Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
Telefonul Copilului 119 Non-stop TelVerde, Sectorul 1 Persoane Vârstnice 0800 800 063 Intervenție în Regim de urgență 0734 454 543

Ultimele noutăți

Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Sector 1

Prestații sociale și facilități

Date de contact

Adresa
Bdul Mareșal Averescu, nr. 17, pavilionul B, camera 3, sector 1, București
Tel
021/222.76.22
E-mail
prestatii.dizabilitati@dgaspc-sectorul1.ro

Program de lucru cu publicul:

Luni, Marți, Joi: 8:30 – 14:00

CATEGORII DE BENEFICIARI
 • Adulţii şi copiii cu handicap, cetăţeni români, cetăţeni ai altor state sau apatrizi, pe perioada în care au, potrivit legii, domiciliul sau reşedinţa în România;
 • Asistenții personali, asistenții personali profesioniști și însoțitorii persoanelor cu dizabilități;
 • Persoana care are în îngrijire, supraveghere şi întreţinere un copil cu handicap.

 Drepturi ale persoanelor cu handicap conform Legii nr. 448/2006 privind protecția și promovarea drepturilor persoanelor cu handicap, republicată

 • Drepturile  persoanelor cu handicap ușor DOC;
 • Drepturile persoanelor cu handicap mediu DOC;
 • Drepturile persoanelor cu handicap grav si accentuat DOC;
 • sunt atasate în alt fișier  de incarcat ca si DOC
SERVICII / BENEFICII OFERITE

Drepturi financiare DOC

 • adultii cu handicap grav beneficiaza de prestații sociale (indemnizație lunară în cuantum de 419 lei și buget personal complementare lunar în cuantum de 180 lei )
 • adultii cu handicap accentuat beneficiaza de prestații sociale (indemnizație lunară în cuantum de 317 lei și buget personal complementare lunar în cuantum de 132 lei )
 • adultii cu handicap mediu beneficiază de buget personal complementar lunar în cuantum de 72 lei
 • copiii cu handicap grav beneficiază de prestații sociale în cuantum de 359 lei
 • copii cu handicap accentuat beneficiază de prestații sociale în cuantum de 210 lei
 • copiii cu handicap mediu beneficiază de prestații sociale în cuantum de 72 lei
 • Aceste drepturi financiare de acordă indiferent de venitul persoanelor cu dizabilități
 • Nu pot beneficia de prestațiile sociale următoarele categorii de persoane:
 • adulții cu handicap îngrijiți și protejați în centre rezidențiale publice, cu excepția centrului de tip respiro, ori în alte tipuri de instituții rezidențiale publice cu caracter social sau medico-social, în care se asigură întreținere completă din partea autorității administrației publice pe o perioadă mai mare de o lună;
 • persoanele cu handicap care sunt reținute, arestate sau condamnate definitiv la o pedeapsă privativă de libertate, pe perioada reținerii, arestării sau detenției;
 • adultii cu handicap grav sau accentuat care realizează venituri, aflați în îngrjirea și protecția asistentului personal profesionist
 • Card European pentru Dizabilitate  – DOC

Pentru eliberarea Cardului European pentru Dizabilitate

 • cerere tipizată
 • act identitate copie
 • fotografie recentă și color tip buletin
 • Legitimație pentru persoană cu handicap – DOC

Pentru eliberarea legitimației pentru persoana cu handicap

 • cerere tipizată
 • act identitate copie
 • fotografie recentă și color tip buletin
 • Adeverință pentru obținerea împrumutului în vederea achiziționării unui autoturism sau amenajarea locuinței (conform necesităților determinate de tipul de handicap) pentru persoanele cu dizablități – DOC
  Pentru eliberarea adeverinței necesară obținerii împrumutului în vederea achiziționării unui autoturism sau amenajarea locuinței (conform necesităților determinate de tipul de handicap) pentru persoanele cu dizablități
 • cerere tipizată
 • act identitate copie

