Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
Telefonul Copilului 119 Non-stop TelVerde, Sectorul 1 Persoane Vârstnice 0800 800 063 Intervenție în Regim de urgență 0734 454 543

Ultimele noutăți

Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Sector 1

Cariere

Rezultat selecției dosarelor de înscriere pentru ocuparea unor functii de natură contractuală vacante–administrator, referent

12 May 2023

În conformitate cu prevederile art. 37 din H.G.R. nr. 1336/2022 pentru aprobarea Regulamentului-cadru privind organizarea şi dezvoltarea carierei personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice, se comunică astăzi 12.05.2023 ora 1500, prin afişare la sediul Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Sector 1 precum şi prin publicare pe pagina de internet, rezultatele selecţiei dosarelor, după cum urmează:


Nr. crt.

Numărul de înregistrare atribuit dosarului de înscriere la concurs

Funcţia solicitată

Rezultatul selecţiei dosarelor

Motivul respingerii dosarului

1

27525

Administrator

ADMIS

 

2

28183

Administrator

ADMIS

 

3

28676

Administrator

ADMIS

 

4

25951

Referent

ADMIS

 

5

26249

Referent

ADMIS

 

6

28693

Referent

ADMIS

 

7

28834

Referent

ADMIS

 

8

29104

Referent

ADMIS

 

9

26177

Referent

ADMIS

 

10

29140

Referent

ADMIS

 

 

Candidaţii declaraţi admişi vor susţine proba scrisă în data de 24.05.2023 începând ora 0900 în Pavilion F, etaj IV.

Candidaţii nemulţumiţi de rezultatul selecţiei dosarelor pot formula contestaţie în termen de cel mult o zi lucrătoare de la afişării, conform art. 53 din H.G.R. nr. 1336/2022 pentru aprobarea Regulamentului-cadru privind organizarea şi dezvoltarea carierei personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice, care se depun la secretarul comisiei de soluționare a contestațiilor, doamna Lucia Teodorescu, referent în cadrul Serviciului Juridic, Contencios și Resurse Umane, sub sancţiunea decăderii din acest drept.


Președinte,                                                                                                         

Popa Dumitru-Mădălin 

Secretar,

Magdalena Ilina

Sari la conținut