Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
Telefonul Copilului 119 Non-stop TelVerde, Sectorul 1 Persoane Vârstnice 0800 800 063 Intervenție în Regim de urgență 0734 454 543

Ultimele noutăți

Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Sector 1

Cariere

Rezultate interviu pentru ocuparea unor funcții de natură contractuală: medic, asistent medical, infirmieră

31 May 2023
  În conformitate cu prevederile art. 37 din H.G.R. nr. 1336/2022 pentru aprobarea Regulamentului-cadru privind organizarea şi dezvoltarea carierei personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice, se comunică astăzi 31.05.2023 ora 1200 la sediul Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Sector 1 precum şi prin publicare pe pagina de internet, rezultatele interviului, după cum urmează:

Nr. crt.

Numărul de înregistrare atribuit dosarului de înscriere la concurs

Funcţia solicitată

Punctaj obținut

Rezultatul

 probei interviu

1

27.582

Medic recuperare medicală

95

ADMIS

2

25.853

Asistent medical

90

ADMIS

3

26.534

Asistent medical

65

ADMIS

4

26.184

Asistent medical

65

ADMIS

5

26.876

Asistent medical

85

ADMIS

6

26.076

Asistent medical

65

ADMIS

7

26.927

Asistent medical

50

ADMIS

8

27.412

Asistent medical

65

ADMIS

9

28.324

Asistent medical

90

ADMIS

10

29.038

Asistent medical

65

ADMIS

11

29.214

Asistent medical

71,66

ADMIS

12

25.822

Infirmieră

80

ADMIS

13

26.002

Infirmieră

80

ADMIS

14

26.163

Infirmieră

60

ADMIS

15

26.490

Infirmieră

70

ADMIS

16

25.370

Infirmieră

60

ADMIS

17

26.083

Infirmieră

60

ADMIS

18

26.121

Infirmieră

60

ADMIS

19

26.109

Infirmieră

50

ADMIS

20

26.145

Infirmieră

50

ADMIS

21

26.136

Infirmieră

55

ADMIS

22

27.540

Infirmieră

65

ADMIS

23

27.993

Infirmieră

80

ADMIS

24

28.832

Infirmieră

65

ADMIS

25

26.142

Infirmieră

50

ADMIS

26

26.150

Infirmieră

50

ADMIS

27

29.260

Infirmieră

60

ADMIS

28

28.999

Infirmieră

60

ADMIS


NOTĂ: Se consideră admis ca urmare a susţinerii probei interviu, candidatul care a obţinut minimum 50 puncte.

  • Candidaţii nemulţumiţi de rezultatul probei interviu pot formula contestaţie în termen de cel mult o zi lucrătoare de la data afişării, conform art. 53 din H.G.R. nr. 1336/2022 pentru aprobarea Regulamentului-cadru privind organizarea şi dezvoltarea carierei personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice, care se depun la secretarul comisiei de soluționare a contestațiilor, doamna Lucia Teodorescu, referent în cadrul Serviciului Juridic, Contencios și Resurse Umane, sub sancţiunea decăderii din acest drept.
  • Rezultatele finale ale concursului se vor afișa la sediul Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Sector 1 precum şi prin publicare pe pagina de internet, în termen de o zi lucrătoare de la data afişării rezultatelor soluţionării contestaţiilor pentru ultima probă, prin specificarea menţiunii "admis" sau "respins".
  •  Se consideră admis la concursul pentru ocuparea unui post vacant/temporar vacant candidatul care a obţinut cel mai mare punctaj dintre candidaţii care au concurat pentru acelaşi post, cu condiţia ca aceştia să fi obţinut punctajul minim necesar.

 

Președinte,   Voicu Nicoleta-Mioara                                                                                               Secretar,     Magdalena Ilina

                                                                                 

Sari la conținut