Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
Telefonul Copilului 119 Non-stop TelVerde, Sectorul 1 Persoane Vârstnice 0800 800 063 Intervenție în Regim de urgență 0734 454 543

Ultimele noutăți

Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Sector 1

Cariere

PRIVIND ORGANIZAREA CONCURSULUI ÎN VEDEREA OCUPĂRII UNOR FUNCŢII DE NATURĂ CONTRACTUALĂ VACANTE SAU VACANTE TEMPORAR

2 May 2011

          Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Sector 1 Bucureşti organizează la sediul din Bucureşti, Sector 1,B-dul Mareşal Al. Averescu nr. 17 concurs pentru ocuparea unor posturi de natură contractuală vacante/temporar vacante, după cum urmează:

DIRECŢIA PROTECŢIA COPILULUI

NR. CRT.

COMPARTIMENT

TIP POST

NUMĂR

1

Casa de Tip Familial Sf. Ştefan

Referent educator

2

Asistent medical

1 vacant temporar până la data de 01.02.2013

2

Casa de Tip Familial Alexandra

Inspector specialitate-sfera educativă

1

Referent educator

1

3

Casa de Tip Familial Sf. Mina

Asistent medical

1

Infirmieră

1

Referent educator

1

4

Complexul Social de Servicii Sf. Maria-componenta rezidenţială

Referent-educator

3

Infirmieră

1

5

Casa de Tip Familial Stejărel

Asistent medical

2

Infirmieră

2

6

Complexul Social de Servicii Sf. Ecaterina

Referent educator

1

Instructor de educaţie

1

Inspector specialitate-psiholog

1

Infirmieră

1

7

Complexul Social de Servicii Jiului –componenta rezidenţială

Asistent medical

1

Infirmieră

3

Referent educator

1

7 bis

Complexul Social de  Servicii Jiului-componenta de zi

Infirmieră

5

Asistent medical

1

Îngrijitor

2

8

Casa de Tip Familial Sf. Constantin

Asistent medical

1

9

Casa de Tip Familial Buburuza

Asistent medical

1

Referent educator

1 vacant temporar până la 07.02.2013

10

 

Casa de Tip Familial Brăduţ

Infirmieră

1

11

Complexul Social de Servicii Sf. Andrei –Centrul de Zi

Infirmieră

1

11 bis

Complexul Social de Servicii Sf. Andrei –Centrul Maternal

Infirmieră

1

12

Complexul Social de Servicii Sf. Iosif

Inspector specialitate sfera educativă

2

Inspector specialitate ½ normă

1/2

13

Complexul Social de Servicii Pinocchio

Medic

1

Inspector specialitate sfera educativă

2

 

DIRECŢIA PROTECŢIA PERSOANEI ŞI FAMILIEI

NR. CRT.

COMPARTIMENT

TIP POST

NUMĂR

1

Centrul de Recuperare şi Reabilitare Neuropsihomotorie Milcov

Asistent medical

1

Îngrijitoare

1

2

Complexul Social de Servicii Odăi

Îngrijitor

3

3

Centrul de Îngrijire şi Asistenţă Sf. Elena

Infirmieră

2

4

Centrul de Îngrijire şi Asistenţă Sf. Vasile

Asistent medical

1

5

Complexul Social de Servicii Străuleşti

Infirmieră

1

Asistent medical

1

                                   

 

NR. CRT.

COMPARTIMENT

TIP POST

NUMĂR

1

Centrul de Zi Alternativa

psiholog

1

2

Centrul de Zi Alternativa

şofer

1

         

 

Un  post de şofer din cadrul BIROULUI AUTO.

 

Se anexează anunţului:

          a) numărul şi nivelul posturilor scoase la concurs, precum şi structurile în cadrul cărora se află aceste posturi, denumirea postului pentru care se organizează concursul şi principalele cerinţe ale acestuia stabilite potrivit prevederilor din fişa postului;

          b) documentele solicitate candidaţilor pentru întocmirea dosarului de concurs, data-limită şi ora până la care se pot depune acestea, locul unde se depun dosarele de concurs, precum şi compartimentul de resurse umane, cu precizarea persoanelor şi datelor de contact, inclusiv alte date necesare desfăşurării concursului;

          c) condiţiile generale şi specifice necesare pentru ocuparea posturilor scoase la concurs;

          d) tipul probelor de concurs, locul, data şi ora desfăşurării acestora;

          e) bibliografia şi alte date necesare desfăşurării concursului.

 

Conditii bibliografie concurs

ANEXA I

Numărul, nivelul posturilor, denumirea posturilor,structurile, principalele cerinţe ale posturilor,

bibliografia şi tematica, condţiile generale şi specifice de ocupare

 

 

CASA DE TIP FAMILIAL BUBURUZA

NR. CRT

TIP POST

NIVEL STUDII

NIVELUL POSTULUI

CONDIŢII GENERALE ŞI SPECIFICE PENTRU OCUPARE

PRINCIPALELE CERINŢE ALE POSTURILOR

NR. POSTURI CONCURS

1

asistent medical

PL

execuţie

absolvent scoală sanitară postliceală, specialitate asistent medical generalist/pediatrie, inclusiv avizul OAMGMAMR medicină generală sau pediatrie, asigurare profesionala,

cunoştiinţe privind îngrijirea copilului cu dizabilităţi

 

îndeplineşte rolul unui părinte social pentru  beneficiarii serviciilor sociale din cadrul Casei de Tip Familial “Buburuza”

1

2

referent educator

M

execuţie

POSTUL SE OCUPĂ PE DURATĂ DETERMINATĂ (temporar vacant pana la data de 01.02.2013)

absolvent de studii liceale cu diplomă de bacalaureat

cunoştiinţe privind educarea copilului cu dizabilităţi

 

îndeplineşte rolul unui părinte social pentru beneficiarii serviciilor sociale din cadrul Casei de Tip Familial “Buburuza”

1

 

 

TEMATICĂ ŞI BIBLIOGRAFIE

ASISTENT MEDICAL:

Bibliografia: „Manual de medicina interna pentru cadre medii’’ – autor Corneliu Borundel

Tematica:

1.Perioadele de evolutie a bolii

2.Diagnosticul si tratamentul unei febre

3.Inflamatia

4.Alimentatia – notiuni generale

5.Rinite

6.Laringita acuta si cronica

7.Bronsita acuta si cronica

8.Bronsectazia

9.Astmul bronsic

10.Pneumonia pneumococica

11.Abcesul pulmonar

12.Tuberculoza pulmonara

13.Pleureziile

14.Insuficienta respiratorie acuta

15.Stenoza mitrala

16.Stenoza aortica

17.Pericardita acuta

18.Angina pectorala

19.Infarctul miocardic

20.HTA

21.Sincopa si Lesinul

22.Esofagita

23.Gastrita

24.Ulcerul gastro-duodenal

25.Duodenita

26.Enterocolita acuta

27.Colita

28.Hepatita virala  acuta

29.Hepatita cronica

30.Litiaza biliara

31.Dischinezia biliara

32.Pancreatita Acuta

33.Peritonitele acute

34.Pielonefrita acuta

35.Litiaza renala

36.Anemia hemolitica

37.Anemia carentiala

38.RAA (reumatismul articular acut)

39.Diabetul zaharat – simptomatologie

40.Epilepsia – generalizata.

 

REFERENT EDUCATOR:

Tematica de specialitate şi bibliografie

           Legea nr. 272/2004 privind protecţia şi promovarea drepturilor copilului, cu modificări şi completări, cu următoarea tematică:

-          Cap. 1:  Dispoziţii generale şi definiţii

-          Cap. 2:  Drepturi şi libertăţi civile

-         Cap. 3: Protecţia specială a copilului lipsit temporar sau definitiv de ocrotirea părinţilor săi

-          Cap. 5:  Protecţia copilului care a săvârşit o faptă penală şi nu răspunde penal

-          Cap. 6:  Protecţia copilului împotriva exploatării

-          Cap. 7:  Instituţii şi servicii cu atribuţii în protecţia copilului

-          Cap. 8:  Organisme private

-          Cap. 9: Licenţierea şi inspecţia serviciilor de prevenire a separării copilului de familia sa, precum şi a celor de protecţie specială a copilului lipsit temporar sau definitiv de ocrotirea părinţilor săi

-          Cap.10: Finanţarea sistemului de protecţia a copilului

-          Cap. 11: Reguli speciale de procedură

-          Cap. 12: Răspunderi şi sancţiuni

-          Cap. 13: Dispoziţii tranzitorii şi finale.

            Educatorul specializat (Iniţiere în tehnicile de lucru cu copilul cu handicap), cu următoarea tematică:

-          Drepturile copilului şi introducere în munca cu copilul cu handicap şi cu familia acestuia

-          Problematica copilului cu handicap psihomotor

-          Evaluarea şi intervenţia în cazul dizabilităţilor motorii.

 

 

DIRECŢIA GENERALĂ

DE ASISTENŢĂ SOCIALĂ ŞI PROTECŢIA COPILULUI SECTOR 1

CASA DE TIP FAMILIAL ¨BUBURUZA¨                                                                                                                                                  APROBAT,

                                                                                  DIRECTOR GENERAL,                                                       

DĂNUŢ IOAN FLEACĂ

EXTRAS FIŞA POSTULUI ASISTENT MEDICAL

principalele atribuţii

 

Informaţii generale privind postul

Denumirea postului: post de natură contractuală

Nivelul postului: de execuţie

Scopul principal al postului: asigurarea serviciilor de natură medicala în cadrul Casei de Tip Familial ¨Buburuza¨

In conformitate cu SMO (standardele minime obligatorii) in vigoare, personalul angajat in cadrul Casei de Tip Familial ¨Buburuza¨ va indeplini rolul unui parinte social.

 specificul muncii de parinte social implica participarea in egala masura la activitati de îngrijire de baza(ex:hranirea copiilor,imbracarea si dezbracarea acestora, schimbatul copiilor atunci cand este necesar, toaleta copiilor, imbaierea acestora);

          participa la activitatile de pregatire a meselor si preparare a hranei;

          participa la activitatile de educatie non- formala;

          asigura supravegherea copiilor atat pe timpul noptii cat si pe timpul zilei;

          participa la activitatile de asigurare a curateniei;

          participa la activitatile de spalare si calcare a rufelor;

          participa la activitati de pregatire a deprinderilor pentru viata independenta;

          resonsabilizeaza copiii in timpul jocului si in activitatile desfasurate in casuta si in afara casutei ;

          foloseste recompense pentru cresterea stimei de sine si a integrarii sociale ;

          colaboreaza cu echipa pluridisciplinara a DGASPC in vederea intocmirii si implementarii PIP (plan individualizat de protectie) si PIS (plan individualizat de servicii);

          insoteste copiii la scoala, Centrul de Recuperare, spital, policlinica, excursii, tabere si in orice alte activitati de socializare in afara casutei;

participa impreuna cu celelalte persoane angajate in cadrul DGASPC la activitati de integrare sociala; 

          fiecare membru al echipei este persoana de referinta pentru unul sau mai multi copii si este membru al echipei pentru alti copii;

colaboreaza cu celelalte departamente din cadrul DGASPC, precum si cu alte servicii sociale de la nivelul comunitatii, in vederea imbunatatirii actului de protectie si integrarii sociale a beneficiarilor;

          colaboreaza cu familia naturala sau extinsa a copilului in vederea reintegrarii acestuia;

          cunoaste problematica copilului cu dizabilitati;

          respecta recomandarile echipei Centrului de Recuperare in vederea continuarii programului de recuperare  prin activitati la domiciliu;

          mentine un contact permanent cu scoala in cazul copiilor integrati in sistemul de invatamant special;

          cunoaste si respecta legislatia privind protectia copiilor cu dizabilitati;

          pastreaza confidentialitatea cu privire la situatia socio-medicala a beneficiarilor;

are o atitudine permanent non – discriminatorie (se va adresa copiilor folosind prenumele, nu va utiliza „porecle”, „etichete”, sau alte formule de adresare stigmatizante);

sunt interzise: pedepsele fizice de orice natura, privarea copilului de necesitatile fundamentale corespunzatoare unei dezvoltari armonioase din punct de vedere mental, emotional, psihic, social, care ar putea periclita integritatea acesto

se preocupa de formarea continua in domeniu;

          participa la cursuri de formare;

          administreaza copiilor medicamentele recomandate de medic;

          pastreaza medicamentele intr-un loc special amenajat pentru a nu fi la indemana copiilor;

          actioneaza numai in interesul superior al copilului;

          realizeaza demersuri in vederea preintampinarii imbolnavirii copiilor;

          se preocupa in permanenta de asigurarea corespunzatoare a conditiilor de mediu necesare dezvoltarii copiilor;

          in absenta medicului, realizeaza informarea parintilor cu privire la starea de sanatate a copiilor, indrumandu-i pe acestia, atunci cand este cazul, catre servicii medicale de specialitate;

          comunica medicului de familie orice schimbare aparuta in starea de sanatate a beneficiarilor;

          asigura copilului un mediu de viata adecvat dezvoltarii complexe si armonioase in cadrul cat mai aproape de cel familial;

          implica copilul in activitatile cotidiene ale vietii de familie, specifice varstei si tipului de handicap, antrenandu-l in activitati educative de grup si individuale;

          dezvolta un demers educational individualizat, bazat pe relatia copil–persoana de referinta;

          insufla copilului respectul fata de familie;

          asculta opiniile copilului si tine seama de acestea in limita posibilitatilor;

          acorda ingrjirile zilnice  copiilor mentinand un mediu relaxant si stimulativ pentru dezvoltarea copiilor pe toate planurile: fizic, intelectual si socio- emotional;

          mesele copiilor vor fi sterse cu solutie clorigena 1/6, nu va aseza scaunele pe masute in timpul efectuarii curateniei;

          interactioneaza frecvent cu copiii in timpul ingrijirii, stabilind contactul vizual, denumind obiectele si activitatile desfasurate;

          incurajeaza autonomia copiilor in timpul ingrijirilor in functie de varsta si nivelul de dezvoltare oferindu-le ocazii frecvente de practicare a abilitatilor de autoingrijire; 

          asigura securitatea mediului atat in interior, cat si in exterior, identificand si semnaland pericolele potentiale;

          supravegheaza  copiii intr-un mod calm si relaxat, in toate momentele zilei;

          spala si  dezinfecteaza regulat suprafetele si materialele de joc respectand standardele de igiena;

          consemneaza schemele de tratament si administrarea medicamentelor;

          consemneaza programarile la medicii specialisti sau la laborator

          consemneaza urmatoarele evenimente:boli infectioase si alte boli,ranire sau vatamare importanta ori accident,orice eveniment care afecteaza bunastarea sau siguranta copilului,decesul unui copil si circumstantele in care s-a produs;

          respecta procedura indicata de medic in caz de epidemii

          ridica medicamentele de la farmacie;

          evidentiaza consumul de medicamente in registrul de consum

          verifica temperaturile din frigidere si existenta graficelor de temperatura pe acestea;

          recolteaza probe alimentare din produsul finit si pastrarea acestora 48h in frigiderul de probe;

          ia masuri privind respectarea conditiilor igienico-sanitare din casuta si participa activ la efectuarea acestora (dormitoare, bucatarie, spalatorie, anexe sanitare, holuri acces, curte si ghena); 

          anunta medicul orice modificare aparuta in starea de sanatate a copiilor ;

         

DIRECŢIA GENERALĂ

DE ASISTENŢĂ SOCIALĂ ŞI PROTECŢIA COPILULUI SECTOR 1

CASA DE TIP FAMILIAL ¨BUBURUZA¨                                                                                                                                                  APROBAT,

                                                                                  DIRECTOR GENERAL,                                                       

DĂNUŢ IOAN FLEACĂ

EXTRAS FIŞA POSTULUI REFERENT EDUCATOR

principalele atribuţii

 

Informaţii generale privind postul

Denumirea postului: post de natură contractuală

Nivelul postului: de execuţie

Scopul principal al postului: asigurarea serviciilor de natură educativa în cadrul Casei de Tip Familial ¨Buburuza¨

          In conformitate cu SMO (standardele minime obligatorii) în vigoare, personalul angajat in cadrul CPFH va îndeplini rolul unui părinte social.

          participă la activităţile de bază ale beneficiarilor (ex :hrănirea copiilor, îmbrăcarea şi dezbrăcarea copiilor, schimbatul copiilor atunci când este necesar, toaleta copiilor, îmbăierea acestora);

          participă la activităţile de educaţie non-formala, organizând programul zilnic pentru joc, studiu şi plimbări;

          participă la activităţile de pregătire a meselor şi preparare a hranei;

          asigura supravegherea atât pe timpul zilei cât ăi pe timpul nopţii;

          participă la activităţile de asigurare a curteniei;

          participă la activităţi de formare a deprinderilor pentru viaţă independentă;

          responsabilizează copiii în timpul jocului şi în activităţile  desfăşurate în căsuţă;

          foloseşte recompense pentru creşterea stimei de sine şi a integrării sociale;

          colaborează cu echipa pluridisciplinara a DGASPC în vederea întocmirii şi implementării PIP (plan de intervenţie personalizat) şi PIS (plan de intervenţie specific);

          răspunde de programul fiecărui copil in parte;

          însoţeşte copiii la şcoala,la Centrul de Recuperare, la activităţi extraşcolare, în excursii şi tabere;

          participă împreuna cu celelalte persoane angajate in cadrul DGASPC la activităţi de integrare socială;

fiecare membru al echipei este persoana de referinţă pentru unul sau mai mulţi copii şi este membru al echipei pentru alţi copii;

          colaborează cu celelalte departamente din cadrul DGASPC, precum si cu alte servicii sociale de la nivelul comunităţii, în vederea îmbunătăţirii actului de protecţie şi integrare socială a beneficiarilor;

          colaborează cu familia naturală sau extinsă a copilului în vederea reintegrării acestora;

          cunoaşte problematica copilului cu dizabilităţi;

          îndeplineşte orice alte sarcini de serviciu la solicitarea coordonatorului CPFH;

          respecta recomandările echipei Centrului de Recuperare în vederea continuării programului de recuperare prin activităţi la domiciliu;

          menţine un contact permanent cu şcoala în cazul copiilor integraţi în sistemul de învăţământ special sau de masă;

          cunoaşte şi respectă legislaţia privind protecţia copilului cu dizabilităţi;

          păstrează confidenţialitatea cu privire la situaţia socio-medicala a beneficiarilor;

          are o atitudine permanent non-discriminatorie (se va adresa copiilor folosind prenumele, nu va utiliza  porecle, etichete sau alte formule de adresare stigmatizante);

sunt interzise: pedepsele fizice de orice natura, privarea copilului de necesităţile fundamentale corespunzătoare unei dezvoltări armonioase din punct de vedere mental, emoţional , psihic, social, care ar putea periclita integritatea acestora

se preocupa de formarea continua în domeniu;

          participă la cursuri de formare;

          poate administra copiilor medicamente recomandate de medic - respectând dozele stabilite de medic ;

          acţionează numai in interesul superior al copilului;

          participă la întâlniri săptămânală cu echipa mutidisciplinară în vederea stabilirii programului de lucru specific activităţilor din căsuţă;

          asigură copilului un mediu de viată adecvat dezvoltării complexe şi armonioase în cadrul cât mai aproape de cel familial;

          implica copilul in activităţile cotidiene ale vieţii de familie specifice vârstei şi tipului de handicap, antrenându-l în activităţi educative de grup şi individuale;

          dezvoltă un demers educaţional individualizat, bazat pe relaţia copil –persoana de referinţa;

          insufla copilului respectul faţă de familie;

          ascultă opiniile copilului şi ţine seama de acestea in limita posibilităţilor.

 

CASA DE TIP FAMILIAL ALEXANDRA

NR. CRT

TIP POST

NIVEL STUDII

NIVELUL POSTULUI

CONDIŢII GENERALE ŞI SPECIFICE PENTRU OCUPARE

PRINCIPALELE CERINŢE ALE POSTURILOR

NR. POSTURI CONCURS

1

inspector specialitate sfera educativă

S

execuţie

absolvenţi studii universitare absolvite cu diplomă de licenţă în domeniul ştiinţe umaniste, ştiinţe sociale şi politice,

experienţa în lucrul cu copilul cu dizabilităţi poate constitui un avantaj

îndeplineşte rolul unui părinte social pentru  beneficiarii serviciilor sociale din cadrul Casei de Tip Familial “Alexandra”

1

2

referent educator

M

execuţie

absolvenţi studii medii, liceale, absolvite cu diplomă de bacalaureat

îndeplineşte rolul unui părinte social pentru  beneficiarii serviciilor sociale din cadrul Casei de Tip Familial “Alexandra”

1

 

 

TEMATICA ŞI BIBLIOGRAFIA

INSPECTOR DE SPECIALITATE si REFERENT EDUCATOR:

Tematica de specialitate şi bibliografie

           Legea nr. 272/2004 privind protecţia şi promovarea drepturilor copilului, cu modificări şi completări, cu următoarea tematică:

-          Cap. 1:  Dispoziţii generale şi definiţii

-          Cap. 2:  Drepturi şi libertăţi civile

-         Cap. 3: Protecţia specială a copilului lipsit temporar sau definitiv de ocrotirea părinţilor săi

-          Cap. 5:  Protecţia copilului care a săvârşit o faptă penală şi nu răspunde penal

-          Cap. 6:  Protecţia copilului împotriva exploatării

-          Cap. 7:  Instituţii şi servicii cu atribuţii în protecţia copilului

-          Cap. 8:  Organisme private

-          Cap. 9: Licenţierea şi inspecţia serviciilor de prevenire a separării copilului de familia sa, precum şi a celor de protecţie specială a copilului lipsit temporar sau definitiv de ocrotirea părinţilor săi

-          Cap.10: Finanţarea sistemului de protecţia a copilului

-          Cap. 11: Reguli speciale de procedură

-          Cap. 12: Răspunderi şi sancţiuni

-          Cap. 13: Dispoziţii tranzitorii şi finale.            

            Educatorul specializat (Iniţiere în tehnicile de lucru cu copilul cu handicap), cu următoarea tematică:

-          Drepturile copilului şi introducere în munca cu copilul cu handicap şi cu familia acestuia

-          Problematica copilului cu handicap psihomotor

-          Evaluarea şi intervenţia în cazul dizabilităţilor motorii.

