Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
Telefonul Copilului 119 Non-stop TelVerde, Sectorul 1 Persoane Vârstnice 0800 800 063 Intervenție în Regim de urgență 0734 454 543

Ultimele noutăți

Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Sector 1

Cariere

Rezultatul probei practice la concursul organizat în data de 10 iulie 2024 pentru ocuparea unor funcții de natură contractuală din cadrul Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Sector 1- Spălatoreasă

11 iulie 2024

În conformitate cu prevederile art. 39 din H.G.R. nr. 1336/2022 pentru aprobarea Regulamentului-cadru privind organizarea şi dezvoltarea carierei personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice, se comunică astăzi 11.07.2024 ora 1300, prin afişare la sediul Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Sector 1 precum şi prin publicare pe pagina de internet, rezultatele probei practice, după cum urmează:

Nr. crt.Numărul de înregistrare atribuit dosarului de înscriere la concursFuncţia solicitatăPunctaj obținut proba practicăRezultatul probei practice
1.41795Spălătoreasă – CSS Sf. Nicolae - CZ-absent

NOTĂ: Se consideră admis ca urmare a susţinerii probei practice, candidatul care a obţinut minimum 50 puncte. Promovarea probei practice este obligatorie pentru susţinerea interviului.

  • Candidaţii declaraţi admişi vor susţine interviul în data de 16.07.2024, ora 0900 la sediul Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Sector 1 - Pavilionul F (mansardă).
  • Candidaţii nemulţumiţi de rezultatul probei practice pot formula contestaţie în termen de cel mult o zi lucrătoare de la data afişării, respectiv până cel târziu la data de 12.07.2024, ora 1300 conform art. 53 din H.G.R. nr. 1336/2022 pentru aprobarea Regulamentului-cadru privind organizarea şi dezvoltarea carierei personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice, care se depun la secretarul comisiei de soluționare a contestațiilor, doamna Matus Iuliana Mirela, consilier în cadrul Serviciului Juridic, Contencios și Resurse Umane, sub sancţiunea decăderii din acest drept.

           Președinte,                                                                                       Secretar,           

           Gavrilă Roxana Elena                                                                       Matus Iuliana Mirela

Sari la conținut