Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
Telefonul Copilului 119 Non-stop TelVerde, Sectorul 1 Persoane Vârstnice 0800 800 063 Intervenție în Regim de urgență 0734 454 543

Ultimele noutăți

Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Sector 1

Program de lucru cu publicul

Programul de lucru cu publicul:

PAVILIONUL B:

Director General Adjunct Persoană și FamilieProgram de lucru cu publicul
Marţi10:00-13:00
Joi10:00-13:00
  
Serviciul Evaluare Complexă a Persoanelor Adulte cu Handicap şi MonitorizareProgram de lucru cu publicul
Luni08:30-14:00
Marţi08:30-14:00
Joi08:30-14:00
Serviciul  Prestaţii Persoane cu HandicapProgram de lucru cu publicul
Luni08:30-14:00
Marţi08:30-14:00
Joi08:30-14:00
  
Serviciul Familial Persoane cu Handicap GravProgram de lucru cu publicul
Luni08:30-14:00
Marţi08:30-14:00
Joi08:30-14:00
  
Biroul Evaluare ComplexăProgram de lucru cu publicul
Luni08:30-14:00
Marţi08:30-14:00
Joi08:30-14:00
  
Serviciul Rezidenţial AdulțiProgram de lucru cu publicul
Marţi08:30-14:00
Joi08:30-14:00

  În afara programului de lucru cu publicul, accesul în cadrul compartimentelor din Pavilionul B se va face conform soluției tehnice de acces.

                                                     PAVILIONUL D

 Compartimentul Strategii, Proiecte, Programe în Domeniul Asistenței Sociale și Relația cu ONG nu are program de lucru cu publicul. Accesul în cadrul compartimentului se va face conform soluției tehnice de acces.

 PAVILIONUL E

Şef Serviciu PrevenireProgram de lucru cu publicul
Marţi10:00-13:00
Joi10:00-13:00
  
Serviciul PrevenireProgram de lucru cu publicul
Luni09:00-12:30
Marţi09:00-12:30
Miercuri09:00-12:30
Joi09:00-12.30
  
Biroul Relaţii Interetnice Program de lucru cu publicul
Luni08:30-12:30
Marţi08:30-12:30
Miercuri08:30-12:30
Joi08:30-12:30
  
Compartiment Protecție Socială Consumatori VulnerabiliProgram de lucru cu publicul
Luni08:30- 16:00
Marţi08:30- 16:00
Miercuri08:30- 16:00
Joi08:30- 16:00

 În cadrul  Centrului de Zi Adulți/ Tineri TSA, care desfășoară activitatea la sediul din București, B-dul Mareșal Al. Averescu nr.17, corpul E, accesul beneficiarilor se va face pe baza listei nominale comunicate de șeful centrului.

 În afara programului de lucru cu publicul, accesul în cadrul compartimentelor din Pavilionul E se va face conform soluției tehnice de acces.

PAVILIONUL F

Biroul AlocațiiProgram de lucru cu publicul
Luni08:00- 16:00
Marţi08:00- 16:00
Miercuri08:00- 16:00
Joi08:00- 16:00
Vineri08:00- 16:00
Serviciul Registratură, Relaţii cu PubliculProgram de lucru cu publicul
Luni08:00- 16:00
Marţi08:00- 18:00
Miercuri08:00- 16:00
Joi08:00- 16:00
Vineri08:00- 16:00
Biroul Resurse Umane Asistenți Personali, Asistenți Maternali ProfesioniștiProgram de lucru cu publicul
Luni08:30- 14:00
Marţi08:30- 14:00
Joi08:30- 14:00
Biroul Juridic, ContenciosProgram de lucru cu publicul
Miercuri
Vineri
10:00- 14:00
09:00- 13:00
  

În cadrul Centrului de Zi Copii TSA, care desfășoară activitatea la sediul din București, B-dul Mareșal Al. Averescu nr.17, corpul F, accesul beneficiarilor se va face pe baza listei nominale comunicate de șeful centrului.

