Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
Telefonul Copilului 119 Non-stop TelVerde, Sectorul 1 Persoane Vârstnice 0800 800 063 Intervenție în Regim de urgență 0734 454 543

Ultimele noutăți

Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Sector 1

Ajutoare pentru plata chiriei

Date de contact

Adresa
Bd. Mareşal Averescu, nr.17, pavilionul E,  Sector 1, București
Tel
021.222.14.40; tel. 021.223.41.97 int. 257/109/106 
E-mail
preveniremarginalizare@dgaspc-sectorul1.ro

Ajutoarele pentru plata chiriei sunt instrumente de sprijin financiar acordate din bugetul local , persoanelor/familiilor cu domiciliul în Sectorul 1  care nu au unde locui, și  nu-și pot  achiziționa sau închiria o locuință, din resurse proprii. 

Categorii de beneficiari

Persoane /familii evacuate conform legislației în vigoare, din locuințe retrocedate în natură, de pe raza Sectorului 1 .

Persoane familii care au dosar complet, depus la Primăria Sectorului 1,  pentru obținerea unei locuințe sociale.

Tineri care părăsesc sistemul de protecție

Tipuri de ajutoare

Ajutor de chirie pentru persoanele evacuate , acordat conform Hotărârii Consiliului Local al Sectorului 1 nr. 120/2004 cu modificările și completările ulterioare

Ajutor pentru plata chiriei acordat persoanelor/ familiilor care au dosar complet, depus la Primăria Sectorului 1,  pentru obținerea unei locuințe sociale , acordat conform Hotărârii Consiliului Local al Sectorului 1 nr. 65/

Ajutor pentru plata chiriei pentru tinerii care părăsesc sistemul de protecție , acordat conform Hotărârii Consiliului Local al Sectorului 1 nr. 100/

Condiții minime de eligibilitate

Să aibă dosar complet depus la Primăria Sectorului 1 pentru obținerea unei locuințe  

Venitul lunar  pe membru de familie să fie  mai mic decât salariul mediu net pe economie.

Să  încheie cu proprietarul un  contract de închiriere în condițiile legislației în vigoare , pentru o locuință situată în București

Să locuiască efectiv la acea adresă .

Să nu fie rudă până la gradul 4 cu proprietarul

Să nu aibă datorii la bugetul local

Să justifice ajutoarele primite anterior, prin chitanțe semnate de proprietar, sau împuternicitul acestuia

Acte necesare

Baza legisativă

Hotărârea Consiliului Local al Sectorului 1 nr. 120/2004 cu modificările și completările ulterioare

Hotărârea Consiliului Local al Sectorului 1 nr. 65/

Hotărârea Consiliului Local al Sectorului 1 nr. 100/

Date de contact

Serviciul Prevenire

Bd. Mareşal Averescu, nr.17, pavilionul E,  Sector 1, București                                                   

tel/fax: 021/2221440; tel. 021/223.41.97 int. 257/109/106 

email: preveniremarginalizare@dgaspc-sectorul1.ro;

 website: www.dgaspc-sectorul1.ro

Ultimele noutăți

Sari la conținut