Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
Telefonul Copilului 119 Non-stop TelVerde, Sectorul 1 Persoane Vârstnice 0800 800 063 Intervenție în Regim de urgență 0734 454 543

Ultimele noutăți

Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Sector 1

Politică de confidenţialitate

Politică de confidenţialitate website (Privacy Policy)

In anul 2016 a fost aprobat Regulamentul (UE) 2016/679 al Parlamentului European și al Consiliului din 27 aprilie 2016 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date și de abrogare a Directivei 95/46/CE (Regulamentul general privind protecția datelor).

Această politică („Politica de confidentialitate”) descrie practicile cu privire la datele personale pe care le colectăm prin Site, care este găzduit și operat din România.

Politica de confidenţialitate descrie tipurile de date cu caracter personal pe care le colectăm, modul în care putem utiliza aceste date şi cui le putem transfera.

Tot în politica de confidenţialitate prezentăm şi măsurile pe care le luăm pentru a proteja securitatea datelor. De asemenea, vă explicăm şi cum ne puteţi contacta pentru:

          a)  a accesa, rectifica sau şterge datele pe care ni le-aţi furnizat,

b) a retrage orice consimţământ pe care ni l-aţi acordat în vederea prelucrării datelor cu caracter personal;

c) a ne spune să nu vă mai trimitem informaţii despre activitatea noastră;

d) a vă răspunde oricăror întrebări despre practicile de confidenţialitate online.

Vă încurajăm să citiți această Politică înainte să folosiți Site-ul nostru. Folosind acest Site, sunteți de acord cu termenii și condițiile acestei Politici.

Cine este operatorul de date?

Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Sector 1 fiind instituţie publică cu personalitate juridică înfiinţată în subordinea Consiliului Local al Sectorului 1 al municipiului Bucureşti are scopul de a asigura aplicarea politicilor sociale în domeniul protecţiei copilului, familiei, persoanelor vârstnice, persoanelor cu dizabilităţi, precum şi altor persoane, grupuri sau comunităţi aflate în nevoie socială, cu rol în administrarea şi acordarea beneficiilor de asistenţă socială şi a serviciilor sociale, cu obligatia de a implementa toată legislatia în vigoare.

Ce informaţii colectăm şi cum le utilizăm

În cadrul secțiunii Trimite o pețitie online, colectăm următoarele date cu caracter personal:

– nume, prenume;

– adresă poștală;

– telefon;

– email;

– orice alte date cu caracter personal alegeți să ne transmiteți în cadrul câmpului ”descrie pe scurt problema ta”.

Folosim aceste date pentru a vă permite să ne adresați diverse cereri, fie în legatură cu activitatea noastră, fie în legatură cu exercitarea drepturilor dumneavoastră referitoare la datele cu caracter personal colectate și prelucrate prin intermediul Site-ului. De asemenea, colectarea acestor date este necesară pentru respectarea dispozițiilor Ordonanței Guvernului nr.27/2002 privind reglementarea activității de soluționare a petițiilor, respectiv art.7 care dispune: ”Petitiile anonime sau cele în care nu sunt trecute datele de identificare a petitionarului nu se iau în considerare și se clasează”.

În cadrul secțiunii Administrare se colectează numele, prenumele și datele de autentificare ale persoanelor care sunt autorizate să facă modificări în structura site-ului. Aceste date sunt utilizate în exclusivitate pentru a se asigura corecta și continua funcționare a site-ului și prevenirea încercărilor de afectare a disponibilității acestuia.

Informații cu privire la drepturile dumneavoastră referitoare la datele cu caracter personal colectate și prelucrate prin intermediul Site-ului și exercitarea acestora găsiți la secțiunea corespunzătoare din prezenta politică de confidențialitate.

Cookies şi fişiere jurnal

Folosim tehnologia cookie în cadrul raportării statistice privind pagina web. Cookie este un fragment de informaţie trimis de o pagină web, salvat de browser-ul calculatorului dumneavoastră pe hard disk. Acesta reţine informaţii de care ar avea nevoie o pagină web pentru a vă personaliza experienţa (adică imaginile dinamice de pe site) şi a aduna informaţii statistice despre pagina web, cum ar fi paginile web vizitate,

descărcările făcute, numele de domeniu al furnizorului de Internet şi ţara de origine a vizitatorilor, adresele paginilor vizitate imediat înainte şi după intrarea pe pagina noastra. Informaţiile din cookies ne permit să trasăm „click-urile” pe care le-aţi făcut (mai exact, căile urmate de vizitatori pentru a ajunge pe pagina noastră în timp ce trec de la o pagină la alta).

De asemenea, folosim şi fişiere jurnal de servere web standard care ne ajută să numărăm vizitatorii şi să evaluăm capacitatea tehnică a paginii noastre. Folosim aceste informaţii pentru a afla câte persoane vizitează site-ul, ne ajută să aranjăm paginile într-un mod atractiv pentru utilizatori, să avem o pagină uşor de folosit în browser şi să oferim vizitatorilor pagini mai utile. Înregistrăm informaţii despre traficul pe pagină, dar nu şi informaţiile despre vizitatorii individuali ai paginii noastre.

