Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
Telefonul Copilului 119 Non-stop TelVerde, Sectorul 1 Persoane Vârstnice 0800 800 063 Intervenție în Regim de urgență 0734 454 543

Ultimele noutăți

Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Sector 1

ORIZONT 2009

Domeniu de activitate Durată Finanțate Stadiu
Persoane cu dizabilități
14.05.10 - 30.11.12
Fonduri externe nerambursabile
Finalizat

Investeşte în oameni!

FONDUL SOCIAL EUROPEAN

Programul Operaţional Sectorial pentru  Dezvoltarea Resurselor Umane 2007 – 2013  

Axa prioritară 6 „Promovarea incluziunii sociale”

Domeniul major de intervenţie 6.1 „Dezvoltarea economiei sociale”

“Proiect cofinantat din Fondul Social European prin Programul Operational Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013”

Beneficiar: Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului sector 1

Durata proiectului: 14.05.2010 - 30.11.2012

Buget:

Valoarea totală a proiectului: 8.236.364 lei

Asistenţă financiară nerambursabilă solicitată: 6.420.721 lei

Contribuţie proprie: 1.379.936 lei

Cheltuieli neeligibile: 435.707 lei.

Obiectiv general: Cresterea gradului de integrare in munca a persoanelor cu dizabilitati prin dezvoltarea unei intreprinderi sociale pilot cat si prin formarea profesionala a specialistilor implicati in procesul de integrare socio-profesionala a  acestor persoane.

Obiective specifice:

1. Dezvoltarea unei întreprinderi sociale pilot formată din 7 ateliere protejate, destinate persoanelor cu dizabilităţi.

2. Evaluarea competenţelor şi aptitudinilor şi încadararea în muncă,  în cadrul celor 7 ateliere, a 60 de persoane cu dizabilităţi.

3. Formarea profesională şi dezvoltarea competenţelor a 188 de specialişti care desfăşoară activităţi în domeniul protecţiei persoanelor defavorizate.

4. Evaluarea şi consilierea vocaţională a 450 persoane cu dizabilităţi, în vederea integrării pe piaţa muncii.

Componente Proiect:

Componenta 1. Introducerea în COR a ocupaţiei de consilier vocaţional, elaborare standard ocupaţional pentru consilierul vocaţional şi formare şi certificare consilieri vocaţionali.

Componenta 2. Înfiinţare a 3 centre de evaluare vocaţională (DGASPC Sector 1, DGASPC Sector 6, DGASPC Prahova).

Componenta 3. Înfiinţare întreprindere socială pilot formată din 7 ateliere protejate:

- Atelier de croitorie

- Atelier ceramica

- Brutărie

- Tipografie

- Spălătorie auto și textilă

- Atelier de lumânări

- Atelier de grădinărit (seră).

Activități:

Componenta 1: Introducerea in COR a ocupației de consilier vocațional, elaborare standard și formarea specialistilor:

1.1  Introducerea in COR a ocupatiei de consilier vocational

1.2  Elaborarea standardului ocupational pentru ocupatia de consilier vocational

1.3  Autorizare curs de formare

1.4  Elaborarea manualului de formare pentru consilierul

1.5  Derularea cursurilor de formare

Componenta 2:  Infiintarea a 3 centre de evaluare vocationala:

2.1 Identificare spatii

2.2 Selectare beneficiari consiliere vocationala

2.3 Consiliere vocationala beneficiari

Componenta 3: Infiintare intreprindere sociala

3.1 Amenajare si refunctionalizare spatiu

3.2 Selectare beneficiari ateliere protejate

3.3 Evaluare beneficiari

3.4 Derulare activitati in cadrul atelierelor protejate

3.5 Organizare schimburi de experienta

3.6 Management de proiect

Rezultate:

Componenta 1:

- O nouă ocupaţie introdusă în COR;

- 188 de specialişti din cadrul DGASPC-urilor din ţară formaţi şi certificaţi ca şi consilieri  vocaţionali

Componenta 2:

- 3 centre de evaluare vocaţională înfiinţate;

- 450 de persoane cu dizabilităţi evaluate şi consiliate în vederea integrării în muncă.

Componenta 3

- 60 persoane cu dizabilităţi încadrate în muncă în cadrul celor 7 ateliere.

 Parteneri:

1.  DGASPC Sector 6

2.  DGASPC Prahova

3. Fundatia Estuar

4. Fundatia Speranta

5. Haga Group

6. Asociatia Alternativa 2003

7. Fundatia Motivation

8. Asociatia ProVocatie

Ultimele noutăți

Sari la conținut