Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
Telefonul Copilului 119 Non-stop TelVerde, Sectorul 1 Persoane Vârstnice 0800 800 063 Intervenție în Regim de urgență 0734 454 543

Ultimele noutăți

Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Sector 1

Cariere

REZULTATELE INTERVIULUI LA CONCURSUL PENTRU OCUPAREA UNOR FUNCŢII DE NATURĂ CONTRACTUALĂ VACANTE DIN CADRUL DIRECŢIEI GENERALE DE ASISTENŢĂ SOCIALĂ ŞI PROTECŢIA COPILULUI SECTOR 1

29 Sep 2015

 

În conformitate cu prevederile art. 30 alin. (3) din H.G.R. nr. 286/2011, se comunică astăzi 29.09.2015, ora 1000, prin afişare la sediul Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Sector 1 din Bdul Mareşal Alexandru Averescu nr. 17, Sector 1, Bucureşti, precum şi prin publicare pe pagina de internet, rezultatele probei interviu, după cum urmează:

 

Nr. crt.

Numele şi prenumele candidatului

Funcţia solicitată

Punctaj interviu

Rezultatul interviului

 

1.

Săsărman Thetys Mirela

Inspector Specialitate (psiholog)  -  C.S.S. Jiului, Modul Centru de zi

98,33 puncte

Admis

2.

Tomescu Constantina Iulica

Inspector Specialitate (psiholog)  -  C.S.S. Jiului, Modul Centru de zi

Neprezentat

Neprezentat

3.

Băltăreţu Iulia

Inspector Specialitate (psiholog) -  Biroul Adulţi/Tineri TSA

100 puncte

Admis

4.

Dragomir Ileana Valentina

Inspector Specialitate (psiholog) -  Biroul Adulţi/Tineri TSA

100 puncte

Admis

5.

Gheorghe Georgiana Mădălina

Inspector specialitate (educator) - C.S.S. Vrancei şi C.S.S. Sf. Andrei (modul Centru de Zi)

100 puncte

Admis

6.

Zamfira Ionela

Inspector specialitate (educator) - C.S.S. Vrancei şi C.S.S. Sf. Andrei (modul Centru de Zi)

 100 puncte

Admis

7.

Niculae Georgiana

Inspector specialitate (educator) - C.S.S. Vrancei şi C.S.S. Sf. Andrei (modul Centru de Zi)

98,33 puncte

Admis

8.

Tudosie Andreea Irina

Inspector specialitate (educator) - C.S.S. Vrancei şi C.S.S. Sf. Andrei (modul Centru de Zi)

95 puncte

Admis

9.

Dorobanţu Aurelia

Inspector specialitate (educator) - C.S.S. Vrancei şi C.S.S. Sf. Andrei (modul Centru de Zi)

90 puncte

Admis

10.

Condrea Larisa

Inspector specialitate (educator) - C.S.S. Vrancei şi C.S.S. Sf. Andrei (modul Centru de Zi)

80 puncte

Admis

11.

Ochiuz Georgiana

Inspector specialitate (educator) - C.S.S. Vrancei şi C.S.S. Sf. Andrei (modul Centru de Zi)

76,66 puncte

Admis

12.

Zărnoianu Mihaela

Inspector specialitate (educator) - C.S.S. Vrancei şi C.S.S. Sf. Andrei (modul Centru de Zi)

71 puncte

Admis

13.

******

Referent (educator) – C.S.S. Sf. Maria

33,33 puncte

Respins

14.

Butucel Lidia Carmen

Referent (educator) – C.S.S. Sf. Maria

33,33 puncte

Respins

15.

Pădureanu Teodora

Referent (educator) – C.S.S. Sf. Maria

33,33 puncte

Respins

16.

Manea Marius Daniel

Referent (educator) – C.S.S. Sf. Andrei, Centrul Maternal

 

55 puncte

Admis

17.

******

Referent (educator) – C.S.S. Sf. Andrei, Centrul Maternal

 

30 puncte

Respins

18.

Badea Cristian Gabriel

Referent (supraveghetor de noapte) – Proiect DGASPC Sector 1 – Asociaţia Diaconia

98 puncte

Admis

19.

Mazurchevici Cristian

Referent (supraveghetor de noapte) – Proiect DGASPC Sector 1 – Asociaţia Diaconia

95 puncte

Admis

20.

Cristea Violeta

Referent (supraveghetor de noapte) – Proiect DGASPC Sector 1 – Asociaţia Diaconia

82 puncte

Admis

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

NOTĂ: Se consideră admis ca urmare a susţinerii interviului din cadrul concursului pentru ocuparea unui post contractual vacant candidatul care a obţinut cel puţin 50 puncte, în cazul funcţiilor de execuţie.

 Comunicarea rezultatelor la fiecare probă a concursului, inclusiv a rezultatelor finale ale concursului, se face prin menţionarea punctajului final al fiecărui candidat şi a sintagmei "admis" sau "respins", prin afişare la locul desfăşurării concursului.

Punctajul final se calculează ca medie aritmetică a punctajelor obţinute la proba scrisă şi interviu.

Se consideră admis la concursul pentru ocuparea unui post vacant candidatul care a obţinut cel mai mare punctaj dintre candidaţii care au concurat pentru acelaşi post, cu condiţia ca aceştia să fi obţinut punctajul minim necesar.

 

Candidaţii nemulţumiţi de rezultatele obţinute pot formula contestaţie în termen de o zi lucrătoare de la afişarea rezultatelor, conform art. 31 din H.G.R. nr. 286/2011.

Contestaţiile se depun la Serviciul Registratură, Relaţii cu Publicul, sub sancţiunea decăderii din acest drept.

 

 

Sari la conținut