Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
Telefonul Copilului 119 Non-stop TelVerde, Sectorul 1 Persoane Vârstnice 0800 800 063 Intervenție în Regim de urgență 0734 454 543

Ultimele noutăți

Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Sector 1

Cariere

Rezultatul probei interviu la examenul de promovare în grad imediat superior celui deținut de către funcționarii publici de execuție

6 Dec 2023

REZULTATUL PROBEI INTERVIU LA EXAMENUL DE PROMOVARE ÎN GRAD IMEDIAT SUPERIOR CELUI DEȚINUT PENTRU FUNCȚIONARII PUBLICI DE EXECUȚIE DIN CADRUL dIRECȚIEI GENERALE DE ASISTENȚĂ SOCIALĂ ȘI PROTECȚIA COPILULUI SECTOR 1, ORGANIZAT ÎN DATA DE 05.12.2023

Nr. crt.

Numărul de înregistrare atribuit dosarului de înscriere la examen

Funcția publică

Instituția

Punctajul obținut la proba interviu

Rezultatul probei

1.

70106

Consilier juridic clasa I grad profesional superior

D.G.A.S.P.C. Sector 1 – Biroul Juridic Contencios

95

Admis

2.

67641

Auditor clasa I grad profesional superior

D.G.A.S.P.C. Sector 1 – Compartimentul Audit Public Intern

96,33

Admis

3.

70335

Consilier clasa I grad profesional superior

D.G.A.S.P.C. Sector 1 – Serviciul Contabilitate Buget

96,66

Admis

4.

68942

Consilier  clasa I grad profesional superior

D.G.A.S.P.C. Sector 1 – Biroul Contabilitatea Patrimoniului

97,33

Admis

 

Candidații nemulțumiți de rezultatele obținute pot formula contestație în termen de 24 de ore de la afișare, conform art. 63 din Hotărârea Guvernului nr. 611/2008 pentru aprobarea normelor privind organizarea și dezvoltarea carierei funcționarilor publici, cu modificările și completările ulterioare, care se depune la secretarul comisiei de soluţionare a contestaţiilor Anca Oana Duță.

  Afișarea rezultatelor obținute de candidați la probele concursului, se realizează folosindu-se numărul de înregistrare abribuit dosarului de înscriere la concurs pentru fiecare candidat, conform art. 671 din Hotărârea Guvernului nr. 611/2008 pentru aprobarea normelor privind organizarea și dezvoltarea carierei funcționarilor publici, cu modificările și completările ulterioare.

 Afişat astăzi, 06 decembrie 2023, ora 1530, la sediul Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului (Pav. F).

                                                                                                                     

Secretar comisie:

Anca Oana Duță

consilier Serviciul Juridic, Contencios și Resurse Umane

Sari la conținut