Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
Telefonul Copilului 119 Non-stop TelVerde, Sectorul 1 Persoane Vârstnice 0800 800 063 Intervenție în Regim de urgență 0734 454 543

Ultimele noutăți

Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Sector 1

Căminul pentru Persoane Vârstnice Străulești

Date de contact

Adresa
Sos. București-Târgoviște, nr.10, Sector 1, București
Tel
Tel/fax: 021.317.51.47
E-mail
css.straulesti@dgaspc-sector1.ro

Este un serviciu social, licențiat, fără personalitate juridică, din cadrul Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Sector 1 (D.G.A.S.P.C. Sector 1).

DESPRE NOI

Căminul pentru Persoane Vârstnice Străulești este o instituție care are ca scop îngrijirea și ocrotirea persoanelor vârstnice, oferindu-le securitate și o viată demnă și liniștită. Centrul funcționează cu această destinație din anii 60, sub diferite denumiri : ,,Cămin Invalizi”, ,,Cămin Bătrâni ”, ,,Cămin Pensionari”, ,,Cămin Pentru Persoane Vârstnicie” și din anul 2005, când centrul a fost preluat de către Direcția Generală de Asistență Socială si Protecția Copilului Sector 1 – ,,Complex Social de Servicii Străulești ”.  Scopul echipei noastre, alcătuită din medic, psiholog , asistenți medicali, kinetoterapeut, personal de îngrijire și administrativ, este de a crea beneficiarilor centrului un climat cât mai apropiat de normalitate.

Căminul pentru Persoane Vârstnice Străulești găzduieste în limita unei capacitați de 35 locuri pentru beneficiari independenți si 41 locuri pentru cei semidependenți și dependenți, persoane vârstnice pe perioada nedeterminată, cu condiția ca acestea să fie  rezidente ale sectorului 1. Vârstnicii beneficiază de condiții decente de locuit, cei independenți locuind în camere cu 2 paturi, dotate cu dulapuri, noptiere, televizoare led, măsuța, scaune și frigider.  Totodată, camerele sunt prevazute cu balcon, permițând beneficiarilor să iasă la aer curat oricand doresc admirând vegetația bogată din parcul centrului și din livada care înconjoară pavilioanele. Beneficiarii dependenți sunt cazați în saloane cu 3 și 5 paturi, asigurând cel puțin un spațiu de 6 metri pătrați pentru fiecare persoană, acestea fiind dotate cu paturi tip spital, noptiere, televizoare și dulapuri pentru haine. Îngrijirea personală se realizează într-un spatiu intim, datorita faptului că la fiecare 2 camere exista grup sanitar cu un spațiu generos, prevazut cu cabină duș, lavoar și wc, personalul de îngrijire  având la dispoziție toate materialele necesare acestei sarcini.

Accesarea serviciului social

Condiţiile de acces/admitere în centru sunt următoarele:

 • Cerere care sa conțină solicitarea de servicii sociale;
 • Declarație notarială a solicitantului din care să reiasă că nu are copii sau întretinători legali. În cazul în care acestia există,trebuie să prezinte o declarație notarială cu motivele pentru care nu pot îngrijii persoana vârstnică și să prezinte eventualele acte doveditoare (nu este permis în aceste centre accesul persoanelor care au contract de întreținere sau orice act juridic incheiat între parti din care sa rezulte fără echivoc intenția  de a se obliga la intretinere,decât în condițiile suportării costului mediu lunar al cheltuielilor stabilite de HCL sector l ,de către apartinători sau de cei obligați la intretinere;
 • Certificat medical din care să rezulte că s-au efectuat analizele medicale: RBW,adeverinta ca nu suferă de leziuni pulmonare,test SIDA/HIV (pentru persoanele care nu au depasit suma 70 ani), coproparazitologic, adeverință medicală din care să rezulte că nu suferă de boli infectio-contagioase;
 • În cazul în care starea de sănătate a persoanei vârstnice nu permite obținerea consimtamântului acesteia,pentru acordarea îngrijirilor în sistem rezidențial, decizia se ia de către Directia Generala de Asistenta Sociala si Protectia Copilului Sector 1, pentru persoanele domiciliate pe raza sectorului 1, în baza anchetei sociale și a recomandărilor medicale făcute de medicul de familie, prin consultarea și a medicului specialist, cu acceptul rudelor de gradul 1 ale persoanei respective,sau în lipsa acestora cu acceptul unui alt membru de familie;
 • Copii ale actelor de identitate ale persoanei ce doreste internarea,și ale persoanelor obligate la plata contribuției conform legii (sot, sotie, copii, reprezentantul legal sau persoana obligată la intreținere în baza unor acte legale)-certificat de naștere,certificate de căsătorie,hotărare de divorț, deces,dispoziție de tutelă sau curatela acolo unde este cazul,etc.
 • Adeverinta de venit a apartinatorilor si a membrilor familiei acestuia (necesare la stabilirea contributiei lunare de intretinere ce le revine acestora conform legii;
 • Ultimul talon de pensie;
 • Documente doveditoare a situatiei locative(copie contractul casei propritate personala,copie contract de vanzare cumparare,copie act de donatie,copie act de mostenire,copie contract de inchiriere)-pentru dosarele complete Serviciul Rezidential Adulti va întocmi un proiect de dispozitie de aprobare sau respingere a acordării serviciilor în sistem residential pe care o va înainta spre aprobare Directorului General DGASPC Sector 1.
Beneficiari

Beneficiarii serviciilor sociale acordate în Cămin pentru Persoane Vârstnice Străulești sunt:

 • persoane vârstnice cu domiciliul stabil în sectorul 1 Bucureşti (persoane vârstnice care au împlinit vârsta legală de pensionare);
 • nu au familie şi nu se află în întreţinerea unei sau unor persoane obligate la aceasta, potrivit dispoziţiilor legale în vigoare;
 •  nu au locuinţă şi nici posibilitatea de a-şi asigura condiţiile de locuit pe baza resurselor proprii;
 •  nu realizează venituri proprii sau acestea nu sunt suficiente pentru asigurarea îngrijirii necesare;
 •  nu se pot gospodări singure sau necesită îngrijire specializată;
 •  se află în imposibilitatea de a-şi asigura nevoile sociomedicale, datorită bolii ori stării fizice sau psihice.