 

 

DIRECŢIA GENERALĂ

DE ASISTENŢĂ SOCIALĂ ŞI PROTECŢIA COPILULUI SECTOR 1

CASA DE TIP FAMILIAL ALEXANDRA                                                                                                                                                 APROBAT,

                                                                                  DIRECTOR GENERAL,                                                       

DĂNUŢ IOAN FLEACĂ

EXTRAS FIŞA POSTULUI INSPECTOR SPECIALITATE

principalele atribuţii

 

Informaţii generale privind postul

Denumirea postului: post de natură contractuală

Nivelul postului: de execuţie

Atribuţiile postului

In conformitate cu SMO (standardele minime obligatorii) in vigoare, personalul angajat in cadrul serviciului :

participa la activitatile de ingrijire de baza ale beneficiarilor (ex: hranirea copiilor, ajutor la imbracarea si dezbracarea acestora respectand dreptul copiilor la intimitate, toaleta copiilor ca de exemplu taiatul unghiilor sau ingrijirea dentitiei;

participa la activitatile de pregatire a meselor si preparare a hranei ;

participa la activitatile de educatie formala si  non- formala;

asigura supravegherea si bunastarea copiilor atat pe timpul noptii cat si pe timpul zilei

participa la activitatile de asigurare a curateniei;

participa la activitatile de spalare si calcare a rufelor;

participa la activitati de pregatire a deprinderilor pentru viata independenta;

resonsabilizeaza copiii in timpul jocului si in activitatile desfasurate in casuta si in afara casutei ;

foloseste recompense pentru cresterea stimei de sine si a integrarii sociale ;

colaboreaza cu echipa pluridisciplinara a DGASPC in vederea intocmirii si implementarii PIP (plan individualizat de protectie) si PIS (plan individualizat de servicii);

insoteste copiii la scoala, Centrul de Recuperare, spital, policlinica, excursii, tabere si in orice alte activitati de socializare in afara casutei;

participa impreuna cu celelalte persoane angajate in cadrul DGASPC la activitati de integrare sociala; 

fiecare membru al echipei este persoana de referinta pentru unul sau mai multi copii si este membru al echipei pentru alti copii;

colaboreaza cu celelalte departamente din cadrul DGASPC, precum si cu alte servicii sociale de la nivelul comunitatii, in vederea imbunatatirii actului de protectie si integrarii sociale a beneficiarilor;

colaboreaza cu familia naturala sau extinsa a copilului in vederea reintegrarii acestuia;

cunoaste problematica copilului cu dizabilitati;

indeplineste orice alte sarcini de serviciu la solicitarea coordonatorului serviciului;

respecta recomandarile echipei Centrului de Recuperare in vederea continuarii programului de recuperare  prin activitati la domiciliu;

mentine un contact permanent cu scoala in cazul copiilor integrati in sistemul de invatamant special;

cunoaste si respecta legislatia privind protectia copiilor cu dizabilitati;

pastreaza confidentialitatea cu privire la situatia socio-medicala a beneficiarilor;

are o atitudine permanent non – discriminatorie (se va adresa copiilor folosind prenumele, nu va utiliza porecle”, „etichete”, sau alte formule de adresare stigmatizante);

sunt interzise: pedepsele fizice de orice natura, privarea copilului de necesitatile fundamentale corespunzatoare unei dezvoltari armonioase din punct de vedere mental, emotional, psihic, social, care ar putea periclita integritatea acestora;

actioneaza numai in interesul superior al copilului;

participa la intalniri cu echipa mutidisciplinara;

realizeaza demersuri in vederea preintampinarii imbolnavirii copiilor;

se preocupa in permanenta de asigurarea corespunzatoare a conditiilor de mediu necesare dezvoltarii copiilor;

in absenta medicului, realizeaza informarea parintilor cu privire la starea de sanatate a copiilor, indrumandu-i pe acestia, atunci cand este cazul, catre servicii medicale de specialitate;

comunica medicului de familie orice schimbare aparuta in starea de sanatate a beneficiarilor;

asigura copilului un mediu de viata adecvat dezvoltarii complexe si armonioase in cadrul cat mai aproape de cel familial;

implica copilul in activitatile cotidiene ale vietii de familie, specifice varstei si tipului de handicap, antrenandu-l in activitati educative de grup si individuale;

asculta opiniile copilului si tine seama de acestea in limita posibilitatilor;

acorda ingrjirile zilnice  copiilor mentinand un mediu relaxant si stimulativ pentru dezvoltarea copiilor pe toate planurile: fizic, intelectual si socio- emotional;

interactioneaza frecvent cu copiii in timpul ingrijirii, stabilind contactul vizual, denumind obiectele si activitatile desfasurate;

incurajeaza autonomia copiilor in timpul ingrijirilor in functie de varsta si nivelul de dezvoltare oferindu-le ocazii frecvente de practicare a abilitatilor de autoingrijire; 

acordarea de sprijin voluntarilor în acţiunile/ activitatile desfasurate in cadrul serviciului ( in cadrul proiectului EVS)

cooperarea şi comunicarea cu voluntarii pe întreaga perioadă a proiectului si oferirirea de informatii necesare.

 

DIRECŢIA GENERALĂ

DE ASISTENŢĂ SOCIALĂ ŞI PROTECŢIA COPILULUI SECTOR 1

CASA DE TIP FAMILIAL ALEXANDRA                                                                                                                                                     APROBAT,

                                                                                  DIRECTOR GENERAL,                                                       

DĂNUŢ IOAN FLEACĂ

EXTRAS FIŞA POSTULUI REFERENT EDUCATOR

principalele atribuţii

Informaţii generale privind postul

Denumirea postului: post de natură contractuală

Nivelul postului: de execuţie

Atribuţiile postului

In conformitate cu SMO (standardele minime obligatorii) in vigoare, personalul angajat in cadrul serviciului :

participă la activitatile de ingrijire de baza ale beneficiarilor (ex: hranirea copiilor, imbracarea si dezbracarea acestora, schimbatul copiilor atunci cand este necesar, toaleta copiilor, imbaierea acestora);

participa la activitatile de educatie formala si  non- formala;

asigura supravegherea si bunastarea copiilor atat pe timpul noptii cat si pe timpul zilei;

participa la activitatile de asigurare a curateniei;

participa la activitatile de spalare si calcare a rufelor;

participa la activitati de pregatire a deprinderilor pentru viata independenta;

resonsabilizeaza copiii in timpul jocului si in activitatile desfasurate in casuta si in afara casutei ;

foloseste recompense pentru cresterea stimei de sine si a integrarii sociale ;

colaboreaza cu echipa pluridisciplinara a DGASPC in vederea intocmirii si implementarii PIP (plan individualizat de protectie) si PIS (plan individualizat de servicii);

insoteste copiii la scoala, Centrul de Recuperare, spital, policlinica, excursii, tabere si in orice alte activitati de socializare in afara casutei;

participa impreuna cu celelalte persoane angajate in cadrul DGASPC la activitati de integrare sociala; 

fiecare membru al echipei este persoana de referinta pentru unul sau mai multi copii si este membru al echipei pentru alti copii;

colaboreaza cu celelalte departamente din cadrul DGASPC, precum si cu alte servicii sociale de la nivelul comunitatii, in vederea imbunatatirii actului de protectie si integrarii sociale a beneficiarilor;

colaboreaza cu familia naturala sau extinsa a copilului in vederea reintegrarii acestuia;

cunoaste problematica copilului cu dizabilitati;

indeplineste orice alte sarcini de serviciu la solicitarea coordonatorului serviciului;

respecta recomandarile echipei Centrului de Recuperare in vederea continuarii programului de recuperare  prin activitati la domiciliu;

mentine un contact permanent cu scoala in cazul copiilor integrati in sistemul de invatamant special;

cunoaste si respecta legislatia privind protectia copiilor cu dizabilitati;

pastreaza confidentialitatea cu privire la situatia socio-medicala a beneficiarilor;

are o atitudine permanent non – discriminatorie (se va adresa copiilor folosind prenumele, nu va utiliza porecle”, „etichete”, sau alte formule de adresare stigmatizante);

sunt interzise: pedepsele fizice de orice natura, privarea copilului de necesitatile fundamentale corespunzatoare unei dezvoltari armonioase din punct de vedere mental, emotional, psihic, social, care ar putea periclita integritatea acestora;

actioneaza numai in interesul superior al copilului;

participa la intalniri cu echipa mutidisciplinara;

realizeaza demersuri in vederea preintampinarii imbolnavirii copiilor;

se preocupa in permanenta de asigurarea corespunzatoare a conditiilor de mediu necesare dezvoltarii copiilor;

in absenta medicului, realizeaza informarea parintilor cu privire la starea de sanatate a copiilor, indrumandu-i pe acestia, atunci cand este cazul, catre servicii medicale de specialitate;

comunica medicului de familie orice schimbare aparuta in starea de sanatate a beneficiarilor;

asigura copilului un mediu de viata adecvat dezvoltarii complexe si armonioase in cadrul cat mai aproape de cel familial;

implica copilul in activitatile cotidiene ale vietii de familie, specifice varstei si tipului de handicap, antrenandu-l in activitati educative de grup si individuale;

asculta opiniile copilului si tine seama de acestea in limita posibilitatilor;

acorda ingrjirile zilnice  copiilor mentinand un mediu relaxant si stimulativ pentru dezvoltarea copiilor pe toate planurile: fizic, intelectual si socio- emotional;

interactioneaza frecvent cu copiii in timpul ingrijirii, stabilind contactul vizual, denumind obiectele si activitatile desfasurate;

incurajeaza autonomia copiilor in timpul ingrijirilor in functie de varsta si nivelul de dezvoltare oferindu-le ocazii frecvente de practicare a abilitatilor de autoingrijire; 

acordarea de sprijin voluntarilor în acţiunile/ activitatile desfasurate in cadrul serviciului ( in cadrul proiectului EVS)

cooperarea şi comunicarea cu voluntarii pe întreaga perioadă a proiectului si oferirirea de informatii necesare.

 

 

COMPLEXUL SOCIAL DE SERVICII SF. ANDREI

NR. CRT

TIP POST

NIVEL STUDII

NIVELUL POSTULUI

CONDIŢII GENERALE ŞI SPECIFICE PENTRU OCUPARE

PRINCIPALELE CERINŢE ALE POSTURILOR

NR. POSTURI CONCURS

1

Infirmieră-componenta de zi şi centrul maternal

G

execuţie

studii generale;

pentru candidaţii care nu sunt debutanţi în profesie, constituie un avantaj depunerea certificatului de absolvire a cursului de infirmiere

îngrijire generală a copiilor cu vârste între 0-4 ani beneficiari ai serviciilor sociale în cadrul Complexului Social de Servicii Sf. Andrei

2

 

INFIRMIERĂ :

Bibliografie:

“Ghidul infirmierei” pus la dispoziţie de angajator

 

DIRECŢIA GENERALĂ

DE ASISTENŢĂ SOCIALĂ ŞI PROTECŢIA COPILULUI SECTOR 1

COMPLEXUL SOCIAL DE SERVICII „SF. ANDREI”                                                                                                                           APROBAT,

                                                                                  DIRECTOR GENERAL,                                                       

DĂNUŢ IOAN FLEACĂ

EXTRAS FIŞA POSTULUI INFIRMIERĂ

principalele atribuţii

Informaţii generale privind postul

Denumirea postului: post de natură contractuală - infirmieră

Nivelul postului: de execuţie

Scopul principal al postului: îngrijire generală a  copiilor  cu vârste cuprinse între 0-4 ani,  în cadrul Complexului Social de Servicii „Sf. Andrei”

participa zilnic la preluarea copiilor si la efectuarea toaletei acestora (spălat, deparazitat, schimbat, îmbrăcat.)

acorda îngrijirile zilnice grupului de copii care i-a fost repartizat, menţinând un mediu relaxant si stimulativ pentru dezvoltarea copiilor pe toate planurile: fizic, intelectual si emoţional;

Conform programării din grafic:

participa la activităţile de socializare a copiilor.

hrăneşte copiii conform meniului prescris, in funcţie de vârsta si nivelul de dezvoltare al acestora;

serveşte masa copiilor numai pe măsuţe acoperite cu fete de masa din material textil ce vor fi înlocuite ori de cate ori este necesar.

participa la alimentarea copiilor respectând prevederile igienico-sanitare (va purta echipament curat si va avea efectuate examinările medicale specifice personalului din colectivităţile cu copii)

mesele copiilor vor fi şterse întotdeauna cu soluţie clorigenă 1/6, nu va aşeza scăunelele pe măsuţe in timpul efectuării curăţeniei in sălile grupei;

asigură îmbăierea si toaleta zilnică a copiilor respectând normele de igienă;

interacţionează frecvent cu copiii in timpul îngrijirii, stabilind contactul vizual, denumind obiectele si acţiunile desfăşurate

încurajează autonomia copiilor in timpul îngrijirilor in funcţie de vârsta si nivelul de dezvoltare, oferindu-le ocazii frecvente de practicare a abilităţilor de autoîngrijire

asigura securitatea mediului atât in interior cat si in exterior, identificând si semnalând pericolele potenţiale

supraveghează intr-un mod calm si relaxat copiii, in toate momentele zilei

practică constant un comportament blând fata de copii, evitând folosirea pedepselor de orice fel

se preocupa de asigurarea tuturor condiţiilor de confort pentru somnul copiilor, supraveghindu-i pe toata aceasta perioada.

spală si dezinfectează regulat suprafeţele si materialele de joc, respectând standardele de igienă

spală si dezinfectează grupurile sanitare in cazul in care nu este prezent personalul responsabilizat cu curăţenia complexului

aeriseşte încăperile unde stau copiii, curata paturile si accesoriile acestora, curata si dezinfectează mobilierul cat si alte suprafeţe.

predă lenjeria murdară si o preia pe cea curată respectând normele igienico-sanitare.

se spală si-si schimba halatul (îmbrăcămintea) folosit(ă) la curăţenie.

prepară soluţia pentru dezinfecţia oliţelor si a celorlalte obiecte din grupul sanitar cat si încăperilor de veghe conform normelor de igiena.

se preocupă de asigurarea oliţelor individuale.

asigură exploatarea si păstrarea in condiţii bune a inventarului si a bunurilor date spre exploatare din complex.

răspunde direct de modul de exploatare si întreţinere a instalaţiilor sanitare si electrice din dotare, conform instrucţiunilor, suportând  contravaloarea obiectelor distruse.

in situaţii de urgenta, acţionează in conformitate cu procedeele stabilite.

depozitează substanţele sau obiectele periculoase in locuri sigure, unde nu au acces copiii

observa in permanenta copiii încredinţaţi, semnalând orice modificare in comportamentul acestora.

anunţă asistentei orice modificare intervenită in starea de sănătate a copiilor.

participă direct alături de educatoare si asistenta medicala la formarea deprinderilor elementare de igienă la copii, la programele de stimulare afectivă, de stimulare psihomotorie si de limbaj.

participa la întâlnirile de lucru ale echipei multidisciplinare, la implementarea PPI, precum si la toate formele de instruire/formare organizate de instituţie sau in afara acesteia.

COMPLEXUL SOCIAL DE SERVICII SF. IOSIF

NR. CRT

TIP POST

NIVEL STUDII

NIVELUL POSTULUI

CONDIŢII GENERALE ŞI SPECIFICE PENTRU OCUPARE

PRINCIPALELE CERINŢE ALE POSTURILOR

NR. POSTURI CONCURS

1

inspector specialitate

S

execuţie

studii superioare de lungă durată, absolvite cu diplomă de licenţă, domeniul de studii: ştiinţe ale educaţiei, specializările pedagogie, pedagogia învăţământului primar şi preşcolar

asigură educaţia copiilor, beneficiari ai serviciilor sociale în cadrul Complexului Social de Servicii Sf. Iosif, empatie, corectitudine şi confidenţialitate în relaţia cu beneficiarii şi colaboratorii

 

2

2

inspector specialitate ½ normă

S

execuţie

studii superioare de lungă durată, absolvite cu diplomă de licenţă, domeniul de studii: ştiinţe ale educaţiei, specializările pedagogie, pedagogia învăţământului primar şi preşcolar

asigură educaţia copiilor, beneficiari ai serviciilor sociale în cadrul Complexului Social de Servicii Sf. Iosif, empatie, corectitudine şi confidenţialitate în relaţia cu beneficiarii şi colaboratorii

 

1/2

 

BIBLIOGRAFIA ŞI TEMATICA:

1.      Legea 272/2004 privind protecţia şi promovarea drepturilor copilului, cu modificări şi completări, cu următoarea tematică:

-          Cap. 1:  Dispoziţii generale şi definiţii

-          Cap. 2:  Drepturi şi libertăţi civile

-          Cap. 3: Protecţia specială a copilului lipsit temporar sau definitiv de ocrotirea părinţilor săi

-          Cap. 5:  Protecţia copilului care a săvârşit o faptă penală şi nu răspunde penal

-          Cap. 6:  Protecţia copilului împotriva exploatării

-          Cap. 7:  Instituţii şi servicii cu atribuţii în protecţia copilului

-          Cap. 8:  Organisme private

-          Cap. 9: Licenţierea şi inspecţia serviciilor de prevenire a separării copilului de familia sa, precum şi a celor de protecţie specială a copilului lipsit temporar sau definitiv de ocrotirea părinţilor săi

-          Cap.10: Finanţarea sistemului de protecţia a copilului

-          Cap. 11: Reguli speciale de procedură

-          Cap. 12: Răspunderi şi sancţiuni

-          Cap. 13: Dispoziţii tranzitorii şi finale.

2.      Educatorul specializat (Aplicarea standardelor de calitate în centrele de plasament), cu următoarea tematică:

-          Standarde de calitate privind protecţia copilului în centrul de plasament – prezentare;

-          Atitudinea faţă de copil şi deontologia profesiei de educator;

-          Modelul familial al relaţiei educator – copil şi al relaţiei dintre copii;

-          Jocul şi organizarea timpului liber în centrul de plasament;

-          Reintegrarea, integrarea familială a copilului. Rolul educatorului;

-          Promovarea accesului la informaţie şi posibilităţilor de exprimare liberă a opiniei copilului;

-          Comunicarea – mijloc şi scop în activitatea educatorului.

 DIRECŢIA GENERALĂ

DE ASISTENŢĂ SOCIALĂ ŞI PROTECŢIA COPILULUI SECTOR 1

COMPLEXUL SOCIAL DE SERVICII SF. IOSIF                                                                                                                                    APROBAT,

                                                                                  DIRECTOR GENERAL,                                                       

DĂNUŢ IOAN FLEACĂ

EXTRAS FIŞA POSTULUI INSPECTOR SPECIALITATE SFERA EDUCATIVĂ

principalele atribuţii

Informaţii generale privind postul

Denumirea postului: post de natură contractuală

Nivelul postului: de execuţie

Scopul principal al postului: asigurarea serviciilor de natură educativa pentru copiii beneficiari ai serviciilor sociale în cadrul Complexului

conduce activitatea educativă a grupei de copii stabilită de către şeful complexului social de servicii,

participă la întocmirea Planului Individualizat de Protecţie şi răspunde de aplicarea acestuia în conformitate cu atribuţiile ce îi revin,

educatorul ajută copilul să-şi efectueze temele, îl controlează, face demersuri pentru o pregătire cât mai bună individuală şi particularizată ritmului şi posibilităţilor fiecărui copil, are obligaţia să controleze prezenţa copilului la şcoală şi să discute atât cu copilul cât şi cu învăţătorul sau profesorul-diriginte şi cu alte cadre didactice pentru rezolvarea problemelor ce apar, consemneaza cu regularitate în caietul de observaţii aspecte ce privesc schimbările observate la fiecare copil în parte,

se preocupa de socializarea si organizarea timpului liber al copiilor ;

răspunde de copiii plecaţi din unitate, asumarea acestei răspunderi făcându-se prin semnarea biletului de voie

raspunde de sănătatea fizică şi psihică a copiilor încredinţaţi şi informează de îndată şeful de complex, cabinetul medical sau după caz psihologul în cazul în care apar modificări ale stării de sănătate a acestora,

răspunde de securitatea vieţii copiilor pe timpul cât îşi desfăşoară activitatea în cadrul complexului  sau cu ocazia altor activităţi.

 

COMPLEXUL SOCIAL DE SERVICII SF. MARIA

NR. CRT

TIP POST

NIVEL STUDII

NIVELUL POSTULUI

CONDIŢII GENERALE ŞI SPECIFICE PENTRU OCUPARE

PRINCIPALELE CERINŢE ALE POSTURILOR

NR. POSTURI CONCURS

1

referent educator –componenta rezidenţială

M

execuţie

studii medii liceale, absolvite cu diplomă de bacalaureat

asigură educaţia copiilor, beneficiari ai serviciilor sociale în cadrul Complexului Social de Servicii Sf. Maria

 

3

2

infirmieră-componenta rezidenţială

G

execuţie

studii generale

pentru candidaţii care nu sunt debutanţi în profesie, constituie un avantaj depunerea certificatului de absolvire a cursului de infirmiere

îngrijire generală a copiilor beneficiari ai serviciilor sociale în cadrul Complexului Social de Servicii Sf. Maria

1

 

TEMATICĂ ŞI BIBLIOGRAFIE

REFERENT EDUCATOR :

Bibliografie: Educatorul specializat (Aplicarea standardelor de calitate în centrele de plasament).

Tematica:

Standarde de calitate privind protecţia copilului în centrul de plasament-prezentare;

Atitudinea faţă de copil şi deontologia profesiei de educator;

Modelul familial al relaţiei educator-copil şi al relaţiei dintre copii;

Jocul şi organizarea timpului liber în centrul de plasament;

Reintegrarea, integrare afamilială a copilului. Rolul educatorului;

Promovarea accesului la informaţie şi posibilităţilor de exprimare liberă a opiniei copilului;

Comunicarea-mijloc şi scop în activitatea educatorului.

Bibliografie:

Legea nr. 272/2004 privind protecţia şi promovarea drepturilor copilului, cu modificări şi completări;

-          Cap. 1:  Dispoziţii generale şi definiţii

-          Cap. 2:  Drepturi şi libertăţi civile

-         Cap. 3: Protecţia specială a copilului lipsit temporar sau definitiv de ocrotirea părinţilor săi

-          Cap. 5:  Protecţia copilului care a săvârşit o faptă penală şi nu răspunde penal

-          Cap. 6:  Protecţia copilului împotriva exploatării

-          Cap. 7:  Instituţii şi servicii cu atribuţii în protecţia copilului

-          Cap. 8:  Organisme private

-          Cap. 9: Licenţierea şi inspecţia serviciilor de prevenire a separării copilului de familia sa, precum şi a celor de protecţie specială a copilului lipsit temporar sau definitiv de ocrotirea părinţilor săi

-          Cap.10: Finanţarea sistemului de protecţia a copilului

-          Cap. 11: Reguli speciale de procedură

-          Cap. 12: Răspunderi şi sancţiuni

-          Cap. 13: Dispoziţii tranzitorii şi finale.

 

INFIRMIERĂ

Bibliografie:

Ghidul pentru infirmiere pus la dispoziţie de către angajator

 

DIRECŢIA GENERALĂ

DE ASISTENŢĂ SOCIALĂ ŞI PROTECŢIA COPILULUI SECTOR 1

COMPLEXULSOCIAL DE SERVICII  SF. MARIA                                                                                                                                  APROBAT,

                                                                                  DIRECTOR GENERAL,                                                       

DĂNUŢ IOAN FLEACĂ

EXTRAS FIŞA POSTULUI REFERENT SFERA EDUCATIVĂ

principalele atribuţii

Informaţii generale privind postul

Denumirea postului: post de natură contractuală

Nivelul postului: de execuţie

Scopul principal al postului: asigurarea serviciilor de natură educativa pentru copiii beneficiari ai serviciilor sociale în cadrul Complexului

Conduce activitatea educativa a grupei de copii stabilita de catre seful complexului social de servicii.

