Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
Telefonul Copilului 119 Non-stop TelVerde, Sectorul 1 Persoane Vârstnice 0800 800 063 Intervenție în Regim de urgență 0734 454 543

Ultimele noutăți

Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Sector 1

Cariere

Rezultat selecției dosarelor de înscriere pentru ocuparea unor functii de natură contractuală –psiholog, asistent social, educator S

12 May 2023

În conformitate cu prevederile art. 37 din H.G.R. nr. 1336/2022 pentru aprobarea Regulamentului-cadru privind organizarea şi dezvoltarea carierei personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice, se comunică astăzi 12.05.2023 ora 1500, prin afişare la sediul Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Sector 1 precum şi prin publicare pe pagina de internet, rezultatele selecţiei dosarelor, după cum urmează:

 

Nr. crt.

Numărul de înregistrare atribuit dosarului de înscriere la concurs

Funcţia solicitată

Rezultatul selecţiei dosarelor

Motivul respingerii dosarului

1

28207

Psiholog

ADMIS

 

2

29048

Psiholog

ADMIS

 

3

29250

Psiholog

ADMIS

 

4

25737

Asistent social

ADMIS

 

5

27436

Asistent social

ADMIS

 

6

27427

Asistent social

ADMIS

 

7

28978

Educator S

ADMIS

 

8

29156

Educator S

ADMIS

 

 

Candidaţii declaraţi admişi vor susţine proba scrisă în data de 24.05.2023 începând ora 0900 în Pavilion F, etaj IV.

Candidaţii nemulţumiţi de rezultatul selecţiei dosarelor pot formula contestaţie în termen de cel mult o zi lucrătoare de la afişării, conform art. 53 din H.G.R. nr. 1336/2022 pentru aprobarea Regulamentului-cadru privind organizarea şi dezvoltarea carierei personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice, care se depun la secretarul comisiei de soluționare a contestațiilor, doamna Lucia Teodorescu, referent în cadrul Serviciului Juridic, Contencios și Resurse Umane, sub sancţiunea decăderii din acest drept.


Președinte,                                                                                                 

Voicu Mioara-Nicoleta

Secretar,     

Magdalena Ilina

Sari la conținut