Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
Telefonul Copilului 119 Non-stop TelVerde, Sectorul 1 Persoane Vârstnice 0800 800 063 Intervenție în Regim de urgență 0734 454 543

Ultimele noutăți

Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Sector 1

Cariere

REZULTATELE INTERVIULUI LA CONCURSUL PENTRU OCUPAREA UNOR FUNCŢII DE NATURĂ CONTRACTUALĂ VACANTE

11 Jul 2017

FORMULAR

COMUNICARE

 

   REZULTATELE INTERVIULUI  LA CONCURSUL PENTRU OCUPAREA UNOR  FUNCŢII DE NATURĂ CONTRACTUALĂ  VACANTE din cadrul Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Sector 1

                      

În conformitate cu prevederile art. 30 alin. (3) din H.G.R. nr. 286/2011, se comunică astăzi 11.07.2017, ora 1100, prin afişare la sediul Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Sector 1 din Bld. Mareşal Al. Averescu nr.17, Sector 1, Bucureşti, Pavilionul F parter şi etaj 2 precum şi prin publicare pe pagina de internet, rezultatele probei interviu, după cum urmează:

 

Nr. crt.

NUME ŞI PRENUME CANDIDAT

FUNCŢIA SOLICITATĂ

PUNCTAJ INTERVIU

REZULTAT INTERVIU

1

Luca Emilia Mihaela

Inspector specialitate

80

ADMIS

2

Done Sorin

Asistent social

95

ADMIS

3

Geambașu Costin

Asistent social

60

ADMIS

4

Manole Simona

Asistent social

100

ADMIS

5

Căpraru Valentin

Referent administrator

90

ADMIS

6

Mincu Marțica

Îngrijitor

60

ADMIS

7

Ivan Ana Maria

Îngrijitor

80

ADMIS

8

Bounegru Nicu

Muncitor calificat

60

ADMIS

9

Dumitrescu Daniel

Muncitor calificat

90

ADMIS

10

Barangă Constantin

Muncitor calificat (bucătar)

90

ADMIS

11

Ceauș Carmen

Muncitor calificat (bucătar)

70

ADMIS

12

Cioacă Valentin

Muncitor necalificat

60

ADMIS

13

Cristea Ștefania Izabela

Muncitor necalificat (ajutor bucătar)

60

ADMIS

14

Pop Ioan

Îngrijitor

50

ADMIS

15

Răducanu Constantin

Îngrijitor

60

ADMIS

16

Enache Alexandru Cătălin

Îngrijitor

70

ADMIS

17

Bălan Dumitra

Îngrijitor

80

ADMIS

18

Costea Aurelia

Îngrijitor

60

ADMIS

19

Dinică Constantin

Muncitor calificat

NEPREZENTAT

20

Mihai Radu

Îngrijitor

50

ADMIS

 

 

Candidaţii nemulţumiţi de rezultatele obţinute pot formula contestaţie în termen de o zi lucrătoare de la afişarea rezultatelor, conform art. 31 din H.G.R. nr. 286/2011.

Contestaţiile se depun la Serviciul Registratură, Relaţii cu Publicul, sub sancţiunea decăderii din acest drept.

 

 

Preşedinte,                                                         Secretar,

              Florin Giosan                                               Magdalena Ilina

 

 

 

Sari la conținut