Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
Telefonul Copilului 119 Non-stop TelVerde, Sectorul 1 Persoane Vârstnice 0800 800 063 Intervenție în Regim de urgență 0734 454 543

Ultimele noutăți

Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Sector 1

Cariere

Rezultatele examenului organizat de către DGASPC Sector 1 în data de 22.04.2024 pentru promovarea la sfârșitul perioadei în care salariatul a fost încadrat pe funcția de debutant

22 aprilie 2024

Având în vedere prevederile art. 86 și art. 87 alin. (5) din Hotărârea guvernului nr. 1336/2022 pentru aprobarea Regulamentului-cadru privind organizarea și dezvoltarea carierei personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice, comisia de examinare comunică următoarele rezultate obținute la examenul de promovare:

Nr. crt.Numărul de identificare al candidatului debutantPunctaj final obținut la examenul de promovareRezultat examen
1.23709/10.04.2024100Admis
2.23848/10.04.2024100Admis
3.24105/11.04.2024100Admis
4.24120/11.04.2024100Admis
5.24311/12.04.2024100Admis

NOTĂ:

Comisia de examen a stabilit, în conformitate cu prevederile art. 86 alin. (2) din Hotărârea Guvernului nr. 1336/2022 pentru aprobarea Regulamentului-cadru privind organizarea și dezvoltarea carierei personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice, ca raportul de evaluare privind activitatea desfășurată de către salariatul debutant să reprezinte 10% din punctajul final al examenului de promovare.

Salariatul debutant nemulțumit de rezultatul obținut poate depune contestație în termen de o zi lucrătoare de la data comunicării rezultatelor, la secretarul comisiei de soluționare a contestațiilor, doamna Anca Oana Duță, consilier în cadrul Serviciului Juridic, Contencios și Resurse Umane, sub sancţiunea decăderii din acest drept.

Afișat astăzi, 22.04.2024, ora 1500 la sediul DGASPC Sector 1, Bld. Mareșal Averescu nr. 17 și pe pagina de internet a instituției.

                                                                                                                      Secretar comisie examen,

                                                                                                                             Anca Oana Duță

Sari la conținut