Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
Telefonul Copilului 119 Non-stop TelVerde, Sectorul 1 Persoane Vârstnice 0800 800 063 Intervenție în Regim de urgență 0734 454 543

Ultimele noutăți

Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Sector 1

Noutăți

Informații privind ÎNSCRIEREA LA CENTRELE DE ZI DE TIP CREȘĂ pentru anul scolar 2024-2025

17 iunie 2024
Alte noutăți

Sesiunea de înscriere pentru toate centrele de zi de tip creșă din subordinea Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Sector 1pentru anul școlar 2024 - 2025 va fi organizată în perioada 02.07.2024 – 11.07.2024.

Numărul locurilor disponibile pentru frecventare începând cu luna septembrie 2024:

Centrul de zi „Vrancei”, str. Vrancea, nr. 9, sector 1:      

60 locuri disponibile;

Centrul Româno-Danez pentru Educație Integrată „Rodacie”, Bd. Mareșal Al.  Averescu, nr. 17:  

16 locuri disponibile

Centrul de zi „Jiului”, str. Pajura, nr. 2C, sector 1:

40 locuri disponibile;

Centrul de zi „Sf. Nicolae”, str. Constantin Dobrogeanu Gherea, nr. 74:

60 locuri disponibile;

Centrul de zi „Sf. Andrei”, str. Cosmești, nr. 15, sector 1:

 21 locuri disponibile;

Atribuirea locurilor la centrele de zi va fi efectuată ținând cont de luna cu care părinții solicită frecventarea, punctajul cumulat și data și ora înregistrării cererii în aplicația online, fiind soluționate (înscrise) prioritar în luna septembrie 2024 cererile pentru care părinții au solicitat începerea frecventării cu luna septembrie 2024, cererile pentru care s-a solicitat începerea frecventării într-o lună ulterioară vor fi soluționate ulterior lunii septembrie 2024 în funcție de disponibilitatea locurilor în lunile respective (locurile nu pot fi rezervate). Acordurile pentru admiterea în centrul de zi vor fi emise cu dată de începere luna septembrie 2024 iar părinții vor avea la dispoziție termen de 30 de zile pentru confirmarea locului, prin prezentarea la centrul de zi împreună cu copilul. În cazul neprezentării copilului la centrul de zi de tip creșă în termentul de 30 zile, locul va fi vacantat.

Locurile disponibile vor fi repartizate în funcție de punctajele obținute, în ordine descrescătoare (de la cel mai mare punctaj la cel mai mic).

În situația cererilor cu punctaje egale se va lua în considerare ziua și ora înregistrărilor pe platforma on-line.

Important !

Crearea conturilor pentru depunerea cererilor de înscriere se face exclusiv în perioada sesiunilor de înscriere, pe link-ul https://cresa.dgaspc-sectorul1.ro/ .

Părinți care dețin conturi ca urmare a participării la sesiuni anterioare pentru înscriere, vor crea cont nou pentru sesiunea curentă (utilizând o adresă e-mail nouă sau cea utilizată anterior, însă, le va fi generată automat de aplicație o parolă nouă).

Părinții/reprezentanții legali ai copilului vor încărca documente necesare înscrierii copilului, exclusiv prin aplicația online disponibilă pe site-ul instituției, www.dgaspc-sectorul1.ro

Nu sunt acceptate cereri privind transferul copiilor admiși la unul dintre centrele de zi către un alt centru de zi!

Părinții pot depune o singură cerere pentru un centru de zi de tip creșă din subordinea DGASPC Sector 1. În situația în care sunt depuse mai multe cereri pentru același copil, pentru înscrierea simultană la mai multe centre de zi de tip creșă din subordinea DGASPC Sector 1, va fi luată în considerare ultima cerere încărcată, iar cererile încărcate anterior se vor anula.

Persoanele care întâmpină dificultăți pentru accesarea aplicației online, pot beneficia de asistență pentru înscrierea în aplicația online, la sediul Serviciului Prevenire a Separării Copilului de Familie, din București, Sector 1, Bd. Mareșal Alexandru Averescu, nr. 17, corp H,  în perioada sesiunii de înscriere, în timpul programului de lucru, respectiv, de luni până vineri între orele 08:00 – 16:00.

