Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
Telefonul Copilului 119 Non-stop TelVerde, Sectorul 1 Persoane Vârstnice 0800 800 063 Intervenție în Regim de urgență 0734 454 543

Ultimele noutăți

Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Sector 1

Cariere

Rezultatul probei de interviu la concursul de recrutare pentru ocuparea unei funcții publice de execuție vacantă de consilier juridic

18 Aug 2022

REZULTATUL PROBEI DE INTERVIU LA CONCURSUL DE RECRUTARE PENTRU OCUPAREA UNEI FUNCŢII PUBLICE DE EXECUŢIE VACANTĂ DE consilier juridic clasa I grad profesional debutant Din cadrul Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Sector 1,

ORGANIZAT ÎN DATA DE 16.08.2022– PROBA SCRISĂ

 18.08.2022

            Având în vedere prevederile art. 618 alin. (14) lit. a) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul Administrativ coroborate cu prevederile art. 62 alin. (3) din Hotărârea Guvernului nr. 611/2008  privind organizarea şi dezvoltarea carierei funcţionarilor publici cu modificările şi completările ulterioare, comisia de examen comunică următoarele rezultate ale probei interviu:

 

Nr. crt.

Funcţia publică solicitată

Numărul de înregistrare atribuit dosarului de înscriere la concurs

Serviciul/Biroul/Compartimentul

Punctaj probă

interviu

Rezultat probă

interviu

1.

Consilier juridic clasa I grad profesional debutant

41973

Biroul Juridic, Contencios

95

ADMIS

 

  •  Candidaţii nemulţumiţi de rezultatele obţinute pot formula contestaţie în termen de 24 de ore de la afişare, conform prevederilor art. 618 alin. (16) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ coroborate cu art. 63 din Hotărârea Guvernului nr. 611/2008 privind organizarea şi dezvoltarea carierei funcţionarilor publici cu modificările şi completările ulterioare, care se depun la secretarul comisiei de soluţionare a contestaţiilor, Iuliana Mirela Matus, sub sancţiunea decăderii din acest drept.
  • Afişat astăzi, 18.08.2022, ora 1100. la sediul Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Sector 1 – Pavilionul F, precum și pe site-ul Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Sector 1.

 

 

 

Secretar,

Iuliana Mirela Matus, consilier

      Serv. Juridic, Contencios și Resurse Umane

Sari la conținut