Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
Telefonul Copilului 119 Non-stop TelVerde, Sectorul 1 Persoane Vârstnice 0800 800 063 Intervenție în Regim de urgență 0734 454 543

Ultimele noutăți

Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Sector 1

Legislaţie. Direcția protecție socială

Legislatie privind prevenirea şi combaterea marginalizării sociale

       Legislație:

Hotărâri de Guvern

 • HGR nr. 829/2002 privind planul naţional antisărăcie şi promovarea incluziunii sociale, cu modificările şi completările ulterioare (doc);
 • HGR nr. 488/2005 privbind aprobarea sistemului naţional de indicatori de incluziune socială (doc);
 • HGR NR.696/2006 privind aprobarea strategiei naţionale de incluziune socială a tinerilor care părăsesc sistemul de protecţie a copilului;
 • HGR nr. 18/2015 pentru aprobarea Strategiei Guvernului României den incluziune a cetăţenilor români aparţinând minorităţii romilor pentru perioda 2015 – 2020 (doc);
 • HGR nr. 767/2015 privind modificarea anexei HG nr. 18/2015 pentru aprobarea Strategiei Guvernului României den incluziune a cetăţenilor români aparţinând minorităţii romilor pentru perioda 2015 – 2020 (doc);
 •  HGR nr. 920/ 2011 privind aprobarea normelor metodologice de aplicare a prevederilor OUG 70/2011 cu modificările şi completările ulterioare (doc);
 • HGR nr. 50/2011privind Normele metodologice de aplicare a legii nr. 416/2001 privind   venitul minim garantat cu modificările şi completările ulterioare (doc);
 • HGR 1149/2002 pentru aprobarea normelor metodologice de aplicare a prevederilor legii nr 116/2002 privind prevenirea şi combaterea marginalizării sociale cu modificările şi completările ulterioare (doc);

Hotărâri de consiliu

 • HCL Sector 1 nr.12/2020 privind aprobarea Metodologiei de indentificare a persoanelor şi familiilor marginalizate social şi/sau aflate în risc de marginalizare socială şi prevenirea riscului separării copilului de familia sa, precum şi modalităţi de intervenţie,cu modificările şi completarile ulterioare;
 • HCL Sector 1 nr. 120/2004 privind acordarea unor sume cu titlu de ajutor de urgenţă ca măsură de prevenire şi combatere a marginalizării sociale, cu modificările şi completările ulterioare
 • HCL Sector 1 nr. 168/2007 privind susţinerea financiară a 6 persoane vîrstnice cu merite olimpice (doc);
 • HCL Sector 1 nr. 14/2008 privind aprobarea metodologiei de acordare a unor prestaţii sociale pentru persoanele vârstnice de peraza sectorului 1, cu modificările şi completările ulterioare (doc);
 • HCL Sector 1 nr. 282/2008 privind acordarea unui ajutor financiar copiilor care urmează o formă de învăţământ preuniversitar – cursuri de zi şi care provin din familii aflate în imposibilitatea să asigure, din reusurse proprii, imbrăcăminte, încălţăminte, manuale, rechizite, echipamente şcolare sau sportive (doc);
 • HCL Sector 1 nr. 58/2010 privind aprobarea implementării de către Consiliul Local al Sectorului 1 prin Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Sector 1, în parteneriat cu fundaţia „Katharina Turnauer” şi doamna Barbara Wiebke Schofnagle – ataşatul cu probleme sociale al Ambasadei Austirei la Bucureşti, a proiectului SOMARO – MAGAZIN SOCIAL (doc);
 • HCL Sector 1 nr. 100/2014 privind acordarea de ajutor financiar sub forma plăţii contravalorii chiriei pentru tinerii care părăsesc sistemul de protecţie a copilului şi sunt proveniţi din centrele de plasament/apartamentele social-formative sau sistem de asistenţă maternală din cadrul Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Sector 1, cărora le-a fost încetată măsura de protecţie specială, ca măsură de suport pentru prevenirea marginalizării sociale, cu modificările şi completările ulterioare;
 • HCL Sector 1 nr.65/2019 privind acordarea unui ajutor de urgență pentru plata chiriei, ca măsură de prevenire și combatere a marginalizării sociale, persoanelor/ famniliilor care figurează pe listele de priorități aprobate anual prin hotărâri ale Consiliului Localș al Sectorului 1 a municipiului București;

Ordonanțe

 • OUG nr. 68/2003 privind serviciile sociale cu modificările şi completările ulterioare (doc);
Sari la conținut