Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
Telefonul Copilului 119 Non-stop TelVerde, Sectorul 1 Persoane Vârstnice 0800 800 063 Intervenție în Regim de urgență 0734 454 543

Ultimele noutăți

Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Sector 1

Cariere

Rezultatele finale la concursul de ocupare a unor funcții de natură contractuală vacante: îngrijitoare, îngrijitor

6 Jun 2023
 
În conformitate cu prevederile art. 37 din H.G.R. nr. 1336/2022 pentru aprobarea Regulamentului-cadru privind organizarea şi dezvoltarea carierei personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice, se comunică astăzi 06.06.2023 ora 1300, prin afişare la sediul Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Sector 1 precum şi prin publicare pe pagina de internet, rezultatele finale, după cum urmează:

Nr. crt.

Numărul de înregistrare atribuit dosarului de înscriere la concurs

Funcţia solicitată

Selecție dosare

Punctaj probă practică

Punctaj interviu

Rezultat final

Repartizare centru

1

28.170

îngrijitoare

ADMIS

70

70

70

CIAPAD Sf. Elena

2

29.210

îngrijitoare

ADMIS

80

65

72,5

CIAPAD Sf. Elena

3

25.520

îngrijitor

ADMIS

70

65

67,5

CSS Odăi- CPV

4

26.073

îngrijitor

ADMIS

80

80

80

CSS Odăi- CPV

5

25.863

îngrijitor

ADMIS

80

80

80

CSS Odăi- CPV

6

26.127

îngrijitor

ADMIS

40

-

-

-

7

28.320

îngrijitor

ADMIS

35

-

-

-

8

28.153

îngrijitor

ADMIS

70

65

67,5

CSS Odăi- CPV

9

28.688

îngrijitor

ADMIS

ABSENT

-

-

-

 
Se consideră admis la concursul pentru ocuparea unui post vacant/temporar vacant candidatul care a obţinut cel mai mare punctaj dintre candidaţii care au concurat pentru acelaşi post, cu condiţia ca aceştia să fi obţinut punctajul minim necesar.

 

Președinte,     Voicu Nicoleta-Mioara                                                                                                  Secretar,      Magdalena Ilina  

                                                                                  

Sari la conținut