Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
Telefonul Copilului 119 Non-stop TelVerde, Sectorul 1 Persoane Vârstnice 0800 800 063 Intervenție în Regim de urgență 0734 454 543

Ultimele noutăți

Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Sector 1

Cariere

Rezultatul probei scrise la concursul organizat în data de 10 iulie 2024 pentru ocuparea unor funcții de natură contractuală din cadrul Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Sector 1 – Medic S, Asistent medical PL, Infirmieră G

11 iulie 2024

În conformitate cu prevederile art. 38 din H.G.R. nr. 1336/2022 pentru aprobarea Regulamentului-cadru privind organizarea şi dezvoltarea carierei personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice, se comunică astăzi 11.07.2024 ora 1300, prin afişare la sediul Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Sector 1 precum şi prin publicare pe pagina de internet, rezultatele probei scrise, după cum urmează:

Nr. crt.Numărul de înregistrare atribuit dosarului de înscriere la concursFuncţia solicitatăPunctaj obținut proba scrisăRezultatul probei scrise
1.  42655Medic S -  Biroului Evaluare Complexă-absent
2.  41361Medic S -  Biroului Evaluare Complexă40RESPINS
3.  42363Medic S -  Biroului Evaluare Complexă70ADMIS
4.  40938Medic S -  Biroului Evaluare Complexă-absent
5.  40914Asistent medical PL – CIAPAD -  Sf. Vasile-absent
6.  41828Asistent medical PL – CIAPAD -  Sf. Vasile30RESPINS
7.  41868Asistent medical PL – CIAPAD -  Sf. Vasile55ADMIS
8.  42166Asistent medical PL – CIAPAD -  Sf. Vasile40RESPINS
9.  39883Asistent medical PL – CSS ODĂI - CUPFA45RESPINS
10.  40279Asistent medical PL – CSS ODĂI - CUPFA-absent
11.  41624Asistent medical PL – CSS ODĂI - CUPFA35RESPINS
12.  41854Asistent medical PL – CSS ODĂI - CUPFA-absent
13.  42573Asistent medical PL – CSS ODĂI - CUPFA50ADMIS
14.  42547Infirmieră G - Centrul de Zi Sf. Andrei20RESPINS
15.  40807Infirmieră G - Centrul de Zi Sf. Andrei50ADMIS
16.  41474Infirmieră G - Centrul de Zi Vrancei50ADMIS
17.  42058Infirmieră G - Centrul de Zi Vrancei40RESPINS
18.  42465Infirmieră G - Centrul de Zi Vrancei35RESPINS
19.  41006Infirmieră G – CIAPAD Sf. Elena30RESPINS
20.  42489Infirmieră G – CIAPAD Sf. Elena0RESPINS
21.  42550Infirmieră G – CIAPAD Sf. Elena25RESPINS
22.  40822Infirmieră G -  CSS ODĂI - CPV25RESPINS
23.  41495Infirmieră G -  CSS ODĂI - CPV35RESPINS
24.  42238Infirmieră G -  fără opțiune-absent

NOTĂ: Se consideră admis ca urmare a susţinerii probei scrise, candidatul care a obţinut minimum 50 puncte. Promovarea probei scrise este obligatorie pentru susţinerea interviului.

  • Candidaţii declaraţi admişi vor susţine interviul în data de 16.07.2024, ora 0900 la sediul Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Sector 1 - Pavilionul F (mansardă).
  • Candidaţii nemulţumiţi de rezultatul probei scrise pot formula contestaţie în termen de cel mult o zi lucrătoare de la data afişării, respectiv până cel târziu la data de 12.07.2024, ora 1300 conform art. 53 din H.G.R. nr. 1336/2022 pentru aprobarea Regulamentului-cadru privind organizarea şi dezvoltarea carierei personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice, care se depun la secretarul comisiei de soluționare a contestațiilor, doamna Matus Iuliana Mirela, consilier în cadrul Serviciului Juridic, Contencios și Resurse Umane, sub sancţiunea decăderii din acest drept.

       Președinte,                                                                                             Secretar,

       Gavrilă Roxana Elena                                                                            Matus Iuliana Mirela

Sari la conținut