Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
Telefonul Copilului 119 Non-stop TelVerde, Sectorul 1 Persoane Vârstnice 0800 800 063 Intervenție în Regim de urgență 0734 454 543

Ultimele noutăți

Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Sector 1

Cariere

Rezultatul probei interviu la concursul de recrutare pentru ocuparea unor funcții de natură contractuală -Infirmieră

29 May 2023
REZULTATUL PROBEI DE INTERVIU LA CONCURSUL DE RECRUTARE PENTRU OCUPAREA UNOR FUNCȚII DE NATURĂ CONTRACTUALĂ DIN CADRUL DirecȚiei Generale de AsistenȚĂ SocialĂ Și ProtecȚia Copilului Sector 1,

ORGANIZAT ÎN DATA DE 23.05.2023 – PROBA SCRISĂ

 În conformitate cu prevederile art. 41 din H.G.R. nr. 1336/2022 pentru aprobarea Regulamentului-cadru privind organizarea şi dezvoltarea carierei personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice, se comunică astăzi 29.05.2023 ora 1100, prin afişare la sediul Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Sector 1 precum şi prin publicare pe pagina de internet, rezultatele probei interviu, după cum urmează:

Nr. crt.

Numărul de înregistrare atribuit dosarului de înscriere la concurs

Funcţia solicitată

Punctaj obținut probă interviu

Rezultatul probei interviu

1.

26797

Medic S

85

ADMIS

2.

26203

Asistent Medical PL

100

ADMIS

3.

27409

Infirmieră G

100

ADMIS

4.

25450

Infirmieră G

100

ADMIS

5.

28762

Infirmieră G

100

ADMIS

6.

26283

Infirmieră G

80

ADMIS

7.

25897

Infirmieră G

100

ADMIS

8.

27047

Infirmieră G

100

ADMIS

9.

27942

Infirmieră G

100

ADMIS

 

NOTĂ: Se consideră admis ca urmare a susţinerii probei interviu, candidatul care a obţinut   minimum 50 puncte.

§  Candidaţii nemulţumiţi de rezultatul probei interviu pot formula contestaţie în termen de cel mult o zi lucrătoare de la data afişării, conform art. 53 din H.G.R. nr. 1336/2022 pentru aprobarea Regulamentului-cadru privind organizarea şi dezvoltarea carierei personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice, care se depun la secretarul comisiei de soluționare a contestațiilor, doamna Lucia Teodorescu, referent în cadrul Serviciului Juridic, Contencios și Resurse Umane, sub sancţiunea decăderii din acest drept.

§  Rezultatele finale ale concursului se vor afișa la sediul Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Sector 1 precum şi prin publicare pe pagina de internet, în termen de o zi lucrătoare de la data afişării rezultatelor soluţionării contestaţiilor pentru ultima probă, prin specificarea menţiunii "admis" sau "respins".

§  Se consideră admis la concursul pentru ocuparea unui post vacant/temporar vacant candidatul care a obţinut cel mai mare punctaj dintre candidaţii care au concurat pentru acelaşi post, cu condiţia ca aceştia să fi obţinut punctajul minim necesar.

 

Președinte, Roxana Elena Gavrilă                                                                                                                                                                                                                                                                  Secretar,                                                                                                                                        Iuliana Mirela Matus

Sari la conținut