Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
Telefonul Copilului 119 Non-stop TelVerde, Sectorul 1 Persoane Vârstnice 0800 800 063 Intervenție în Regim de urgență 0734 454 543

Ultimele noutăți

Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Sector 1

Cariere

Rezultat selecției dosarelor de înscriere pentru ocuparea unor functii de natură contractuală – muncitor calificat, muncitor necalificat

12 May 2023

În conformitate cu prevederile art. 37 din H.G.R. nr. 1336/2022 pentru aprobarea Regulamentului-cadru privind organizarea şi dezvoltarea carierei personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice, se comunică astăzi 12.05.2023 ora 1500, prin afişare la sediul Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Sector 1 precum şi prin publicare pe pagina de internet, rezultatele selecţiei dosarelor, după cum urmează:

Nr. crt.

Numărul de înregistrare atribuit dosarului de înscriere la concurs

Funcţia solicitată

Rezultatul selecţiei dosarelor

Motivul respingerii dosarului

1

25429

Muncitor Calificat (Bucătar) G - Centrului de Zi Sf. Andrei

ADMIS

 

2

 

25948

Muncitor Necalificat (Ajutor Bucătar) G - Centrul de Zi Vrancei

 

ADMIS

 

3

 

26261

Muncitor Necalificat (Ajutor Bucătar) G - Centrul de Zi Vrancei

 

ADMIS

 

4

25359

Muncitor Calificat (Bucătar) G - Centrul de Zi Jiului

 

ADMIS

 

 Candidaţii declaraţi admişi vor susţine proba practică în data de 23.05.2023 începând ora 1300 în Amfiteatru.

Candidaţii nemulţumiţi de rezultatul selecţiei dosarelor pot formula contestaţie în termen de cel mult o zi lucrătoare de la afişării, conform art. 53 din H.G.R. nr. 1336/2022 pentru aprobarea Regulamentului-cadru privind organizarea şi dezvoltarea carierei personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice, care se depun la secretarul comisiei de soluționare a contestațiilor, doamna Lucia Teodorescu, referent în cadrul Serviciului Juridic, Contencios și Resurse Umane, sub sancţiunea decăderii din acest drept.


Președinte,

Cristiana Ispășoaia

Secretar,

Iuliana Mirela Matus

Sari la conținut