* Cererile de înscriere la centrele de zi tip creșă transmise pe e-mail, depuse la sediile centrelor de zi de tip creșă sau la sediul DGASPC Sector 1, NU vor fi luate în considerare!

Analiza cererilor va fi realizată exclusiv pe baza documentelor încărcate în aplicația on-line și nu vor fi luate în considerare documente transmise prin intermediul altor canale de comunicare în perioada sesiunii de înscriere sau transmise ulterior perioadei de desfășurare a sesiunii de înscriere prin orice canal de comunicare.

Atenție!

Cererea încărcată pe platforma online nu poate fi modificată, în sensul că, după trimitere, nu se pot efectua completări cu date și/sau documente, nu se poate modifica centrul de zi pentru care s-a optat, nu se poate modifica data de începere selectată pentru frecvetarea centrului de zi. Analiza cererilor și acordarea punctajelor se face exclusiv pe baza documentelor încărcate în platforma online în perioada sesiunii de înscriere.

Situații particulare:

 • în situația în care se constată faptul că unele documente sunt neconforme sau nu fac parte din categoria documentelor regăsite în prezentul anunț, acestea nu vor fi validate/ punctate.
 • în situația în care se constată faptul că din documentele de identitate încărcate nu reiese domiciliul sau viza de reședință valabilă pe raza Sectorului 1 la momentul încărcării cererii, pentru cel puțin unul dintre părinți, cererea va fi invalidată.
 • în cazul în care este necesar să încărcați documente conținând mai multe pagini sau mai multe documente în cadrul unei secțiuni (exemplu: certificate de naștere pentru copii proveniți din gemeni/tripleți sau alți copii aflați în întreținere înscriși în ciclul preșcolar sau școlar primar - toate certificatele de naștere ale copiilor vor fi încărcate într-un singur document), acestea vor fi scanate împreună într-un singur document de tip .PDF care va fi încărcat în secțiunea aferentă.
 • în cazul în care, după încărcarea cererii în aplicația online părinții doresc să încarce documente suplimentare (omise), este necesară depunerea unei alte cereri în aplicația online (selectând același centru de zi de tip creșă și aceeași lună pentru frecventare).

Confirmarea înregistrării cererii în aplicația online este reprezentată de e-mail-ul generat automat, care conține numărul, data și ora înregistrării cererii și centrul de zi selectat pentru înscriere. În situația în care părinții nu primesc e-mailul de confirmare a înregistrării cererii, procesul de înregistrare trebuie reluat.

Părinții vor primi răspuns prin e-mail cu privire la rezultatul sesiunii de înscriere după afișarea pe site-ul instituției a listelor cuprinzând rezultatele finale.

Calendarul desfășurării sesiunii:

 • 02.07.2024 ora 08:00 – 11.07.2024 ora 23:59, depunerea cererilor de înscriere și a documentelor necesare în aplicația online; aplicația va fi disponibilă în intervalul precizat pe link-ul: https://cresa.dgaspc-sectorul1.ro/ .
 • 12.07.2024 – 18.07.2024, analiza cererilor;
 • 18.07.2024, după orele 14:00, afișarea pe site-ul instituției a listei provizorii cuprinzând cererile validate în urma analizării acestora;
 • 18.07.2024-19.07.2024, depunere contestații cu privire rezultatele provizorii (contestațiile vor fi transmise pe e-mail: cresa@dgaspc-sector1.ro );
 • 22.07.2024 – 24.07.2024 – analiza și soluționarea contestațiilor;
 • 25.07.2024, după orele 14:00 - afișarea pe site-ul instituției a listei finale cuprinzând rezultatele sesiunii de înscriere.

* După data de 29.07.2024, părinții vor primi pe adresele de e-mail cu care s-au înregistrat în aplicație răspunsuri cu privire la atribuirea unui loc la centrul de zi solicitat, respectiv, rămânerea pe lista de așteptare.