Participa la intocmirea Planului Individualizat de Protectie, realizeaza PIS (educatie, deprinderi de viata independenta, timp liber) si raspunde de aplicarea acestuia in conformitate cu atributiile ce ii revin;

Educatorul ajuta copilul sa-si efectueze temele,il controleaza,face demersuri pentru o pregatire cit mai buna individuala si particularizata ritmului si posibilitatilor fiecarui copil;

Are obligatia sa controleze prezenta copilului la scoala si sa discute atit cu copilul cit si cu invatatorul sau profesorul-diriginte si cu alte cadre didactice pentru rezolvarea problemelor ce apar;

Urmareste si asigura pregatirea pentru scoala si societate a fiecarui copil din grupa repartizata,consemnind cu regularitate in caietul de observatii aspecte ce privesc schimbarile observate la fiecare copil in parte;

Discuta cu copilul intr-un climat de incredere si respect reciproc;

Raspunde de prezenta copiilor in unitate ;

Raspunde de copiii plecati din unitate,asumarea acestei raspunderi facindu-se prin semnarea biletului de voie unde sint consemnate :locul unde se deplaseaza copilul,scopul deplasarii si orele intre care acesta este plecat;

Raspunde de sanatatea fizica si psihica a copiilor incredintati si informeaza de indata seful de complex, cabinetul medical sau dupa caz psihologul in cazul in care apar modificari ale starii de sanatate a acestora ;

Raspunde de formarea si consolidarea deprinderilor de igiena personala si igiena spatiilor de locuit ale copiilor;

Raspunde de activitatea educationala din timpul liber a copilului si zilele libere sau vacante organizind in acest sens vizite tematice la diferite obiective (muzee,cinematografe ,teatre, parcuri etc.);

Incurajeaza autonomia copilului ,asculta opiniile copiilor si stimuleaza initiativa acestora in concordanta cu virsta si posibilitatile reale ale acestora ;

Raspunde de securitatea vietii copiilor pe timpul cit isi desfasoara activitatea in cadrul complexului  sau cu ocazia altor activitati;

Participa la intilnirile cu parintii ce sant organizate de institutiile de invatamint frecventate de copiii protejati;

Are obligatia sa nu paraseasca locul de munca, chiar daca pleaca intr-o activitate educationala cu copiii, fara sa aduca la cunostinta sefului de complex;

Sprijina activitatea asistentului social,cabinetului  medical si a psihologului;

Are obligatia sa aduca la cunostinta ,in timp util , sefului de complex atunci cind nu se poate prezenta la serviciu,indiferent de motivul absentei;

Participă la dezvoltarea şi derularea programelor psihopedagogice personalizate stabilite pentru fiecare copil;

Desfăşurarea unor activităţi de terapie ocupaţională;

Are obligatia sa anunte conducerii centrului orice problema pe care o intampina;

Desfasoara activitatea in ture, schimburi,  sau functie de necesitatile centrului;

Este desemnat educator de serviciu pe unitate conf. graficului programului de lucru;

Educatorul de serviciu (zi sau noapte) raspunde de, si rezolva toate problemele ivite: de protectie a copilului,administrative,etc., ,informind seful de centru  despre  toate problemele intimpinate in timpul serviciului , tinind locul acestuia atunci cind  lipseste din unitate daca nu a desemnat o alta persoana in acest sens ;

Supravegheaza copiii pe timpul noptii si implementeaza programul complexului stabilit prin Regulament;

Monitorizeaza cazurile copiilor aflati sub tratament si se ingrijeste de starea de sanatate acordand acestora atentie sporita;

 

 

DIRECŢIA GENERALĂ

DE ASISTENŢĂ SOCIALĂ ŞI PROTECŢIA COPILULUI SECTOR 1

COMPLEXULSOCIAL DE SERVICII  SF. MARIA                                                                                                                                     APROBAT,

                                                                                  DIRECTOR GENERAL,                                                       

DĂNUŢ IOAN FLEACĂ

EXTRAS FIŞA POSTULUI  INFIRMIERĂ

principalele atribuţii

Informaţii generale privind postul

Denumirea postului: post de natură contractuală

Nivelul postului: de execuţie

Scopul principal al postului: asigurarea serviciilor de îngrijire generală a copiilor beneficiari ai serviciilor sociale în cadrul Complexului Social de Servicii Sf. Maria

In conformitate cu SMO ( standardele minime obligatorii) in vigoare, angajatul  din cadrul in cadrul C.S.S. “Sfanta Maria”, are urmatoarele atributii si obligatii.

realizeaza activitatile de ingrijire de baza ale beneficiarilor ( ex : hranirea copiilor, imbracarea si dezbracarea acestora, schimbatul copiilor atunci cand este necesar, toaleta copiilor, imbaierea acestora);

asigura curatirea paturilor  si a accesoriilor acestora, precum si a mobilierului  si altor accesorii ale camerei, in special in camerele copiilor mici.

participa la la activitatile de asigurare a curateniei;

spala si dezinfecteaza regulat suprafetele si materialele de joc respectand standardele de igiena;

 ia masuri privind respectarea conditiilor igienico- sanitare din centru  si  participa activ la efectuarea acestora, atunci cand este solicitat sau situatia o impune ( dormitoare, bucatarie , spalatorie , anexe sanitare, holuri acces.)

asigura supravegherea copiilor atat pe timpul  zilei cat si pe timpul noptii;              

 participa la activitatile de educatie non-formala;

participa la activitati de formare a deprinderilor pentru viata independenta alaturi de educator ;

colaboreaza cu echipa pluridisciplinara a DGASPC in vederea intocmirii si implementarii PIP( plan individualizat de protectie) si PIS( plan individualizat de servicii);

 insoteste copiii la scoala, recuperare, spitale, alte activitati;

participa impreuna cu celelalte persoane angajate in cadrul DGASPC la activitati de integrare sociala a beneficiarilor;

colaboreaza cu celelalte departamente din cadrul DGASPC, precum si cu alte servicii sociale de la nivelul comunitatii, in vederea imbunatatirii actului de protectie si integrarii sociale a beneficiarilor ;

colaboreaza cu familia naturala sau extinsa a copilului in vederea ameliorarii starii de sanatate a copilului ;

cunoaste problematica copilulului protejat cu masura speciala de protectie;

cunoaste si respecta legislatia privind protectia copilului cu dizabilitati;

pastreaza confidentialitatea cu privire la situatia socio-medicala a beneficiarilor; are o atitudine permanent non-discriminatorie ( se va adresa copiilor folosind prenumele , nu va utiliza porecle , etichete sau alte formule de adresare stigmatizante );

acorda ingrjirile zilnice grupului copii  din centru , mentinand un mediu relaxant si stimulativ pentru dezvoltarea copiilor pe toate planurile : fizic, intelectualsi socio- emotional;

insoteste copiii la masa;

interactioneaza cu copiii in timpul ingrijirii;

incurajeaza autonomia copiilor in timpul ingrijirili in functie de varsta si nivelul de dezvoltare oferindu-le ocazii frecvente de practicare a abilitatilor de autoingrijire ;

 asigura securitatea mediului atat in interior, cat si in exterior, identificand  si semnaland pericolele potentiale;

supravegheaza copiii intr-un mod calm si relaxat in toate momentele zilei;

depoziteaza substante sau obiecte periculoase in locuri sigure unde nu au acces copiii ;

anunta asistentei si educatorului de serviciu sau persoanei de referinta, orice modificare aparuta in starea de sanatate a copiilor ;

implica copilul in activitatile cotidiene ale vietii de familie, specifice varstei sau tipului de handicap, antrenandu-1 in activitati educative de grup si individuale;

dezvolta un demers educational individualizat, bazat pe relatia copil-persoana de referinta;

asculta opiniile copilului si tine seama de acestea in limita posibilitatilor .

 

COMPLEXUL SOCIAL DE SERVICII JIULUI

NR. CRT

TIP POST

NIVEL STUDII

NIVELUL POSTULUI

CONDIŢII GENERALE ŞI SPECIFICE PENTRU OCUPARE

PRINCIPALELE CERINŢE ALE POSTURILOR

NR. POSTURI CONCURS

1

asistent medical –componenta rezidenţială

PL

execuţie

absolvent şcoală sanitară postliceală, specialitate, inclusiv avizul OAMGMAMR medicină generală sau pediatrie

asigurare profesionala,

 

 

asigurarea serviciilor de natură medicală pentru beneficiarii serviciilor sociale din cadrul Complexului Social de Servicii Jiului 

1

2

referent educator –componenta rezidenţială

M

execuţie

studii medii liceale, absolvite cu diplomă de bacalaureat

asigură educaţia copiilor, beneficiari ai serviciilor sociale în cadrul Complexului Social de Servicii Jiului

 

1

3

infirmieră-componenta rezidenţială

G

execuţie

studii generale

pentru candidaţii care nu sunt debutanţi în profesie, constituie un avantaj depunerea certificatului de absolvire a cursului de infirmiere

îngrijire generală a copiilor, beneficiari ai serviciilor sociale în cadrul Complexului Social de Servicii Jiului

3

4

asistent medical –componenta centrul de zi

PL

execuţie

absolvent şcoală sanitară postliceală, specialitate, inclusiv avizul OAMGMAMR medicină generală sau pediatrie

 

asigurarea serviciilor de natură medicală pentru beneficiarii serviciilor sociale din cadrul Complexului Social de Servicii Jiului 

1

5

infirmieră-componenta centru de zi

G

execuţie

studii generale

pentru candidaţii care nu sunt debutanţi în profesie, constituie un avantaj depunerea certificatului de absolvire a cursului de infirmiere

îngrijire generală a copiilor, beneficiari ai serviciilor sociale în cadrul Complexului Social de Servicii Jiului

5

6

îngrijitor –componenta de zi

G

execuţie

studii generale

 

2

 

TEMATICA ŞI BIBLIOGRAFIA:

ASISTENT MEDICAL:

Bibliografia: „Manual de medicina interna pentru cadre medii’’ – autor Corneliu Borundel

Tematica:

1.Perioadele de evolutie a bolii

2.Diagnosticul si tratamentul unei febre

3.Inflamatia

4.Alimentatia – notiuni generale

5.Rinite

6.Laringita acuta si cronica

7.Bronsita acuta si cronica

8.Bronsectazia

9.Astmul bronsic

10.Pneumonia pneumococica

11.Abcesul pulmonar

12.Tuberculoza pulmonara

13.Pleureziile

14.Insuficienta respiratorie acuta

15.Stenoza mitrala

16.Stenoza aortica

17.Pericardita acuta

18.Angina pectorala

19.Infarctul miocardic

20.HTA

21.Sincopa si Lesinul

22.Esofagita

23.Gastrita

24.Ulcerul gastro-duodenal

25.Duodenita

26.Enterocolita acuta

27.Colita

28.Hepatita virala  acuta

29.Hepatita cronica

30.Litiaza biliara

31.Dischinezia biliara

32.Pancreatita Acuta

33.Peritonitele acute

34.Pielonefrita acuta

35.Litiaza renala

36.Anemia hemolitica

37.Anemia carentiala

38.RAA (reumatismul articular acut)

39.Diabetul zaharat – simptomatologie

40.Epilepsia – generalizata.

 

REFERENT EDUCATOR :

Bibliografie: Educatorul specializat (Aplicarea standardelor de calitate în centrele de plasament).

Tematica:

Standarde de calitate privind protecţia copilului în centrul de plasament-prezentare;

Atitudinea faţă de copil şi deontologia profesiei de educator;

Modelul familial al relaţiei educator-copil şi al relaţiei dintre copii;

Jocul şi organizarea timpului liber în centrul de plasament;

Reintegrarea, integrare afamilială a copilului. Rolul educatorului;

Promovarea accesului la informaţie şi posibilităţilor de exprimare liberă a opiniei copilului;

Comunicarea-mijloc şi scop în activitatea educatorului.

Bibliografie:

Legea nr. 272/2004 privind protecţia şi promovarea drepturilor copilului, cu modificări şi completări;

-          Cap. 1:  Dispoziţii generale şi definiţii

-          Cap. 2:  Drepturi şi libertăţi civile

-         Cap. 3: Protecţia specială a copilului lipsit temporar sau definitiv de ocrotirea părinţilor săi

-          Cap. 5:  Protecţia copilului care a săvârşit o faptă penală şi nu răspunde penal

-          Cap. 6:  Protecţia copilului împotriva exploatării

-          Cap. 7:  Instituţii şi servicii cu atribuţii în protecţia copilului

-          Cap. 8:  Organisme private

-          Cap. 9: Licenţierea şi inspecţia serviciilor de prevenire a separării copilului de familia sa, precum şi a celor de protecţie specială a copilului lipsit temporar sau definitiv de ocrotirea părinţilor săi

-          Cap.10: Finanţarea sistemului de protecţia a copilului

-          Cap. 11: Reguli speciale de procedură

-          Cap. 12: Răspunderi şi sancţiuni

-          Cap. 13: Dispoziţii tranzitorii şi finale.

 

INFIRMIERĂ

Tematica:

Ghidul pentru infirmiere pus la dispoziţie de angajator.

 

DIRECŢIA GENERALĂ

DE ASISTENŢĂ SOCIALĂ ŞI PROTECŢIA COPILULUI SECTOR 1

COMPLEXULSOCIAL DE SERVICII  JIULUI                                                                                                                                             APROBAT,

                                                                                  DIRECTOR GENERAL,                                                       

DĂNUŢ IOAN FLEACĂ

EXTRAS FIŞA POSTULUI INFIRMIERĂ

principalele atribuţii

Informaţii generale privind postul

Denumirea postului: post de natură contractuală

Nivelul postului: de execuţie

Scopul principal al postului: asigurarea serviciilor de îngrijire generală a copiilor beneficiari ai serviciilor sociale în cadrul Complexului Social de Servicii Jiului

intretine un climat placut si securizant in comunicarea cu copiii

intretine un climat placut la locul de munca si in relatiile inter-personale, evita conflictele si nu alimenteaza starile conflictuale

insoteste copiii la grupul sanitar si raspunde de viata si securitatea lor

pregateste si strange paturile copiilor

supravegheaza si asigura securitatea copiilor in lipsa educatorului

participa efectiv alaturi de educatoare si asistenta medicala la formarea deprinderilor elementare de igiena la copii, la programele de stimulare afectiva de stimulare a limbajului si de stimulare psiho-motorie

ajuta la hranirea copiilor care necesita acest lucru

insoteste copiii alaturi de educatoare la plimbare, excursii, vizionari ,spectacole , etc;

practica constant un comportament bland , evitand  folosirea pedepselor de orice fel ;

ajuta la imbracatul si dezbracatul copiilor cand este necesar ( cand ies afara sau la dormitor)

efectueaza toaleta copiilor ( schimbat , imbaiere , igiena corporala )

se ingrijeste sa aiba analizele facute periodic

duce lenjeria copiilor la spalat

efectueaza curatenia si dezinfectarea mobilierului, a veselei si a altor suprafete

 

DIRECŢIA GENERALĂ

DE ASISTENŢĂ SOCIALĂ ŞI PROTECŢIA COPILULUI SECTOR 1

COMPLEXULSOCIAL DE SERVICII  JIULUI

                                                                                           APROBAT,

                                                                                  DIRECTOR GENERAL,                                                       

DĂNUŢ IOAN FLEACĂ

EXTRAS FIŞA POSTULUI REFERENT EDUCATOR

principalele atribuţii

Informaţii generale privind postul

Denumirea postului: post de natură contractuală

Nivelul postului: de execuţie

Scopul principal al postului: asigurarea serviciilor educative pentru copiii, beneficiari ai serviciilor sociale în cadrul Complexului Social de Servicii Jiului

are obligatia de a cunoaste legislatia in vigoare, cu referire la protectia copilului

conduce activitatea educative a grupei de copii dupa  programa specifica varstei

ajuta la invatarea si consolidarea deprinderilor de igiena si autoservire

educatorul face demersuri penru o pregatire cat mai buna individuala si particularizata ritmului si posibilitatilor fiecarui copil

face  prezenta zilnica a copiilor in sala de grupa, semneaza in caietul de prezenta  , asumandu-si raspunderea pentru intocmirea acesteia ;

insoteste copiii in deplasarile efectuate in afara centrului (tabere, excursii , vizite)

cultiva si mentine un climat placut in relatiile cu colegii, evitind conflictele de natura sa perturbe activitate profesionala

raspunde de viata si securitatea  copiilor incredintati pe timpul cat isi desfasoara programul de lucru si informeaza seful de centru, cabinetul medical si psihologul cu privire la evenimentele neasteptate

verifica permanent spatiul grupei (mobilier , patuturi, - sistemul de inchidere ale acestora , echipamente ) materiale puse la dispozitia copiilor cu prilejul activitatilor instructiv- educative , in vederea prevenirii unor accidente sau evenimente neprevazute

 formeaza deprinderi de igiena personala si fixeaza deprinderi de autonomie personala

organizeaza si amenajaza spatiul educational , incurajeaza implicarea copiilor in amenajarea mediului educational

are obligatia sa controleze prezenta copilului de la grupa si sa discute cu parintele pentru a evita absentarea pe termen lung a copilului de la grupa

insoteste si supravegheaza copiii la masa si ajuta la alimentatie

participa la activitati educationale organizate de centru

participa la intilnirile cu parintii ce sunt organizate in unitate

are obligatia sa nu paraseasca locul de munca , chiar daca pleaca intr-o activitate educationala cu copiii , fara sa aduca la cunostinta sefului de complex

face parte din echipa pluridisciplinara si completeaza PPI – urile copiilor din grupa sa ,cel putin o data la 6 luni la rubrica educatie

organizeaza si anima activitati sportive , culturale , turistice si distractive , insotindu-i pe copii in derularea acestor activitati

practica constant un comportament bland, evitind folosirea pedepselor de orice fel

observa permanent grupul incredintat, semnaland prompt modificarile survenite

indruma copiii si parintii , unde este cazul la consiliere

tine legatura cu psihologul  / specialistii D.G.A.S.P.C.. sector 1, pentru rezolvarea anumitor comportamente

indruma familiile copiilor pentru redepunerea actelor necesare la D.G.A.S.P.C. sector 1 in vederea frecventarii centrului de zi

 

DIRECŢIA GENERALĂ

DE ASISTENŢĂ SOCIALĂ ŞI PROTECŢIA COPILULUI SECTOR 1

COMPLEXULSOCIAL DE SERVICII  JIULUI                                                                                                                                           APROBAT,

                                                                                  DIRECTOR GENERAL,                                                       

DĂNUŢ IOAN FLEACĂ

EXTRAS FIŞA POSTULUI ASISTENT MEDICAL

Principalele atribuţii

Informaţii generale privind postul

Denumirea postului: post de natură contractuală

Nivelul postului: de execuţie

Scopul principal al postului: asigurarea serviciilor educative pentru copiii, beneficiari ai serviciilor sociale în cadrul Complexului Social de Servicii Jiului

Atribuţiile postului

face triajul epidemiologic copiilor

intretine un climat placut si securizant in comunicarea cu copiii

controleaza zilnic starea de sanatate a copiilor , medicatia acestora si instrumentarul medical

colaboreaza cu echipa multidisciplinara in vederea elaborarii si implementarii PPI;

examineaza copiii care vor fi supusi imunizarilor profilactice pentru stabilirea eventualelor contraindicatii medicale

in caz de urgenta insoteste copiii la unitati spitalicesti de profil

efectueaza tratamente curente la indicatia medicului ;

informeaza medicul asupra aspectelor sesizate si evolutia starii de sanatate a copiilor

ajuta medicul in timpul examinarilor efectuate;

duce condica de medicamente la farmacie, preia medicamentele si le administreaza conform prescriptiilor medicale din F.O.

termometrizeaza, cintareste si masoara copiii

completeaza zilnic fisele de temparatura a frigiderelor si congelatoarelor din blocul alimentar

completeaza zilnic fisa de evidenta HACCP

la sfarsitul lunii preda fisele pe care le monitorizeaza administratorului

verifica starea de curatenie a suprafetelor de lucru , utilajelor si pardoselilor la inceputul lucrului ;

verifica starea de igiena a personalului si echipamentul de protectie la inceputul lucrului

verifica prin sondaj daca personalul utilizeaza corect produsele chimice periculoase

completeaza fisele de evidenta a rezultatelor analizelor pentru apa potabila , produse finite si a rezultatelor testelor de sanitatie

efectueaza tratamentul injectabil in caz de nevoie / oral si raspunde la solicitari privind administrarea tratamentului oral

efectueaza tratamentele locale (spalaturi articulare, oculare, pansamente, mica chirurgie)

efectueaza vaccinari la indicatia si sub supravegherea medicului

controleaza efectuarea analizelor medicale periodice si actualizarea acestora (conform recomandarilor)

pregateste materialul steril necesar centrului

in caz de necesitate, pina la venirea medicului / ambulantei, acorda primul ajutor copiilor si personalului

are obligatia de a declara existenta sau aparitia problemelor de sanatate

are obligatia de a-si insusi cunostintele generale cu privire la siguranta alimentelor si de a respecta intocmai cerintele

controleaza modul in care s-a facut curatenia, circuitul rufelor murdare si curate, respectarea regulilor de igiena, portul echipamentului de protectie in timpul transportului si distribuirii alimentelor

asigura si raspunde de buna functionare si pastrare a aparaturii si instrumentarului medical, precum si a obiectelor de inventar

asigura si raspunde de calitatea ingrijirilor medicale acordate

poarta echipament de protectie corespunzator.

