Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
Telefonul Copilului 119 Non-stop TelVerde, Sectorul 1 Persoane Vârstnice 0800 800 063 Intervenție în Regim de urgență 0734 454 543

Ultimele noutăți

Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Sector 1

Cariere

Rezultat selecției dosarelor de înscriere pentru ocuparea unor functii de natură contractuală- muncitor calificat, muncitor necalificat, supraveghetor noapte

12 May 2023

În conformitate cu prevederile art. 37 din H.G.R. nr. 1336/2022 pentru aprobarea Regulamentului-cadru privind organizarea şi dezvoltarea carierei personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice, se comunică astăzi 12.05.2023 ora 1500, prin afişare la sediul Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Sector 1 precum şi prin publicare pe pagina de internet, rezultatele selecţiei dosarelor, după cum urmează:

 

Nr. crt.

Numărul de înregistrare atribuit dosarului de înscriere la concurs

Funcţia solicitată

Rezultatul selecţiei dosarelor

Motivul respingerii dosarului

1

25702

Muncitor calificat (bucătar)

ADMIS

 

2

26447

Muncitor calificat (bucătar)

ADMIS

 

3

26898

Muncitor calificat (bucătar)

ADMIS

 

4

26900

Muncitor calificat (bucătar)

ADMIS

 

5

26101

Muncitor calificat (bucătar)

RESPINS

dosar incomplet – lipsă acte studii

6

26893

Muncitor calificat (bucătar)

ADMIS

 

7

27472

Muncitor calificat (bucătar)

ADMIS

 

8

27987

Muncitor calificat (bucătar)

ADMIS

 

9

27488

Muncitor necalificat (ajutor bucătar)

ADMIS

 

10

28722

Muncitor necalificat (ajutor bucătar)

ADMIS

 

11

26170

Supraveghetor de noapte

ADMIS

 

12

26906

Supraveghetor de noapte

ADMIS

 

13

27478

Supraveghetor de noapte

ADMIS

 

14

27971

Supraveghetor de noapte

ADMIS

 

15

28316

Supraveghetor de noapte

ADMIS

 

16

29120

Supraveghetor de noapte

ADMIS

 

  Candidaţii declaraţi admişi vor susţine proba practică în data de 24.05.2023 începând ora 1300 în Pavilion F, etaj IV.

Candidaţii nemulţumiţi de rezultatul selecţiei dosarelor pot formula contestaţie în termen de cel mult o zi lucrătoare de la afişării, conform art. 53 din H.G.R. nr. 1336/2022 pentru aprobarea Regulamentului-cadru privind organizarea şi dezvoltarea carierei personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice, care se depun la secretarul comisiei de soluționare a contestațiilor, doamna Lucia Teodorescu, referent în cadrul Serviciului Juridic, Contencios și Resurse Umane, sub sancţiunea decăderii din acest drept.

Președinte,   

Popa Dumitru-Mădălin                                                        

Secretar,    

Magdalena Ilina

Sari la conținut