eleonora Gabriela

Inspector specialitate

Biroul Protecție, Prevenire, PSI

ADMIS

 

6.

Șarpe Iulian Nicolae

Inspector specialitate

Biroul Protecție, Prevenire, PSI

ADMIS

 

7.

Moldovanu Manuela

Inspector specialitate

Biroul Protecție, Prevenire, PSI

ADMIS

 

8.

****

Inspector specialitate

Biroul Protecție, Prevenire, PSI

ADMIS

CU CONDIȚIA COMPLETĂRII DOSARULUI

9.

Matei Liliana Florentina

Referent

Biroul Protecție, Prevenire, PSI

ADMIS

CU CONDIȚIA COMPLETĂRII DOSARULUI

10.

Alexoaea Elena

Referent

Biroul Protecție, Prevenire, PSI

ADMIS

 

11.

Pîrvan Claudia Aurelia Gabriela

Inspector specialitate

CIM – B.E.E.F.P.P.

RESPINS

CONDIȚII SPECIFICE PENTRU OCUPARE

12.

****

Inspector specialitate

CIM – Comp. Ang. Asistată

ADMIS

 

13.

****

Inspector specialitate

CIM – B.E.E.F.P.P.

RESPINS

CONDIȚII SPECIFICE PENTRU OCUPARE

14.

Mălăiași Andreea

Inspector specialitate

CIM – Comp. Ang. Asistată

RESPINS

CONDIȚII SPECIFICE PENTRU OCUPARE

15.

Drăghici Daniela

Referent

Birou Tehnic

ADMIS

 

16.

Gonciar Ioana Georgiana

Referent

Birou Tehnic

ADMIS

 

17.

Trandafir Michaela

Referent

Birou Tehnic

ADMIS

 

18.

Istrate Nicolae

Muncitor calificat (electrician)

Birou Tehnic

ADMIS

 

19.

****

Muncitor calificat (mecanic)

Birou Tehnic

ADMIS

 

20.

Nacu Aurelia

Muncitor calificat (bucătar

CSS Străulești

ADMIS

 

21.

Moise Aurel Adrian

Muncitor necalificat

Birou Administrativ

ADMIS

 

22.

Irimia Remus Georgian

Muncitor necalificat

Birou Administrativ

ADMIS

 

 

 

 

Candidaţii declaraţi admişi vor susţine proba scrisă în data de 22.09.2015 ora 900 iar pentru proba practică în data de 22.09.2015 la ora 1000 la sediul Direcţiei General de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Sector 1 Pavilionul F.

Candidaţii nemulţumiţi de rezultatul selecţiei dosarelor pot formula contestaţie în termen de o zi lucrătoare de la afişare, conform art. 31 din H.G.R. nr. 286/2011/2008, care se depun la Serviciul Registratură, Relaţii cu Publicul, sub sancţiunea decăderii din acest drept.

 

Sari la conținut