 

CASA DE TIP FAMILIAL BRĂDUŢ

NR. CRT

TIP POST

NIVEL STUDII

NIVELUL POSTULUI

CONDIŢII GENERALE ŞI SPECIFICE PENTRU OCUPARE

PRINCIPALELE CERINŢE ALE POSTURILOR

NR. POSTURI CONCURS

1

infirmieră

G

execuţie

studii generale

pentru candidaţii care nu sunt debutanţi în profesie, constituie un avantaj depunerea certificatului de absolvire a cursului de infirmiere

asigurarea serviciilor îngrijire şi educaţie a copiilor din CTF Brăduţ

 

1

 

BIBLIOGRAFIE PENTRU OCUPAREA POSTULUI  INFIRMIERĂ :

1. Ghidul pentru infirmiere  pus la dispoziţie de angajator.

 

           

DIRECŢIA GENERALĂ

DE ASISTENŢĂ SOCIALĂ ŞI PROTECŢIA COPILULUI SECTOR 1

CASA DE TIP FAMILIAL BRĂDUŢ                                                                                                                                                            APROBAT,

                                                                           DIRECTOR GENERAL,                                                       

DĂNUŢ IOAN FLEACĂ

EXTRAS FIŞA POSTULUI INFIRMIERĂ

principalele atribuţii

 

Informaţii generale privind postul

Denumirea postului: post de natură contractuală

Nivelul postului: de execuţie

Scopul principal al postului: asigurarea serviciilor îngrijire a copiilor din CTF Brăduţ

In conformitate cu SMO( standardele minime obligatorii) in vigoare, personalul angajat in cadrul CTF va indeplini rolul unui parinte social.

participa la activitatile de ingrijire de baza ale beneficiarilor( ex : hranirea copiilor, imbracarea si dezbracarea acestora, schimbatul copiilor atunci cand este necesar, toaleta copiilor, imbaierea acestora);

participa la activitatile de pregatire a meselor si preparare a hranei ;

participa la la activitatile de asigurare a curateniei ;

participa la activitatile de spalare si calcare a rufelor si a lenjeriei ;

asigura supravegherea atat pe timpul zilei cat si pe timpul noptii ;

participa la activitatile de educatie non-formala ;

participa la activitati de formare a deprinderilor  pentru viata independenta ;

colaboreaza cu echipa pluridisciplinara a DGASPC in vederea intocmirii si implemen tarii PIP( plan individualizat de protectie) si PIS( plan individualizat de servicii) ;

insoteste copiii la scoala sau la Centrul de Recuperare .

fiecare membru al echipei este persoana de referinta pentru unul sau mai multi copii si este membru al echipei pentru alti copii ;

colaboreaza cu celelalte departamente din cadrul DGASPC, precum si cu alte servicii  sociale de la nivelul comunitatii, in vederea imbunatatirii actului de protectie si integrarii sociale a  beneficiarilor ;

colaboreaza cu familia naturala sau extinsa a copilului in vederea reintegrarii acestuia

cunoaste problematica copilului cu dizabilitati ;

indeplineste orice alte sarcini de serviciu la solicitarea coordonatorului CTF ;

respecta recomandarile echipei Centrului de Recuperare in vederea continuarii   programului de recuperare prin activitati la domiciliu ;

mentine un contact permanent cu scoala in cazul copiilor integrati in sistemul de   invatamant sau de masa ;

are o atitudine permanent non-discriminatorie ( se va adresa copiilor folosind prenumele, nu va utiliza porecle , etichete  sau alte formule de adresare stigmatizante ) ;

sunt interzise : pedepsele fizice de orice natura , privarea copilului de necesitatile fundamentale corespunzatoare unei dezvoltari armonioase din punct de vedere mental, emotional , psihic , social , care ar putea periclita integritatea acestora ;

acorda ingrjirile zilnice grupului de copii care i-a fost repartizat mentinand un mediu relaxant si stimulativ pentru dezvoltarea copiilor pe toate planurile : fizic, intelectual si socio- emotional ;

mesele copiilor vor fi sterse cu solutie clorigena 1/6, nu va aseza scaunele pe masute in timpul efectuarii curateniei ;

interactioneaza frecvent cu copiii in timpul ingrijirii, stabilind contactul vizual, denumind obiectele si activitatile desfasurate ;

incurajeaza autonomia copiilor in timpul ingrijirilor in functie de varsta si nivelul de dezvoltare oferindu-le ocazii frecvente de practicare a abilitatilor de autoingrijire ; 

asigura securitatea mediului atat in interior, cat si in exterior, identificand si semnaland pericolele potentiale;

supravegheaza  copiii intr-un mod calm si relaxat, in toate momentele zilei;

spala si  dezinfecteaza regulat suprafetele si materialele de joc respectand standardele de igiena ;

ia masuri privind respectarea conditiilor igienico- sanitare din casuta si participa activ la efectuarea acestora ( dormitoare, bucatarie , spalatorie , anexe sanitare, holuri acces,  curte si ghena ;) 

raspunde in mod direct de modul de exploatare si intretinere a instalatiilor sanitare si electrice din dotare , conform instructiunilor , suportand contravaloarea obiectelor distruse ;

depoziteaza substante sau obiecte periculoase in locuri sigure unde nu au acces copiii ;

anunta asistentei orice modificare aparuta in starea de sanatate a copiilor ;

implica copilul in activitatile cotidiene ale vietii de familie , specifice varstei si tipului de handicap antrenandu-l in activitati educative de grup si individuale ;

dezvolta un demers educational individualizat , bazat pe relatia copil-persoana de referinta ;

insufla copilului respectul fata de familie ;

asculta opiniile copilului si tine seama de acestea in limita posibilitatilor ;

 

CASA DE TIP FAMILIAL SF. MINA

NR. CRT

TIP POST

NIVEL STUDII

NIVELUL POSTULUI

CONDIŢII GENERALE ŞI SPECIFICE PENTRU OCUPARE

PRINCIPALELE CERINŢE ALE POSTURILOR

NR. POSTURI CONCURS

1

asistent medical

PL

execuţie

absolvent scoală sanitară postliceală, specialitate, inclusiv avizul OAMGMAMR medicină generală sau pediatrie

asigurare profesionala,

cunoştiinţe privind îngrijirea copilului cu dizabilităţi

 

îndeplineşte rolul unui părinte social pentru  beneficiarii serviciilor sociale din cadrul Casei de Tip Familial Sf. Mina

1

2

referent educator

M

execuţie

studii medii, liceale, absolvite cu diplomă de bacalaureat

îndeplineşte rolul unui părinte social pentru  beneficiarii serviciilor sociale din cadrul Casei de Tip Familial Sf. Mina

1

3

infirmieră

G

execuţie

studii generale

pentru candidaţii care nu sunt debutanţi în profesie, constituie un avantaj depunerea certificatului de absolvire a cursului de infirmiere

îndeplineşte rolul unui părinte social pentru  beneficiarii serviciilor sociale din cadrul Casei de Tip Familial Sf. Mina

1

 

 

TEMATICĂ ŞI BIBLIOGRAFIE

ASISTENT MEDICAL:

Bibliografia: „Manual de medicina interna pentru cadre medii’’ – autor Corneliu Borundel

Tematica:

1.Perioadele de evolutie a bolii

2.Diagnosticul si tratamentul unei febre

3.Inflamatia

4.Alimentatia – notiuni generale

5.Rinite

6.Laringita acuta si cronica

7.Bronsita acuta si cronica

8.Bronsectazia

9.Astmul bronsic

10.Pneumonia pneumococica

11.Abcesul pulmonar

12.Tuberculoza pulmonara

13.Pleureziile

14.Insuficienta respiratorie acuta

15.Stenoza mitrala

16.Stenoza aortica

17.Pericardita acuta

18.Angina pectorala

19.Infarctul miocardic

20.HTA

21.Sincopa si Lesinul

22.Esofagita

23.Gastrita

24.Ulcerul gastro-duodenal

25.Duodenita

26.Enterocolita acuta

27.Colita

28.Hepatita virala  acuta

29.Hepatita cronica

30.Litiaza biliara

31.Dischinezia biliara

32.Pancreatita Acuta

33.Peritonitele acute

34.Pielonefrita acuta

35.Litiaza renala

36.Anemia hemolitica

37.Anemia carentiala

38.RAA (reumatismul articular acut)

39.Diabetul zaharat – simptomatologie

40.Epilepsia – generalizata.

 

REFERENT EDUCATOR

BIBLIOGRAFIE : Legea 272/2004 privind protecţia şi promovarea drepturilor copilului, cu modificări şi completări, cu următoarea tematică:

Cap. 1:  Dispoziţii generale şi definiţii

Cap. 2:  Drepturi şi libertăţi civile

Cap. 3: Protecţia specială a copilului lipsit temporar sau definitiv de ocrotirea părinţilor săi

Cap. 5:  Protecţia copilului care a săvârşit o faptă penală şi nu răspunde penal

Cap. 6:  Protecţia copilului împotriva exploatării

Cap. 7:  Instituţii şi servicii cu atribuţii în protecţia copilului

Cap. 8:  Organisme private

Cap. 9:  Licenţierea şi inspecţia serviciilor de prevenire a separării copilului de familia sa, precum şi a celor de protecţie specială a copilului lipsit temporar sau definitiv de ocrotirea părinţilor săi

Cap.10: Finanţarea sistemului de protecţia a copilului

Cap. 11: Reguli speciale de procedură

Cap. 12: Răspunderi şi sancţiuni

Cap. 13: Dispoziţii tranzitorii şi finale.

Educatorul specializat (Iniţiere în tehnicile de lucru cu copilul cu handicap) - pus la dispoziţie de angajator, cu următoarea tematică:

Drepturile copilului şi introducere în munca cu copilul cu handicap şi cu familia acestuia

Problematica copilului cu handicap psihomotor

Evaluarea şi intervenţia în  cazul dizabilităţilor motorii

 

INFIRMIERĂ

Ghidul pentru infirmiere pus la dispoziţie de angajator.

 

DIRECŢIA GENERALĂ

DE ASISTENŢĂ SOCIALĂ ŞI PROTECŢIA COPILULUI SECTOR 1

CASA DE TIP FAMILIAL SF. MINA                                                                                                                                                             APROBAT,

                                                                           DIRECTOR GENERAL,                                                       

DĂNUŢ IOAN FLEACĂ

EXTRAS FIŞA POSTULUI INFIRMIERĂ

principalele atribuţii

Informaţii generale privind postul

Denumirea postului: post de natură contractuală

Nivelul postului: de execuţie

Scopul principal al postului: asigurarea serviciilor îngrijire a copiilor din CTF Sf. Mina

Specificul muncii de părinte social implică participarea în egală măsură la activităţi de îngrijire de bază.

Cunosc şi aplică SMO în vigoare;

Respectă codul etic elaborat de coordonatorul Casei (norme de comportament, atitudini de comunicare etc.)

Cunoaşte problematica copilului / tânărului cu dizabilităţi;

Semnalarea defecţiunilor apărute la aparatele electrocasnice şi la termometre;

Administrarea tratamentelor prescrise de medic în lipsa asistentei medicale;

Comunică  asistentei medicale orice modificare apărută în starea de sănătate a copiilor;

Participă la activităţile de îngrijire de bază ale beneficiarilor;

Participă la activităţile de pregătire a meselor şi preparare a hranei;

Recoltarea de probe alimentare din produsul finit şi păstrarea acestora 48 h în frigiderul de probe;

Participă la activităţile de curăţenie, în interiorul casei cât şi în exterior;

Participă la activităţile de spălare şi călcare a rufelor şi a lenjeriei;

Asigură supravegherea atât pe timpul zilei cât şi pe timpul nopţii;

Participă la activităţile de educaţie non-formală;

Participă la activităţi de formare a deprinderilor pentru viaţa independentă;

Colaborează cu echipa pluridisciplinară a DGASPC în vederea întocmirii şi implementării PIP (plan individualizat de protecţie) şi PIS (plan intervenţie specifică);

Însoţeşte copiii la şcoală sau la Centrul de Recuperare;

Participă împreună cu celelalte persoane angajate în cadrul DGASPC la activităţi de integrare socială;

Colaborează cu celelalte departamente din cadrul DGASPC, precum şi cu alte servicii sociale de la nivelul comunităţii, în vederea îmbunătăţirii actului de protecţie şi integrării sociale a  beneficiarilor;

Menţine un contact permanent cu şcoala în cazul copiilor integraţi în sistemul de   învăţământ sau de masă;

Are o atitudine permanent non-discriminatorie (se va adresa copiilor folosind prenumele, nu va utiliza porecle, etichete  sau alte formule de adresare stigmatizante);

Sunt interzise: pedepsele fizice de orice natură, privarea copilului de necesităţile fundamentale corespunzătoare unei dezvoltări armonioase din punct de vedere mental, emoţional, psihic, social, care ar putea periclita integritatea acestora;

Acordă primul ajutor şi în cazuri deosebite se solicită serviciul de ambulanţă. Obligatoriu cazul se va  consemna în registrul pentru evenimente deosebite. De la unitatea sanitară se vor reţine : denumirea completă, adresa, număr de telefon, salonul, medicul care a preluat cazul şi diagnosticul la internare;

Să folosească un limbaj corespunzător posibilităţilor de înţelegere a copiilor;

Cultivă şi menţine un climat plăcut în relaţiile cu colegii de lucru, evitând conflictele;

Observă permanent copiii semnalând orice modificare în comportamentul acestora (semne de abuz, neglijare, etc);

Încurajează autonomia copiilor în timpul îngrijirilor în funcţie de vârsta şi nivelul de dezvoltare oferindu-le ocazii frecvenţe de practicare a abilităţilor de autoîngrijire; 

Asigură securitatea mediului atât în interior, cât şi în exterior, identificând şi semnalând pericolele potenţiale;

Ia măsuri privind respectarea condiţiilor igienico-sanitare din căsuţa şi participă activ la efectuarea acestora (dormitoare, bucătărie, spălătorie, anexe sanitare, holuri acces, curte şi ghenă); 

Răspunde în mod direct de modul de exploatare şi întreţinere a instalaţiilor sanitare şi electrice din dotare, conform instrucţiunilor, suportând contravaloarea obiectelor distruse;

Depozitează substanţe sau obiecte periculoase în locuri sigure unde nu au acces copiii;

Dezvoltă un demers educaţional individualizat, bazat pe relaţia copil-persoană de referinţă;

Insuflă copilului respectul faţă de familie;

Ascultă opiniile copilului şi ţine seama de acestea în limita posibilităţilor;

Semnarea raportului la sfârşitul programului pentru predarea turei.

 

 

 

 

DIRECŢIA GENERALĂ

DE ASISTENŢĂ SOCIALĂ ŞI PROTECŢIA COPILULUI SECTOR 1

CASA DE TIP FAMILIAL SF. MINA                                                                                                                                                            APROBAT,

                                                                         DIRECTOR GENERAL,                                                       

DĂNUŢ IOAN FLEACĂ

EXTRAS FIŞA POSTULUI REFERENT EDUCATOR

principalele atribuţii

Informaţii generale privind postul

Denumirea postului: post de natură contractuală

Nivelul postului: de execuţie

Scopul principal al postului: asigurarea serviciilor de educaţie a copiilor din CTF Sf. Mina

Specificul muncii de părinte social implică participarea în egală măsură la activităţi de îngrijire de bază.

Cunosc şi aplică SMO în vigoare;

Respectă codul etic elaborat de coordonatorul Casei (norme de comportament, atitudini de comunicare etc.)

Cunoaşte problematica copilului / tânărului cu dizabilităţi;

Semnalarea defecţiunilor apărute la aparatele electrocasnice şi la termometre;

Administrarea tratamentelor prescrise de medic în lipsa asistentei medicale;

Comunică  asistentei medicale orice modificare apărută în starea de sănătate a copiilor;

Participă la activităţile de îngrijire de bază ale beneficiarilor;

Participă la activităţile de pregătire a meselor şi preparare a hranei;

Recoltarea de probe alimentare din produsul finit şi păstrarea acestora 48 h în frigiderul de probe;

Participă la activităţile de curăţenie, în interiorul casei cât şi în exterior;

Participă la activităţile de spălare şi călcare a rufelor şi a lenjeriei;

Asigură supravegherea atât pe timpul zilei cât şi pe timpul nopţii;

Participă la activităţile de educaţie non-formală;

Participă la activităţi de formare a deprinderilor pentru viaţa independentă;

Colaborează cu echipa pluridisciplinară a DGASPC în vederea întocmirii şi implementării PIP (plan individualizat de protecţie) şi PIS (plan inintervenţie specifică);

Însoţeşte copiii la şcoală sau la Centrul de Recuperare;

Participă împreună cu celelalte persoane angajate în cadrul DGASPC la activităţi de integrare socială;

Colaborează cu celelalte departamente din cadrul DGASPC, precum şi cu alte servicii sociale de la nivelul comunităţii, în vederea îmbunătăţirii actului de protecţie şi integrării sociale a  beneficiarilor;

Menţine un contact permanent cu şcoala în cazul copiilor integraţi în sistemul de   învăţământ sau de masă;

Are o atitudine permanent non-discriminatorie (se va adresa copiilor folosind prenumele, nu va utiliza porecle, etichete  sau alte formule de adresare stigmatizante);

Sunt interzise: pedepsele fizice de orice natură, privarea copilului de necesităţile fundamentale corespunzătoare unei dezvoltări armonioase din punct de vedere mental, emoţional, psihic, social, care ar putea periclita integritatea acestora;

Acordă primul ajutor şi în cazuri deosebite se solicită serviciul de ambulanţă. Obligatoriu cazul se va  consemna în registrul pentru evenimente deosebite. De la unitatea sanitară se vor reţine : denumirea completă, adresa, număr de telefon, salonul, medicul care a preluat cazul şi diagnosticul la internare;

Să folosească un limbaj corespunzător posibilităţilor de înţelegere a copiilor;

Cultivă şi menţine un climat plăcut în relaţiile cu colegii de lucru, evitând conflictele;

Observă permanent copiii semnalând orice modificare în comportamentul acestora (semne de abuz, neglijare, etc);

Încurajează autonomia copiilor în timpul îngrijirilor în funcţie de vârsta şi nivelul de dezvoltare oferindu-le ocazii frecvenţe de practicare a abilităţilor de autoîngrijire; 

Asigură securitatea mediului atât în interior, cât şi în exterior, identificând şi semnalând pericolele potenţiale;

Ia măsuri privind respectarea condiţiilor igienico-sanitare din căsuţa şi participă activ la efectuarea acestora (dormitoare, bucătărie, spălătorie, anexe sanitare, holuri acces, curte şi ghenă); 

Răspunde în mod direct de modul de exploatare şi întreţinere a instalaţiilor sanitare şi electrice din dotare, conform instrucţiunilor, suportând contravaloarea obiectelor distruse;

Depozitează substanţe sau obiecte periculoase în locuri sigure unde nu au acces copiii;

Dezvoltă un demers educaţional individualizat, bazat pe relaţia copil-persoană de referinţă;

Insuflă copilului respectul faţă de familie;

Ascultă opiniile copilului şi ţine seama de acestea în limita posibilităţilor;

 

DIRECŢIA GENERALĂ

DE ASISTENŢĂ SOCIALĂ ŞI PROTECŢIA COPILULUI SECTOR 1

CASA DE TIP FAMILIAL SF. MINA                                                                                                                                                              APROBAT,

                                                                                               DIRECTOR GENERAL,                                                        

DĂNUŢ IOAN FLEACĂ

EXTRAS FIŞA POSTULUI ASISTENT MEDICAL

principalele atribuţii

Informaţii generale privind postul

Denumirea postului: post de natură contractuală

Nivelul postului: de execuţie

Scopul principal al postului: părinte social, asigurarea serviciilor de natură medicală

În conformitate cu SMO (standardele minime obligatorii) în vigoare, personalul angajat în cadrul Casei „Sf. Mina” vă îndeplini rolul unui părinte social.

Specificul muncii de părinte social implică participarea în egală măsură la activităţi de îngrijire de bază.

Cunosc şi aplică SMO în vigoare;

Respectă codul etic elaborat de coordonatorul Casei (norme de comportament, atitudini de comunicare etc.)

Cunoaşte problematica copilului / tânărului cu dizabilităţi;

Cunoaşte şi respectă legislaţia privind protecţia copilului / tânărului cu dizabilităţi;

Consemnarea schemelor de tratament şi administrarea medicamentelor;

Consemnarea programărilor la medicii specialişti sau la laboratoare;

Consemnarea următoarele evenimente: boli infecţioase şi alte boli, rănire sau vătămare importantă ori accident, orice eveniment care afectează bunăstarea sau siguranţa copilului / tânărului, decesul unui copil / tânăr şi circumstanţele în care s-a produs

În caz de epidemii respectă procedura indicată de către medic;

Ridicarea medicamentelor din Farmacia DGASPC - Sector 1;

Evidenţierea consumului de medicamente în registrul de consum.

Verificarea temperaturilor din frigidere şi existenţa graficelor de temperatură pe acestea;

Participă la activităţile de îngrijire de bază ale beneficiarilor

Participă la activităţile de pregătire a meselor şi preparare a hranei;

Recoltarea de probe alimentare din produsul finit şi păstrarea acestora 48 h în frigiderul de probe;

Participă la activităţile de curăţenie, în interiorul casei cât şi în exterior;

Participă la activităţile de spălare şi călcare a rufelor şi a lenjeriei;

Asigură supravegherea atât pe timpul zilei cât şi pe timpul nopţii;

Participă la activităţile de educaţie non-formală;

Participă la activităţi de formare a deprinderilor pentru viaţa independentă;

Colaborează cu echipa pluridisciplinară a DGASPC în vederea întocmirii şi implementării PIP (plan individualizat de protecţie) şi PIS (plan intervenţie specifică);

Însoţeşte copiii la şcoală sau la Centrul de Recuperare;

Participă împreună cu celelalte persoane angajate în cadrul DGASPC la activităţi de integrare socială;

Colaborează cu celelalte departamente din cadrul DGASPC, precum şi cu alte servicii sociale de la nivelul comunităţii, în vederea îmbunătăţirii actului de protecţie şi integrării sociale a  beneficiarilor;

Respectă recomandările echipei Centrului de Recuperare în vederea continuării   programului de recuperare prin activităţi la domiciliu;

Acordă îngrijirile zilnice grupului de copii / tineri care i-a fost repartizat menţinând un mediu relaxant şi stimulativ pentru dezvoltarea copiilor pe toate planurile: fizic, intelectual şi socio-emoţional;

Menţine un contact permanent cu şcoala în cazul copiilor integraţi în sistemul de   învăţământ sau de masă;

Are o atitudine permanent non-discriminatorie (se va adresa copiilor folosind prenumele, nu va utiliza porecle, etichete  sau alte formule de adresare stigmatizante);

Sunt interzise: pedepsele fizice de orice natură, privarea copilului / tânărului de necesităţile fundamentale corespunzătoare unei dezvoltări armonioase din punct de vedere mental, emoţional, psihic, social, care ar putea periclita integritatea acestora;

Acordă primul ajutor şi în cazuri deosebite se solicită serviciul de ambulanţă PULS. Obligatoriu cazul se va  consemna în registrul pentru evenimente deosebite. De la unitatea sanitară se vor reţine : denumirea completă, adresa, număr de telefon, salonul, medicul care a preluat cazul şi diagnosticul la internare;

Să efectueze activitatea zilnică în aşa fel încât să satisfacă nevoile fundamentale ale copiilor / tinerilor (ex: fizice, afective, cognitive, de comunicare şi sociale);

Să folosească un limbaj corespunzător posibilităţilor de înţelegere a copiilor / tinerilor;

Cultivă şi menţine un climat plăcut în relaţiile cu colegii de lucru, evitând conflictele;

Observă permanent copiii / tinerii semnalând orice modificare în comportamentul acestora (semne de abuz, neglijare, etc);

Încurajează autonomia copiilor în timpul îngrijirilor în funcţie de vârsta şi nivelul de dezvoltare oferindu-le ocazii frecvenţe de practicare a abilităţilor de autoîngrijire; 

Asigură securitatea mediului atât în interior, cât şi în exterior, identificând şi semnalând pericolele potenţiale;

Ia măsuri privind respectarea condiţiilor igienico-sanitare din căsuţa şi participă activ la efectuarea acestora (dormitoare, bucătărie, spălătorie, anexe sanitare, holuri acces, curte şi ghenă); 

Răspunde în mod direct de modul de exploatare şi întreţinere a instalaţiilor sanitare şi electrice din dotare, conform instrucţiunilor, suportând contravaloarea obiectelor distruse;

Depozitează substanţe sau obiecte periculoase în locuri sigure unde nu au acces copiii;

Implică copilul / tânărul în activităţile cotidiene ale vieţii de familie, specifice vârstei şi tipului de handicap antrenându-l în activităţi educative de grup şi individuale;

Dezvoltă un demers educaţional individualizat, bazat pe relaţia copil-persoană de referinţă;

Insuflă copilului / tânărului respectul faţă de familie;

Ascultă opiniile copilului / tânărului şi ţine seama de acestea în limita posibilităţilor;

 

COMPLEXUL SOCIAL DE SERVICII PINOCCHIO

NR. CRT

TIP POST

NIVEL STUDII

NIVELUL POSTULUI

CONDIŢII GENERALE ŞI SPECIFICE PENTRU OCUPARE

PRINCIPALELE CERINŢE ALE POSTURILOR

NR. POSTURI CONCURS

1

medic

S

execuţie

studii universitare absolvite cu diplomă de licenţă, specializarea medicină generală, medicină de familie, pediatrie

asigurare profesională

aviz liberă practică

asigurarea serviciilor medicale pentru beneficiarii serviciilor sociale din cadrul CSS Pinocchio

1

2

inspector specialitate sfera educativă

S

execuţie

studii universitare absolvite cu diplomă de licenţă în domeniul asistenţă socială, psihologie, pedagogie

asigurarea serviciilor educaţionale pentru pentru beneficiarii serviciilor sociale din cadrul CSS Pinocchio

2

 

TEMATICA ŞI BIBLIOGRAFIA

INSPECTOR SPECIALITATE

Bibliografie: Educatorul specializat (Aplicarea standardelor de calitate în centrele de plasament).

