Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
Telefonul Copilului 119 Non-stop TelVerde, Sectorul 1 Persoane Vârstnice 0800 800 063 Intervenție în Regim de urgență 0734 454 543

Ultimele noutăți

Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Sector 1

Cariere

Rezultatele finale la concursul de ocupare a unor funcții de natură contractuală vacante: psiholog, asistent social, educator.

6 Jun 2023
 
În conformitate cu prevederile art. 37 din H.G.R. nr. 1336/2022 pentru aprobarea Regulamentului-cadru privind organizarea şi dezvoltarea carierei personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice, se comunică astăzi 06.06.2023 ora 1300, prin afişare la sediul Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Sector 1 precum şi prin publicare pe pagina de internet, rezultatele finale, după cum urmează:

Nr. crt.

Numărul de înregistrare atribuit dosarului de înscriere la concurs

Funcţia solicitată

Rezultat selecție dosare

Punctaj proba scrisă

Rezultat probă scris

Punctaj interviu

Rezultat

final

Repartizare centru

1

28.207

Psiholog

ADMIS

ABSENT  

-

-

-

-

2

29.048

Psiholog

ADMIS

26

RESPINS

-

-

-

3

29.250

Psiholog

ADMIS

ABSENT

-

-

-

-

4

25.737

Asistent social

ADMIS

63,33

ADMIS

95

ADMIS

CZSPTL

Senior Expert

5

27.436

Asistent social

ADMIS

88

ADMIS

60

ADMIS

CZPAD Un Pas Împreună

6

27.427

Asistent social

ADMIS

-

ABSENT

-

-

-

7

28.978

Educator S

ADMIS

-

ABSENT

-

-

-

8

29.156

Educator S

ADMIS

39

RESPINS

38,67

-

-

 


Se consideră admis la concursul pentru ocuparea unui post vacant/temporar vacant candidatul care a obţinut cel mai mare punctaj dintre candidaţii care au concurat pentru acelaşi post, cu condiţia ca aceştia să fi obţinut punctajul minim necesar.

 

Președinte,  Voicu Mioara-Nicoleta                                                                                             Secretar,   Magdalena Ilina 

                                                                                   

Sari la conținut