Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
Telefonul Copilului 119 Non-stop TelVerde, Sectorul 1 Persoane Vârstnice 0800 800 063 Intervenție în Regim de urgență 0734 454 543

Ultimele noutăți

Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Sector 1

Cămin pentru Persoane Vârstnice Odăi

Date de contact

Adresa
Șos Odăii, nr.3-5, sector 1, București
Tel
021/350.58 96; 021/351.88.95
E-mail
css_odai@yahoo.com

Este un serviciu social, licențiat, fără personalitate juridică, din cadrul Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Sector 1 (D.G.A.S.P.C. Sector 1).

DESPRE NOI

Prin misiunea sa, Căminul pentru Persoane Vârstnice Odăi se angajează în lupta împotriva sărăciei și segregării persoanei vârstnice. Pentru îndeplinirea misiunii alese depunem eforturi constante în mai multe direcții: amenajarea și dotarea centrului cu sisteme performante, asigurarea unei alimentații decvate din punct de vedere calitativ și cantitativ, asigurarea de personal calificat și suficient, organizarea de evenimente recreative, amenajarea spațiului exterior clădirii astfel încît să ofere momente de relaxare.

Pentru a realiza propria misiune, urmărim să atingem următoarele obiective:

 • Asigurarea protecției și îngrijirii persoanei vârstnice pe o perioadă nedeterminată, la un nivel corespunzător. Serviciile sociale sunt adaptate persoanelor vârstnice, atât persoanelor cu nevoi speciale sau cu boli cronice cât și celor care au nevoie de recuperare și tratament;
 • Implicarea persoanei vârstnice în procesul de furnizare a serviciilor sociale. Am înțeles un lucru important : cu cât furnizarea este mai apropiată de recipient cu  atât există sanșe mai mari ca acesta să fie satisfăcut;
 • Adaptarea serviciului social la prezent. Procesele de modernizare ( concurența din partea furnizorilor privați, tehnologia, etc) a schimbat modul de furnizare a serviciilor sociale;
 • Menținerea relațiilor cu familia de proveniență și cu ceilalți membrii ai comunității, pentru a evita izolarea vârstnicului;
 • Garantarea şi respectarea drepturilor beneficiarului ;
 • Acordarea de asistență paleativă și consiliere spirituală, pentru a ajuta persoanele vârstnice să trăiască în demnitate ultima etapă a vieții.
Accesarea serviciului social

Condiţiile de acces/admitere în centru sunt următoarele:

 • Cerere care sa conțină solicitarea de servicii sociale;
 • Declarație notarială a solicitantului din care să reiasă că nu are copii sau întretinători legali. În cazul în care acestia există,trebuie să prezinte o declarație notarială cu motivele pentru care nu pot îngrijii persoana vârstnică și să prezinte eventualele acte doveditoare (nu este permis în aceste centre accesul persoanelor care au contract de întreținere sau orice act juridic incheiat între parti din care sa rezulte fără echivoc intenția  de a se obliga la intretinere,decât în condițiile suportării costului mediu lunar al cheltuielilor stabilite de HCL sector l, de către apartinători sau de cei obligați la intretinere;
 • Certificat medical din care să rezulte că s-au efectuat analizele medicale: RBW,adeverinta ca nu suferă de leziuni pulmonare,test SIDA/HIV (pentru persoanele care nu au depasit suma 70 ani), coproparazitologic, adeverință medicală din care să rezulte că nu suferă de boli infectio-contagioase;
 • În cazul în care starea de sănătate a persoanei vârstnice nu permite obținerea consimtamântului acesteia,pentru acordarea îngrijirilor în sistem rezidențial, decizia se ia de către Directia Generala de Asistenta Sociala si Protectia Copilului Sector 1, pentru persoanele domiciliate pe raza sectorului 1, în baza anchetei sociale și a recomandărilor medicale făcute de medicul de familie, prin consultarea și a medicului specialist, cu acceptul rudelor de gradul 1 ale persoanei respective,sau în lipsa acestora cu acceptul unui alt membru de familie;
 • Copii ale actelor de identitate ale persoanei ce doreste internarea,și ale persoanelor obligate la plata contribuției conform legii (sot, sotie, copii, reprezentantul legal sau persoana obligată la intreținere în baza unor acte legale)-certificat de naștere,certificate de căsătorie,hotărare de divorț, deces,dispoziție de tutelă sau curatela acolo unde este cazul,etc.
 • Adeverinta de venit a apartinatorilor si a membrilor familiei acestuia (necesare la stabilirea contributiei lunare de intretinere ce le revine acestora conform legii;
 • Ultimul talon de pensie;
 • Documente doveditoare a situatiei locative(copie contractul casei propritate personala,copie contract de vanzare cumparare,copie act de donatie,copie act de mostenire,copie contract de inchiriere)-pentru dosarele complete Serviciul Rezidential Adulti va întocmi un proiect de dispozitie de aprobare sau respingere a acordării serviciilor în sistem residential pe care o va înainta spre aprobare Directorului General DGASPC Sector 1.
Beneficiari

Beneficiarii serviciilor sociale acordate în Cămin pentru Persoane Vârstnice Odăi sunt:

 • persoane vârstnice cu domiciliul stabil în sectorul 1 Bucureşti (persoane vârstnice care au împlinit vârsta legală de pensionare);
 • nu au familie şi nu se află în întreţinerea unei sau unor persoane obligate la aceasta, potrivit dispoziţiilor legale în vigoare;
 •  nu au locuinţă şi nici posibilitatea de a-şi asigura condiţiile de locuit pe baza resurselor proprii;
 •  nu realizează venituri proprii sau acestea nu sunt suficiente pentru asigurarea îngrijirii necesare;
 •  nu se pot gospodări singure sau necesită îngrijire specializată;
 •  se află în imposibilitatea de a-şi asigura nevoile sociomedicale, datorită bolii ori stării fizice sau psihice.