Tematica:

Standarde de calitate privind protecţia copilului în centrul de plasament-prezentare;

Atitudinea faţă de copil şi deontologia profesiei de educator;

Modelul familial al relaţiei educator-copil şi al relaţiei dintre copii;

Jocul şi organizarea timpului liber în centrul de plasament;

Reintegrarea, integrare afamilială a copilului. Rolul educatorului;

Promovarea accesului la informaţie şi posibilităţilor de exprimare liberă a opiniei copilului;

Comunicarea-mijloc şi scop în activitatea educatorului.

Bibliografie:

Legea nr. 272/2004 privind protecţia şi promovarea drepturilor copilului, cu modificări şi completări;

-          Cap. 1:  Dispoziţii generale şi definiţii

-          Cap. 2:  Drepturi şi libertăţi civile

-         Cap. 3: Protecţia specială a copilului lipsit temporar sau definitiv de ocrotirea părinţilor săi

-          Cap. 5:  Protecţia copilului care a săvârşit o faptă penală şi nu răspunde penal

-          Cap. 6:  Protecţia copilului împotriva exploatării

-          Cap. 7:  Instituţii şi servicii cu atribuţii în protecţia copilului

-          Cap. 8:  Organisme private

-          Cap. 9: Licenţierea şi inspecţia serviciilor de prevenire a separării copilului de familia sa, precum şi a celor de protecţie specială a copilului lipsit temporar sau definitiv de ocrotirea părinţilor săi

-          Cap.10: Finanţarea sistemului de protecţia a copilului

-          Cap. 11: Reguli speciale de procedură

-          Cap. 12: Răspunderi şi sancţiuni

-          Cap. 13: Dispoziţii tranzitorii şi finale.

TEMATICA ŞI BIBLIOGRAFIA:

MEDIC:

Bazele medicinei de familie-vol. I, vol. II, vol. III A. Restian, Editura medicală, Bucureşti 2001 şi 2002 ptr. vol. II şi III

Ghid practic de medicina familiei, A. Restian, M. Mateescu, Ed Universitară Carol Davila, Buc. 1998

Medicina familiei, A. Jompan, Ed. Helicon, Timişoara 1998

Diagnostic şi tratament în practica medicală, L. Tierney, S.J.McPhee, M.A. Papadakis, Ed. Ştiinţelor medicale, Buc. 2001

Ghid de practică medicală, vol. I Ed. Infomedica, Buc. 1999, vol. II din 2001

Esenţialul în pediatrie, E. Ciofu, C. Ciofu, Ed. Amalteea, Buc. 2000

 

 

DIRECŢIA GENERALĂ

DE ASISTENŢĂ SOCIALĂ ŞI PROTECŢIA COPILULUI SECTOR 1

COMPLEXUL SOCIAL DE SERVICII PINOCCHIO                                                                                                                                   APROBAT,

DIRECTOR GENERAL,

DĂNUŢ IOAN FLEACĂ

EXTRAS FIŞA POSTULUI INSPECTOR SPECIALITATE SFERA EDUCATIVĂ

principalele atribuţii

 

Informaţii generale privind postul

Denumirea postului: post de natură contractuală

Nivelul postului: de execuţie

Scopul principal al postului: asigurarea serviciilor educationale destinate asistatilor din C.S.S”Pinocchio”.

Proiecteaza, organizeaza si conduce intreaga activitate educativa si de socializare

Asigura supravegherea permanenta a copiilor la grupa de copii unde a fost repartizat conform programarii.

Isi desfasoara activitatea in ture de zi si de noapte .

Sprijina personalul de specialitate pentru stabilirea celor mai adecvate masuri pentru dezvoltarea morala a copiilor, precum corectarea devierilor de comportament si restabilirea echilibrului psihic al acestora;

Consemneaza cu regularitate in evidentele centrului aspecte caracteristice din comportarea si personalitatea copiilor, precum si activitatea zilnica;

Consemneaza in registru biletele de invoiri ale copiilor, si declaratiile insotitorilor.

Verifica datele consemnate in biletele de invoire:  numele si intervalul de timp in care copilul paraseste unitatea precum si adresa la care acesta pleaca, monitorizand totodata si respectarea acestora.

Efectueaza serviciul pe unitate conform programarii;

Cunoaste orarul de la scoala al copiilor si este la curent cu situatia scolara; asigura sprijin adecvat fiecarui copil, in vederea frecventarii unitatilor de invatamant;

Participa la intocmirea programului educational si desfasoara activitati necesare dezvoltarii armonioase a copiilor;

Urmareste pregatirea temelor scolare si, la soicitarea copiilor, asigura sprijin pentru realizarea acestui lucru;

Participa la intalnirile cu parintii elevilor, organizate de catre institutiile de invatamant; colaboreaza cu cadrele didactice la derularea programelor eduationale ale copiilor protejati;

Participa la intocmirea meniului adecvat preferintelor copiilor, prin consultarea acestora;

Tine evidenta consemnarilor in registrul de vizite primite de copii;

Participa la intalniri in echipele interdisciplinare si deruleaza activitatile prevazute in programul de interventie;

Relatia cu copiii este bazata pe respect, toleranta, acceptare, incurajare si sprijin.

Asigura tinuta adecvata copiilor in interiorul si in exteriorul centrului;

Are obligatia sa aduca la cunostinta conducerii centrului cand nu se poate prezenta la serviciu, indiferent de motiv;

Are obligatia sa aduca la cunostinta conducerii centrului orice problema pe care o intampina;

Insoteste copiii la servirea mesei si in toate activitatile desfasurate, atit in centru cit si in afara;

Participa la actiunile de perfectionare profesionala stabilite de DGASPC sector 1;

Raspunde de prezenta in unitate a copiilor incredintati;

Informeaza conducerea centrului si persoanele de specialitate cu privire la orice modificare intervenita in sanatatea si dezvoltarea copiilor

Nu utilizeaza masuri restrictive asupra copiilor (izolare, imobilizare) decit ca ultima solutie de prevenire sau stopare a vatamarii copilului, a altor persoane ori a unor distrugeri importante de bunuri materiale;

Sunt interzise:

implicarea unui copil in pedepsirea altui copil

pedeapsa corporala

privarea de hrana, apa sau somn a copiilor

orice examinare intima a copilului, daca nu are o ratiune medicala si daca aceasta nu e efectuata de personal medico-sanitar;

confiscarea echipamentelor copiilor

privarea de medicatie sau tratament medical

pedepsirea unui grup de copii pentru comportamentul unui copil din grup.

Sunt interzise conflictele cu colegii de servici in prezenta copiilor.

Semnaleaza conducerii centrului suspiciunile sau acuzele de abuz asupra copiilor.

 

DIRECŢIA GENERALĂ

DE ASISTENŢĂ SOCIALĂ ŞI PROTECŢIA COPILULUI SECTOR 1

COMPLEXUL SOCIAL DE SERVICII PINOCCHIO                                                                                                                                 APROBAT,

DIRECTOR GENERAL,

DĂNUŢ IOAN FLEACĂ

EXTRAS FIŞA POSTULUI MEDIC

principalele atribuţii

 

Informaţii generale privind postul

Denumirea postului: post de natură contractuală

Nivelul postului: de execuţie

Scopul principal al postului: asigurarea serviciilor medicale destinate asistatilor din C.S.S”Pinocchio”.

Examineaza din punct de vedere sanitar copiii internati in centru, tinind seama de datele din fisele medicale, buletinele de analize si avizele epidemiologice cu care vin acestia;

Intocmeste dosarul cu actele medicale ale fiecarui copil (fise si registru);

Recomanda si centralizeaza aplicarea in centru a masurilor curativo-profilactice menite sa apere sanatatea copiilor si propune conducerii masurile igienico-sanitare;

Se intereseaza de rezultatele examenelor de bilant efectuate si in cazul unor probleme speciale de sanatate, se ingrijeste sa completeze dosarul medical al copilului cu documentatia necesara;

Se preocupa de dotarea cabinetelor medicale cu medicamente si alte materiale sanitare necesare pentru ingrijirea sanatatii pacientilor;

Studiaza conditiile de viata ale copiilor din centru, urmarind realizarea masurilor pentru imbunatatirea acestora;

Recomanda gimnastica medicala corespunzatoare copiilor cu deficiente fizice;

Participa la intocmirea meniurilor, preocupindu-se ca acestea sa corespunda cantitativ si calitativ;

Acorda consultatii curente si elibereaza scutiri medicale;

Intocmeste planul anual de activitate medico-sanitara, inclusiv regimul de zi al copiilor suferinzi, pe care il propune spre aprobare;

Tine legatura cu medicii din spitale pentru a verifica evolutia starii de sanatate a pacientilor;

Asigura starea de sanatate si profilaxie, pentru copiii asistati;

Respecta legislatia in vigoare cu privire la depozitarea, manipularea, distribuirea si administrarea medicamentelor;

Supravegheaza conditiile de munca si acorda primul ajutor in caz de accidentare sau imbolnavire a salariatilor din C.S.S.Pinocchio, aparute in timpul activitatilor;

Participa la intalnirea de lucru a echipei pluridisciplinare.

Organizeaza activitatea asistentilor medicali.

Isi desfasoara activitatea in program de 8 ore pe zi.

Consemneaza informatiile medicale in evidentele specifice fiecarui demers medical

Relatia cu copiii este bazata pe respect, toleranta, acceptare, incurajare si sprijin.

Sunt interzise conflictele cu colegii de servici in prezenta copiilor.

 Relatia cu colegii se bazeaza pe respect reciproc.

Semnaleaza conducerii centrului suspiciunile sau acuzele de abuz asupra copiilor.

 

 

CASA DE TIP FAMILIAL SF. ŞTEFAN

NR. CRT

TIP POST

NIVEL STUDII

NIVELUL POSTULUI

CONDIŢII GENERALE ŞI SPECIFICE PENTRU OCUPARE

PRINCIPALELE CERINŢE ALE POSTURILOR

NR. POSTURI CONCURS

1

referent sfera educativă

M

execuţie

studii medii liceale, absolvite cu diplomă de bacalaureat

asigurarea serviciilor de natură educativă, de supraveghere şi îngrijire a beneficiarilor în cadrul Casei „Sf. Ştefan”

2

2

asistent medical

PL

execuţie

POSTUL SE OCUPĂ PE DURATĂ DETERMINATĂ     ( 01.01.2013)

absolvent scoală sanitară postliceală, specialitate, inclusiv avizul OAMGMAMR medicină generală, pediatrie

asigurare profesionala,

 

asigurarea serviciilor de natură medicala, de supraveghere si ingrijire a beneficiarilor în cadrul Casei „Sf. Stefan”

1

 

TEMATICĂ ŞI BIBLIOGRAFIE

REFERENT SFERA EDUCATIVĂ

Bibliografie:

1.    Legea 272/2004 privind protecţia şi promovarea drepturilor copilului, cu modificări şi completări;

Tematică:

          Cap. 1:  Dispoziţii generale şi definiţii

          Cap. 2:  Drepturi şi libertăţi civile

          Cap. 3: Protecţia specială a copilului lipsit temporar sau definitiv de ocrotirea părinţilor săi

          Cap. 5:  Protecţia copilului care a săvârşit o faptă penală şi nu răspunde penal

          Cap. 6:  Protecţia copilului împotriva exploatării

          Cap. 7:  Instituţii şi servicii cu atribuţii în protecţia copilului

          Cap. 8:  Organisme private

          Cap. 9:  Licenţierea şi inspecţia serviciilor de prevenire a separării copilului de familia sa, precum şi a celor de protecţie specială a copilului lipsit temporar sau definitiv de ocrotirea părinţilor săi

          Cap.10: Finanţarea sistemului de protecţia a copilului

          Cap. 11: Reguli speciale de procedură

          Cap. 12: Răspunderi şi sancţiuni

          Cap. 13: Dispoziţii tranzitorii şi finale.

2.   Educatorul specializat (Iniţiere în tehnicile de lucru cu copilul cu handicap), cu următoarea tematică:

-  Drepturile copilului şi introducere în munca cu copilul cu handicap şi cu familia acestuia

- Problematica copilului cu handicap psihomotor

- Evaluarea şi intervenţia în  cazul dizabilităţilor motorii

 

ASISTENT MEDICAL:

Bibliografie: „Manual de medicina interna pentru cadre medii’’ – Corneliu Borundel

Tematica:

1.Perioadele de evolutie a bolii

2.Diagnosticul si tratamentul unei febre

3.Inflamatia

4.Alimentatia – notiuni generale

5.Rinite

6.Laringita acuta si cronica

7.Bronsita acuta si cronica

8.Bronsectazia

9.Astmul bronsic

10.Pneumonia pneumococica

11.Abcesul pulmonar

12.Tuberculoza pulmonara

13.Pleureziile

14.Insuficienta respiratorie acuta

15.Stenoza mitrala

16.Stenoza aortica

17.Pericardita acuta

18.Angina pectorala

19.Infarctul miocardic

20.HTA

21.Sincopa si Lesinul

22.Esofagita

23.Gastrita

24.Ulcerul gastro-duodenal

25.Duodenita

26.Enterocolita acuta

27.Colita

28.Hepatita virala  acuta

29.Hepatita cronica

30.Litiaza biliara

31.Dischinezia biliara

32.Pancreatita Acuta

33.Peritonitele acute

34.Pielonefrita acuta

35.Litiaza renala

36.Anemia hemolitica

37.Anemia carentiala

38.RAA (reumatismul articular acut)

39.Diabetul zaharat – simptomatologie

40.Epilepsia – generalizata.

 

DIRECŢIA GENERALĂ DE ASISTENŢĂ SOCIALĂ ŞI PROTECŢIA COPILULUI

SECTOR 1

CASA „SFANTUL STEFAN”                                                                                                                                                                         APROBAT,

                                                                                  DIRECTOR GENERAL,                                                       

DĂNUŢ IOAN FLEACĂ

EXTRAS FIŞA POSTULUI REFERENT SFERA EDUCATIVĂ

principalele atribuţii

Informaţii generale privind postul

Denumirea postului: post de natură contractuală

Nivelul postului: de execuţie

Scopul principal al postului: asigurarea serviciilor de natură educativa, de supraveghere si ingrijire a beneficiarilor în cadrul Casei „Sfantul Stefan”

Asigură executarea serviciilor de natură educativa, de supraveghere si ingrijire a beneficiarilor în cadrul Casei „Sfantul Stefan” , respectiv:

- la inceputul turei de lucru verifica prezenta beneficiarilor in unitate, starea lor de sanatate, daca au acces la materialele si dotarile necesare, daca aparatura si dotarile din casa si curte sunt in buna stare de functionare ; in cazul in care se constata nereguli, ia masurile de urgenta care se impun si informeaza seful ierarhic 

- comunică  cadrului medical orice modificare apărută în starea de sănătate a beneficiarilor;

- raspunde de prezenta in unitate a beneficiarilor si ia masurile necesare, conforme cu procedurile de lucru, pentru readucerea acestora in unitate in cazul in care au fugit/disparut ;

- supravegheaza, insoteste si asista beneficiarii pe tot parcursul zilei, in toate actiunile organizate in cadrul casei de tip familial sau in afara acesteia (tabere, excursii etc), asigurand un climat placut si relaxat ;

- menţine un contact permanent cu şcolile la care sunt inscrisi beneficiarii;

- participă la întocmirea Planului Individualizat de Protecţie şi răspunde de aplicarea acestuia în conformitate cu atribuţiile ce îi revin ;

- asista benefciarul, asigurand suportul, indrumarea si informatiile necesare, in executarea actiunilor de hranire, igiena personala, efectuarea lectiilor, activitati gospodaresti sau alte activitati desfasurate de beneficiari, menite sa asigure formarea independentei personale a acestora ;

- organizeaza activitati de petrecere a timpului liber pentru beneficiari, desfasoara activitati de educare infomala,  de formare a deprinderilor de viata independenta si de integrare a copilului in comunitatea in care traieste ;

- contribuie la recuperarea deficientelor de care sufera beneficiarii, asigura climatul necesar pentru o dezvoltare fizica, mentala si afectiva armonioasa a beneficiarilor 

- participa la activitatile de igienizare si curatare atat in interiorul Casei cat si in exterior ;

- participa la prepararea hranei pentru beneficiari si servirea mesei ;

- recolteaza probe alimentare din produsul finit şi asigura păstrarea acestora 48 h în frigiderul de probe ;

- asigura respectarea normelor de igiena in procesul de preparare si servire al hranei;

         

 

 

 

 

DIRECŢIA GENERALĂ DE ASISTENŢĂ SOCIALĂ ŞI PROTECŢIA COPILULUI

SECTOR 1

CASA „SFANTUL STEFAN”                                                                                                                                                                           APROBAT,

                                                                                  DIRECTOR GENERAL,                                                       

DĂNUŢ IOAN FLEACĂ

EXTRAS FIŞA POSTULUI ASISTENT MEDICAL

principalele atribuţii

Informaţii generale privind postul

Denumirea postului: post de natură contractuală

Nivelul postului: de execuţie

Scopul principal al postului: asigurarea serviciilor de natură educativa, de supraveghere si ingrijire a beneficiarilor în cadrul Casei „Sfantul Stefan”

Asigură executarea serviciilor de natură educativa, de supraveghere si ingrijire a beneficiarilor în cadrul Casei „Sfantul Stefan” , respectiv:

- la inceputul turei de lucru verifica prezenta beneficiarilor in unitate, starea lor de sanatate, daca au acces la materialele si dotarile necesare, daca aparatura si dotarile din casa si curte sunt in buna stare de functionare ; in cazul in care se constata nereguli, ia masurile de urgenta care se impun si informeaza seful ierarhic 

- comunică  cadrului medical orice modificare apărută în starea de sănătate a beneficiarilor;

- raspunde de prezenta in unitate a beneficiarilor si ia masurile necesare, conforme cu procedurile de lucru, pentru readucerea acestora in unitate in cazul in care au fugit/disparut ;

- supravegheaza, insoteste si asista beneficiarii pe tot parcursul zilei, in toate actiunile organizate in cadrul casei de tip familial sau in afara acesteia (tabere, excursii etc), asigurand un climat placut si relaxat ;

- menţine un contact permanent cu şcolile la care sunt inscrisi beneficarii;

- participă la întocmirea Planului Individualizat de Protecţie şi răspunde de aplicarea acestuia în conformitate cu atribuţiile ce îi revin ;

- asista benefciarul, asigurand suportul, indrumarea si informatiile necesare, in executarea actiunilor de hranire, igiena personala, efectuarea lectiilor, activitati gospodaresti sau alte activitati desfasurate de beneficiari, menite sa asigure formarea independentei personale a acestora ;

- organizeaza activitati de petrecere a timpului liber pentru beneficiari, desfasoara activitati de educare infomala,  de formare a deprinderilor de viata independenta si de integrare a copilului in comunitatea in care traieste ;

- contribuie la recuperarea deficientelor de care sufera beneficiarii, asigura climatul necesar pentru o dezvoltare fizica, mentala si afectiva armonioasa a beneficiarilor 

- participa la activitatile de igienizare si curatare atat in interiorul Casei cat si in exterior ;

- participa la prepararea hranei pentru beneficiari si servirea mesei ;

- recolteaza probe alimentare din produsul finit şi asigura păstrarea acestora 48 h în frigiderul de probe ;

- asigura respectarea normelor de igiena in procesul de preparare si servire al hranei;

 

CASA DE TIP FAMILIAL SF. CONSTANTIN

NR. CRT

TIP POST

NIVEL STUDII

NIVELUL POSTULUI

CONDIŢII GENERALE ŞI SPECIFICE PENTRU OCUPARE

PRINCIPALELE CERINŢE ALE POSTURILOR

NR. POSTURI CONCURS

1

asistent medical

PL

execuţie

absolvent şcoală sanitară postliceală, specialitate, inclusiv avizul OAMGMAMR medicină generală, pediatrie

asigurare profesionala,

 

are rolul de părinte social, asigurarea serviciilor medicale pentru beneficiarii serviciilor sociale din cadrul Casei de Tip Familial Sf. Constantin

1

 

BIBLIOGRAFIE ŞI TEMATICĂ:

ASISTENT MEDICAL:

Tematica:     

1.Perioadele de evolutie a bolii

2.Diagnosticul si tratamentul unei febre

3.Inflamatia

4.Alimentatia – notiuni generale

5.Rinite

6.Laringita acuta si cronica

7.Bronsita acuta si cronica

8.Bronsectazia

9.Astmul bronsic

10.Pneumonia pneumococica

11.Abcesul pulmonar

12.Tuberculoza pulmonara

13.Pleureziile

14.Insuficienta respiratorie acuta

15.Stenoza mitrala

16.Stenoza aortica

17.Pericardita acuta

18.Angina pectorala

19.Infarctul miocardic

20.HTA

21.Sincopa si Lesinul

22.Esofagita

23.Gastrita

24.Ulcerul gastro-duodenal

25.Duodenita

26.Enterocolita acuta

27.Colita

28.Hepatita virala  acuta

29.Hepatita cronica

30.Litiaza biliara

31.Dischinezia biliara

32.Pancreatita Acuta

33.Peritonitele acute

34.Pielonefrita acuta

35.Litiaza renala

36.Anemia hemolitica

37.Anemia carentiala

38.RAA (reumatismul articular acut)

39.Diabetul zaharat – simptomatologie

40.Epilepsia – generalizata.

