Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
Telefonul Copilului 119 Non-stop TelVerde, Sectorul 1 Persoane Vârstnice 0800 800 063 Intervenție în Regim de urgență 0734 454 543

Ultimele noutăți

Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Sector 1

Platformă servicii asistență socială

Descriere platformă:

Aplicația software Registru Unic Electronic a serviciilor de asistență socială – E-SAS1, platformă de tip web, interoperabilă, a fost dezvoltată în cadrul Proiectului cu titlul ”Instrumente pentru reducerea birocrației în serviciile de asistență socială la nivelul Sectorului 1 al Municipiului București”, cod SIPOCA 856 / cod MySMIS 136166, cofinanțat din Fondul Social European, în cadrul Programului

Operațional Capacitate Administrativă 2014-2020.

 
Proiectul a fost finanțat prin POCA/662/2/1, Introducerea de sisteme și standarde comune în administrația publică locală ce optimizează procesele orientate către beneficiari în concordanță cu SCAP.

Obiectivul general al proiectului:

creșterea eficienței serviciilor de asistență socială ale Sectorului 1 al municipiului București; creșterea gradului de acces al cetățenilor la serviciile de asistență socială, furnizarea unor instrumente digitale performante și rapide care simplifică și accelerează fluxul de lucru, capacitatea de răspuns și soluționare a sarcinilor curente ale aparatului administrative.


Acces platformă servicii asistență socială


Sari la conținut