Admiterea în centru se realizează cu încheierea unui contract de furnizare servicii. Acesta se încheie între centru/furnizorul acestuia şi beneficiar sau, după caz, reprezentantul legal al acestuia.

În funcţie de condiţiile contractuale, respectiv persoana/persoanele care participă la plata contribuţiei din partea beneficiarului, se încheie angajament de plată cu acestea.

Servicii oferite
 • Găzduire, hrănire, îngrijire şi igienă personală;
 • Asistenţă socială;
 • Consiliere psihologică;
 • Activități de  petrecere a timpului liber;
 • Asistenţă medicală curentă şi terminală;
 • Siguranţă şi accesibilitate în comunitate;
 • Alte servicii: spirituale, religioase, în caz de deces.
Structura funcțională  cuprinde:
 • Bloc alimentar dotat cu 2 spații de servire a mesei;
 • Infirmerie bărbații cu o capacitate de 20 locuri;
 • Infirmerie femei cu o  capacitate de 30 locuri;
 • 4 pavilioane pentru persoane independente având 14 camere fiecare;
 • Biserica;
 • Club social;
 • Spații exterioare amenajate (foișoare).
Baza legislativă
 • Legea nr. 17/ 2000 privind asistenţa socială a persoanelor vârstnice cu modificările şi completarile ulterioare;
 • Ordin  Nr. 29/2019 pentru aprobarea standardelor minime de calitate pentru acreditarea serviciilor sociale destinate persoanelor vârstnice, persoanelor fără adăpost, tinerilor care au părăsit sistemul de protecţie a copilului şi altor categorii de persoane adulte aflate în dificultate, precum şi a serviciilor acordate în comunitate, serviciilor acordate în sistem integrat şi cantinele sociale*)
 • Hotărârea Guvernului nr. 886/2000 pentru aprobarea grilei naţionale de evaluare a nevoilor persoanelor vârstnice;
 • Hotarare Nr. 797/2017 din 8 noiembrie 2017 pentru aprobarea regulamentelor-cadru de organizare şi funcţionare ale serviciilor publice de asistenţă socială şi a structurii orientative de personal
 • Hotărârea de Guvern Nr. 1253/2022 pentru modificarea Hotărârii Guvernului nr. 426/2020 privind aprobarea standardelor de cost pentru serviciile sociale
Activitățile specifice desfășurate în cadrul centului

Prezentăm cu titlu de exemplu câteva din activitățile susținute în cadrul centrului nostru pentru îndeplinirea obiectivelor:

 • Activitățile desfășurate în cadrul căminului pentru persoanele varstnice sunt urmatoarele:
 • Activitatea de consiliere socială pentru stabilirea diagnosticului social, urmând apoi stabilirea unui plan de intervenție personalizat;
 • Activitatea de consiliere psihologică și emoțională pentru acordarea sprijinului emoțional și îndrumarea în depășirea problemelor întampinate;Consilierea psihologică este realizată în mai multe moduri: individual cu persoana vârstnică, împreună cu un membru al familiei.
 • Activități de terapie ocupațională prin introducerea în rutina zilnică a activităților de tip lucru manual
 • Activități de recreerea și petrecerea timpului liber. Se organizează jocuri de societate cum ar fi: sah, remy table, cărți, jocuri care să le antreneze mintea și care sa îi ajute sa interacționeze mai mult unul cu celălalt. Centrul realizează cu recurență  sărbătorirea zilelor onomastice, concursuri de desen si activități interactive dar și festivităti cu ocazia sarbătorilor Pascale, sărbătorilor de Crăciun, Revelion, sarbatoarea zilei internaționale a persoanelor vârstnice, sărbătoarea recoltei, excursii la mare, la munt , precum și la alte  obiective turistice. Frecvența și continuitatea acestor activitîții asigură menținerea abilităților vârstnicilor nostrii, menținerea unei stări de bine și bună dispoziție;
 •  căminul a creat un profil pe platforma Facebook unde sunt postate spre informarea aparținătorilor si persoanelor interesate, activitățile pe care acestia le desfașoară.

Oportunitati

În incinta căminului este amenajată o biserică funcțională. Periodic se desfășoară slujbe la care participă beneficiarii centrului,

Centru pune la dispoziția beneficiarilor și un spațiu în care aceștia pot primi vizite din partea rudelor, prietenilor. Aceste spatți asigură un cadru intim și o ambianță placută, fiind amenajat într-o manieră ospitalieră, prietenoasă.

Existența unui club de zi în incinta centrului, cu dotări și tehnologie modern. Beneficiarii centrului au posibilitatea participării la activități individuale și de grup într-un cadru corespunzător.

Existența unei instalații de compostare în incinta centrului și derularea unui proiect de protecție și învățare civică  atât pentru angajați cât și pentru beneficiari. Astfel în cadrul centrului sunt valorificate deseurile de la bucătăria proprie și cele din spațiile verzi. Biodeseurile rezultate sunt compostate printr-un Urban Cultor propriu.

Reciclăm pentru că vrem să ne bucurăm în continuare de planeta așa cum o știm și pentru asta trebuie să avem grijă de resursele ei.

Căminul funcționează în mai multe corpuri de clădire ( de tip pavilionar) cu un singur nivel și cu funcționalități proprii. Căminul beneficiază de o curte generoasă cu spații verzi, loturi destinate grădinăritului, spații recreative.

Formulare

GALERIE FOTO

Ultimele noutăți

Sari la conținut