  În cadrul Centrului de Zi pentru Copii cu Dizabilități Sf. Ecaterina care desfășoară activitatea la sediul din București, B-dul Mareșal Averescu nr.17, accesul beneficiarilor se va face pe baza listei nominale comunicate de șeful centrului.

Serviciul Managementul Calitățiilor Serviciilor Sociale, Standarde HACCP– nu are program de lucru cu publicul. Accesul în cadrul compartimentului se va face conform soluției tehnice de acces.

 Serviciul Juridic, Contencios și Resurse Umane –activitatea se desfășoară cu salariații din cadrul instituției care nu sunt incluși în categoria  ”public”.Accesul în cadrul compartimentului se va face conform soluției tehnice de acces.

Serviciul Achiziţii Publice, Avizare Contracte, Serviciul Financiar, Salarizare, Serviciul Contabilitate, Buget, Biroul Contabilitatea Patrimoniului, Directorul General Adjunct Economic, care îşi desfăşoară activitatea în Pavilionul F, nu au stabilit program de lucru cu publicul.    

 În perioadele în care au loc concursuri/ examene/ cursuri de formare, care se desfășoară în locația atribuită serviciului, accesul se va face conform soluției tehnice de acces;

  Activitatea se desfăşoară atât cu salariaţii din cadrul instituţiei care nu sunt incluşi în categoria “public” cât și cu terți, care de asemenea nu sunt incluși în categoria “public”.

Accesul în cadrul serviciilor se face cu acordul prealabil al salariaţilor din aceste compartimente

 În afara programului de lucru cu publicul, accesul în cadrul compartimentelor din Pavilionul F se va face conform soluției tehnice de acces

PAVILIONUL G

 Serviciul Administrativ care își desfăşoară activitatea în cadrul Pavilionului nu are program de lucru cu publicul.

  Serviciul Tehnic care își desfăşoară activitatea în cadrul Pavilionului G nu are program de lucru cu publicul.

 PAVILIONUL H

Director General Adjunct  Protecția CopiluluiProgram de lucru cu publicul
Marţi10:00-13:00
Joi10:00-13:00
  
Serviciul Familial, Adopţii şi PostadopţiiProgram de lucru cu publicul
Marţi10:00-13:00
Joi10:00-13:00
  
Serviciul RezidenţialProgram de lucru cu publicul
Marţi10:00-13:00
Joi10:00-13:00
  
Serviciul Asistenţi Maternali ProfesioniștiProgram de lucru cu publicul
Marţi10:00-13:00
Joi10:00-13:00
  
Serviciul Violenţă Asupra CopiluluiProgram de lucru cu publicul
Marţi10:00-13:00
Joi10:00-13:00
  
Serviciul Prevenirea a Separării Copilului de FamilieProgram de lucru cu publicul
Marţi10:00-13:00
Joi10:00-13:00
  
Biroul Prevenire şi Intervenţie în Situaţia Părăsirii Copilului în MaternităţiProgram de lucru cu publicul
Marţi10:00-13:00
Joi10:00-13:00
  
Serviciul Secretariat ComisiiProgram de lucru cu publicul
Marţi10:00-13:00
Joi08:30-13:00

Cabinet Directorul General– accesul se va face cu înștiințarea prealabilă, prin intermediul Șefului Serviciul Registratură, Relaţii cu Publicul.

Serviciul Monitorizare, Analiză Statistică, Indicatori de Asistență Socială și Incluziune Socială nu are program de lucru cu publicul. Accesul în cadrul compartimentului se va face conform soluției tehnice de acces.

În afara programului de lucru cu publicul, accesul în cadrul compartimentelor din Pavilionul H se va face conform soluției tehnice de acces.

 PAVILIONUL K

În cadrul Centrului de Evaluare Vocațională și Integrare în Muncă care desfășoară activitatea la sediul din București, B-dul Mareșal Al. Averescu nr.17, accesul beneficiarilor se va face în baza listei nominale comunicate de șeful centrului.

Sari la conținut