Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
Telefonul Copilului 119 Non-stop TelVerde, Sectorul 1 Persoane Vârstnice 0800 800 063 Intervenție în Regim de urgență 0734 454 543

Ultimele noutăți

Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Sector 1

Cariere

REZULTATELE INTERVIULUI LA EXAMENUL DE PROMOVARE ÎN GRADUL IMEDIAT SUPERIOR CELUI DEŢINUT DE FUNCŢIONARII PUBLICI DIN CADRUL DIRECŢIEI GENERAL DE ASISTENŢĂ SOCIALĂ ŞI PROTECŢIA COPILULUI SECTOR 1 DIN DATA DE 04.12.2022

7 Jan 2022

Având în vedere prevederile art 60 alin. (2), art. 62 alin. (3) din Hotărârea Guvernului nr.611/2008 privind organizarea şi dezvoltarea carierei funcţionarilor publici cu modificările şi completările ulterioare, raportate la prevederile art. 626 din OUG nr. 57/2019, comisia de concurs comunică următoarele rezultate ale probei interviu:

 

 

Nr. crt.

Nr. de înregistrare atribuit dosarului de înscriere la examen/data înregistrării

Funcţia publică /Serviciul/Biroul

Punctajul interviu

Rezultatul interviului

1.

63499/21.12.2021

Consilier asistent –Serviciul Registratură Relatii cu Publicul

98,33

ADMIS

2.

 

63497/21.12.2021

Consilier asistent – Serviciul Contabilitate Buget

98,33

ADMIS

  • Afişat astăzi 07.01.2022 ora 09:30 la sediul Direcţiei General de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Sector 1, Pavilion F și pe pagina de internet a D.G.A.S.P.C. Sector 1.
  • Candidaţii nemulţumiţi de rezultatele obţinute pot formula contestaţie în termen de 24 de ore de la afişare, conform art. 63 din Hotărârea Guvernului 611/2008 privind organizarea şi dezvoltarea carierei funcţionarilor publici, care se depun la secretarul comisiei de soluţionare a contestaţiilor. Alexe Daniela Florentina.

Secretar,

Alexe Daniela Florentina

Sari la conținut