FACILITĂȚI ÎN DOMENIUL TRANSPORTULUI

 • persoanele cu handicap (adulți și minori) cu handicap grav sau accentuat pot beneficia de transport urban si interurban gratuit sub următoarele forme:
 • transportul urban se decontează sub forma abonamentelor lunare de metrou și a legitimațiilor pentru transportul cu mijloace de transport în comun de suprafață;
 • transportul interurban se decontează sub forma eliberării cupoanelor de călătorie interurbană, a decontării bonurilor de carburant sau a achiziționării bonurilor valorice.
 • Pot beneficia de aceste facilităţi şi următoarele persoane:
 • însoţitorii persoanelor cu handicap grav, în prezenţa acestora;
 • însoţitorii copiilor cu handicap accentuat, în prezenţa acestora;
 • însoţitorii adulţilor cu handicap auditiv şi mintal accentuat, în prezenţa acestora, pe baza  anchetei sociale;
 • asistenţii personali ai persoanelor cu handicap grav;
 • asistenţii personali profesionişti ai persoanelor cu handicap grav sau accentuat.
 • persoanele cu handicap (adulți și minori) cu handicap grav, accentuat, mediu și ușor pot beneficia de:
 • card-legitimație pentru locurile gratuite de parcare
 • scutire de la plata tarifului de utilizare a rețelelor de drumuri naționale
 • pentru acordarea dreptului la prestații sociale
 • se acordă din oficiu
 • pentru eliberarea legitimației pentru transportul urban de suprafață
 • cerere tipizată
 • act identitate copie
 • fotografie recentă și color 2/3 cm
 • pentru decontarea abonamentului lunar de metrou
 • cerere tipizată
 • act identitate copie
 • abonamentul lunar în original expirat
 • pentru eliberarea rovinietei
 • titularul autoturismului este și persoana cu dizabilități: cerere tipizată, act identitate, copie certificat de încadrare în grad de handicap, talon autoturism
 • titularul autoturismului este însoțitorul persoanei cu dizabilități: cerere tipizată, declarație, act identitate proprietar autoturism, act identitate sau certificat de naștere persoană cu handicap, copie certificat de încadrare în grad de handicap, copie certificat căsătorie (dacă este cazul)
Baza legislativă 

Legislaţia primară:

 • Legea nr. 448/2006 privind protecţia şi promovarea drepturilor persoanelor cu handicap, republicată, cu modificările si completările ulterioare;
 • Hotarârea nr.268/2007 pentru aprobarea normelor metodologice de aplicare a Legii 448/2006 privind protecţia şi promovarea drepturilor persoanelor cu handicap;
 • Ordinul nr. 432/2007 pentru aprobarea procedurii de acordare a drepturilor prevăzute la art. 12 alin. (1) lit. b), e) – g) şi la alin. (2) din Legea nr. 448/2006 privind protecţia şi promovarea drepturilor persoanelor cu handicap, cu modificările şi completările ulterioare;
 • Ordinul nr. 62/2007 din 23/04/2007 pentru aprobarea Instrucţiunilor privind legitimaţia pentru transportul urban cu mijloace de transport în comun de suprafaţă pentru persoanele cu handicap şi modelul acesteia;
 • HG nr. 1017/12.2018 pentru aprobarea Normelor metodologice privind modalitatea de acordare a drepturilor la transport interurban gratuit persoanelor cu handicap;
 • HG nr. 1019/12.2018 privind aprobarea Procedurii de preluare de către agenţiile judeţene pentru plăţi şi inspecţie socială, respectiv a municipiului Bucureşti, a personalului cu atribuții în efectuarea plăților prestațiilor sociale pentru persoanele cu handicap de la direcțiile generale de asistență socială și protecția copilului județene, respectiv ale sectoarelor municipiului București, a Procedurii de acordare a plăților, precum și situațiile de suspendare, modificare, încetare a dreptului la prestațiile sociale pentru persoanele cu handicap.
 • Ordinul nr.163/2023 privind implementarea formatului unic al cardului-legitimaţie de parcare pentru persoanele cu handicap;

Legislația secundară:

 • Legea nr. 292/2011 a asistenței sociale
 • Legea nr. 227/2015 a Noului Cod Fiscal al României
 • Legea nr. 82/1991 a Contabilității
 • Ordin nr. 600/04.2018 privind aprobarea codului intern managerial al entităților publice
 • Legea nr. 263/2010 privind sistemul public de pensii
 • Codul Civil al României
Date de contact

Bdul Mareșal Averescu, nr. 17, pavilionul B, camera 3, sector 1, București

Telefon: 021/222.76.22

e-mail: prestatii.dizabilitati@dgaspc-sectorul1.ro

Program de lucru cu publicul:

Luni, Marți, Joi: 8:30 – 14:00

Ultimele noutăți

Sari la conținut