Admiterea în centru se realizează cu încheierea unui contract de furnizare servicii. Acesta se încheie între centru/furnizorul acestuia şi beneficiar sau, după caz, reprezentantul legal al acestuia.

În funcţie de condiţiile contractuale, respectiv persoana/persoanele care participă la plata contribuţiei din partea beneficiarului, se încheie angajament de plată cu acestea.

Servicii oferite
 • Găzduire, hrănire, îngrijire şi igienă personală;
 • Asistenţă socială;
 • Consiliere psihologică;
 • Activități de  petrecere a timpului liber;
 • Asistenţă medicală curentă şi terminală;
 • Siguranţă şi accesibilitate în comunitate;
 • Alte servicii: spirituale, religioase, în caz de deces.
Baza legislativă
 • Legea nr. 17/ 2000 privind asistenţa socială a persoanelor vârstnice cu modificările şi completarile ulterioare;
 • Ordin  Nr. 29/2019 pentru aprobarea standardelor minime de calitate pentru acreditarea serviciilor sociale destinate persoanelor vârstnice, persoanelor fără adăpost, tinerilor care au părăsit sistemul de protecţie a copilului şi altor categorii de persoane adulte aflate în dificultate, precum şi a serviciilor acordate în comunitate, serviciilor acordate în sistem integrat şi cantinele sociale*)
 • Hotărârea Guvernului nr. 886/2000 pentru aprobarea grilei naţionale de evaluare a nevoilor persoanelor vârstnice;
 • HOTĂRÂRE Nr. 797/2017 din 8 noiembrie 2017 pentru aprobarea regulamentelor-cadru de organizare şi funcţionare ale serviciilor publice de asistenţă socială şi a structurii orientative de personal
 • Hotărârea de Guvern Nr. 1253/2022 pentru modificarea Hotărârii Guvernului nr. 426/2020 privind aprobarea standardelor de cost pentru serviciile sociale
Activitățile specifice desfășurate în cadrul centului
 • Căminul pentru Persoane Vârstnice Străulești prin mijloace, tehnici, abordări și intervenții,  vine să răspundă nevoilor individuale a fiecarei persoane care devine  rezident și beneficiază de serviciile unității. Personalul de specialitate și îngrijire acordă sprijin fiecărui beneficiar nou venit, sprijin menit să aducă un cadru de siguranță în vederea traversării și depășirii perioadei de tranzit premergătoare internării atat de  necesar în procesul de adaptare la noul stil de viață, care aduce schimbări majore la nivel de mediu, obiceiuri, interacțiune cu persoane și locuri noi.
 • Abordarea la nivel individual se face personalizat din punct de vedere psihologic  în cadrul terapiilor de grup și terapii individuale . Consilierea individuală se face ținând cont în permanență de structura personalității și stadiul proceselor de modificare cognitivă care apar în procesul de îmbatranire, stabilind în funcție de particularități, intervenții psihologice prin aplicare de tehnici și instrumente pe tot parcursul fiecarei etape în care se află persoana vârstnică.
 • Oferirea de sprijin în cadrul ședintelor de consiliere:
 • identificare de resurse  și de abilitați personale; 
 • achiziționarea de noi roluri la noul mediu care au ca scop stimularea procesuiui motivațional;
 • întărirea puterii decizionale și de alegere;
 • identificarea de elemente ce duc la constientizarea eficienței personale;
 • sprijin în identificara de noi obiective care au ca scop menținerea unui interes activ în  îndeplinirea lor;
 • sesiuni pe teme de reminiscență.
 • Panul de activități al centrului întocmit de catre echipa multidisciplinară cuprinde  activități zilnice :
 • activitati de stimulare a abilităților motorii-kinetoterapie, masaj;
 • activități de informare despre drepturi, obligații, răspundere, reguli generale, contract de servicii, planul de servicii;
 • terapii ocupaționale : ergoterapie desfasurată în ateliere de lucru;
  • mică croitorie.

CSS Străulești deține un Composter, sistem de procesare a resturilor alimentare, majoritatea deseurilor provenite de la bucatarie, frunze verzi sau uscate și tot ce inseamna materie organică, aceasta fiind cea mai veche sursă de de îngrășământ natural preparat de om pentru plante.

Beneficiarii au oportunitatea de a beneficia de asistență spirituală, în funcție de opțiunea fiecaruia.  În curtea centrului se afla Biserica de lemn ,, Vasile cel Mare”, al cărui preot paroh desfășoară periodic, duminicile și  în timpul altor sărbători religioase, slujbe la care participă beneficiarii din centru, precum și persoane din comunitate, sau ori de câte ori este solicitat la alt tip de activitate – spovedanie, împărtășanie, maslu, asistență spirituală celor independenți, cât și cei în stadiu terminal sau în caz de deces. La cererea beneficiarilor orientați către altă religie, primim vizite voluntare în scop religios a reprezentantilor altor culte. 

Formulare

PARTENERIATE

GALERIE FOTO

Ultimele noutăți

Sari la conținut