Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
Telefonul Copilului 119 Non-stop TelVerde, Sectorul 1 Persoane Vârstnice 0800 800 063 Intervenție în Regim de urgență 0734 454 543

Ultimele noutăți

Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Sector 1

Cariere

REZULTATELE INTERVIULUI LA CONCURSUL PENTRU OCUPAREA UNOR FUNCŢII DE NATURĂ CONTRACTUALĂ VACANTE DIN CADRUL DIRECŢIEI GENERALE DE ASISTENŢĂ SOCIALĂ ŞI PROTECŢIA COPILULUI SECTOR 1

16 Nov 2015

 

În conformitate cu prevederile art. 30 alin. (3) din H.G.R. nr. 286/2011, se comunică astăzi 16.11.2015, ora 1000, prin afişare la sediul Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Sector 1 din Bdul Mareşal Alexandru Averescu nr. 17, Sector 1, Bucureşti, precum şi prin publicare pe pagina de internet, rezultatele probei interviu, după cum urmează:

 

Nr. crt.

Numele şi prenumele candidatului

Funcţia solicitată

Punctaj interviu

Rezultatul interviului

 

1.

******

 

Şef Centru -  C.S.S. Sf. Nicolae

92,33 puncte

ADMIS

2.

Greere Vali Mihaela

Inspector specialitate - Serviciul Strategii, Proiecte, Programe în Domeniul Asistenţei Sociale şi Relaţia cu ONG

94 puncte

ADMIS

3.

Aldea Mariea

Referent - Nazarcea Grup, Atelier Spălătorie Textile

94,33 puncte

 ADMIS

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

NOTĂ: Se consideră admis ca urmare a susţinerii interviului din cadrul concursului pentru ocuparea unui post contractual vacant candidatul care a obţinut cel puţin 50 puncte, în cazul funcţiilor de execuţie şi 70 puncte în cazul funcţiilor de conducere.

 Comunicarea rezultatelor la fiecare probă a concursului, inclusiv a rezultatelor finale ale concursului, se face prin menţionarea punctajului final al fiecărui candidat şi a sintagmei "admis" sau "respins", prin afişare la locul desfăşurării concursului.

 

Punctajul final se calculează ca medie aritmetică a punctajelor obţinute la proba scrisă/practică şi interviu.

Se consideră admis la concursul pentru ocuparea unui post vacant candidatul care a obţinut cel mai mare punctaj dintre candidaţii care au concurat pentru acelaşi post, cu condiţia ca aceştia să fi obţinut punctajul minim necesar.

 

 

Candidaţii nemulţumiţi de rezultatele obţinute pot formula contestaţie în termen de o zi lucrătoare de la afişarea rezultatelor, conform art. 31 din H.G.R. nr. 286/2011.

Sari la conținut