Redistribuirea cererilor rămase pe lista de așteptare

În situația în care după afișarea rezultatelor finale vor rămâne locuri disponibile la unele dintre centrele de zi de tip creșă, se va organiza sesiune de redistribuiri în perioada 29.07.2024 – 30.07.2024. Părinții ale căror cereri au rămas pe listele de așteptare vor putea opta pentru redistribuirea cererii la unul dintre centrele de zi de tip creșă la care vor exista locuri disponibile.

Părinții care optează pentru redistribuire, vor fi admiși, sau după caz, vor rămâne pe lista de așteptare la centrul de zi selectat în sesiunea de redistribuiri.

Rezultatele redistribuirilor vor fi afișate pe site-ul instituției www.dgaspc-sectorul1.ro pe data de 31.07.2024.

Cererile aflate pe listele de așteptare pentru anul școlar 2023-2024:

Părinții ale căror cereri s-au aflat pe lista de așteptare în anul școlar 2023 – 2024 se anulează la data de 30.06.2024, iar părinții pot solicita înscrierea copiilor în anul școlar 2024 – 2025, prin încărcarea unei noi cereri și a documentelor aferente, în aplicația online, în perioada sesiunii de înscriere curente. Nu se încadrează criteriului de vârstă antepreșcolară copiii care împlinesc vârsta de 3 ani anterior datei de 01.09.2024.

Nu vor fi soluționate favorabil următoarele cereri:

 • cererile părinților ai căror copii beneficiază de un loc la un centru de zi din subordinea DGASPC Sector 1 și depun ulterior, în alte sesiuni, cereri pentru același copil în vederea admiterii la un alt centru de zi;
 • cererile părinților care solicită transferul copiilor înscriși la un centru de zi din subordinea DGASPC Sector 1, către alt centru de zi din subordinea DGASPC Sector 1.
 • cererile depuse în sesiunea curentă, pentru care părinții solicită frecventarea centrului de zi începând cu un alt an școlar.

În situația în care părinții vor depune cereri care se încadrează în situațiile specificate anterior, aceștia vor fi informați prin intermediul aplicației online cu privire la faptul că aceste cereri nu vor fi soluționate favorabil.

Documentație necesară:

Documentele pot fi încărcate în aplicația online în format .PDF (documente care conțin o pagină sau mai multe pagini) și format .JPG (documente care conțin exclusiv o singură pagină).

Atenție! Documentele care conțin mai multe pagini trebuie scanate într-un singur document și încărcate în rubrica aferentă (exemplu: în situația părinților care au viza de reședință stabilită pe raza Sectorului 1, atât fața, cât și spatele actului trebuie scanate într-un singur document și încărcat în rubrica „document identitate”).

 1. certificatul de  naștere al copilului/ copiilor pentru care se solicită înscrierea la un centru de zi de tip creșă;
 2. cărțile de identitate ale părinților (mamă, tată)/ reprezentanților legali – părinții care dețin vize de reședință stabilite și valabile pe raza Sectorului 1, vor încărca un singur document (.PDF sau .JPG) care va conține atât fața, cât și spatele cărții de identitate;
 3. certificatul de căsătorie al părinților/ reprezentanților legali- după caz;
 4. decizia de suspendare a contractului de muncă sau decizia privind aprobarea acordării îndemnizației de creștere copil, eliberată de Agenția pentru Plăți și Inspecție Socială a Municipiului București, în cazul în care unul dintre părinți se află în concediu de creştere şi îngrijire copil;
 5. hotărâre/sentință de divorț sau de încredințare a copilului / convenție notarială sau în cazuri excepționale în cazul relațiilor neoficializate – declarație pe propria răspundere din care să reiasă separarea părinților și faptul că celălalt părinte nu contribuie la creșterea și îngrijirea copilului –dacă este cazul;
 6. certificatul de deces al unuia dintre părinți – dacă este cazul;
 7. hotărâre/ sentință de plasament sau sentință de încredințare în vederea adopției – dacă este cazul;
 8. certificate de naștere pentru ceilalți frați ai copilului care frecventează același centru de zi de tip creșă – dacă este cazul;
 9. certificate de naștere pentru ceilalți copii aflați în întreținere care frecventează învățământul preșcolar, școlar – inclusiv până la finalizarea clasei a IV-a și dovadă: adeverințe eliberate de unitățile de învățământ (în situații excepționale, pentru copiii care urmează să frecventeze primul an de grădiniță, respectiv școală și nu s-a putut obține adeverință, părinții vor încărca declarații pe proprie răspundere care vor conține în mod obligatoriu denumirea unității de învățământ la care este înscris copilul) – după caz;
 10. adeverință eliberată de către unitatea de învățământ pentru părintele/părinții care urmează o formă de învățământ de zi- dacă este cazul;
 11. hotărâre privind încadrarea într-un grad de handicap și certificatul de încadrare într-un grad de handicap pentru pentru copil/ fratele copilului / sora copilului/ părintele/ reprezentantul legal al copilului - cu dizabilități  - dacă este cazul;