Bibliografie:

‘’Manual de medicina interna pentru cadre medii’’ – autor Corneliu  Borundel.

 

 

DIRECŢIA GENERALĂ

DE ASISTENŢĂ SOCIALĂ ŞI PROTECŢIA COPILULUI SECTOR 1

CASA DE TIP FAMILIAL SF. CONSTANTIN                                                                                                                                            APROBAT,

                                                                                               DIRECTOR GENERAL,                                                       

DĂNUŢ IOAN FLEACĂ

EXTRAS FIŞA POSTULUI ASISTENT MEDICAL

principalele atribuţii

Informaţii generale privind postul

Denumirea postului: post de natură contractuală

Nivelul postului: de execuţie

Scopul principal al postului: părinte social, asigurarea serviciilor de natură medicală

În conformitate cu SMO (standardele minime obligatorii) în vigoare, personalul angajat în cadrul Casei „Sf. Constantin” vă îndeplini rolul unui părinte social.

Specificul muncii de părinte social implică participarea în egală măsură la activităţi de îngrijire de bază.

Cunosc şi aplică SMO în vigoare;

Respectă codul etic elaborat de coordonatorul Casei (norme de comportament, atitudini de comunicare etc.)

Cunoaşte problematica copilului / tânărului cu dizabilităţi;

Consemnarea schemelor de tratament şi administrarea medicamentelor;

Consemnarea programărilor la medicii specialişti sau la laboratoare;

Consemnarea următoarele evenimente: boli infecţioase şi alte boli, rănire sau vătămare importantă ori accident, orice eveniment care afectează bunăstarea sau siguranţa copilului / tânărului, decesul unui copil / tânăr şi circumstanţele în care s-a produs

În caz de epidemii respectă procedura indicată de către medic;

Ridicarea medicamentelor din Farmacia DGASPC - Sector 1;

Evidenţierea consumului de medicamente în registrul de consum.

Verificarea temperaturilor din frigidere şi existenţa graficelor de temperatură pe acestea;

Participă la activităţile de îngrijire de bază ale beneficiarilor

Participă la activităţile de pregătire a meselor şi preparare a hranei;

Recoltarea de probe alimentare din produsul finit şi păstrarea acestora 48 h în frigiderul de probe;

Participă la activităţile de curăţenie, în interiorul casei cât şi în exterior;

Participă la activităţile de spălare şi călcare a rufelor şi a lenjeriei;

Asigură supravegherea atât pe timpul zilei cât şi pe timpul nopţii;

Participă la activităţile de educaţie non-formală;

Participă la activităţi de formare a deprinderilor pentru viaţa independentă;

Colaborează cu echipa pluridisciplinară a DGASPC în vederea întocmirii şi implementării PIP (plan individualizat de protecţie) şi PIS (plan intervenţie specifică);

Însoţeşte copiii la şcoală sau la Centrul de Recuperare;

Participă împreună cu celelalte persoane angajate în cadrul DGASPC la activităţi de integrare socială;

Colaborează cu celelalte departamente din cadrul DGASPC, precum şi cu alte servicii sociale de la nivelul comunităţii, în vederea îmbunătăţirii actului de protecţie şi integrării sociale a  beneficiarilor;

Respectă recomandările echipei Centrului de Recuperare în vederea continuării   programului de recuperare prin activităţi la domiciliu;

Acordă îngrijirile zilnice grupului de copii / tineri care i-a fost repartizat menţinând un mediu relaxant şi stimulativ pentru dezvoltarea copiilor pe toate planurile: fizic, intelectual şi socio-emoţional;

Menţine un contact permanent cu şcoala în cazul copiilor integraţi în sistemul de   învăţământ sau de masă;

Are o atitudine permanent non-discriminatorie (se va adresa copiilor folosind prenumele, nu va utiliza porecle, etichete  sau alte formule de adresare stigmatizante);

Sunt interzise: pedepsele fizice de orice natură, privarea copilului / tânărului de necesităţile fundamentale corespunzătoare unei dezvoltări armonioase din punct de vedere mental, emoţional, psihic, social, care ar putea periclita integritatea acestora;

Acordă primul ajutor şi în cazuri deosebite se solicită serviciul de ambulanţă PULS. Obligatoriu cazul se va  consemna în registrul pentru evenimente deosebite. De la unitatea sanitară se vor reţine : denumirea completă, adresa, număr de telefon, salonul, medicul care a preluat cazul şi diagnosticul la internare;

Să efectueze activitatea zilnică în aşa fel încât să satisfacă nevoile fundamentale ale copiilor / tinerilor (ex: fizice, afective, cognitive, de comunicare şi sociale);

Să folosească un limbaj corespunzător posibilităţilor de înţelegere a copiilor / tinerilor;

Cultivă şi menţine un climat plăcut în relaţiile cu colegii de lucru, evitând conflictele;

Observă permanent copiii / tinerii semnalând orice modificare în comportamentul acestora (semne de abuz, neglijare, etc);

Încurajează autonomia copiilor în timpul îngrijirilor în funcţie de vârsta şi nivelul de dezvoltare oferindu-le ocazii frecvenţe de practicare a abilităţilor de autoîngrijire; 

Asigură securitatea mediului atât în interior, cât şi în exterior, identificând şi semnalând pericolele potenţiale;

Ia măsuri privind respectarea condiţiilor igienico-sanitare din căsuţa şi participă activ la efectuarea acestora (dormitoare, bucătărie, spălătorie, anexe sanitare, holuri acces, curte şi ghenă); 

Răspunde în mod direct de modul de exploatare şi întreţinere a instalaţiilor sanitare şi electrice din dotare, conform instrucţiunilor, suportând contravaloarea obiectelor distruse;

Depozitează substanţe sau obiecte periculoase în locuri sigure unde nu au acces copiii;

Implică copilul / tânărul în activităţile cotidiene ale vieţii de familie, specifice vârstei şi tipului de handicap antrenându-l în activităţi educative de grup şi individuale;

Dezvoltă un demers educaţional individualizat, bazat pe relaţia copil-persoană de referinţă;

Insuflă copilului / tânărului respectul faţă de familie;

Ascultă opiniile copilului / tânărului şi ţine seama de acestea în limita posibilităţilor;

 

CASA DE TIP FAMILIAL STEJĂREL

NR. CRT

TIP POST

NIVEL STUDII

NIVELUL POSTULUI

CONDIŢII GENERALE ŞI SPECIFICE PENTRU OCUPARE

PRINCIPALELE CERINŢE ALE POSTURILOR

NR. POSTURI CONCURS

1

infirmieră

G

execuţie

studii generale

pentru candidaţii care nu sunt debutanţi în profesie, constituie un avantaj depunerea certificatului de absolvire a cursului de infirmiere ere

are rolul de părinte social, asigurarea serviciilor de natură educativă, de supraveghere şi îngrijire a beneficiarilor în cadrul Casei Stejărel

2

2

asistent medical

PL

execuţie

absolvent scoală sanitară postliceală, specialitate, inclusiv avizul OAMGMAMR medicină generală, pediatrie,

asigurare profesionala,

 

are rolul de părinte social, asigurarea serviciilor de natură educativă, de supraveghere şi îngrijire a beneficiarilor în cadrul Casei Stejărel

2

 

 

TEMATICĂ ŞI BIBLIOGRAFIE :

ASISTENT MEDICAL :

BIBLIOGRAFIE:

„Manual de medicina interna pentru cadre medii’’ – Corneliu Borundel

Tematica:

1.Perioadele de evolutie a bolii

2.Diagnosticul si tratamentul unei febre

3.Inflamatia

4.Alimentatia – notiuni generale

5.Rinite

6.Laringita acuta si cronica

7.Bronsita acuta si cronica

8.Bronsectazia

9.Astmul bronsic

10.Pneumonia pneumococica

11.Abcesul pulmonar

12.Tuberculoza pulmonara

13.Pleureziile

14.Insuficienta respiratorie acuta

15.Stenoza mitrala

16.Stenoza aortica

17.Pericardita acuta

18.Angina pectorala

19.Infarctul miocardic

20.HTA

21.Sincopa si Lesinul

22.Esofagita

23.Gastrita

24.Ulcerul gastro-duodenal

25.Duodenita

26.Enterocolita acuta

27.Colita

28.Hepatita virala  acuta

29.Hepatita cronica

30.Litiaza biliara

31.Dischinezia biliara

32.Pancreatita Acuta

33.Peritonitele acute

34.Pielonefrita acuta

35.Litiaza renala

36.Anemia hemolitica

37.Anemia carentiala

38.RAA (reumatismul articular acut)

39.Diabetul zaharat – simptomatologie

40.Epilepsia – generalizata.

 

INFIRMIERĂ

Ghidul pentru infirmiere pus la dispoziţie de angajator.

 

DIRECŢIA GENERALĂ

DE ASISTENŢĂ SOCIALĂ ŞI PROTECŢIA COPILULUI SECTOR 1

CASA DE TIP FAMILIAL STEJĂREL                                                                                                                                                            APROBAT,

                                                                                               DIRECTOR GENERAL,                                                       

DĂNUŢ IOAN FLEACĂ

EXTRAS FIŞA POSTULUI ASISTENT MEDICAL

principalele atribuţii

Informaţii generale privind postul

Denumirea postului: post de natură contractuală

Nivelul postului: de execuţie

Scopul principal al postului: părinte social, asigurarea serviciilor de natură medicală

În conformitate cu SMO (standardele minime obligatorii) în vigoare, personalul angajat în cadrul Casei „Stejarel” vă îndeplini rolul unui părinte social.

Specificul muncii de părinte social implică participarea în egală măsură la activităţi de îngrijire de bază.

Cunosc şi aplică SMO în vigoare;

Respectă codul etic elaborat de coordonatorul Casei (norme de comportament, atitudini de comunicare etc.)

Cunoaşte problematica copilului / tânărului cu dizabilităţi;

Consemnarea schemelor de tratament şi administrarea medicamentelor;

Consemnarea programărilor la medicii specialişti sau la laboratoare;

Consemnarea următoarele evenimente: boli infecţioase şi alte boli, rănire sau vătămare importantă ori accident, orice eveniment care afectează bunăstarea sau siguranţa copilului / tânărului, decesul unui copil / tânăr şi circumstanţele în care s-a produs

În caz de epidemii respectă procedura indicată de către medic;

Ridicarea medicamentelor din Farmacia DGASPC - Sector 1;

Evidenţierea consumului de medicamente în registrul de consum.

Verificarea temperaturilor din frigidere şi existenţa graficelor de temperatură pe acestea;

Participă la activităţile de îngrijire de bază ale beneficiarilor

Participă la activităţile de pregătire a meselor şi preparare a hranei;

Recoltarea de probe alimentare din produsul finit şi păstrarea acestora 48 h în frigiderul de probe;

Participă la activităţile de curăţenie, în interiorul casei cât şi în exterior;

Participă la activităţile de spălare şi călcare a rufelor şi a lenjeriei;

Asigură supravegherea atât pe timpul zilei cât şi pe timpul nopţii;

Participă la activităţile de educaţie non-formală;

Participă la activităţi de formare a deprinderilor pentru viaţa independentă;

Colaborează cu echipa pluridisciplinară a DGASPC în vederea întocmirii şi implementării PIP (plan individualizat de protecţie) şi PIS (plan intervenţie specifică);

Însoţeşte copiii la şcoală sau la Centrul de Recuperare;

Participă împreună cu celelalte persoane angajate în cadrul DGASPC la activităţi de integrare socială;

Colaborează cu celelalte departamente din cadrul DGASPC, precum şi cu alte servicii sociale de la nivelul comunităţii, în vederea îmbunătăţirii actului de protecţie şi integrării sociale a  beneficiarilor;

Respectă recomandările echipei Centrului de Recuperare în vederea continuării   programului de recuperare prin activităţi la domiciliu;

Acordă îngrijirile zilnice grupului de copii / tineri care i-a fost repartizat menţinând un mediu relaxant şi stimulativ pentru dezvoltarea copiilor pe toate planurile: fizic, intelectual şi socio-emoţional;

Menţine un contact permanent cu şcoala în cazul copiilor integraţi în sistemul de   învăţământ sau de masă;

Are o atitudine permanent non-discriminatorie (se va adresa copiilor folosind prenumele, nu va utiliza porecle, etichete  sau alte formule de adresare stigmatizante);

Sunt interzise: pedepsele fizice de orice natură, privarea copilului / tânărului de necesităţile fundamentale corespunzătoare unei dezvoltări armonioase din punct de vedere mental, emoţional, psihic, social, care ar putea periclita integritatea acestora;

Acordă primul ajutor şi în cazuri deosebite se solicită serviciul de ambulanţă PULS. Obligatoriu cazul se va  consemna în registrul pentru evenimente deosebite. De la unitatea sanitară se vor reţine : denumirea completă, adresa, număr de telefon, salonul, medicul care a preluat cazul şi diagnosticul la internare;

Să efectueze activitatea zilnică în aşa fel încât să satisfacă nevoile fundamentale ale copiilor / tinerilor (ex: fizice, afective, cognitive, de comunicare şi sociale);

Să folosească un limbaj corespunzător posibilităţilor de înţelegere a copiilor / tinerilor;

Cultivă şi menţine un climat plăcut în relaţiile cu colegii de lucru, evitând conflictele;

Observă permanent copiii / tinerii semnalând orice modificare în comportamentul acestora (semne de abuz, neglijare, etc);

Încurajează autonomia copiilor în timpul îngrijirilor în funcţie de vârsta şi nivelul de dezvoltare oferindu-le ocazii frecvenţe de practicare a abilităţilor de autoîngrijire; 

Asigură securitatea mediului atât în interior, cât şi în exterior, identificând şi semnalând pericolele potenţiale;

Ia măsuri privind respectarea condiţiilor igienico-sanitare din căsuţa şi participă activ la efectuarea acestora (dormitoare, bucătărie, spălătorie, anexe sanitare, holuri acces, curte şi ghenă); 

Implică copilul / tânărul în activităţile cotidiene ale vieţii de familie, specifice vârstei şi tipului de handicap antrenându-l în activităţi educative de grup şi individuale;

Dezvoltă un demers educaţional individualizat, bazat pe relaţia copil-persoană de referinţă;

Insuflă copilului / tânărului respectul faţă de familie;

Ascultă opiniile copilului / tânărului şi ţine seama de acestea în limita posibilităţilor;

 

DIRECŢIA GENERALĂ

DE ASISTENŢĂ SOCIALĂ ŞI PROTECŢIA COPILULUI SECTOR 1

CASA DE TIP FAMILIAL STEJĂREL                                                                                                                                                         APROBAT,

                                                                                               DIRECTOR GENERAL,                                                       

DĂNUŢ IOAN FLEACĂ

FIŞA POSTULUI INFIRMIERĂ

Informaţii generale privind postul

Denumirea postului: post de natură contractuală

Nivelul postului: de execuţie

Scopul principal al postului: părinte social, asigurarea serviciilor de îngrijire

În conformitate cu SMO (standardele minime obligatorii) în vigoare, personalul angajat în cadrul Casei „Stejarel” vă îndeplini rolul unui părinte social.

Specificul muncii de părinte social implică participarea în egală măsură la activităţi de îngrijire de bază.

Cunosc şi aplică SMO în vigoare;

Respectă codul etic elaborat de coordonatorul Casei (norme de comportament, atitudini de comunicare etc.)

Cunoaşte problematica copilului / tânărului cu dizabilităţi;

Semnalarea defecţiunilor apărute la aparatele electrocasnice şi la termometre;

Administrarea tratamentelor prescrise de medic în lipsa asistentei medicale;

Comunică  asistentei medicale orice modificare apărută în starea de sănătate a copiilor;

Participă la activităţile de îngrijire de bază ale beneficiarilor;

Participă la activităţile de pregătire a meselor şi preparare a hranei;

Recoltarea de probe alimentare din produsul finit şi păstrarea acestora 48 h în frigiderul de probe;

Participă la activităţile de curăţenie, în interiorul casei cât şi în exterior;

Participă la activităţile de spălare şi călcare a rufelor şi a lenjeriei;

Asigură supravegherea atât pe timpul zilei cât şi pe timpul nopţii;

Participă la activităţile de educaţie non-formală;

Participă la activităţi de formare a deprinderilor pentru viaţa independentă;

Colaborează cu echipa pluridisciplinară a DGASPC în vederea întocmirii şi implementării PIP (plan individualizat de protecţie) şi PIS (plan inintervenţie specifică);

Însoţeşte copiii la şcoală sau la Centrul de Recuperare;

Participă împreună cu celelalte persoane angajate în cadrul DGASPC la activităţi de integrare socială;

Colaborează cu celelalte departamente din cadrul DGASPC, precum şi cu alte servicii sociale de la nivelul comunităţii, în vederea îmbunătăţirii actului de protecţie şi integrării sociale a  beneficiarilor;

Menţine un contact permanent cu şcoala în cazul copiilor integraţi în sistemul de   învăţământ sau de masă;

Are o atitudine permanent non-discriminatorie (se va adresa copiilor folosind prenumele, nu va utiliza porecle, etichete  sau alte formule de adresare stigmatizante);

Sunt interzise: pedepsele fizice de orice natură, privarea copilului de necesităţile fundamentale corespunzătoare unei dezvoltări armonioase din punct de vedere mental, emoţional, psihic, social, care ar putea periclita integritatea acestora;

Acordă primul ajutor şi în cazuri deosebite se solicită serviciul de ambulanţă. Obligatoriu cazul se va  consemna în registrul pentru evenimente deosebite. De la unitatea sanitară se vor reţine : denumirea completă, adresa, număr de telefon, salonul, medicul care a preluat cazul şi diagnosticul la internare;

Să folosească un limbaj corespunzător posibilităţilor de înţelegere a copiilor;

Cultivă şi menţine un climat plăcut în relaţiile cu colegii de lucru, evitând conflictele;

Observă permanent copiii semnalând orice modificare în comportamentul acestora (semne de abuz, neglijare, etc);

Încurajează autonomia copiilor în timpul îngrijirilor în funcţie de vârsta şi nivelul de dezvoltare oferindu-le ocazii frecvenţe de practicare a abilităţilor de autoîngrijire; 

Asigură securitatea mediului atât în interior, cât şi în exterior, identificând şi semnalând pericolele potenţiale;

Ia măsuri privind respectarea condiţiilor igienico-sanitare din căsuţa şi participă activ la efectuarea acestora (dormitoare, bucătărie, spălătorie, anexe sanitare, holuri acces, curte şi ghenă); 

Depozitează substanţe sau obiecte periculoase în locuri sigure unde nu au acces copiii;

Dezvoltă un demers educaţional individualizat, bazat pe relaţia copil-persoană de referinţă;

Insuflă copilului respectul faţă de familie;

Ascultă opiniile copilului şi ţine seama de acestea în limita posibilităţilor;

 

COMPLEXUL SOCIAL DE SERVICII SF. ECATERINA

NR. CRT

TIP POST

NIVEL STUDII

NIVELUL POSTULUI

CONDIŢII GENERALE ŞI SPECIFICE PENTRU OCUPARE

PRINCIPALELE CERINŢE ALE POSTURILOR

NR. POSTURI CONCURS

1

referent educator

M

execuţie

studii medii liceale, absolvite cu diplomă de bacalaureat

abilitate de comunicare cu copilul cu dizabilităţi

desfasurarea activitatilor educationale specifice, desfasurarea programelor recreative si de socializare

1

2

instructor educaţie

M

execuţie

studii medii liceale, absolvite cu diplomă de bacalaureat

abilitate de comunicare cu copilul cu dizabilităţi

desfasurarea activitatilor educationale specifice, desfasurarea programelor recreative si de socializare

 

1

3

inspector specialitate psiholog

S

execuţie

studii universitare absolvite cu diplomă de licenţă în domeniul psihologie

autorizatie de libera practica in domeniul clinic/ psihoterapie/ consiliere eliberata de Colegiul Psihologilor

abilitate de comunicare cu copilul cu dizabilităţi

desfăşurarea activităţii de terapie individual desfăşurarea activităţii de terapie suportivă cu părinţii în vederea asigurării unei bune calităţi a universului relaţional şi a prevenirii apariţiei unei disfuncţii în relaţia părinte – copil

 

1

4

infirmieră

G

execuţie

studii generale

pentru candidaţii care nu sunt debutanţi în profesie, constituie un avantaj depunerea certificatului de absolvire a cursului de infirmiere

abilitate de comunicare cu copilul cu dizabilităţi

asigurarea serviciilor îngrijire pentru beneficiarii serviciilor sociale din cadrul Complexului Social de Servicii Sf. Ecaterina

 

1

 

 

TEMATICA ŞI BIBLIOGRAFIA

REFERENT EDUCATOR si INSTRUCTOR EDUCATIE

Bibliografie:    Educatorul specializat (Iniţiere în tehnicile de lucru cu copilul cu handicap), cu următoarea tematică:

-  Drepturile copilului şi introducere în munca cu copilul cu handicap şi cu familia acestuia

- Problematica copilului cu handicap psihomotor

- Evaluarea şi intervenţia în  cazul dizabilităţilor motorii

Bibliografie:

Legea nr. 272/2004 privind protecţia şi promovarea drepturilor copilului, cu modificări şi completări;

-          Cap. 1:  Dispoziţii generale şi definiţii

-          Cap. 2:  Drepturi şi libertăţi civile

-         Cap. 3: Protecţia specială a copilului lipsit temporar sau definitiv de ocrotirea părinţilor săi

-          Cap. 5:  Protecţia copilului care a săvârşit o faptă penală şi nu răspunde penal

-          Cap. 6:  Protecţia copilului împotriva exploatării

-          Cap. 7:  Instituţii şi servicii cu atribuţii în protecţia copilului

-          Cap. 8:  Organisme private

-          Cap. 9: Licenţierea şi inspecţia serviciilor de prevenire a separării copilului de familia sa, precum şi a celor de protecţie specială a copilului lipsit temporar sau definitiv de ocrotirea părinţilor săi

-          Cap.10: Finanţarea sistemului de protecţia a copilului

-          Cap. 11: Reguli speciale de procedură

-          Cap. 12: Răspunderi şi sancţiuni

-          Cap. 13: Dispoziţii tranzitorii şi finale.

