Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
Telefonul Copilului 119 Non-stop TelVerde, Sectorul 1 Persoane Vârstnice 0800 800 063 Intervenție în Regim de urgență 0734 454 543

Ultimele noutăți

Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Sector 1

Cariere

Rezultatele ”Comisiei paritare” ca urmare a votului secret din data de 16.01.2020

23 Jan 2020

PROCES VERBAL

Încheiat în data de 16.01.2020

 

Având în vedere Adresa nr.1092/14.01.2020 privind convocarea pentru data de 16.01.2020 în vederea constituirii Comisiei paritare la nivelul Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Sector 1;

 

Astăzi 16.01.2020, în cadrul Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Sector 1 s-a procedat la organizarea şi desfăşurarea alegerilor în vederea desemnării reprezentanţilor funcţionarilor publici – membru titular şi membru supleant în cadrul Comisiei paritare, în conformitate cu prevederile Ordonanței de Urgență a Guvernului nr.57/2019 privind Codul administrativ, cu completările ulterioare și ale Hotărârii Guvernului nr.833/2007 privind normele de organizare și funcționare a comisiilor paritare și încheierea acordurilor colective, cu modificări și completări.

 

Membrii titulari ai Comisiei paritare sunt desemnați astfel:

a)      jumătate, de către conducătorul instituției publice;

b)        jumătate, de către organizația sindicală reprezentativă a funcționarilor publici din cadrul autorității sau instituției publice, în condițiile legii, ori prin votul majorității funcționarilor publici din respectiva autoritate sau instituție publică, în cazul în care sindicatul nu este reprezentativ sau funcționarii publici nu sunt organizați în sindicat. Alegerea reprezentanților funcționarilor publici se face prin vot secret.

Membrii supleanți sunt desemnați cu respectarea principiului parității și al asigurării reprezentativității părților.

 

Propunerile au fost următoarele:

1.      Pentru desemnarea membrilor titulari:

 

Nr. Crt.

Nume prenume candidat membru titular

1.       

ILIE RAMONA FLORENTINA

2.       

IVAN DANA

3.       

NICULESCU DANIELA

4.       

UDRESCU CARMEN

5.       

ZABARCENCU NICHITA ION

 

2.      Pentru desemnarea membrilor supleanţi:

 

Nr. Crt.

Nume prenume candidat membru supleant

1.       

CHIRIPUCI VASILE

2.       

DIDIȚEL ECATERINA

3.       

RAPORTARU DAN MIHAIL

La procedură au luat parte și și-au exprimat opțiunile prin vot secret un număr 167 de funcţionari publici (conform anexei) din cadrul Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Sector 1, deci cvorumul necesar a fost întrunit.

Din cele 167 de voturi exprimate, un număr de 153 de voturi au fost valabile, 1 vot nul (necompletat) și 13 voturi anulate ca urmare a opțiunilor exprimate eronat.

 Persoanele propuse au primit, ca urmare a exercitării votului secret, un număr de voturi, după cum urmează:

 

Nr. Crt.

Nume prenume candidat membru titular

Număr voturi primite

1.

ILIE RAMONA FLORENTINA

14 voturi

2.

IVAN DANA

42 voturi

3.

NICULESCU DANIELA

18 voturi

4.

UDRESCU CARMEN

58 voturi

5.

ZABARCENCU NICHITA ION

21 voturi

 Ca urmare a numărării voturilor, au fost desemnaţi următorii funcţionari publici ca membrii titulari ai comisiei paritare:

 

1.      UDRESCU CARMEN;

2.      IVAN DANA;

3.      ZABARCENCU NICHITA ION.

 

Nr. Crt.

Nume prenume candidat membru supleant

Număr voturi primite

1.

CHIRIPUCI VASILE

60 voturi

2.

DIDIȚEL ECATERINA

48 voturi

3.

RAPORTARU DAN MIHAIL

45 voturi

 Ca urmare a numărării voturilor, a fost desemnat următorul funcţionar public ca membru supleant al comisiei paritare:

 1.      CHIRIPUCI VASILE.

 Membrii Comisiei paritare nou-alese își vor exercita mandatul pe o perioadă de 3 ani, cu posibilitatea reînnoirii mandatului o singură dată.

Prezentul proces verbal se aduce la cunoștința funcționarilor publici prin afișare la sediul instituției și prin publicare pe pagina de internet www.dgaspc-sectorul1.ro.

 

 

Butler-Nicola Jenica-Mioara _______________

Matus Iuliana Mirela _____________________

Mone Ileana-Adriana _____________________

Mușat Mihaela __________________________

 

 

Sari la conținut