Skip Navigation Links 
Skip Navigation Links
 
 

Program înregistrare acte -  Biroul Alocații :


Contact:

Bd. Mareșal Averescu nr 17, Pavilion F.

Telefon: 021.222.99.83 sau 021.223.41.90/ 97/ int.107 sau 295;

   E-mail: alocatii@dgaspc-sectorul1.ro

Program de lucru cu publicul:  

Luni, Marți, Miercuri, Joi :   08:00-16:00

                                  Vineri:   08:00- 16:00


Informare

 

 În atenția persoanelor care doresc să depună cererea și documentele în vederea obținerii alocației de stat/  indemnizației pentru creșterea copiilor/stimulentului de inserție, online pe adresa de e-mail: alocatii@dgaspc-sectorul1.ro

        Depunerea prin poșta electronică a cererilor, declarațiilor și documentele justificative este opțională și se realizează cu respectarea prevederilor Regulamentului(UE)2016/679 al Parlamentului European și al Consiliului din 27 aprilie 2016 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date.

Vă informăm că datele cu caracter personal sunt prelucrate în scopul şi pentru îndeplinirea atribuţiilor legale, fiind posibilă comunicarea acestor date către autorități publice, operatori, terți sau împuterniciți sau altor categorii de destinatari și că vor fi prelucrate pe întreaga durată necesară îndeplinirii scopului, ulterior fiind arhivate potrivit legislației în vigoare. Mai multe informații legate de prelucrarea datelor  puteți obține accesând web site-ul DGASPC sector 1: http://www.dgaspc-sectorul1.ro/pagina.aspx?pid=254

     Avem rugămintea de a trimite actele urmând procedura descrisă mai jos. Dacă vă aflați în imposibilitatea de a urma pașii conform procedurii, vă invităm să optați pentru varianta depunerii la sediu. 

Procedura de înregistrare on-line:

1.   Pentru a intra în posesia  informațiilor și a formularelor necesare depunerii dosarului de acordare a alocației de stat/ indemnizației pentru creșterea copiilor/ stimulentului de inserție, vă invităm să accesați secțiunea ”Formulare/ documente”  de mai jos.

Pentru răspunsuri și întrebări punctuale privitoare la completarea documentelor și transmiterea acestora, vă rugăm să vă adresați la numerele de telefon : 021.222.99.83 și 021.223.41.90/ 97/ tasta 2- 1, Biroul Alocații.

2. Toate documentele/formularele (cererea tip, declarațiile) trebuie completate lizibil, integral, semnate și datate.

3. Declarația pe proprie răspundere (formular 1.0) privind veridicitatea documentelor depuse este obligatorie.

4.   Documentele care însoțesc cererea și declarația pe proprie răspundere, scanate și încărcate în format pdf, se trimit pe adresa de e-mail: alocatii@dgaspc-sectorul1.ro;

(adeverința cu veniturile formularul 1.3 un singur pdf, cererea  Cerere ICC tip un singur pdf, declarații...)

5.  Dacă solicitați alocația de stat în același timp cu indemnizația pentru creșterea copiilor, depuneți un singur dosar (cu actele necesare de la indemnizație), iar pe cererea tip de la indemnizație, bifațiși alocația de stat, nu mai atașați și actele de la alocație de stat.

6. În situația în care dosarul este complet, vă vom transmite pe e- mail numărul de înregistrare.

7. În cazul în care informațiile sunt incomplete, nu sunt lizibile, vă vom solicita telefonic sau prin intermediul e-mailului documentele lipsă/incomplete/incorect completate, dosarul urmând a fi înregistrat după completarea informațiilor solicitate.

 !!! În cazul în care, în maxim 2 zile lucrătoare de la transmiterea e-mail-ului dumneavoastră, nu primiți niciun răspuns (un e-mail cu numărul de înregistrare/confirmare, sau sunteți contactat pentru a furniza documente în plus față de cele transmise), este posibil să se fi produs o problemă tehnică sau de altă natură și vă recomandăm să ne contactați la nr. tel. 021.222.99.83.


Stabilirea dreptului și efectuarea plății

     * Soluţionarea cererilor  depuse în vederea obținerii  indemnizaţiilor pentru creșterea copilului,  a stimulentului de inserție și a alocației de stat, respectiv plata acestora este efectuată de către Agenția Pentru  Plăți Și Inspecție Socială a Municipiului Bucureşti (APISMB).

      *  Dosarele depuse la DGASPC sector 1 sunt înregistrate la Biroul Alocații și sunt transmise, pe bază de borderou, către APISMB, în vederea stabilirii dreptului și efectuării plății.

      * Astfel, sesizările ce au ca obiect  calculul şi plata drepturilor la indemnizaţie creştere copilul, alocaţia de stat pentru copil, respectiv stimulentul de inserţie, înaintate de către persoanele domiciliate cu forme legale pe raza Municipiului Bucureşti, sunt de competenţa APISMB. 

Pentru mai multe informații, vă invităm să accesați: http://bucuresti.mmanpis.ro/.

Vă asigurăm de tot sprijinul nostru în ceea ce privește depunerea cererilor  și a actelor doveditoare în vederea obținerii drepturilor dumneavoastră, atât la sediul nostru cât și la tel.021.222.99.83; 021.223.41.97/107 sau la adresa de e-mail: alocatii@dgaspc-sectorul1.ro    

Formulare/ documente

  1.0  Declarație pe proprie răspundere (formular 1.0)

1.1 Indemnizaţia lunară pentru creşterea copiilor -  actele necesare si condiţiile de acordare (formularul 1.1) (formular 1.1.1)

1.2 Cererea pentru acordarea indemnizatiei lunare pentru creşterea copiilor /stimulentului de inserţie (Cerere ICC)

1.3 Adeverinţa tip pentru acordarea  indemnizatiei lunare pentru creșterea copiilor Anexa 2 (formularul 1.3)

1.4  Declaraţia celuilalt părinte la depunerea dosarului de indemnizaţie lunară pentru creşterea copiilor (formular 1.4)

1.5  Declarația părintelui care solicită îndemnizație lunară pentru creșterea copiilor (formular 1.5)

1.6  Cerere pentru solicitarea sumei prevăzută de lege în cazul suprapunerii nașterii a doi copii și Declarația celuilat părinte (în caz de suprapunere naștere) (formular 1.6)

2.1 Stimulentul de inserţie - actele necesare si conditiile de acordare  (formular 2.1)

2.2 Cererea pentru acordarea indemnizatiei lunare pentru  creşterea copiilor /stimulentului de inserţie (Cerere ICC)

2.3 Modelul de adeverinţă pentru acordarea stimulentului de inserţie- se completează numai în situația în care persoana nu a beneficiat de indemnizație creștere copil și depune direct dosarul de stimulent. (formularul 1.3).

2.4   Declaraţia beneficiarului cu privire la modificarea intervenită (formular 2.4)

2.5 Declaraţia celuilalt părinte cu privire la concediul propriu de cel puțin două luni (formular 2.5)

2.6   Declarația părintelui care depune direct stimulent de inserție (formular 2.6)

  3.   Alocaţia de stat- acte necesare (formular 3)

  3.1 Cererea pentru obținerea alocației de stat  (formular 3.1)

  3.2 Declarație părinți pentru copii născuți în străinătate (formular 3.2)

  3.3 Declarația cu privire la protecția datelor personale (formular 3.3)

4.  Lista unităţilor bancare în a căror conturi poate fi asigurată plata  alocaţiei de stat, a indemnizaţiei creştere copil şi  a  stimulentului (lista)

 

  

  
  Harta site-ului DGASPC Sector 1
 Administrare