INSPECTOR SPECIALITATE PSIHOLOG

Bibliografie:

Pantelimon Golu, Emil Verza, Mielu Zlate-Psihologia copilului, Manual ptr clasa a XI-a, EDP, Bucureşti 1994

Legea nr. 272/2004 privind protecţia şi promovarea drepturilor copilului, cu modificări

Tematica:

Probleme privind dezvoltarea psihică a copiilor

Stadiile dezvoltării psihice

Dezvoltarea copilului în primul an de viaţă

Caracterizarea creşterii şi dezvoltării psihice a copilului antepreşecolar ( 1 an -3 ani )

Caracterizarea creşterii şi dezvoltării psihice a copilului preşecolar ( 3 ani-6/7 ani)

Caracterizarea creşterii şi dezvoltării psihice a copilului mic ( 6/7 ani-10/11 ani)

INFIRMIERĂ

Ghidul pentru infirmiere pus la dispoziţie de angajator

 DIRECŢIA GENERALĂ

DE ASISTENŢĂ SOCIALĂ ŞI PROTECŢIA COPILULUI SECTOR 1

COMPLEXUL SOCIAL DE  SERVICII “SF. ECATERINA”                                                                                                                  APROBAT,

                                                                                            DIRECTOR GENERAL,                                                       

DĂNUŢ IOAN FLEACĂ

EXTRAS FIŞA POSTULUI REFERENT EDUCATOR

principalele atribuţii

Informaţii generale privind postul

Denumirea postului: post de natură contractuală

Nivelul postului: de execuţie

Scopul principal al postului: desfasurarea activitatilor educationale specifice, atat individuale cat si in grup in acord cu obiectivele educationale stabilite; desfasurarea programelor recreative si de socializare tinand cont de nivelul de dezvoltare si de preferintele copilului

Intocmeste Planul personalizat de interventie impreuna cu personalul de specialitate in functie de nevoile si particularitatile fiecarui copil in parte si il reactualizeaza periodic;

Planifica si pregateste activitatile educationale specifice atit individuale cit si in grup;

Desfasoara zilnic activitatile educationale in acord cu obiectivele educationale stabilite;

Organizeaza spatiul de joaca al copiilor si selecteaza materialele de joc adecvate activitatilor si obiectivelor propuse;

Participa impreuna cu personalul de ingrijire la formarea abilitatilor de autoingrijire incurajind in toate momentele autonomia copillului;

Propune elaborarea si desfasurarea de programe recreative si de socializare tinind cont de nivelul de dezvoltare si de preferintele copilului;

Intocmeste si mentine la zi inregistrarile scrise privind comportamentul si evolutia copilului;

Comunica cu acuratete si regularitate coordonatorului observatiile facute asupra comportamentului copilului;

Administreaza materialele de joc disponibile si semnaleaza nevoia de inlocuire a acestora;

Spala si dezinfecteaza periodic jucariile folosite in activitate, impreuna cu infirmiere/ingrijitoarele;

Urmareste imbogatirea si diversificarea permanenta a activitatilor educationale pentru a preveni aparitia monotoniei si a plictiselii copilului;

Semnaleaza coordonatorului cu promptitudine orice incidente sau accidente survenite in activitate;

Participa impreuna cu ceilalti specialisti la intilnirile de lucru din cadrul centrului

Asigura desfasurarea activitatilor de joc si a plimbarilor in aer liber sau in afara centrului;

Semnaleaza coordonatorului cu promptitudine orice incidente sau accidente survenite in activitate;

Supravegheaza in orice moment copiii din grupa asigurind protectia impotriva pericolelor;

Observa in permanenta comportamentul copiilor si semnaleaza personalului medical cu promptitudine orice modificare survenita in starea de sanatate a acestora;

Instiinteaza cu promptitudine coordonatorul centrului daca suspecteza sau identifica situatii de abuz sau neglijare;

Urmareste si mentine un climat de lucru placut in relatiile cu colegii evitind situatiile conflictuale;

 

DIRECŢIA GENERALĂ

DE ASISTENŢĂ SOCIALĂ ŞI PROTECŢIA COPILULUI SECTOR 1

COMPLEXUL SOCIAL DE  SERVICII “SF. ECATERINA”

                                                                                                                                                                                                                                APROBAT,

                                                                                            DIRECTOR GENERAL,                                                       

DĂNUŢ IOAN FLEACĂ

                                                                           EXTRAS FIŞA POSTULUI INSTRUCTOR EDUCAŢIE         

principalele atribuţii

Informaţii generale privind postul

Denumirea postului: post de natură contractuală

Nivelul postului: de execuţie

Scopul principal al postului: desfasurarea activitatilor educationale specifice, atat individuale cat si in grup in acord cu obiectivele educationale stabilite; desfasurarea programelor recreative si de socializare tinand cont de nivelul de dezvoltare si de preferintele copilului

Intocmeste Planul personalizat de interventie impreuna cu personalul de specialitate in functie de nevoile si particularitatile fiecarui copil in parte si il reactualizeaza periodic;

Planifica si pregateste activitatile educationale specifice atit individuale cit si in grup;

Desfasoara zilnic activitatile educationale in acord cu obiectivele educationale stabilite;

Organizeaza spatiul de joaca al copiilor si selecteaza materialele de joc adecvate activitatilor si obiectivelor propuse;

Participa impreuna cu personalul de ingrijire la formarea abilitatilor de autoingrijire incurajind in toate momentele autonomia copillului;

Propune elaborarea si desfasurarea de programe recreative si de socializare tinind cont de nivelul de dezvoltare si de preferintele copilului;

Intocmeste si mentine la zi inregistrarile scrise privind comportamentul si evolutia copilului;

Comunica cu acuratete si regularitate coordonatorului observatiile facute asupra comportamentului copilului;

Administreaza materialele de joc disponibile si semnaleaza nevoia de inlocuire a acestora;

Spala si dezinfecteaza periodic jucariile folosite in activitate, impreuna cu infirmiere/ingrijitoarele;

Urmareste imbogatirea si diversificarea permanenta a activitatilor educationale pentru a preveni aparitia monotoniei si a plictiselii copilului;

Semnaleaza coordonatorului cu promptitudine orice incidente sau accidente survenite in activitate;

Participa impreuna cu ceilalti specialisti la intilnirile de lucru din cadrul centrului;

 

 

 

 

 

 

 

DIRECŢIA GENERALĂ

DE ASISTENŢĂ SOCIALĂ ŞI PROTECŢIA COPILULUI SECTOR 1

 COMPLEXUL SOCIAL DE  SERVICII “SF. ECATERINA”                                                                                                                   APROBAT,

                                                                                            DIRECTOR GENERAL,                                                       

DĂNUŢ IOAN FLEACĂ                                                                                                                  

EXTRAS FIŞA POSTULUI INSPECTOR SPECIALITATE PSIHOLOG

principalele atribuţii

Informaţii generale privind postul

Denumirea postului: post de natură contractuală

Nivelul postului: de execuţie

Scopul principal al postului: desfăşurarea activităţii de terapie individua în vederea ameliorării deficitelor de natură atenţională, mnezică, perceptivă, cognitivă si comportamentală; desfăşurarea activităţii de terapie suportivă cu părinţii în vederea asigurării unei bune calităţi a universului relaţional şi a prevenirii apariţiei unei disfuncţii în relaţia părinte – copil

Efectuează examenul psihologic pe baza instrumentelor specifice profesiei stabilind nivelul general de dezvoltare al copilului şi gradul retardului;

Identifică şi evaluează problemele de comportament precizând severitatea şi natura acestora;

Realizează evaluarea funcţiilor cognitive, a dezvoltării afective şi sociale, precum şi a contextului familial şi social al copilului;

Asigură evaluarea nevoilor de abilitare/reabilitare în domeniul cognitiv, comportamental şi emoţional;

Desfăşoară activităţi de terapie individuală în vederea ameliorării deficitelor de natură atenţională, mnezică, perceptivă, cognitivă şi comportamentală;

Identifică şi evaluează nevoile familiei legate de situaţiile de risc;

Realizează servicii de consiliere cu părinţii oferindu-le suportul informaţional, instrumental şi emoţional de care au nevoie;

Desfaşoară activităţi de terapie suportivă cu părinţii în vederea asigurării unei bune calităţi a universului relaţional şi a prevenirii apariţiei unor disfuncţii în relaţia părinte/copil;

Efectuează şedinţele de psihoterapie sau, după caz, de consiliere psihologică cu persoanele cu probleme de sănătate mintală, dar şi cu alte tipuri de handicap, precum şi cu membrii  familiilor acestora, în scopul reintegrării/integrării lor socio-profesionale, a dezvoltării aptitudinilor, abilităţilor de comunicare şi a potenţialului funcţional restant, precum şi în scopul optimizării relaţiilor acestora cu familia şi cu ceilalţi membri ai comunităţii;

Asigură servicii de consiliere cu copiii aflaţi în situaţia de inadaptare şcolară şi socială pentru reeducarea proceselor afectate, îmbunatăţirea autocunoaşterii şi optimizarea dezvoltării personale;

Oferă consultanţă de specialitate pesonalului în probleme legate de curriculum, metode şi tehnici de învăţare;Elaborează planul de abilitare/reabilitare al copilului şi urmăreşte realizarea obiectivelor împreună cu echipa interdisciplinară;

În situaţia în care copilul nu beneficiază de orientare şcolară în baza unei hotariri a Comisiei pentru Protecţia Copilului, elaborează programul de orientare şcolară;

Participă împreună cu ceilalţi membri ai echipei de intervenţie la elaborarea programului zilnic al copilului în Centru în funcţie de vârsta şi nivelul de dezvoltare;                                                                                

                                                    

DIRECŢIA GENERALĂ

DE ASISTENŢĂ SOCIALĂ ŞI PROTECŢIA COPILULUI SECTOR 1

COMPLEXUL SOCIAL DE  SERVICII “SF. ECATERINA”                                                                                                                      APROBAT,

                                                                                            DIRECTOR GENERAL,                                                       

DĂNUŢ IOAN FLEACĂ

EXTRAS FIŞA POSTULUI INFIRMIERĂ

principalele atribuţii

Informaţii generale privind postul

Denumirea postului: post de natură contractuală

Nivelul postului: de execuţie

participa zilnic la preluarea copiilor si la efectuarea toaletei acestora (spălat, schimbat, îmbrăcat

spală şi dezinfectează vesela;

asigură curaţenia locului în care au fost hrăniţi copiii;

participa la alimentarea copiilor respectând prevederile igienico-sanitare (va purta echipament curat si va avea efectuate examinările medicale specifice personalului din colectivităţile cu copii

asigură îmbăierea si toaleta copiilor respectând normele de igienă;

 interacţionează frecvent cu copiii in timpul îngrijirii, stabilind contactul vizual, denumind obiectele si acţiunile desfăşurate;

incurajează autonomia copiilor in timpul îngrijirilor in funcţie de vârsta si nivelul de dezvoltare, oferindu-le ocazii frecvente de practicare a abilităţilor de autoîngrijire;

asigura securitatea mediului atât in interior cat si in exterior, identificând si semnalând pericolele potenţiale;

practica constant un comportament blând fata de copii, evitând folosirea pedepselor de orice fel;

se preocupa de asigurarea tuturor condiţiilor de confort pentru somnul copiilor, supraveghindu-i daca este necesar;

spală si dezinfectează regulat suprafeţele si materialele de joc, respectând standardele deigienă

spală si dezinfectează grupurile sanitare in cazul in care nu este prezent personalul responsabilizat cu curăţenia;

aeriseşte încăperile unde stau copiii, curata paturile si accesoriile acestora, curata si dezinfectează mobilierul cat si alte suprafeţe;

predă lenjeria murdară si o preia pe cea curată respectând normele igienico-sanitare.

prepară soluţia pentru dezinfecţia oliţelor si a celorlalte obiecte din grupul sanitar cat si încăperilor de veghe conform normelor de igiena

 

COMPLEXUL SOCIAL DE SERVICII STRĂULEŞTI

NR. CRT

TIP POST

NIVEL STUDII

NIVELUL POSTULUI

CONDIŢII GENERALE ŞI SPECIFICE PENTRU OCUPARE

PRINCIPALELE CERINŢE ALE POSTURILOR

NR. POSTURI CONCURS

1

asistent medical

PL

execuţie

absolvent scoală sanitară postliceală, specialitate, inclusiv avizul OAMGMAMR medicină generală

asigurare profesionala,

 

asigură executarea serviciilor de natură medicală pentru beneficiarii serviciilor sociale din cadrul Complexului Social de Servicii Străuleşti

1

2

infirmieră

G

execuţie

studii generale

pentru candidaţii care nu sunt debutanţi în profesie, constituie un avantaj depunerea certificatului de absolvire a cursului de infirmiere

asigurarea serviciilor îngrijire pentru beneficiarii serviciilor sociale din cadrul Complexului Social de Servicii Străuleşti

 

1

 

BIBLIOGRAFIE ŞI TEMATICĂ:

ASISTENT MEDICAL:

Tematica:     

1.Perioadele de evolutie a bolii

2.Diagnosticul si tratamentul unei febre

3.Inflamatia

4.Alimentatia – notiuni generale

5.Rinite

6.Laringita acuta si cronica

7.Bronsita acuta si cronica

8.Bronsectazia

9.Astmul bronsic

10.Pneumonia pneumococica

11.Abcesul pulmonar

12.Tuberculoza pulmonara

13.Pleureziile

14.Insuficienta respiratorie acuta

15.Stenoza mitrala

16.Stenoza aortica

17.Pericardita acuta

18.Angina pectorala

19.Infarctul miocardic

20.HTA

21.Sincopa si Lesinul

22.Esofagita

23.Gastrita

24.Ulcerul gastro-duodenal

25.Duodenita

26.Enterocolita acuta

27.Colita

28.Hepatita virala  acuta

29.Hepatita cronica

30.Litiaza biliara

31.Dischinezia biliara

32.Pancreatita Acuta

33.Peritonitele acute

34.Pielonefrita acuta

35.Litiaza renala

36.Anemia hemolitica

37.Anemia carentiala

38.RAA (reumatismul articular acut)

39.Diabetul zaharat – simptomatologie

40.Epilepsia – generalizata.

Bibliografie:

‘’Manual de medicina interna pentru cadre medii’’ – autor Corneliu  Borundel.

INFIRMIERĂ:

Ghidul pentru infirmiere pus la dispoziţie de angajator.

 

DIRECŢIA GENERALĂ

DE ASISTENŢĂ SOCIALĂ ŞI PROTECŢIA COPILULUI SECTOR 1

COMPLEXUL SOCIAL DE SERVICII STRĂULEŞTI                                                                                                                              APROBAT,

                                                                                   DIRECTOR GENERAL,                                                       

DĂNUŢ IOAN FLEACĂ

EXTRAS FIŞA POSTULUI INFIRMIERĂ

principalele atribuţii

Informaţii generale privind postul

Denumirea postului: post de natură contractuală

Nivelul postului: de execuţie

Scopul principal al postului: asigurarea serviciilor îngrijire

Asigură executarea serviciilor de îngrijire, în cadrul compertimentului, respective îngrijirea, supravegherea, beneficiarilor unităţii

Răspunderi ce revin angajatului:

Cunoaşte măsurile de prim ajutor care trebuie luate în caz de accidentări sau îmbolnăviri profesionale conform instructajului realizat de către angajator.

Execută curăţenia în sectorul său de activitate;

Verifica şi ia măsurile ce se cuvin pentru remedierea deficientelor ce survin atat pe turele anterioare cat si  pe perioada in care se gaseste la serviciu;

În timpul programului de lucru tinuta vestimentara este ingrijita iar purtarea echipamentului de protecţie, este obligatorie;

Respectă şi aplică standardele minime de calitate din sectorul său de activitateşi procedurile din manualul calităţii al unităţi

Va conduce persoana asistata la cabinetul medical, apoi se va ocupa de igenizarea corporala si vestimentara a sa si chiar deparazitare, daca este cazul, apoi o va conduce la camera si patul repartizat;

Efectueaza zilnic igiena individuala a beneficiarului, asigura permanent supravegherea si securitatea beneficiarilor din complex;

Ajuta asistenta medicala la recoltarea probelor biologice;

Ajuta beneficiarii sa se alimenteze si sa se deplaseze, conform indicatiilor date de medic;

Înlocuieste si transporta rufaria murdara in conditiile stabilite prin normele igienico-sanitare in vigoare;

Asigura igiena paturilor si a intregului mobilier din camerele de care raspunde  si schimba lenjeria beneficiarilor  ori de cate ori este nevoie;

Se ingrijeste de spalarea si dezinfectarea plostilor, urinarelor, scuipatoarelor si a altor obiecte sau materiale in munca de ingrijire a beneficiarilor;

asigura transportul alimentelor preluate de la oficiu si asigura distribuirea meselor in conditii de igiena corespunzatoare conform normelor sanitare in vigoare si sistemului HACCP, hraneste beneficiarii  fara autonomie;

Controleaza dulapurile si noptierele, inlaturand resturile de mancare sau orice lucruri inutile, pe care unii beneficiari au tendinta de a le strange chiar de prin gunoaie;

Va sesiza cabinetul medical imediat ce va observa deteriorarea starii de sanatate a unui beneficiar, participand la acordarea primului ajutor;

In cazul in care intervin conflicte intre persoanele internate va cauta sa le aplaneze si in cazul in care nu reuseste va solicita sprijinul asistentului medical sau conducerii;

Supravegheaza persoanele ce prezinta incontinenta de urina si fecale, facandu-le toaleta intima ori de cate ori este nevoie;

Va face toaleta si va imbraca persoanele decedate, dupa care va solicita sprijinul barbatilor salariati din unitate pentru a le deplasa la camera mortuara;

Comportamentul, comunicarea si calitatea serviciilor cu beneficiarii si apartinatorii trebuie sa se caracterizeze prin amabilitate, promtitudine,  respect  si limbaj civilizat avand o atitudine principiala fata de acestia;

Trateaza cu respect, buna credinta si intelegere persoana varstnica si nu abuzeaza fizic, psihic sau moral de starea  acestuia;  Va supraveghea si indruma  activitatea ingrijitoarelor;

Va preda la spalatorie pe baza de proces-verbal, pe numar si sortimente, lenjeria murdara, radicand in acelasi mod si pe cea curata;Raspunde de folosirea corecta a materialelor de curatenie si dezinfectie;

Spala si dezinfecteaza vesela beneficiarilor ori de cate ori este nevoie, conform normelor sanitare in vigoare si sistemului HACCP;

 

DIRECŢIA GENERALĂ

DE ASISTENŢĂ SOCIALĂ ŞI PROTECŢIA COPILULUI SECTOR 1

COMPLEXUL SOCIAL DE SERVICII STRĂULEŞTI                                                                                                                              APROBAT,

                                                                                               DIRECTOR GENERAL,                                                        

DĂNUŢ IOAN FLEACĂ

EXTRAS FIŞA POSTULUI ASISTENT MEDICAL

principalele atribuţii

Informaţii generale privind postul

Denumirea postului: post de natură contractuală

Nivelul postului: de execuţie

Scopul principal al postului: asigurarea serviciilor de natură medicală

Asigură executarea serviciilor de natură medicală, în cadrul compertimentului, respectiv

Administrarea medicamentelor conform prescripţiilor medicului

Administrarea tratamentelor sub îndrumarea medicului

Supravegherea sănătăţii beneficiarilor unităţii

Răspunderi ce revin angajatului:

Cooperează atât timp cat este necesar, cu angajatorul şi/sau lucrătorii desemnaţi, pentru a permite angajatorului să se asigure că mediul de muncă

şi condiţiile de lucru sunt sigure şi fără riscuri pentru securitate şi sănătate, în domeniul său de activitate;

Cunoaşte măsurile de prim ajutor care trebuie luate în caz de accidentări sau îmbolnăviri profesionale conform instructajului realizat de către

angajator.