Criterii de departajare și documente necesare înscrierii – se vor încărca scanări / imagini ale următoarelor documente:

 • 5 puncte pentru fiecare părinte/ reprezentant legal cu domiciliul stabil pe raza Sectorului 1 – cărțile de identitate, certificatul de căsătorie (după caz); nu se acordă punctaje pentru vizele de reședință stabilite și valabile pe raza Sectorului 1;
 • 5 puncte suplimentare pentru părintele unic susținător cu domiciliul stabil pe raza Sectorului 1 -  sentința de divorț definitivă și irevocabilă, certificatul de deces sau în cazuri excepționale în cazul relațiilor neoficializate - declarație pe propria răspundere din care să reiasă separarea părinților și faptul că celălalt părinte nu contribuie la creșterea și îngrijirea copilului; nu se acordă punctajul suplimentar pentru părintele unic susținător care are domiciliul pe raza altui județ/sector și are viză de reședință stabilită pe raza Sectorului 1;
 • 5 puncte pentru copiii care au frați înscriși și frecventează același centru de zi, reînscriși în anul școlar 2024-2025 – certificatele de naștere ale fraților;
 • 5 puncte pentru părintele/ părinții care urmează o formă de învățământ de zi în anul școlar curent – adeverință eliberată de către unitatea de învățământ, în original scanată;
 • 2 puncte pentru fiecare alt copil minor aflat în întreținere (preșcolar, școlar, până la finalizarea învățământului primar, inclusiv clasa a IV-a) – certificatele de naștere, adeverințe eliberate de către unitățile de învățământ; pentru copiii care urmează să frecventeze primul an de grădiniță, respectiv școală și nu a putut fi obținută adeverință de la unitatea de învățământ, părinții au posibilitatea să formuleze o declarație olografă în care să specifice denumirea unității școlare în cadrul căreia copilul va frecventa cursurile preșcolare/primare;  nu se acordă punctaj suplimentar pentru alți copii aflați în întreținere care nu se încadrează în categoriile specificate anterior;
 • 2 puncte pentru fiecare copil proveniți din gemeni/ tripleți – certificatele de naștere ale copiilor;
 • 5 puncte pentru copil/ frate/ soră/ părinte cu dizabilități (încadrat în grad de handicap) – actele de identitate ale persoanei în cauză, hotărârea privind încadrarea într-un grad de handicap și certificatul de încadrare într-un grad handicap; nu se acordă punctaj suplimentar pentru alți membri ai familiei extinse încadrați în grad de handicap, iar în aceste situații documentul este invalid pentru acest criteriu.

În cazul în care unul dintre părinți se află în concediu de creștere copil este necesară decizia de suspendare a contractului de muncă sau decizia privind aprobarea acordării indemnizației de creștere copil eliberată de Agenția pentru Plăți și Inspecție Socială a Municipiului București

Părintele/reprezentantul legal care se află în creștere copil are obligația ca în termen de 3 luni de zile de la intrarea copilului în colectivitate, să își reia activitatea profesională. După expirarea termenului de 3 luni dacă părintele/reprezentantul legal nu prezintă dovada reluării activității profesionale locul obținut la centrul de zi de tip creșă se va vacanta. Mamele care sunt însărcinate sau se află în concediu prenatal/concediu pentru creștere și îngrijirea altui copil față de cel pentru care se solicită înscrierea la un centru de zi de tip creșă fac excepție de la această regulă.

Sari la conținut