Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
Telefonul Copilului 119 Non-stop TelVerde, Sectorul 1 Persoane Vârstnice 0800 800 063 Intervenție în Regim de urgență 0734 454 543

Ultimele noutăți

Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Sector 1

Legislaţie. Direcția Protecție Persoană și Famile

Legi

Legea Nr.61/1993  Republicată privind alocaţia de stat pentru copii, cu modificări şi   completările ulterioare (DOC);     

 Hotărâri

HGR nr. 38/2011 pentru aprobarea normelor metodologice de aplicare a legii nr. 277/2010 privind alocaţia pentru susţinerea familiei, cu modificările şi completările ulterioare (DOC);

HGR nr. 52/2011 pentru aprobarea normelor metodologice de aplicare a OUG nr. 111/2010 privind concediul şi indemnizaţia lunară pentru creşterea copiilor, cu modificările şi completările ulterioare (DOC);

 HGR nr.797/2017  pentru aprobarea regulamentelor-cadru de organizare şi funcţionare ale serviciilor publice de asistenţă socială şi a structurii orientative de personal,cu modificările şi completările ulterioare;

HGR nr. 268/2007 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor legii nr.448/2006 privind protecţia şi promovarea drepturilor persoanelor cu handicap, cu modificările şi completările ulterioare (DOC);

HGR nr. 430/2008 pentru aprobarea metodologiei privind organizarea şi funcţionarea comisiei de evaluare a persoanelor adulte cu handicap, cu modificările şi completările ulterioare (DOC);

HGR nr.548/2017 privind aprobarea condiţiilor de obţinere a atestatului, procedurilor de atestare şi statutul asistentului personal profesionist (DOC);

HGR nr. 867/2015 pentru aprobarea nomenclatorului serviciilor sociale, precum şi regulamentul-cadru de organizare şi funcţionare a serviciilor sociale, cu modificările şi completările ulterioare (DOC);

HGR nr. 584/2016 pentru modificarea şi completarea normelor metodologice de aplicare a prevederilor legii nr. 197/2012 privind asigurarea calităţii în domeniul serviciilor sociale, aprobate prin HGR 118/2004, şi a HGR 867/2015 pentru aprobarea nomenclatorului serviciilor sociale, precum şi a regulamentelor-cadru de organizare şi funcţionare a serviciilor sociale (DOC);

HGR nr. 577/2008 pentru aprobarea normelor metodologice de aplicare a prevederilor legii nr. 61/1993 privind alocaţia de stat pentru copii, precum şi pentru reglementarea modalităţilor de stabilire şi plată a alocaţiei de stat pentru copii (DOC);Ordonanţe

OUG nr. 51/2017 pentru modificarea şi completarea unor acte normative (DOC);

OUG nr. 60/2017 pentru modificare şi completarea legii nr.448/2006 privind protecţia şi promovarea drepturilor persoanelor cu handicap (DOC);

OUG nr.111/2010 privind concediul şi indemnizaţia lunară pentru creşterea copiilor, cu modificările şi completările ulterioare (DOC);

OUG nr. 86/2008 pentru modificarea legii nr.448/2006 privind protecţia şi promovarea drepturilor persoanelor cu handicap (DOC);

OUG nr. 44/2014 pentru reglementarea unor măsuri privind recuperarea debitelor pentru beneficiarii de asistenţo socială, precum şi pentru modificarea art. 101 din legea nr.448/2006 privind protecţia şi promovarea drepturilor persoanelor cu handicap (DOC).

Ordine

Ordin nr. 2298/2012 privind aprobarea procedurii-cadru de evaluare a persoanelor adulte în vederea încadrării în grad şi tip de handicap (DOC);

Ordin nr. 1887/2016 privind stabilirea contribuţiei lunare de întreţinere datorate de adulţii cu handicap asistaţi în centrele rezidenţiale publice pentru persoane adulte cu handicap sau susţinătorii acestora şi aprobarea metodologiei de stabilire a nivelului contribuţiei lunare de întreţinere datorate de adulţii cu handicap asistaţi în centrele rezidenţiale publice pentru persoane adulte cu handicap sau susţinătorii acestora, cu modificările şi completările ulterioare(DOC);

Ordinul nr. 2272/2013 pentru aprobarea procedurii de aplicare a prevederilor art. 42  din legea nr.448/2006 privind protecţia şi promovarea drepturilor persoanelor cu handicap, coroborate cu cele alte art. 77 din legea nr. 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice (DOC)

Ordinul ANPH nr. 517/2009 privind efectuarea plăţii dobânzii suportate din bugetul de stat de către direcţiile generale de asistenţă socială şi protecţia copilului judeţene, respectiv ale sectoarelor municipiului Bucureşti, în baza art. 27 din legea nr.448/2006 privind protecţia şi promovarea drepturilor persoanelor cu handicap (DOC)

Ordinul nr.82/ 2019 privind aprobarea standardelor specifice minime de calitate obligatorii pentru serviciile sociale destinate persoanelor adulte cu dizabilități;

Ordinul nr.29/2019 pentru aprobarea standardelor minime de calitate pentru acreditarea serviciilor sociale destinate persoanelor vârstnice, persoanelor fără adăpost, tinerilor care au părăsit sistemul de protecţie a copilului şi altor categorii de persoane adulte aflate în dificultate, precum şi a serviciilor acordate în comunitate, serviciilor acordate în sistem integrat şi cantinele sociale*)

Sari la conținut