Execută curăţenia în sectorul său de activitate;

Verifica şi ia măsurile ce se cuvin pentru remedierea deficientelor ce survin atat pe turele anterioare cat si  pe perioada in care se gaseste

la serviciu;

Administreaza tratamentul medical tuturor persoanelor internate, conform prescriptiilor medicului;

Trebuie să posede autorizatie de libera practică pe care o vizează/reânoieşte conform legislatiei in vigoare;

Completeaza medicatia la pungutele de tratament a beneficiarilor, ori de cate ori este nevoie, conform prescriptiei medicului;

Respecta orele de administrare a unor medicamente (antibiotice, solutii perfuzabile, etc.,) si calea de administrare a acestora, conform

prescriptiei medicului;

Noteaza in raportul de garda toate actiunile medicale, tratamentele, monitorizarea parametrilor functionali, etc., efectuate/administrate,

beneficiarilor in timpul serviciului sau;

Monitorizeaza zilnic/lunar/periodic si ori de cate ori este nevoie – parametri functionali ai beneficiarilor unitatii (TA, puls, glicemie, temperatura,

respiratie, etc,.);   

In caz de urgenta anunta salvarea si asigura primul ajutor pana la venirea acesteia;

Sterilizeaza instrumentele medicale (instrumentar) zilnic ori de cate ori este nevoie si inregistreaza aceasta operatiune in registrul de

evidenta al sterilizarii;

Urmareste ca personalul auxiliar (infirmiere, ingrijitoare), sa-si indeplineasca atributiile privind starea igienico-sanitara a persoanelor internate,

a saloanelor, bucatariei, etc., - indruma, controleaza, supravegheaza si instruieste atunci cand este cazul personalul responsabil cu aceasta

activitate;

Urmareste prepararea hranei conform meniului stabilit in conditii igienico-corespunzatoare – indruma, controleaza si supravegheaza,

atunci cand este cazul personalul responsabil cu aceasta activitate;

Urmareste pastrarea probelor alimentare conform normelor igienico-sanitare si trecerea temperaturilor zilnic in foaia de temperatura ce se

afla pe fiecare agregat frigorific;

Semneaza zilnic lista de alimente, confirmand efectivul beneficiarilor la masa;

Indruma si urmareste personalul auxiliar sanitar (infirmiere) in ceea ce priveste folosirea dezinfectantelor pentru curatenie, igiena corporala,

spalat, etc.;

Adopta o atitudine de intelegere, sprijin moral si respect fata de varstnic;

Urmareste distribuirea in conditii igienice a hranei la patul persoanelor asistate;

Semnaleaza conducerii deficientele constatate in general si in special in ceea ce priveste cantitatea si calitatea hranei  pentru beneficiari;

In timpul serviciului, urmareste si supravegheaza starea de sanatate a beneficiarilor unitatii, raportand ori de cate ori este nevoie, medicului

unitatii si atunci cand acesta lipseste din unitate sau nu poate fi contactat telefonic, conducerii complexului, orice schimbare care intervine si

modifica aceasta stare de sanatate;

Anunta de urgenta medicul unitatii in cazul in care un beneficiar a decedat, precum si conducerea unitatii;

Atat in timpul noptii cat si pe timpul zilei se asigura, ca personalul auxiliar (infirmiere, ingrijitoare) isi executa atributiile si sarcinile de serviciu,

nu paraseste locul de munca, lasand nesupravegheati anumiti beneficiari care sunt dependenti de ingrijire si supraveghere, (decat in situatia in care un coleg cere ajutor in exercitarea unei sarcini de serviciu careia nu-i face fata de unul singur – intorcandu-se in cel mai scurt timp, in sectorul sau de activitate

repartizat), si nu neglijeaza nici un beneficiar, in ce priveste: igiena eliminarilor, igiena corporala, care are un rol important in prevenirea aparitiei

unor complicatii, (eritem, prurit, escara, infectie urinara, etc.,), hranirea, hidratarea, imbracamintea adecvata, etc., raportand in scris prin referat,

medicului sau conducerii complexului orice abatere intalnita in desfasurarea activitatiii acestora;   

Urmareste activitatea varstnicilor si foloseste toate metodele pentru a preintimpina eventualele conflicte ce se pot ivi intre varstnici si comunica, 

conducerii orice stare conflictuala intre acestia;

Trateaza cu respect, buna credinta si intelegere persoana varstnica si nu abuzeaza fizic, psihic sau moral de starea  acestuia; 

Prezinta personalului lista cu bolile sau simptomele unor boli care trebuie imediat raportate conducerii si afiseaza la vestiar aceasta lista;

Verifica zilnic efectuarea corecta a igienizarii spatiilor (bucatarie, sala de mese, oficii, camere de locuit beneficiari, holuri, balcoane, club, etc.,)

si a echipamentelor de protectie;

Verifica starea de curatenie a suprafetelor de lucru, utilajelor si pardoselilor la inceputul lucrului in bucatarie;

Verifica starea de igiena a personaluilui si echipamentului de protectie la inceputul lucrului;

Verifica aplicarea masurilor de prevenire a contaminarii incrucisate pe tot timpul procesului de preparare a alimentelor;

Verifica modul in care se respecta  manipularea igienica a materiilor prime, produselor semipreparate, produselor finite, pe tot traseul,

pana la iesirea din blocul alimentar;

Verifica prin sondaj daca personalul utilizeaza corect  produsele chimice periculoase;

Verifica prin sondaj daca personalul din bucatarie isi scoate echipamentul de protectie cand foloseste grupul sanitar;

Instruieste personalul blocului alimentar si oficiantele  despre starea de igiena si comportament;

Completeaza zilnic fisele de temperatura a frigiderelor si congelatoarelor din blocul alimentar;

Completeaza zilnic fisa de evidenta HACCP;

Completeaza fisele de evidenta a rezultatelor analizelor pentru apa potabila, produse finite si a rezultatelor testelor de sanitatie;

Raspunde de corecta inregistrare a datelor in evidentele primare: raport de garda asistenti medicali, registru sterilizare, documente HACCP, etc,.;

Raspunde de pastrarea in bune conditii pana in momentul predarii spre arhivare a dosarelor medicale ale beneficiarilor, precum si de

pastrarea buletinelor de analiza, a investigatiilor, biletelor de externare din spital, rezultate examene de specialitate, retete, recomandari, etc.,

pe care acestia le fac pe parcursul internarii in unitatea noastra;

Raspunde si de pastrarea rapoartelor de garda, registrul de evidenta sterilizare, etc, pana in momentul predarii spre arhivare;

 

CENTRUL DE ÎNGRIJIRE ŞI ASISTENŢĂ SF. ELENA

NR. CRT

TIP POST

NIVEL STUDII

NIVELUL POSTULUI

CONDIŢII GENERALE ŞI SPECIFICE PENTRU OCUPARE

PRINCIPALELE CERINŢE ALE POSTURILOR

NR. POSTURI CONCURS

1

infirmieră

G

execuţie

studii generale

pentru candidaţii care nu sunt debutanţi în profesie, constituie un avantaj depunerea certificatului de absolvire a cursului de infirmiere

asigurarea serviciilor îngrijire pentru beneficiarii serviciilor sociale din cadrul Centrului de Îngrijire şi Asistenţă Sf. Elena

 

2

TEMATICĂ ŞI BIBLIOGRAFIE:

INFIRMIERĂ: Ghidul infirmierelor-pus la dispoziţie de către angajator

 

DIRECŢIA GENERALĂ

DE ASISTENŢĂ SOCIALĂ ŞI PROTECŢIA COPILULUI SECTOR 1

CENTRUL DE ÎNGRIJIRE ŞI ASISTENŢĂ SF. ELENA                                                                                                                             APROBAT,

                                                                                  DIRECTOR GENERAL,                                                       

DĂNUŢ IOAN FLEACĂ

EXTRAS FIŞA POSTULUI INFIRMIERĂ

principalele atribuţii

Informaţii generale privind postul

Denumirea postului: post de natură contractuală

Nivelul postului: de execuţie

Scopul principal al postului: asigurarea serviciilor de îngrijire şi supraveghere a asistaţilor în cadrul Centrului de Îngrijire şi Asistenţă Sf. Elena

Atribuţiile postului

Asigură efectuarea  serviciilor de igienă personală a asistaţilor, hrănire, îmbrăcat, deplasare, supraveghere, predarea şi preluare echipamente, asigurarea igienei mobilierului din saloane.

Răspunderi ce revin angajatului:

Nu procedează la scoaterea din funcţiune, modificarea, schimbarea sau înlăturarea arbitrară a dispozitivelor de securitate proprii echipamentelor de muncă;

Cunoaşte măsurile de prim ajutor care trebuie luate în caz de accidentări sau îmbolnăviri profesionale conform instructajului realizat de către angajator.

Va conduce persoana asistatala cabinetul medical, apoi se va ocupa de igenizarea corporala si vestimentara a sa si chiar deparazitare, daca este cazul, apoi o va conduce la camera si patul repartizat;

Efectueaza zilnic igiena individuala a beneficiarului, asigura permanent supravegherea si securitatea beneficiarilor din centru;

Ajuta asistenta medicala la recoltarea probelor biologice;

Ajuta beneficiarii sa se alimenteze si sa se deplaseze, conform indicatiilor date de medic;

Înlocuieste si transporta rufaria murdara in conditiile stabilite prin normele igienico-sanitare in vigoare;

Asigura igiena paturilor si a intregului mobilier din camerele de care raspunde  si schimba lenjeria beneficiarilor  ori de cate ori este nevoie;

Se ingrijeste de spalarea si dezinfectarea plostilor, urinarelor, scuipatoarelor si a altor obiecte,  recipiente sau materiale, si  le pastreaza pe acestea in locurile si conditiile stabilite;

Transporta materialele de laborator medical (lamele, vacutainere, eprubete, etc,.),  cu respectarea circuitelor si legislatiei sanitare in vigoare, conform indicatiei asistentului medical sau medicului;

Asigura transportul resturilor menajere si produselor infectioase (scutece adult, etc.,) la locul de depozitare al unitatii, respectand conditiile si normele-sanitare in vigoare, in vederea ridicarii lor de catre firma specializata;

Colecteaza materialele sanitare de unica folosinta utilizate, in recipiente speciale si asigura transportul lor in spatiile special amenajate in vederea ridicarii lor de catre firma specializata;

Asigura transportul alimentelor preluate de la oficiu si asigura distribuirea meselor in conditii de igiena corespunzatoare conform normelor sanitare in vigoare si sistemului HACCP, hraneste beneficiarii  fara autonomie;

Controleaza dulapurile si noptierele, inlaturand resturile de mancare sau orice lucruri inutile, pe care unii beneficiari au tendinta de a le strange chiar de prin gunoaie,  in scopul evitarii infectiilor create de acestea;

Îsi desfasoara activitatea sub indrumarea si supravegherea asistentului medical;

Va sesiza cabinetul medical imediat ce va observa deteriorarea starii de sanatate a unui beneficiar, participand la acordarea primului ajutor;

asigura pastrarea si folosirea in bune conditii a inventarului pe care il are in primire;

În cazul in care intervin conflicte intre persoanele internate va cauta sa le aplaneze si in cazul in care nu reuseste va solicita sprijinul asistentului medical sau conducerii;

Supravegheaza persoanele ce prezinta incontinenta de urina si fecale, facandu-le toaleta intima ori de cate ori este nevoie;

La recomandarea medicului va face clisme  celor constipati;

Va face toaleta si va imbraca persoanele decedate, dupa care le va transporta la camera mortuara;

Trebuie sa poarte echipament de lucru si protectie obligatoriu, iar acesta este adecvat activitatii pe care o desfasoara;

Are o tinuta corespunzatoare fata de colegi, beneficiari si vizitatori; 

Comportamentul, comunicarea si calitatea serviciilor cu beneficiarii si apartinatorii trebuie sa se caracterizeze prin amabilitate, promtitudine,  respect  si limbaj civilizat avand o atitudine principiala fata de acestia;

Toate actiunile si sarcinile pe care le inteprinde sunt numai in interesul beneficiarului;

Trateaza cu respect, buna credinta si intelegere persoana asistata si nu abuzeaza

 fizic, psihic sau moral de starea  acestuia; 

Va supraveghea si indruma  activitatea ingrijitoarelor;

Va preda la spalatorie pe baza de proces-verbal, pe numar si sortimente, lenjeria murdara, ridicand in acelasi mod si pe cea curata;

Raspunde de folosirea corecta a materialelor de curatenie si dezinfectie;

Spala si dezinfecteaza vesela beneficiarilor ori de cate ori este nevoie, conform normelor sanitare in vigoare si sistemului HACCP.

 

 

CENTRUL DE ÎNGRIJIRE ŞI ASISTENŢĂ SF. VASILE

NR. CRT

TIP POST

NIVEL STUDII

NIVELUL POSTULUI

CONDIŢII GENERALE ŞI SPECIFICE PENTRU OCUPARE

PRINCIPALELE CERINŢE ALE POSTURILOR

NR. POSTURI CONCURS

1

asistent medical

PL

execuţie

absolvent scoală sanitară postliceală, specialitate, inclusiv avizul OAMGMAMR medicină generală

asigurare profesionala,

 

asigură executarea serviciilor de natură medicală pentru beneficiarii serviciilor sociale din cadrul Centrului de Îngrijire şi Asistenţă Sf. Elena

1

 

TEMATICĂ ŞI BIBLIOGRAFIE:

ASISTENT MEDICAL:

Tematica:

1.Perioadele de evolutie a bolii

2.Diagnosticul si tratamentul unei febre

3.Inflamatia

4.Alimentatia – notiuni generale

5.Rinite

6.Laringita acuta si cronica

7.Bronsita acuta si cronica

8.Bronsectazia

9.Astmul bronsic

10.Pneumonia pneumococica

11.Abcesul pulmonar

12.Tuberculoza pulmonara

13.Pleureziile

14.Insuficienta respiratorie acuta

15.Stenoza mitrala

16.Stenoza aortica

17.Pericardita acuta

18.Angina pectorala

19.Infarctul miocardic

20.HTA

21.Sincopa si Lesinul

22.Esofagita

23.Gastrita

24.Ulcerul gastro-duodenal

25.Duodenita

26.Enterocolita acuta

27.Colita

28.Hepatita virala  acuta

29.Hepatita cronica

30.Litiaza biliara

31.Dischinezia biliara

32.Pancreatita Acuta

33.Peritonitele acute

34.Pielonefrita acuta

35.Litiaza renala

36.Anemia hemolitica

37.Anemia carentiala

38.RAA (reumatismul articular acut)

39.Diabetul zaharat – simptomatologie

40.Epilepsia – generalizata.

Bibliografie:

‘’Manual de medicina interna pentru cadre medii’’ – autor Corneliu  Borundel.

DIRECŢIA GENERALĂ

DE ASISTENŢĂ SOCIALĂ ŞI PROTECŢIA COPILULUI SECTOR 1

CENTRUL DE ÎNGRIJIRE ŞI ASISTENŢĂ SF. VASILE                                                                                                                             APROBAT,

                                                                             DIRECTOR GENERAL,                                                       

DĂNUŢ IOAN FLEACĂ

EXTRAS FIŞA POSTULUI ASISTENT MEDICAL

principalele atribuţii

Informaţii generale privind postul

Denumirea postului: post de natură contractuală

Nivelul postului: de execuţie

Scopul principal al postului: asigurarea serviciilor medicale şi recoltare probe de laborator în cadrul Centrului de Îngrijire şi Asistenţă Sf. Vasile

Asigură efectuarea  tratamentului medical conform indicaţiilor medicului, recoltarea analizelor de laborator, anunţă serviciile medicale de urgenţă, monitorizeaza la nevoie parametri functionali ai beneficiarilor unitatii (TA, puls, glicemie, temperatura, respiratie, etc,.); 

Răspunderi ce revin angajatului:

Cunoaşte măsurile de prim ajutor care trebuie luate în caz de accidentări sau îmbolnăviri profesionale conform instructajului realizat de către angajator.

Administreaza tratamentul medical tuturor persoanelor internate, conform prescriptiilor medicului;

Trebuie sa posede autorizatie de libera practica pe care o vizeaza/reinoieste conform legislatiei sanitare in vigoare;

Nu paraseste locul de munca pana nu preda tura, colegului de schimb – asistent medical,  atat verbal cat si in scris conform raportului de garda a asistentilor medicali, respectand in scris, ordinea punctelor, conform anexei din manualul de proceduri al unitatii, mentionand atat verbal cat si in scris cu privire la: anumite investigatii de loborator / programari la examene de specialitate  a unor beneficiari, (transport intr-o  unitate spitaliceasca pentru aceste investigatii, programari policlinica, etc.,) pentru confirmare de diagnostic, internarea/externarea din spital a unor beneficiari, internarea in unitatea noastra a unor beneficiari, decesul unor beneficiari, etc,.

Respecta orele de administrare a unor medicamente (antibiotice, solutii perfuzabile, etc.,)) si calea de administrare a acestora, conform prescriptiei medicului;

Noteaza in raportul de garda toate actiunile medicale, tratamentele, monitorizarea parametrilor functionali,  etc., efectuate/ administrate, beneficiarilor in timpul serviciului sau;

Monitorizeaza zilnic/ lunar/periodic  si ori de cate ori este nevoie – parametri functionali ai beneficiarilor unitatii (TA, puls, glicemie, temperatura, respiratie, etc,.); 

In caz de urgenta anunta salvarea si asigura primul ajutor pana la venirea acesteia;

Sterilizeaza instrumentele medicale (instrumentar) zilnic sau ori de cate ori este nevoie si inregistreaza aceasta operatiune in registrul de evidenta al sterilizari;

Urmareste ca personalul auxiliar  (infirmiere, ingrijitoare), sa-si indeplineasca atributiile privind starea igienico-sanitara a persoanelor internate, a saloanelor, bucatariei, etc.,  – indruma, controleaza, supravegheaza si instruieste atunci can este cazul personalul responsabil cu aceasta activitate;

Semneaza zilnic lista de alimente, confirmand efectivul beneficiarilor la masa;

Indruma si urmareste personalul auxiliar sanitar (infirmiere) in ceea ce priveste folosirea dezinfectantelor pentru curatenie, igiena corporala, spalat, etc.;

Adopta o atitudine de intelegere, sprijin moral si respect fata de varstnic;

Urmareste distribuirea in conditii igienice a hranei la patul persoanelor asistate;

Semnaleaza conducerii deficientele constatate in general si in special in ceea ce priveste cantitatea si calitatea hranei  pentru beneficiari;

In timpul serviciului, urmareste si supravegheaza starea de sanatate a beneficiarilor unitatii, raportand ori de cate ori este nevoie, medicului unitatii si atunci cand acesta lipseste din unitate sau nu poate fi contactat telefonic, conducerii complexului, orice schimbare care intervine si modifica aceasta stare de sanatate;

Anunta de urgenta medicul unitati in cazul in care un beneficiar a decedat, precum si conducerea unitatii;

Atat pe timpul noptii cat si pe timpul zilei se asigura,  ca personalul auxiliar (infirmiere, ingrijitoare) isi executa atributiile si sarcinile de serviciu, nu paraseste locul de munca, lasand nesupravegheati anumiti beneficiari care sunt dependenti de ingrijire si supraveghere,  (decat in situatia in care un coleg cere ajutor in exercitarea unei sarcini de serviciu careia nu –i face fata de unul singur – intorcandu-se in cel mai scurt timp, in sectorul sau de activitate repartizat ),  si nu neglijeaza  nici un beneficiar, in ce priveste: igiena eliminarilor, igiena corporala,  care un rol important in prevenirea aparitiei unor complicatii,  (eritem, prurit, escara, infectie urinara, etc.,), hranirea , hidratarea, imbracamintea adecvata, etc., raportand in scris prin referat,  medicului sau conducerii complexului orice abatere intalnita in desfasurarea activitatii acestora;

Urmareste activitatea asistatilor si foloseste toate metodele pentru a preintimpina eventualele conflicte ce se pot ivi intre varstnici si comunica,  conducerii in scris prin referat, orice stare conflictuala intre acestia;

Prezinta personalului lista cu bolile sau simptomele unor boli care trebuie imediat raportate conducerii si afiseaza la vestiar aceasta lista;

Verifica zilnic efectuarea corecta a igienizarii spatiilor (bucatarie, sala de mese, oficii, camere de locuit beneficiari, holuri, balcoane,club, etc.,) si a echipamentelor de protectie;

Verifica starea de curatenie a suprafetelor de lucru, utilajelor si pardoselilor la inceputul lucrului in bucatarie;

Verifica starea de igiena a personaluilui si echipamentului de protectie la inceputul lucrului;

Verifica aplicarea masurilor de prevenire a contaminarii incrucisate pe tot timpul procesului de preparare a alimentelor;

Verifica modul in care se respecta  manipularea igienica a materiilor prime, produselor semipreparate, produselor finite, pe tot traseul, pana la iesirea din blocul alimentar;

Verifica prin sondaj daca personalul utilizeaza corect  produsele chimice periculoase;

Instruieste personalul blocului alimentar si oficiantele, infirmierele si ingrijitoarele, despre starea de igiena si comportament;

Raporteaza sefului de centru/complex orice problema pentru solutionare, verbal si prin referat scris;

Completeaza zilnic fisele de temperatura a frigiderelor si congelatoarelor din blocul alimentar;

Completeaza zilnic fisa de evidenta HACCP;

Completeaza fisele de evidenta a rezultatelor analizelor pentru apa potabila, produse finite si a rezultatelor testelor de sanitatie;

Respecta si cunoaste standardele in vigoare/ manualul de proceduri al unitatii in activitatea pe care o indeplineste;

Raspunde de corecta inregistrare a datelor in evidentele primare: raport de garda asistenti medicali, registru de sterilizare, documente HACCP, etc,.;

Raspunde de pastrarea in bune conditii pana in momentul predarii spre arhivare a dosarelor medicale ale beneficiarilor, precum si de pastrarea buletinelor de analiza, a investigatiilor, biletelor de externare din spital, rezultate examene de specialitate, retete, recomandari, etc., pe care acestia le fac pe parcursul internarii in unitatea noastra;

Raspunde si de pastrarea rapoartelor de garda, registrul evidenta sterilizare, etc, pana in momentul predarii spre arhivare;

         

COMPLEXUL SOCIAL DE SERVICII ODĂI

NR. CRT

TIP POST

NIVEL STUDII

NIVELUL POSTULUI

CONDIŢII GENERALE ŞI SPECIFICE PENTRU OCUPARE

PRINCIPALELE CERINŢE ALE POSTURILOR

NR. POSTURI CONCURS

1

îngrijitor

 

G

execuţie

studii generale

 

3

 

 

DIRECŢIA GENERALĂ

DE ASISTENŢĂ SOCIALĂ ŞI PROTECŢIA COPILULUI SECTOR 1

COMPLEXUL SOCIAL DE SERVICII ”ODĂI”                                                                                                                                         APROBAT,

                                                                                  DIRECTOR GENERAL,                                                       

DĂNUŢ IOAN FLEACĂ

EXTRAS FIŞA POSTULUI ÎNGRIJITOR

principalele atribuţii

Informaţii generale privind postul

Denumirea postului: post de natură contractuală

Nivelul postului: de execuţie

Scopul principal al postului: asigurarea serviciilor de curăţenie şi igienizare în cadrul Complexului Social de Servicii „Odăi”

Atribuţiile postului  

Efectueaza zilnic curatenia in sectorul repartizat in conditii corespunzatoare;

Spala geamurile imobilelor unitatii ori de cate ori este nevoie; 

Ajuta infirmiera la imbaierea varstnicilor bolnavi si a decedatilor;

Raspunde de starea de curatenie a coridoarelor, scarilor, holurilor, balcoanelor, camerelor de locuit a beneficiarilor/saloanelor, mobilierului si  geamurilor;

Sa mature / aspire si sa spele holul, scara pavilionului de locuit al beneficiarilor,  ori de cate ori este nevoie, (cel putin o data pe zi), pentru a indeparta urmele de noroiul depus ca urmare a intemperiilor;

Sa curete spatii mari folosind aspiratoare, sa spele toate tipurile de ferestre si alte suprafete de sticla, ceramica, cu solutii de curatare, sa dezasambleze piese pentru a fi curatate, daca este necesar (scaun gatosi, saltele escare, etc.,);

Sa curete si sa dezinfecteze chiuvete si alte incaperi sanitare, sa faca curatenie generala dupa zugraveli;

Sa stearga praful si panzele de paianjen din holurile, scarile, balcoanele, terasele, camerele de locuit ale imobilelor unitatii, ori de cate ori este nevoie in vederea mentinerii aspectului de curatenie al acestora;

Curata si dezinfecteaza zilnic baile si W.C –urile cu materiale si ustensile folosite numai in aceste scopuri;

Efectueaza cu avizul cadrului medical sau auxiliar sanitar aerisirea camerelor;

Transporta gunoiul si rezidurile alimentare in conditii corespunzatoare, raspunde de depunerea lor corecta si dezinfecteaza vasele in care se pastreaza sau transporta gunoiul;

Ajuta la mobilizarea beneficiarilor;

Contribuie la creearea unei ambiante cat mai placute in unitate;

Adopta o atitudine de intelegere, sprijin moral si respect fata de varstnic;

Urmareste activitatea varstnicilor si foloseste toate metodele pentru a preintimpina eventualele conflicte ce se pot ivi intre varstnici si comunica infirmierei, asistentului medical, medicului, psihologului, asistentului social sau conducerii orice stare conflictuala intre acestia;

 

 

CENTRUL DE RECUPERARE ŞI REABILITARE NEUROPSIHIATRICĂ MILCOV

NR. CRT

TIP POST

NIVEL STUDII

NIVELUL POSTULUI

CONDIŢII GENERALE ŞI SPECIFICE PENTRU OCUPARE

PRINCIPALELE CERINŢE ALE POSTURILOR

NR. POSTURI CONCURS

1

asistent medical

PL

execuţie

absolvent scoală sanitară postliceală, specialitate, inclusiv avizul OAMGMAMR medicină generală

asigurare profesională

asigură executarea serviciilor de natură medicală pentru beneficiarii serviciilor sociale din cadrul CRRN Milcov