Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
Telefonul Copilului 119 Non-stop TelVerde, Sectorul 1 Persoane Vârstnice 0800 800 063 Intervenție în Regim de urgență 0734 454 543

Ultimele noutăți

Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Sector 1

Cariere

Rezultatul probei scrise la concursul organizat în data de 10.07.2024 pentru ocuparea unor funcții de natură contractuală din cadrul Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Sector 1-Psiholog, Asistent social, Educator

11 iulie 2024

În conformitate cu prevederile art. 38 din H.G.R. nr. 1336/2022 pentru aprobarea Regulamentului-cadru privind organizarea şi dezvoltarea carierei personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice, se comunică astăzi 11.07.2024 ora 1300, prin afişare la sediul Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Sector 1 precum şi prin publicare pe pagina de internet, rezultatele probei scrise, după cum urmează:

Nr. crt.Numărul de înregistrare atribuit dosarului de înscriere la concursFuncţia solicitatăPunctaj obținut proba scrisăRezultatul probei scrise
1.42520psiholog - CZ Sf. Andrei15RESPINS
2.42481psiholog - CZ Sf. Andrei5RESPINS
3.42294Psiholog -  CZPAD Phoenix50ADMIS
4.41430psiholog - CZ Sf. Andrei60ADMIS
5.41790psiholog - CZ Sf. Andrei0RESPINS
6.42351psiholog - CZ Sf. Andrei50ADMIS
7.41856psiholog - CZPAD Phoenix50ADMIS
8.41588psiholog - CZPAD Phoenix65ADMIS
942187Psiholog -  CZPAD Phoenix-ABSENT
1041153Psiholog -  CZPAD Phoenix-ABSENT
11.42668asistent social - SIRU90ADMIS
12.42710asistent social - SIRU30RESPINS
13.41346asistent social - SIRU100ADMIS
14.42591educator S - Casa Sf. Iosif35RESPINS
15.42691educator S - CZ Vrancei80ADMIS
16.41890educator S - CZ Vrancei55ADMIS
17.42460educator M - CZ Sf. Andrei25RESPINS
18.42047educator M - CZ Vrancei0RESPINS
19.42026educator M - CZ Sf. Andrei51ADMIS
20.41769educator M - CZ Sf. Andrei30RESPINS
21.41011educator M - CZ Vrancei27RESPINS
22.42561inspector specialitate  - CSS Odăi38RESPINS
23.40136inspector specialitate - CSS Odăi52ADMIS
24.41128inspector specialitate - CSS Odăi95ADMIS
25.42741inspector specialitate  - CSS Odăi-ABSENT
26.41073inspector specialitate  - CSS Odăi-ABSENT
27.42589Referent -  CSS Odăi50ADMIS
28.41852Referent -  CSS Odăi-ABSENT

 NOTĂ: Se consideră admis ca urmare a susţinerii probei scrise, candidatul care a obţinut minimum 50 puncte. Promovarea probei scrise este obligatorie pentru susţinerea interviului.

  • Candidaţii declaraţi admişi vor susţine interviul în data de 16.07.2024, ora 0830 la sediul Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Sector 1 – Pav. F etaj. 2 sala C.R.I.P.S.
  • Candidaţii nemulţumiţi de rezultatul probei scrise pot formula contestaţie în termen de cel mult o zi lucrătoare de la data afişării, respectiv până cel târziu la data de 12.07.2024, ora 1300, conform art. 53 din H.G.R. nr. 1336/2022 pentru aprobarea Regulamentului-cadru privind organizarea şi dezvoltarea carierei personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice, care se depun la secretarul comisiei de soluționare a contestațiilor, doamna Anca Oana Duță, consilier în cadrul Serviciului Juridic, Contencios și Resurse Umane, sub sancţiunea decăderii din acest drept.

       Președinte,                                                                                              Secretar, 

    Roxana Purcărea                                                                                           Anca Oana Duță

Sari la conținut