Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
Telefonul Copilului 119 Non-stop TelVerde, Sectorul 1 Persoane Vârstnice 0800 800 063 Intervenție în Regim de urgență 0734 454 543

Ultimele noutăți

Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Sector 1

Ajutoare de urgență

Date de contact

Adresa
Bd. Mareşal Averescu, nr.17, pavilionul E,  Sector 1, București
Tel
021.222.14.40; tel. 021.223.41.97 int. 257/109/106 
E-mail
preveniremarginalizare@dgaspc-sectorul1.ro

Ajutoarele de urgență sunt ajutoare financiare, destinate sprijinirii familiei/persoanei singure, pentru depășirea unor situații de dificultate temporară ce pot conduce la riscul sărăciei și excluziunii sociale

Acordarea ajutoarelor de urgență se face obligatoriu cu testarea mijloacelor de trai care reprezintă  evaluarea veniturilor bănești, a bunurilor și a veniturilor ce pot fi obținute prin valorificarea/utilizarea bunurilor mobile și imobile aflate în proprietatea ori folosința familiei sau persoanei singure precum și cu  verificarea în teren( Anchetă socială ) pentru stabilirea a veridicității informațiilor furnizate de solicitanți, la domiciliul/reședința acestora, în scopul stabilirii îndeplinirii condițiilor de acordare a ajutorului;

Se pot acorda ajutoare de urgenţă, familiilor sau persoanelor singure aflate în situaţii de risc de marginalizare socială din motive socio-economico-medicale

Acordarea de ajutoare de urgenţă pentru problemele medicale.

Acordarea ajutorului de înmormântare, în cazul unei persoane din familia beneficiară de ajutor social sau al persoanei singure beneficiare de ajutor social.

Acordarea ajutorului de înmormântare

Acordarea ajutorului de urgenţă familiilor sau persoanelor singure pentru acoperirea unor nevoi curente

Categorii de beneficiari

Cetățeni ai Sectorului 1 aflați în situație de risc de excluziune socială.

Cetățeni străini/apatrizi, cu domiciliul în Sectorul 1, aflați în situație de risc de excluziune socială.

Tipuri de ajutoare

Alimente și materiale igienico- sanitare

Îmbrăcăminte-încălțăminte

Plata restanțelor la utilități

Rechizite și echipament sportiv pentru copiii care urmează o formă de învățământ la zi

Intervenții chirurgicale sau dispozitive medicale necompensate sau compensate parțial

Medicamente

Condiții minime de eligibilitate

Venituri / membru de familie sub salariul minim net/economie

Niciunul dintre membrii gospodăriei șă nu aibă debite la bugetul local și să nu dețină bunuri conform ”listei bunurilor ce conduc la excluderea acordării venitului minim de incluziune”prevăzută în HG 1154/2022 privind     Normele metodologice  de aplicareale Legii 196/2016 privind Venitul minim de incluziune cu modificările și completările ulterioare.

Ajutoarele anterioare să fie justificate

Acte necesare

Acte de identitate pentru toți membrii familiei/gospodăriei

Documente privind situația patrimonială

Acte care dovedesc situația pentru care se solicită ajutorul de urgență(ex. rețete compensate, recomandări medicale,  adeverințe pentru restanțe, adeverințe de la școală etc)

Orice alte documente solicitate de asistentul social , necesare soluționării cererii

Baza legisativă

Legea 196/2016 privind Venitul minim de incluziune cu modificările și completările ulterioare

Hotărârea Guvernului nr.1154/2022 privind Normele metodologice  de aplicareale Legii 196/2016 privind Venitul minim de incluziune cu modificările și completările ulterioare.

Hotărârile Consiliului Local al Sectorului 1 nr:

12/2020 privind aprobarea Metodologiei de identificare a persoanelor și familiilor marginalizate social şi/sau aflate în risc de marginalizare socială şi prevenirea riscului separării copilului de familia sa, precum şi modalităţile de intervenţie cu modificările și completările ulterioare

Date de contact

Serviciul Prevenire

Bd. Mareşal Averescu, nr.17, pavilionul E,  Sector 1, București                                  

tel/fax: 021/2221440; tel. 021/223.41.97 int. 257/109/106 

email: preveniremarginalizare@dgaspc-sectorul1.ro;

website: www.dgaspc-sectorul1.ro

Ultimele noutăți

Sari la conținut