În cadrul site-ului utilizăm următoarele categorii de cookies:

Cookie-uri necesare, acele cookie-uri care asigură funcționalitatea și corecta afișare a web-site-ului:

ASP.NET_SessionId. Durata de stocare a acestui tip de cookie este pe durat vizitei dumneavoastră pe site.

Alte tipuri de cookies:

WebResource.axd. Durata de stocare a acestui tip de cookie este pe durat vizitei dumneavoastră pe site.

Partea de „asistenţă” din bara de instrumente a majorităţii browser-elor vă arată cum să blocaţi acceptarea de noi cookies, cum să fiţi înştiinţaţi atunci când primiţi un nou cookie şi cum să dezactivaţi cookie-urile existente. Nu uitaţi însă că fără cookies s-ar putea să nu beneficiaţi pe deplin de toate caracteristicile paginii noastre web.

Datele cu caracter personal ale minorilor sub 16 ani.

Minorii cu vârsta de până la 16 ani nu ar trebui să transmită nici un fel de date cu caracter personal pe pagina web fără permisiunea (consimțământul sau aprobarea) tutorelui legal.

Site-ul nostru nu va colecta niciodată cu bună știință date cu caracter personal de la persoane despre care ar fi știut că sunt minori (sub 16 ani) si nici nu le va folosi sau dezvălui vreunei terțe părți neautorizate fără consimțământul expres al tutorelui legal.

Luând în considerare tehnologia disponibilă în astfel de situații, vom face eforturi rezonabile pentru a verifica dacă titularul răspunderii părintești pentru copil a dat sau a aprobat consimțământul precum si daca datele cu caracter personal sunt introduse de un minor cu varsta sub 16 ani.

Informaţiile pe care le transmitem

-Nu vom transmite către terțe părți datele dumneavoastră cu caracter personal, cu urmatoarele excepții:

– cu acordul dvs.;

– dacă este necesară transmiterea unor informații în vederea furnizării produselor și serviciilor solicitate de dvs.

-Vom dezvalui o parte sau toate catogoriile de date cu caracter personal către urmatoarele terțe părti care acționează ca operatori de date cu caracter personal: autorități și/sau instituții publice.

– Putem transmite date cu caracter personal autorităților sau instituțiilor publice conform prevederilor legale sau bunei-credinte dacă:

a)este prevăzut într-o dispoziție legală;
b)previne o infracțiune sau protejează siguranța natională;
c) protejează siguranța individului sau siguranța publică;
d)aceste informații sunt necesare în vederea rezolvării diferitelor situații juridice:

-în cazul în care activitățile dvs. contravin termenilor și condițiilor statuate de instituția noastră, sau a instrucțiunilor pentru utilizarea anumitor produse și servicii;

-în cazul în care instituția noastră fuzionează sau este dizolvată, iar baza de date e transferată noului operator.

Link-uri către alte pagini

Nu uitaţi că atunci când folosiţi un link pentru a ajunge de pe Site-ul nostru pe o altă pagină web, prezenta politică de confidenţialitate nu se mai aplică. Navigarea şi interacţiunea pe care le desfăşuraţi pe o altă pagină web, inclusiv orice pagină care are un link către prezentul Site, se supun regulilor şi politicilor paginii respective. Vă încurajăm să citiţi regulile şi politicile paginilor pe care le vizitaţi pentru a înţelege mai exact procedurile lor de colectare, utilizare şi dezvăluire a datelor cu caracter personal.

Securitate

Securitatea datelor cu caracter personal este importantă pentru noi. Păstrăm măsuri adecvate de precauţie de ordin administrativ, tehnic şi fizic pentru a proteja datele cu caracter personal împotriva distrugerii accidentale sau ilegale, pierderii accidentale, modificării, dezvăluirii sau accesului neautorizat, utilizării şi tuturor celorlalte forme legale de prelucrare a datelor cu caracter personal aflate în posesia noastră.

Drepturile dumneavoastră în legatură cu datele cu caracter personal colectate și prelucrate prin intermediul site-ului

În conformitate cu dispoziţiile Regulamentului UE nr.679/2016, în calitate de persoane vizate, aveți următoarele drepturi în legătură cu prelucrarea datelor dumneavoastră cu caracter personal:

Pentru exercitarea acestor drepturi ne puteți contacta:

– prin email, la una dintre următoarele adrese: comunicare@dgaspc-sectorul1.ro sau registratura@dgaspc-sectorul1.ro, cu mențiunea ”În atenția responsabilului cu protecția datelor cu caracter personal”;

– prin poștă, la adresa: Bulevardul Mareșal Averescu nr.17, Sector 1, București, cu mențiunea ”În atenția responsabilului cu protecția datelor cu caracter personal”;

– prin depunere personală a solicitării la serviciul Registratură din cadrul instituției noastre.

Actualizarea politicii de confidenţialitate

Instituția noastră îşi rezervă dreptul de a schimba, modifica sau actualiza politica de confidenţialitate în orice moment, dar nu va reduce nivelul de protecţie din cadrul acesteia. Acordăm cea mai mare importanță aspectelor legate de confidenţialitate şi intenţionam să rămânem pe deplin conformați prevederilor legale în ceea ce priveşte politica de confidenţialitate şi protecţia datelor cu caracter personal. Vom actualiza periodic politica de confidenţialitate şi vom afişa noutăţi.

Document PDF

Sari la conținut